Sermons

[11-6] < Geneza 17:1-14 > Promisiunea lui Dumnezeu, stabilită în legământul circumciziei, este încă efectivă pentru noi< Geneza 17:1-14 >

„Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană Voi face un legământ între Mine şi tine, şi te voi înmulţi nespus de mult”. Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor”. Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui, să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu””.În capitolul 17 al Cărţii Geneza, legământul circumciziei pe care Dumnezeu l-a stabilit cuAvraam, ne arată că circumcizia spirituală, prin care toate păcatele sunt tăiate de la israeliţi, punându-şi mâinile peste capul jertfei sacrificiale ale lor, din Cort şi astfel trecându-şi păcatele lor asupra sa. Cu alte cuvinte, legământul pe care Dumnezeu l-a stabilit cuAvraam, a fost prefigurarea jertfei de păcat şi jertfa arsă. Promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avraam cu circumcizia, că El va fi Dumnezeul său şi Dumnezeul descendenţilor săi, profeţit, în privinţa Cortului, că descendenţii lui Avraam trebuiau să-şi treacă păcatele asupra jertfei lor sacrificiale, punându-şi mâinile pe capul său. Trebuie de asemenea să realizăm şi să credem că aceasta ne arată, în plus, că în timpul Noului Testament Isus va lua asupra Sa toate păcatele lumii, cu botezul Său primit de la Ioan.

Dumnezeu i-a promis lui Avram, „Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a zis: Aşa va fi sămânţa ta” (Geneza 15:5). Apărând din nou înaintea lui Avraam, Dumnezeu a promis din nou, „Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine” (Geneza 17:6-7). 

Promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avraam şi descendenţii, a venit prin circumcizie. Această circumcizie a coincis cu punerea mâinilor care avea să fie executată când israeliţii trebuiau să-şi ofere lui Dumnezeu jertfele sacrificiale. De asemenea, a profeţit, pentru timpul din Noul Testament, ştergerea păcatului, împlinit de Isus, luând asupra Sa păcatele lumii, cu botezul Său primit de la Ioan. Trebuie să realizăm şi să credem că circumcizia din Vechiul Testament, promis de Dumnezeu lui Avraam, este manifestată în Noul Testament, de circumcizia spirituală a spălării păcatului, împlinită de botezul lui Isus. Şi aceasta ne spune, în plus, că s-a avut nevoie de credinţa lui Avraam de către israeliţi, când au oferit jertfa sacrificială în Cort.

Dumnezeu i-a spus lui Avraa, „Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău” (Geneza 17:11-12). Dumnezeu, cu alte cuvinte, a făcut promisiunea Sa lui Avraam şi descendenţii săi, prin cirumcizie. El a promis că va fi Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul dscendenţilor săi, dar în schimb, Avraam şi dsecendenţii săi trebuiau să fie circumcişi: „Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic”. 

De aceea, toţi oamenii din lume, doar bărbaţii israeliţi, îşi taie prepuţul, din zilele lui Avraam. În ziua de azi, circumcizia a devenit mult mai răspândită, datorită beneficiilor sale de sănătate, dar în acel timp, doar bărbaţii isreliţi erau circumcişi. Aceasta a fost marca promisiunii lui Dumnezeu, lui Avraam şi Dumnezeu l-a făcut pe el şi poporul Israel, descendenţii săi, să poarte în carnea lor acest semn al legământului, pe care El l-a stabilit cu ei.

Geneza 17:11 spune, „Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi”. Astfel, circumcizia era marca legământului. Să recapitulăm, aşa a făcut Dumnezeu promisiunea Sa. „Cum ştiţi că sunteţi poporul Meu?. Ştiţi, uitându-vă la cicatricile circumciziei voastre. De acum încolo, fiecare bărbat născut printre voi va fi circumcis în carnea prepuţului său. În acest fel, legământul Meu va fi în carnea voastră, pentru un legământ veşnic. Vă promit că voi fi Dumnezeul vostru şi Dumnezeul descendenţilor voştri. Şi vă promit că vă voi binecuvânta, vă voi înmulţi, voi face să intraţi în ţara Canaan şi să trăiţi în ea veşnic şi să fac naţiuni din voi şi să ridic regi din voi” (Gneza 17:4-14).

