Sermons

[11-13] < Exod 26:31-33 > Cei care pot intra în Sfânta Sfintelor< Exod 26:31-33 >

„Să faci apoi o perdea albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie, şi să aibă pe ea heruvimi. S-o prinzi de patru stâlpi de salcâm, poleiţi cu aur; stâlpii aceştia să aibă nişte cârlige de aur, şi să stea pe patru picioare de argint. Să atârni perdeaua de copci, şi în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul sfânt şi Locul prea sfânt.”Materialele Cortului


Cortul era o casuţă portabilă acoperită cu patru feluri de acoperişuri. Era făcut din diferite materiale—de exemplu, peretele era făcut din 48 de scânduri din lemn de salcâm. Înălţimea fiecărei scânduri era de 4.5 metri (10 cubi: 15 feet), iar lăţimea era de 67.5 cm (1.5 cubi: 2.2 feet). Toate scândurile erau poleite cu aur.

Perdelele Corturilor erau făcute din următoarele materiale: prima perdea era făcută din perdele împletite din aţe albastre, purpurii şi roşii şi inul fin împletit; cea de-a doua perdea era făcută din păr de capră, cea de-a treia perdea era făcută din piei de berbece vopsite în roşu, iar cea de-a perdea era făcută din piei de bursuc.

După cum am examinat deja, toate uşile Cortului erau împletite din aţă albastră, purpurie şi roşie şi in fin răsucit.

Culorile ceor patru aţe folosite pentru perdeaua Sfântei Sfintelor simbolizează lucrările lui Isus Hristos care i-a mântuit pe oameni de păcat. Deoarece aceste patru culori sunt lumina adevărului ce simbolizează faptul că Isus Hristos ne va da darul ştergerii păcatului, sunt ceva pentru care credincioşii sunt cu adevărat mulţumitori şi recunoscători.Materialele uşii Cortului Locului Sfânt şi a Sfântei Sfintelor


Materialele uşii Locului Sfânt şi a Sfântei Sfintelor erau materiale împletite sin aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul fin împletit. Toate uşile Cortului erau făcute din aceste materiale. Se intra pe uşa Sfântei Sfintelor după ce se trecea de uşa Cortului ce ducea spre Locul Sfânt. Uşa Sfântei Sfintelor ne arată că Domnul ne-a şters păcatele cu cele patru misiuni ale Sale manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. 

Aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit folosite pentru Locul Sfânt şi Sfânta Sfintelor sunt umbra ce revelează faptul că Mesia va veni pe acest pământ, va fi botezat, Îşi va vărsa sângele şi astfel va completa lucrările mântuirii. Printre acestea, aţa albastră este umbra ce manifestă botezul pe care-l va primi Isus, iar aţa roşie este umbra sacrificiului pe care El îl va oferi pentru păcatele lumii, pe care de fapt l-a luat asupra Sa.Pentru a ne spăla păcatele, Domnul nostrum a fost botezat şi a purtat condamnarea păcatului. Aceasta semnifică perdeaua Sfântei Sfintelor.Podeaua Cortului 


Cortul era construit din nisip pur, adică pământ. Pământul aici se referă la inimile oamenilor. Faptul că podeaua Cortului era făcut din nisip şi pământ ne spune de asemenea că Isus a venit pe acest pământ în carne de om pentru a şterge păcatele inimilor noastre. Deoarece Isus a experimentat toate slăbiciunile omenirii, El i-a spălat toate păcatele cu botezul pe care l-a primit şi sângele preţios pe care l-a vărsat pe Cruce. Domnul nostru a venit pe acest pământ pentru a străluci lumina adevărului în această lume şi pentru a rezolva problema fundamentală a păcatului. Isus este Dumnezeul creaţiei care a făcut întregul univers şi toate lucrurile din el şi este lumina mântuirii care a venit pe acest pământ pentru a elibera omenirea de toate blestemurile şi păcatele sale.Stâlpii Sfântei Sfintelor


Stâlpii Sfântei Sfintelor erau făcuţi din patru coloane din lemn de salcâm. În Biblie, numărul 4 semnifică suferinţa. Stâlpii Sfântei Sfintelor ne arată că oamenii nu pot fi mântuiţi dacă nu cred în lumina strălucitoare a mântuirii manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsuci. Cu alte cuvinte, ele semnifică faptul că noi putem descoperi lumina puternică a mântuirii, crezând în evanghelia apei şi a Duhului, împlinită de Dumnezeu Însuşi, prin suferinţă.

