Sermons

[11-19] < Exod 25:31-40 > Sfeşnicul de aur< Exod 25:31-40 >

„Să faci un sfeşnic de aur curat: sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte, şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte. Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celălalt braţ trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe care ies din sfeşnic. Pe fusul sfeşnicului, să fie patru potiraşe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele şi florile lor. Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară sub alte două braţe, şi o gămălioară sub alte două braţe; tot aşa să fie şi sub cele şase braţe, care ies din sfeşnic. Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat. Să faci cele şapte candele, care vor fi puse deasupra, aşa ca să lumineze în faţă. Mucările şi cenuşarele lui să fie de aur curat. Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui. Vezi să faci după chipul, care ţi s-a arătat pe munte.”Sfeşnicul de aur era făcut dintr-un talent de aur curat. Fusul său era bătut dintr-o singură bucată de talent din aur curat, cu trei braţe pe ambele părţi ale sale şi şapte candele în vârful fusului şi cele şase ramuri ale sale. Deoarece sfeşnicul de aur era făcut dintr-un talant de aur curat, era o privelişte captivantă şi frumoasă de ţinut.

În vârful sfeşnicului, erau şapte candele care ţineau uleiul, ce lumina tot timpul Locul Sfânt. Se putea intra în Locul Sfânt doar radicand şi deschizând uşa Cortului împletită din aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. Cei care intră în acest loc sunt doar cei care cred în lucrările de mântuire manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie. Astfel, nimeni nu poate intra în Locul Sfânt fără această credinţă, deoarece este un loc permis doar celor care cunosc misterul aţei albastre, purpurii şi roşii şi a inului subţire răsucit, manifestat în perdeaua ce separa Cortului.

De aceea, doar cei care cred în mântuirea extraordinară făcută din aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit pot deveni membrii Bisericii lui Dumnezeu. Cele patru culori ale perdelei Cortului sunt umbra evanghelieii apei şi a Duhului, prefigurând venirea lui Isus, care a aluat asupra Sa păcatele noastre, ale lumii, fiind botezat şi a purtat condamnarea păcatelor noastre, fiind crucificat şi vărsându-Şi sângele.

Nici una decât chiar această evanghelie a apei şi a Duhului este evanghelia ştergerii adevărate a păcatului, care ne-a dat-o Domnul. Evanghelia apei şi a Duhului este făcută din botezul pe care l-a primit Isus Hristos şi judecata Crucii pe care a purtat-o pentu a ne da binecuvântarea ştergerii păcatului. Astfel, doar celor care cred din toată inima în acest adevăr, li se pot şterge toate păcatele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu permite doar celor care cred în adevărul aţei albastre, purpurii şi roşii şi inul subţire răsucit, să intre în Locul Sfânt.

Deoarece sfeşnicul de aur din Locul Sfânt strălucea întotdeauna cu lumina sa puternică, la fel pot şi cei care devin copiii lui Dumnezeu, crezând în evanghelia apei şi a Duhului, să lumineze această lume cu lumina mântuirea care-i mântuieşte pe oameni de păcatele lor. Cu alte cuvinte, doar cei care au primit ştergerea păcatului prin evanghelia apei şi a Duhului pot împlini rolul de sfeşnic ce răspândeşte lumina mântuirii, pentru ca şi alţii să cunoască acest adevăr şi să primească ştergerea păcatelor lor. 

Cele două sfeşnice aveau flori, gămălioare ornamentale şi potiraşe. După cum a poruncit Dumnezeu ca cele şapte lămpi să fie aşezate pe sfeşnic, când sfeşnicul era luminat, întotdeauna întunericul se dădea la o parte în Locul Sfânt. Aceasta înseamnă că cei neprihăniţi cărora li s-au curăţit păcatele, crezând în în evanghelia apei şi a Duhului, se vor aduna împreună, vor construe Biserica lui Dumnezeu şi vor lumina această lume. Lumina sfeşnicului care strălucea în Locul Sfânt este evanghelia apei şi a Duhului, ce scoate întunericul din această lume.

Pentru a ne mântui de păcat, Isus Hristos a venit pe acest pământ, în carne de om. Şi pentru a ne lua păcatele, El a fost botezat de Ioan şi pentru a purta condamnarea păcatelor noastre, a fost crucificat. Astfel Isus a devenit lumina mântuirii. În curtea Cortului, păcătoşii îşi treceau păcatele asupra jertfei sacrificiale, întinzându-Şi mâinile pe capul său şi lăsând să poarte condamnarea păcatelor lor, omorând acest sacrificiu.