Dumnezeu a spus că legământul pe care El l-a stabilit cu Avraam şi descendenţii săi, vor fi găsiţi în carnea lor. Promisiunea lui Dumnezeu a fost întipărită, cu alte cuvinte, în cicatricile bărbaţilor israeliţi circumcişi. Dumnezeu Şi-a făcut promisiunea, poporului Israel, prin circumcizia lor, şi, în mod potrivit, dacă bărbaţii erau circumcişi sau nu determina dacă erau dscendenţii lui Avraam sau nu. De aceea, cei care erau circumcişi, erau recunoscuţi şi binecuvântaţi de Dumnezeu ca descendenţi ai lui Avraam, în timp ce cei necircumcişi nu erau recunoscuţi întocmai.De fapt, Avraam este un om foarte important pentru poporul Israel


Pentru poporul Israel, bărbatul mai important chair decât Moise, tatăl Legii, nu este altcineva decât Avraam, tatăl credinţei. Deşi sunt mulţi israeliţi care nu-şi aduc aminte de Noe, câţiva, dacă nu nimeni, nu-şi aduc aminte de Avraam. Doar a mână dintre ei poate îşi aduc aminte de Sem, Set sau Metusala, dar Avraam rămâne ca tatăl neuitat al credinţei, pentru tot poporul Israel. Ei recunosc cu toţii, cred şi-l urmează ca tată al naţiunii lor. Astfel, promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o israeliţilor, prin Avraam, rămâne încă efectivă.

Poporul Israel sunt convinşi doar de ei înşişi, crezând, „Suntem descendenţii lui Avraa. Poporul nostru duce păcatele circumciziei cărnii noastre. De aceea, Dumneze este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Său”. Motivul pentru care israeliţii se consideră ca poorul ales, este deoarece ei încă cred în legământul pe care Dumnezeu l-a stabilit cu Avraam, prin circumcizie. 

Avraam a avut două soţii; soţia sa legală, Sarai, care s-a numit Sara, de către Dumnezeu, mai târziu şi ce-a de-a doua soţie, Agar, care era servitoarea lui Sarai. Deoarece părea că Saarai ni-i va aduce nici un copil, Avraam, în gândurile sale a căutat să aibă un copil prin Agar (Geneza 16:1-4). Dar Dumnezeu a spus clar că deoarece Sarai era soţia legală a lui Avraam, va fi prin propriul ei copil că îi va da lui Avraam atâţia descendenţi, câte stele pe cer. Din moment ce Dumnezeu a promis că va recunoaşte doar pe cei născuţi din corpul lui Sarai, ca popor al Său, Ismael, care s-a născut din cea de-a doua soţie, Agar, nu a fost recunoscut astfel, înaintea lui Dumnezeu.

Dacă poporul Israel nu a fost recunoscut, promisiunea pe care Dumnezeu le-a făcut-o, nu va deveni efectivă. Dumnezeu le-a spus să fie circumişi, ca semn al legământului Său, pentru ca acest legământ să fie în carnea lor. Astfel, israeliţii s-au asigurat că sunt circumcişi, din moment ce fiind circumcis, avea să transmită promisiunea indirectă a lui Dumnezeu. Probabil că nu era nimeni dintre poporul Israel, care nu era circumcis, deoarece ei ştiu prea bine că cel circumcis este ca Neamurile, pentru care promisiunea lui Dumnezeu nu este relevantă.Circumcizia spirituală


Legământul pe care Dumnezeu l-a stabilit cu Avraam şi descendenţii săi, a fost în întregime realizat prin ştergerea tuturor păcatelor, împlinită de Isus Hristos când a venit pe acest pământ şi a luat asupra Sa păcatele omenirii, fiind botezat de Ioan Botezătorul.