Oricine doreşte să intre în Sfânta Sfintelor şi să stea înaintea prezenţei lui Dumnezeu, trebuie să creadă în evanghelia strălucitoare a evangheliei apei şi a Duhului, evanghelia mântuirii pe care a pregătit-o Dumnezeu. Dar cei care vin la Dumnezeu fără să creadă în evanghelia stabilită de Dumnezeu, vor întâmpina mania Sa înfricoşătoare. Cei ce stau înaintea lui Dumnezeu trebuie să aibă credinţa care crede în adevărul strălucitor simbolizat prin aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul fin răsucit. Prin lumina strălucitoare a adevărului, noi cu toţii trebuie să ieşim înspre cel mai sfânt loc unde locuieşte Dumnezeu. 

Evanghelia ştergerii păcatului, revelat în Vechiul Testament este adevărul mântuirii simbolizat prin aţa albastră, purpurie şi roşie. Chiar evanghelia ştergerii păcatului revelată în Noul Testament a fost împlinită prin botezul pe care l-a primit Isus, sângele Crucii şi învierea Sa. Noi putem intra în Sfânta Sfintelor doar când avem credinţa ce crede în această evanghelie cea mai sfântă.Trebuie să credem în mântuirea noastră simbolizată prin aţa albastră, purpurie şi roşie


Evrei 11:6 afirmă: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”. Dumnezeu va trăi pentru totdeauna. Şi pentru a ne da viaţa veşnică, ne-a binecuvântat pentru a primi ştergerea păcatelor prin credinţa noastră în Isus Hristos care a venit pe acest pământ în carne de om, a fost botezat şi crucificat, a murit, a înviat din morţi şi astfel a devenit Mântuitorul nostrum. Spălând toate păcatele noastre vechi cu judecata Sa indirectă pentru păcatele noastre şi dând sufletelor noastre credinţa ce crede în evanghelia apei şi a Duhului, Domnul ne-a îmbrăcat în sfinţenia perfecţiunii absolute.

Îmbrăcându-ne în noua viaţă, Domnul nostru ne-a făcut capabili să mergem înaintea lui Dumnezeu şi să ne rugăm Lui. Mai mult, El ne-a mai dat şi harul de a putea sta înaintea prezenţei lui Dumnezeu şi să-L numim Tată. Toate aceste lucruri sunt darurile lui Dumnezeu care au venit prin mântuirea pe care ne- dat-o El. Aducându-ne această mântuire prin adevărul aţei albastre, purpurii şi roşii, Dumnezeu ne-a făcut să avem credinţa ce ne face capabili să fim mântuiţi şi să stăm înaintea Lui.

Dacă tu sau eu ar fi să murim mâine, avem suficientă încredere că vom merge cu toţii în Cer? Să ne gândim aici la viitor pentru un moment. Când oamenii mor, ei stau cu toţii înaintea scaunului de judecatp al lui Dumnezeu. Aceasta nu poate decât să însemne că trebuie să rezolvăm problema tuturor păcatelor pe care le comisesem pe acest pământ—atunci cum putem rezolva această problemă? Dacă doar credem orbeşte în Isus ca Mântuitor al nostrum, nu înseamnă aceasta că credem într-o simplă religie?

A existat un timp în viaţa mea când am fost ignorant la evanghelia apei şi a Duhului şi am încercat să rezolv problema păcatelor mele, crezând orbeşte doar în sângele Crucii. La acel timp, crezusem cu încăpăşânare faptul că Isus a fost crucificat şi a murit pentru oameni ca mine şi că a rezolvat toate problemele păcatului. Dar cu această credinţă, nu am putut rezolva problema păcatelor zilnice pe care le-am comis. Departe de asta, crezând aici în mântuirea manifestată în aţa albastră, purpurie şi roşie, duhul meu a fost în întregime născut din nou.