Dumnezeu a spus israeliţilor să facă poarta curţii Cortului şi voalul său care acoperă, împletindu-le cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul subţire răsucit (Exod 26:31, 27:16). Prin forma sa detaliată a Cortului, Dumnezeu ne-a învăţat că mântuirea vine prin Isus Hristos. Cei care cred în adevărul că Domnul a venit pe acest pământ, a luat păcatele omenirii cu botezul Său primit de Ioan la vârsta de 30 de ani, a murit pe Cruce, a înviat din morţi şi astfel ne-a iertat de toate păcatele noastre-ei sunt cu toţii descendenţii lui Avraam. Dumnezeu a devenit Dumnezeul celor care cred în aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul subţire răsucit.

Crezând în botezul lui Isus, trebuie să fim cu toţii circumcişi spiritual. Această circumcizuie spirituală nu este alta decât tăierea păcatelor din inimila noastre, crezând că toate păcatele noastre au fost trecute asupra lui Isus Hristos prin botezul Său (Romani 2:29).

Astfel, cei care azi cu primit ştergerea păcatului, crezând în evanghelia apei şi a Duhului, manifestată în aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul subţire răsucit, sunt toţi regii Împărăţiei lui Dumnezeu şi copiii Săi. Aşa cum a promis Dumnezeu, „din tine vor ieşi împăraţi” (Geneza 17:6). Poporul său într-adevăr se ridică în întreaga lume. Dacă dorim să devenim descendenţii lui Avraam, trebuie să credem în botezul pe care L-a primit Isus pe acest pământ şi sângele Său de pe Cruce. Astfel, nu pot înfăţişa destuldoar cât de important este să cunoaşteţi şi să credeţi în botezul lui Isus.Isus Hristos este Regele regilor. El este Regele regilor care a venit, purtând o haină purpurie (Ioan 19:5). Isus Hristos este Regele Universului şi Creatoul său. Deoarece El este singurul Fiu al lui Dumnezeu, El a venit pe acest pământ în ascultare de voia Tatălui şi ca să ne elibereze din păcatele noastre, El ne-a luat asupra Sa toate păcatele, cu botezul Său, totul odată. Pentru a ne şterge păcatele, El ne-a înlăturat toate păcatele din inimile noastre şi le-a pus asupra corpului Său, cu botezul Său şi a fost judecat pentru toate păcatele noastre, vărsându-Şi sângele pe Cruce. Astfel, toţi care cred în acest adevăr, pot deveni descendenţii lui Avraam.

Avraam, familia sa şi descendenţii săi, erau circumcişi fizic. Chiar sclavii cumpăraţi cu banii de la Neamuri, erau cirumcişi. Când credeau în legământ şi erau circumcişi, chiar aceşti sclavi dintre Neamuri erau binecuvântaţi şi Dumnezeu devenea de asemenea Dumnezeul lor. Astfel, prin credinţa că devenim copii lui Dumnezeu, prin credinţa că suntem binecuvântaţi de Dumnezeu, prin credinţa că intrăm în Rai şi prin credinţa că trăim ca regi pe acest pământ. În timpul Noului Testament această credinţă este credinţa celor care cred că Isus a luat asupra Sa toate păcatele lumii cu botezul Său.

Totuşi, unii oameni pretind că acest botez al lui Isus nu este atât de important, deoarece ei cred că au fost iertaţi de păcatele lor, crezând doar în sângele Său de pe Cruce. Deşi ei cred în întinderea mâinilor pe capul jertfei sacrificiale, înfăptuite pe vremea Cortului, ei plasează puţină importanţă asupra botezului lui Isus. De aceea, ei insistă că deoarece credinţei lui Avraam era aprobată înaintea primului eveniment al lui Isus de pe acest pământ şi chiar înaintea Cortului lui Moise, ei încă sunt mântuiţi, doar crezând în Cuvântul sângelui de pe Cruce, chiar fără să creadă în Cuvântul clar al botezului lui Isus. 