Sunt toate păcatele noastre şterse cu adevărat când credem orbeşte în Isus, ca Mântuitor al nostru? Credinţa care ne face posibil să mergem înaintea Dumnezeului Sfânt nu se găseşte crezând în El orbeşte, ci cunoscând şi crezând în adevăr. Indiferent cât de fervent am crede în Isus ca Mântuitor al nostru, dacă nu cunoaştem adevărul care i-a mântuit pe oameni cu aţa albastră, purpurie şi roşie, atunci nu putem să-L întâlnim pe Dumnezeul sfânt. Doar când avem credinţa în evanghelia apei şi a Duhului putem să-L întâlnim pe Dumnezeul cel sfânt. Ce materiale de credinţă constituie adevărul care ne face capabili să avem o astfel de credinţă? Această evanghelie este evanghelia strălucitoare a apei şi a Duhului.

Domnul nostru a venit pe acest pământ, a luat asupra Sa păcatele lumii fiind botezat de Ioan, a fost crucificat, Şi-a vărsat sângele, a înviat din morţi în trei zile şi astfel a împlinit mântuirea Sa perfectă pentru acei dintre anoi care cred. Dacă sufletele noastre doresc să fie curăţite de păcat, doar când credem în botezul pe care l-a primit Isus de la Ioan (Matei 3:15) şi sângele Crucii (Ioan 19:30), putem intra în domeniul luminos al adevărului. Dacă nu credem în Isus Hristos care a venit cu evanghelia strălucitoare a adevărului şi a Duhului, ca Mântuitor al nostrum, nu putem niciodată să avem inimi curate ca zăpada.

Uneori, uitându-ne la slăbiciunile cărnii noastre, ne plângem de ele. Dar chiar şi aşa, datorită evangheliei apei şi a Duhului, încă venim să-I dăm mulţumiri lui Dumnezeu, deoarece Domnul ne-a şters toate păcatele cu botezul şi sângele Său. Tu şi eu nu am putea deveni niciodată sfinţi pe altă cale, totuşi crezând în evanghelia apei şi a Duhului, am devenit sfinţi. Domnul nostru ne-a mântuit în mod perfect de păcat. Crezând în aţa albastră şi roşie, putem descoperi lumina strălucitoare a adevărului care ne-a mântuit de toate păcatele. Cu evanghelia apei şi a Duhului, Domnul ne-a făcut întregi şi sfinţi.

În Matei 19:24 Domnul nostru a spus: „Este mai uşor pentru o cămilă să intre prin urechile acului, edcât pentru un om bogat să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”. Cei ce sunt bogaţi în duhul nu pot fi mântuiţi deoarece nu cred că pot primi ştergerea păcatului, crezând în evanghelia apei şi a Duhului. Doar cei care cu adevărat sunt săraci în duh doresc să intre în Cer, cer ajutorul lui Dumnezeu, îşi aruncă neprihănirea şi în schimb cred în neprihănire a lui Dumnezeu pentru 100%, pot primi viaţa veşnică, crezând în evanghelia apei şi a Duhului. Evanghelia apei şi a Duhului a strălucit lumina sclipitoare a mântuirii pentru ca noi să-L putem întâlni pe Cel mai sfânt Dumnezeu. Cât despre noi, nu putem deveni sfinţi, dar când credem în evanghelia apei şi a Duhului dată de Domnul, putem deveni într-adevăr sfinţi şi să venim în domeniul strălucitor al luminiiTrebuie să abandonăm credinţa religioasă şi doctrinală.


În Ioan 3.3 Isus Însuşi a spus: „Dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate intra în Împărăţia lui Dumneezu”. La aceasta, drept răspuns Nicodim a întrebat: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?” (Ioan 3:4).

Celor ce nu sunt născuţi din nou, a fi născut din nou prin credinţă pare imposibil. Uneori, chiar şi ucenicii Săi nu au înţeles Cuvântul Său şi chiar s-au îndoit de el. Astfel, Domnul a spus cândva ucenicilor Săi: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19:26). Bineînţeles că este imposibil la fiinţele umane să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu cu credinţa lor religioasă, dar este posibil să intre în Împărăţie, crezând în evanghelia apei şi a Duhului. Deşi nu putem deveni sfinţi noi înşine, cei care cred că Domnul a venit pe acest pământ, a laut păcatele lumii asupra trupului Său, prin botezul Său, a fost crudificat, a aînviat din morţi şi astfel a strălucit lumina mântuirii ce ne-a şters pentru toteauna toate păcatele—Dumnezeu le-a făcut posibil să intre în Împărăţia Sa.