Dar trebuie să ne amintim că, atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avraam să-I aducă o juncă de trei ani, o capră femelă de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un porumbel tânăr- totul ca să-l facă pe Avraam să realizeze că îi va lui da Avraam ţara Canaan şi descendenţilor săi, ca moştenire a lor-Dumnezeu avea în mintea Sa jertfa arsă a sacrificiului prin foc. Geneza 15:17 spune, „După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor, şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate”. De asemenea Dumnezeu a probat jertfa arsă sacrificială a lui Abel şi credinţa sa, dar nu a aprobat credinţa lui Cain, care nu a crezut în această jertfă arsă a sacrificiului. 

Printre creştinii de azi, sunt prea mulţi oameni care înţeleg greşit că sunt mântuiţi, doar crezând orbeşte în Isus, fără chiar să fie circumcişi spiritual în crediţă. Ei cred doar în crucificarea lui Isus, fără să creadă în adevărul că toate păcatele lor au trecut asupra lui Isus, prin botezul Său. Aceşti oameni nu pot niciodată să devină copiii lui Dumnezeu, deoarece, crezând în acest fel, nu pot niciodată să şteargă păcatele lor, din inimile lor. Aşa cum a spus Dumnezeu, că semnul legământului Său este în carnea celui circumcis, de aceea, cel necircumcis nu are nimic de făcut cu această promisiune a lui Dumnezeu.

Pot oamenii să fie mântuiţi din păcat, fără să creadă în botezul lui Issus, primit de la Ioan Botezătorul?. Pot astfel de oameni să devină copiii lui Dumnezeu?. Pot să intre în Rai?. Pot deveni regii Împărăţiei Sale?. Răspunsul la aceste întrebări este un nu răsunător!. Principalul pasaj pe care l-am citit astăzi, oferă evidenţa clară pentru acest răspuns. Azi, promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam, este aceeaşi promisiune pe care ţi-a făcut-o mie şi ţie, acelora dintre nooi care au primit ştergerea păcatului, crezând în Isus Hristos, ca Mântuitor al nostru, în botezul Său şi sângele Său de pe Cruce. Celor care cred astfel, acelaşi Cuvânt al binecuvântărilor, pe care Dumnezeu l-a vorbit lui Avraam, este aplicabil.Credincioşii adevăraţi ai lui Isus nu urmează doctrinele făcute de ei


Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie este adevărul definitiv şi clar al mântuirii; cu cât mai mult citim şi punem mai multă greutate pe el, cu atât definit şi mai clar devine. Printre creştinii de azi sunt mulţi ai căror credinţă este greşită, crezând şi urmând pe Hristos, bazaţi pe gândurile lor, şi totuşi inconştienţi în ceea ce cred, este de fapt fals. Chiar temelia credinţei unor astfel de oameni ete greşită. Crezând orbeşte că Isus oricum i-a mântuit, poate fi destul pentru a le satisface conştiinţa de sine, dar ei trebuie să realizeze că Dumnezeu nu le aprobă credinţa oarbă. 

Domnul nostru a spus că oricine doreşte să-L urmeze, trebuie mai întâi să se lepede de sine şi să-şi ducă crucea. Oricine crede în Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-şi pună gândurile jos şi să creadă potrivit cu ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune.

Astăzi, tu şi eu trebuie să credem în ştergerea păcatului, pe care Isus ne-a dat-o, venind pe acest pământ, luând asupra Sa şi ducând păcatele lumii cu botezul Său, vărsându-Şi sângele pe Cruce şi înviind din morţi.