Adevărul manifestat în aţa albastră, purpurie şi roşie folistă ca materiale ale Cortului este legat intrinsic de evanghelia apei şi a Duhului pe care a realizat-o Isus în Nul Testament. Cu alte cuvinte, evanghelia apei şi a Duhului este la fel ca adevărul simbolizat prin aţa albastră, purpurie şi roşie. Această aţă este o umbră a mântuirii sale actuale, iar evanghelia apei şi a Duhului este substanţa reală a acestei umbre.

De aceea noi putem descoperi adevărul strălucitor prin evanghelia apei şi a Duhului şi să ne odihnim în ea. Există pace în evanghelia strălucitoare a apei şi a Duhului, la fel ca un copil înţărcat care se joacă, se odihneşte şi doarme odihnitr în braţele mamei. Descoperind lumina cea mai sfântă din evanghelie noi am putut să-L întâlnim pe cel mai sfânt Dumnezeu. Crezând în evanghelia strălucitoare a apei şi a Duhului putem găsi mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Doar cei care cred în această mântuire dată de Dumnezeu pot primi odihna veşnică.

Pe scurt, credinţa în cea mai sfântă evanghelie a apei şi a Duhului este singura credinţă care ne face posibil să intrăm în Sfânta Sfintelor. Credinţa în această evanghelie strălucitoare a apei şi a Duhului ne face capabili să luăm ştergerea păcatului ca fiind a noastră. Domnul nostru a venit pe acest pământ şi cu adevărul evangheliei care ne-a şters păcatele odată pentru totdeauna prin botezul şi Crucea Sa. El a împlinit acum promisiunea pe care ne-a făcut-o cu aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. Doar cei care cred în Isus ca Mântuitor al lor şi în evanghelia apei şi a Duhului, pot primi viaţa veşnică şi să intre în Cer.

Dacă această evanghelie adevărată a apei şi a Duhului ar fi fost predicată de acum 30 de ani, s-ar fi răspândit în jurul lumii. Dar este providenţa lui Dumnezeu ca acest adevăr să se răspândească în vremurile din urmă. Domnul nostru a spus în Apocalipsa că nenumăraţi oameni vor fi mântuiţi de păcatele lor în vremurile din urmă. De asemenea a mai spus că vor fi mulţi martiri şi că în impul necazului, un miriad de oameni îşi vor demonstra credinţa, încrezându-se în Domnul şi îşi vor îmbrăţişa martirismul. Cu alte cuvinte, Domnul nostru S-a orientat asupra vremruilor din urmă ca timp al recoltării multor suflete. Planul lui Dumnezeu este ca doar cei care cred cu adevărat în această evanghelie a apei şi a Duhului să primească darul mântuirii de toate păcatele.

Fiind un caz destul de fericit faptul că auzi evanghelia apei şi a Duhului acum în această eră, tu ai putut fi mântuit de toate păcatele. Îi mulţumesc cu adevărat lui Dumnezeu că ne-a dat această evanghelie a apei şi a Duhului. Ce s-ar fi întâmplat cu noi toţi dacă nu am fi auzit evanghelia apei şi a Duhului? Dar este un fapt dat, chiar şi acum nu oricine acceptă evanghelia apei şi a Duhului. Acest adevăr nu este ceva ce poate intra în inima fiecăruia.

De fapt, vedem că deşi există mulţi creştini în lume, mulţi dintre ei nici nu ştiu, nici nu cred în evanghelia apei şi a Duhului. Atunci cum pot aceşti oameni care sunt ignoranţi cu privire la adevărata evanghelie, să fie eliberaţi de păcat? De aceea Dumnezeu ne-a permis să răspândim evanghelia adevărată, prin literatură creştină.

Sunt mulţi în întreaga lume care mărturisesc faptul că au ajuns să cunoască ce este evanghelia apei şi a Duhului, doar după ce au citit literatură evanghelică pe care noi o răspândim. Ei cunoscuseră cu toţii doar sângele Crucii înainte să cunoască această evanghelie a apei şi a Duhului, dar acum ei Îi mulţumesc Domnului că au putut ajunge la o înţelegere clară a evangheliei apei şi a Duhului şi să creadă în ea. De asemenea, sunt mulţi care mărturisesc faptul că nu au ştiut că o semnificaţie aşa de mare se ascundea în faptul că Isus a fost botezat de Ioan. Acum ei cred în această evanghelie şi nu pot să-I mulţumească îndeajuns lui Dumnezeu pentru aceasta.