În aceste zile, sunt prea mulţi oameni care nu cred astfel, ci care orbeşte ţin de numele lui Isus, spunând că au modul lor propriu de a crede. Credinţa unor astfel de oameni nu are nimic de a face cu evanghelia apei şi a Duhului, dată de Isus. De exemplu, sunt mulţi oameni care pretind că Isus S-a arătat în timp de se rugau în nişte munţi adânci, insistând că aşa au fost mântuiţi. În alt exemplu, sunt cei care pretind că toate păcatele lor au dispărut, în timp ce au mers la o biserică, au postit şi au stat treji toată noaptea, rugându-se, deoarece au fost în agonie de căătre păcatele lor, de care nu au putut să scape cu rugăciunile lor de pocăinţă.

Aceste feluri de credinţă nu au nimic de a face cu mântuirea adevărată care vine prin evanghelia apei şi a Duhului, dată de Domnnul nostru. Unde spune în Cuvântul lui Dumnezeu că El ne va ierta păcatele, daăc avem o astfel de credinţă?. Nicăieri!. Aceşti oameni, vag conştienţi că Dumnezeu este Unicul absolut şi că Isus este Cel Atotputernic, împrumută numele lui Hristos, adăugându-şi cunoştinţa superficială despre Dumnezeu la credinţa lor nesigură-de aceea ei cheamă numele lui Dumnezeu în van, uitându-şi păcatele şi aducând mai multă mânie a lui Dumnezeu. Astfel de oameni şi-au construit un Isus al lor de ficţiune şi versiunea lor de mântuire şi cred în aceste plăsmuiri din imaginaţia lor.

Geneza 17:14 spune, „Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui, să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu”. Dumnezeu ne-a promis clar că ne va mântui din păcatele noastre, prin circumcizi spirituală. Şi Dumnezeu ne-a promis de asemenea neambiguu că doar cei care sunt născuţi din nou din apă şi din Duh vor deveni copiii Săi. Astfel, cei care cred doar în sângele lui Isus de pe Cruce, fără să creadă în botezul Său, nu pot deveni vreodată copii ai lui Dumnezeu. Astfel de oameni L-au trădat pe Dumnezeu, deoarece ei nu au crezut în evanghelia promisă de Dumnezeu şi de aceea trebuie să fie tăiaţi de la poporul lui Dumnezeu şi blestemaţi de El

Temelia credinţei care poate să ne mântuiască din păcatele noastre, nu este alta decât evanghelia apei şi a Duhului. Doar când evanghelia apei şi a Duhului este întinsă ca temelie a noastră, putem crede ferm şi în întregime în Cuvântul lui Dumnezeu. Cum pot Neamurile spirituale, ale căror inimi rămân circumcise spiritual, pot lua Cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor?. Ei nu pot face aceasta niciodată!. Deoarece evanghelia apei şi a Duhului ne permite să fim circumcişi spiritual, ne face capabili să devenim copiii lui Dumnezeu, fără să avem chiar această temelie definită, Cuvântul lui Dumnezeu poate veni la noi doar ca o cunoaştere intelectuală. 

De aceea învăţăturile spirituale ale servitorilor născuţi din nou, pot fi de înţeles şi valabile doar acelor care cred în mod fundamental în evanghelia apei şi a Duhului. Cu alte cuvinte, doar cei care sunt născuţi din nou din apă şi din Duh pot auzi şi înţelege Cuvântul lui Dumnezeu. Când întâlnim oameni care, fiind ignoranţi la evanghelia apei şi a Duhului, pretind că au fost născuţi din nou doar prin sângele de pe Cruce, deşi spun că noi credem cu toţii în acelaşi Dumnezeu, totuşi noi simţim ca şi cum vorbim despre un Dumnezeu total diferit. Cine este adevăratul Dumnezeu aici?. Adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul care Şi-a dat Cuvântul promisiunii lui Avraam.