Vedem că, la fel ca evanghelia apei şi a Duhului, poarta curţii Cortului era de asemenea făcută din aţa albastră, purpurie şi roşie şi in subţire răsucit. Şi în acelaşi fel, evanghelia strălucitoare a apei şi a Duhului este de asemenea simbolizată prin perdeaua Locului Sfânt şi perdeaua Sfântei Sfintelor. Mai mult decât atât, prima perdea a Cortului era de asemenea împletită din aceleaşi patru culori: albastră, purpuriu şi roşu şi inul subţire răsucit. De aceea Isus S-a declarat a fi calea către Împărăţia lui Dumnezeu. Venind pe acest pământ şi mântuindu-i pe păcătoşi cu evanghelia apei şi a Duhului, El i-a făcut fără păcat, pe cei care cred.

Calea către Împărăţia lui Dumnezeu se găseşte în credinţa care crede în botezul şi sângele lui Isus. Cu aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit, Isus ne-a mântuit în mod perfect de păcat. Unde crezi că poţi găsi acest adevăr? Dacă crezi în botezul pe care l-a primit Isus Hristos şi sângele de pe Cruce, vei fi mântuit de toate păcatele şi vei primi viaţă veşnică, odată pentru totdeauna.

Atunci care este diferenţa dintre credinţa care crede cumva în Isus Hristos şi credinţa care crede exact în evanghelia apei şi a Duhului? Deoarece cu evanghelia apei şi a Duhului Domnul i-a mântuit pe păcătoşi de nelegiuirile lor, crezând în această evanghelie este a crede în Domnul în mod corect. Deoarece Domnul i-a mântuit pe păcătoşi cu botezul şi sângele Său de pe Cruce, a crede în acest Domn ca Mântuitor este la fel cu a fi mântuit de păcat, crezând în evangheşia apei şi a Duhului pe care El a împlinit-o. Crezând doar cumva în numele Lui, nu înseamnă că ni se vor şterge păcatele şi vom intra în Cer.

Mai degrabă, crezând exact faptul că Isus Hristos a fost botezat de Ioan de dragul nostru, Şi-a vărsat sângele pe Cruce, a purtat condamnarea tuturor pcăatelor şi a înviat din morţi, noi putem primi ştergerea păcatului nostru şi să devenim poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu permite doar acelor care au credinţa ce crede în cea mai sfântî evanghelie a apei şi a Duhului, să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Dar cei care nu cred în evanghelia apei şi a Duhului, nu pot intra în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că nu s-au născut din nou.

Crezând în evanghelia luminii strălucitoare a apei şi a Duhului, simbolizată prin Cort, noi am putut primi cea mai sfântă credinţă în timp ce trăim pe acest pământ. Deşi faptele noastre sunt insuficiente, când avem o astfel de credinţă cum ar putea zice cineva că nu am fost făcuţi neprihăniţi? Când am devenit sfinţi crezând în evanghelia apei şi a Duhului, cum mai putem încă avea păcat? Unii oameni se întreabă cum putem zice că suntem fără păcat, când încă suntem în carne ce continuă să păcătuiască.

Dar acestea sunt gândurile lor, ale cărnii. Cei care cunosc şi cred în evanghelia apei şi a Duhului, sunt de acord că fiinţele umane au trupuri imperfecte şi de aceea nu pot decât să păcătuiască, până mor. Totuşi, ei cred de asemenea că li s-au şters pentru totdeauna toate păcatele, inclusive păcatele pe care le vor comite în viitor, în mântuirea perfectă a botezului şi a Crucii lui Isus.

Faptul că tu şi eu putem împărtăşi un astfel de Cuvânt al credinţei spirituale şi că avem cea mai sfântă credinţă în timp ce trăim pe acest pământ, este datorită faptului că Domnul ne-a dat mântuirea manifestată în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. Deoarece Domnul ne-a dat credinţa care ne face capabili să credem în adevărul evangheliei apei şi a Duhului, ca dar al Său pentru noi. Cu credinţa noastră în Domnul, putem avea părtăşie unii cu alţii şi să ne trăim vieţile în timp ce-L slujim pe Domnul şi ne iubim unii cu alţii—aici se află advărata noastră fericire.

Noi nu putem decât să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru această evanghelie. Cât de minunat este că am putut ajunge să cunosc evanghelia apei şi a Duhului şi să cred în ea! Când nu am avut nici un pic de cunoaştere despre botezul lui Isus, prin Cuvântul adevărului, Dumnezeu mi-a dat în inimă credinţa ce crede în această evanghelie a apei şi a Duhului. Crezând în evanghelia apei şi a Duhului, noi am primit cu toţii binecuvântările Cerului.Datorită evangheliei adevărate din inimă, eu o predic cu o mulţumire adevărată


În timp ce citeam Biblia, a început să se ridice o întrebare în mintea mea; de ce a fost Isus botezat? Deoarece această întrebare se ridica mereu, am căutat să găsesc răspunsul prin Biblie, dar nimeni nu a putut să mă înveţe. De aceea am fost foarte interesat în acest subiect până când am ajuns să cunosc evanghelia apei şi a Duhului.

Adesea am citit pasajul din Matei 3:13-17, în mod deosebit unde Isus i-a spus lui Ioan înainte să fie botezat: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit” dar nu am putut să-i găsesc înţelesul. Astfel i-am întrebat adesea pe alţii motivul pentru care Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul în Râul Iordan, dar niciodată nu am auzit un răspuns complet satisfăcător. Totuşi, Dumnezeu m-a aujutat să înţeleg scopul botezului pe care l-a primit Isus de la Ioan. Astfel, după ce am priceput înţelesul din Matei 3:13-17 am ajuns să realizez adevărul simbolizat prin aţa albastră, purpurie şi roşie care m-a mântuit de păcate.

Înainte să înţeleg acest adevăr, crezusem daor în sângele Crucii ca mântuire a mea, dar realitatea era că încă aveam păcat şi de aceea eram un păcătos. În acel timp, am crezut şi mi s-a putut şterge doar păcatul original prin sângele lui Isus, iar păcatele mele actuale încă rămâneau în inima mea. Nu cunoscusem credinţa care te face complet fără păcat—adică am fost complet uituc de botezul pe care l-a primit Isus de la Ioan. Totuşi, Dumnezeu mi-a luminat mintea cu lumina puternică a ştergerii păcatului, la fel cum este aprinsă lumina într-o cameră întunecată. „Ah, botezul pe care l-a primit Isus de la Ioan este în strânsă legătură cu întinderea mâinilor din sistemul sacrificial din Vechiul Testament! Deci aceasta este evanghelia apei şi a Duhului!”

Dar ce atunci? Uimit de recunoaşterea mea, a început să se ridice a mare vâlvă în inima mea, după ce am realizat acest adevăr: dacă nici o altă evanghelie decât această evanghelie a apei şi a Duhului este singura evanghelie adevărată, ce se va întâmpla cu această lume? Crezusem că credinţa evanghelicilor fusese corectă din pucnt de vedere biblic. Dar acum, am ajuns să realizez faptul că toate evangheliile alta decât evanghelia apei şi a Duhului sunt cele false ce vin de la Satan.

Astfel, tot ceea ce am făcut de atunci încolo, este de a crede şi predica faptul că nu este o altă evanghelie adevărată decât evanghelia apei şi a Duhului. Unii oameni m-au criticat pentru aceasta. Dumnezeu mi-a mai arătat mie, un om cu multe greşeli, adevărul mântuirii simbolizat prin aţa albastră, purpurie şi roşie şi de asemenea m-a ajutat să cred şi să predict faptul că acest adevăr este evanghelia adevărată. Există multe evanghelii în această lume, darn u este decât o singură evanghelie adevărată. De aceea m-am decis să răspândesc evanghelia apei şi a Duhului, în întreaga lume.

Când mă gândesc cum am ajuns să predic adevărul ştergerii păcatului şi cum am ajuns să cunosc, să cred şi să răspândesc cea mai sfântă evanghelie a apei şi a Duhului, am ajuns să realizez cât de mult am fost binecuvântat de Dumnezeu. Tot ceea ce am făcut a fost de a crede doar faptul că Isus a luat toate păcatele lumii fiind botezat de Ioan şi Şi-a vărsat sângele pe Cruce şi că toate păcatele mele au dispărut! Evanghelia apei şi a Duhului este adevărul real şi Îi mulţumesc Domnului că mi-a dat această evanghelie. Acei dintre voi care cred în evanghelia apei şi a Duhului sunteţi de asemenea oameni atât de binecuvântaţi.