Dumnezeu i-a promis lui Avraam şi descendenţii săi, „Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic” (Geneza 17:13). Unde este semnul care ne spune că am primit ştergerea păcatelor noastre?. Este găsit în inimile noastre. Crezând în botezul lui Isus Hristos cu inimile noastre, am devenit copiii lui Dumnezeu, ale căror inimi au primit circumcizia spirituală, crezând în adevărata evanghelie. Am devenit copiii Săi, crezând cu inimile noastre că Domnul a fost botezat datorită păcatelor noastre, pentru a ne lua toate aceste păcate ale noastre şi că am devenit circumcişi spiritual. 

Prin credinţa noastră în acest adevăr că ne-am trecut păcatele asupra lui Isus Hristos, şi Isus, în schimb, a purtat aceste păcate la Cruce, a fost crucificat în locul nostru, a înviat din morţi şi astfel ne-a mântuit din păcatele noastre. Prin credinţă, cu alte cuvinte, am devenit copiii lui Dumnezeu. Prin credinţă am devenit fără păcat. Atunci, avem chair mai mult păcat în noi?. Bineînţeles că nu!. Nu mai avem păcat oricum!. Totul a fost împlinit de către adevărul cu adevărat minunat al evangheliei.Cum poţi tu şi eu să devenim descendenţii lui Avraam


Noi am devenit descendenţii lui Avraam, deoarece am fost circumcişi spiritual, crezând în lucrările lui Isus, manifestate în aţa albastră, purpurie şi cărămizie al Cortului. Deoarece am crezut în botezul lui Isus şi sângele Său de pe Cruce, că am fost circumcişi spiritual şi am devenit copiii lui Dumnezeu. Deoarece am crezut că Isus ne-a luat asupra Sa toate păcatele noastre, cu botezul Său şi a fost judecat pentru toate păcatele noastre pe Cruce, am primit ştergerea păcatului. Astfel tu şi eu am devenit dscendenţii spirituali ai lui Avraam.

Cei care sunt născuţi din nou din apă şi din Duh, trebuie să recunoscă acum cine sunt cu adevărat. Tu şi eu, care credem în evanghelia apei şi a Duhului, sunt copiii lui Dumnezeu şi pooprul Său, care au fost circumcişi spiritual prin credinţă.

Noi suntem regii Împărăţiei de o mie de ani care vine, care vor domni peste toată creaţiile lui Dumnezeu şi nă vom bucura de întreaga Sa splendoare. Aşa s-a schimbat acum statutul nostru. Ştiu oamenii din această lume cine suntem noi cu adevărat?. Nu. Dar noi suntem cei a căror statut s-a schimbat, crezând în Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, acum ne putem cunoaşte clar şi neambiguu.

Cei care s-au născut din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu, ştiu cine sunt cu adevărat. Noi suntem diferiţi fundamental de cei care sunt predispuşi să-şi facă reclamă în comunităţile lor religioase lumeşti, care predică doctrine false, chiar când sunt complet ignoranţi şi care se uită cu dispreţ la cei născuţi din nou, adevăraţii copii ai lui Dumnezeu. Aşa cum poporul Israel cred că sunt poporul ales şi privesc diferit pe descendenţii lui Ismael, noi care suntem descendenţii spirituali ai lui Avraam, avem şi noi dreptul să ne considerăm ca poporul ales al lui Dumnezeu.

Acei dintre noi care cred în evanghelia apei şi a Duhului, au devenit din fericire, prin credinţa noastră, descendenţii lui Avraam. Noi putem intra în Împărăţia Cerurilor prin credinţa noastră în evanghelia aţei albastre, purpurii şi cărămizii, manifestată în Cort.

Aşa cum i-a promis Dumnezeu lui Avraam că îi va face descendenţii atât de mulţi ca stelele de pe cer, putem fi martori cu ochii noştri la împlinirea prezentă a acestui legământ pentru noi. Aceasta este binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a acordat-o.

Prin circumcizia inimilor nostre, Dumnezeu ne-a mântuit din păcatele lumii. Şi această circumcizie a credinţei este făcută din aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul subţire răsucit, folosit pentru a face poarta Cortului.