Eu cred că toate aceste lucruri sunt binecuvântările pe care mi le-a acordat Dumnezeu. După cum a mărturisit apostolul Pavel: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine”    (1 Corinteni 15:10). Nu pot decât să-I laud harul acordat mie. Cu toată sinceritatea, dacă nu ar fi Biserica lui Dumnezeu, unde ai fi auzit evangheliaa devărului manifestată în aţa albastră, purpurie şi roşie? Oricine aude şi crede în Cuvântul aţei albastre, purpurii şi roşii şi inul subţire răsucit va fi curăţat în inimă. Atunci ce cred cei ce nu cred în evanghelia apei şi a Duhuluidespre această evanghelie? Pentru ei, adevărul apei şi a Duhului este doar obositor.

Aveţi credinţa în aţa albastră, purpurie şi roşie a perdelei Sfântei Sfintelor? Când auziţi acest Cuvânt, să nu credeţi doar că îl cunoaşteţi deja, ci examinaţi-vă să vedeţi dacă se găseşte adevărul în inimile noastre. Cu alte cuvinte, acum trebuie să fiţi cei ce cred în evanghelia apei şi a Duhului, potrivit Cuvântul Scripturilor. Ar fi un caz fericit şi binecuvântat dacă aţi veni în iserica lui Dumnezeu şi aţi auzi Cuvântul lui Dumnezeu şi să aveţi privilegiul de a intra în Cer.

Dar dacă nu este acesta cazul, dacă nu puteţi cunoaşte evanghelia apei şi a Duhului, pentru a avea credinţa adevărată şi de a intra în Împărăţia Cerurilor, totul auzind doar poveşti obişnuite, banale şi inventate de om, ce beneficiu ar putea să vă aducă? Dacă evanghelia în care credeţi este diferită de evanghelia apei şi a Duhului cum ar putea sufletele voastre să aibă vreo relevanţă înaintea Domnului? Cuvântul lui Dumnezeu şi credinţa voastră trebuie să fie exact la fel, aşa cum credinţa apostolului Pavel şi credinţa noastră sunt la fel. Evanghelia apei şi a Duhului în care a crezut Pavel este de asemenea la fel cu evanghelia în care credem noi (1 Petru 3:21).

Sunt atât de mulţumitor lui Dumnezeu că ne-a permis să credem în evanghelia apei şi a Duhului în aceste vremuri din urmă. Şi când ţii adevărul evangheliei apei şi a Duhului din cărţile noastre şi îl împărtăşeşti cu alţii, şi ei vor ajunge să primească ştergerea păcatului şi să-u mulţumească lui Dumnezeu în bucuria lor. Trebuie să realizăm că toate planurile şi uneltele Cortului sunt un portret detaliat al Domnului mântuirii care ne-a şters toate păcatele şi trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru acest adevăr.

Noi suntem binecuvântaţi să fim mântuiţi şi să intrăm în Cer când credem în adevărul revelat în perdeaua Sfântei Sfintelor. Mai mult, Dumnezeu ne-a făcut capabili să răspândim în întreaga lume adevărul ştergerii păcatului, făcut din aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul fin împletit. Dumnezeu ne-a încredinţat cu această lucrare. Din locurile noastre respective ale datoriei, suntem credincioşi lucrărilor care ne-au fost desemnate fiecăruia dintre noi, iar Dumnezeu ne binecuvântează pentru această credincioşie.

Îi dau mulţumirile mele lui Dumnezeu Îl glorific cu credinţa mea, crezând că evanghelia apei şi a Duhului simbolizată prin aţa lasbtră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit folosite pentru poarta curţii Cortului este la fel cu cele patru culori revelate în perdeaua Sfântei Sfintelor. Acum, este speranţa mea cea mai sinceră că veţi fi cu toţii cei care aţi fost mântuiţi de toate păcatele, prin credinţă, cei care puteţi intra în Sfânta Sfintelor unde locuieşte Dumnezeu pentru totdeauna. Stă şi credinţa ta fermă pe acest adevăr?