La fel, Isus Hristos a completat mântuirea noastră, fiind botezat şi murind pe Cruce, potrivit Legii lui Dumnezeu şi a devenit lumina mântuirii pentru întreaga omenire. Cu misiunile manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit, Isus Hristos a împlinit mântuirea omenirea. Astfel am fost mântuiţi de păcatele noastre, crezând în evanghelia botezului şi sângelului pe care ni le-a dat Isus Hristos. Toţi care cred în Isus trebuie de asemenea să descopere aceată lumină a adevărului. 

Isus Hristos a strălucit lumina mântuirii în această lume, pentru ca doar cei care s-au născut din nou din apă şi Duh să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Astfel, doar cei care s-au născut din nou din apă şi Duh, pot deveni parte din Biserica lui Dumnezeu, să fie calificaţi să strălucească şi să răspândească lumina apei şi a Duhului, în întreaga lume. Deoarece doar celor ce cred în evanghelia apei şi a Duhului, şi o răspândesc, Dumnezeu le-a încredinţat această evanghelie a apei şi a Duhului, în special lor şi le-a permis să strălucească lumina adevăratei evanghelii.

Astfel, ar trebui să realizăm că această lucrare de răspândire a luminii evangheliei în întreaga lume, poate fi făcută doar de cei care cred în evanghelia apei şi a Duhului, ca adevăr real. Păcătoşii nu pot intra în Locul Sfânt. Doar cei ce cerd în evanghelia amnifestată în aţa albastră, purpurie şi roşie şi cred în ea în inimile lor, pot veni în Cort şi să ducă lucrarea de răspândire a luminii puternice a mântuirii.

La poarta curţii Cortului, un paravan făcut din aţă albastră, purpurie şi roşie, de asemenea lumina calea. Pentru cei care caută Cortul pentru a oferi jertfe în el, Dumnezeu a făcut poarta curţii sale cu aceleaşi patru culori. Dar oamenii din timpul Vechiului Testament nu puteau deveni întregi pentru totdeauna, prin jertfele lor zilnice. De aceea trebuiau să continuie să-L aştepte pe Mesia. Totuşi, când Isus Hristos, Mesia, a venit de fapt, nu au realizat că El a devenit Meia cel adevărat, oferind o ultimă jertfă veşnică, potrivit revelaţiei făcută în culorile uşii Cortului. 

Aceasta este la fel ca şi acei creştini din ziua de azi care, deşi cheamă numele lui Isus, nu ştiu că El a venit din aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit şi că ne-a mântuit perfect. Când poporul Vechiului Testament ofereau zilnic jertfele lor sacrificiale, cu întinderea mâinilor şi sângele jertfelor, ei trebuiau să creadă că Mântuitorul va apărea în felul acesta, la fel ca jertfa lor sacrificială.

La fel, poporul acestei lumi trebuie de asemenea să creadă că Isus Hristos Mântuitorul a venit în această lume, a laut asupra Sa păcatele lumii, fiind botezat potrivit sistemului sacrificial din Vechiul Testament de întindere a mâinilor şi a sângelui, a fost crucificat şi Şi-a vărsat sângele şi astfel i-a mântuit pe oameni de păcat. Dar deoarece ei nu au nici o idee dacă Isus a venit prin botezul şi sângele Său, sau doar prin sângele Crucii, sau doar ca un simplu Mântuitor.

În ochii lui Dumnezeu, credinţa pe care creştinii din ziua de azi o pun în sistemul sacrificial din Vechiul Testament este la fel de greşită ca cea a poporului Israel. Deoarece nu au credinţa adevărată în Mesia care este manifestat în sistemul sacrificial, ei nu pot crede că a venit Mesia, că a fost botezat şi Şi-a vărsat sângele. Dat toţi oamenii din această lume, inclusiv poporul lui Israel, trebuie să creadă în evanghelia apei şi a Duhului, că Isus i-a mântuit de păcatele lor, prin misiunile botezului Său şi a cruficării Sale.

Pentru a te mântui pe tine şi pe mine de toate păcatele şi condamnarea noastră, Isus Hristos a fost botezat şi Şi-a vărsat sângele. Prin adevărul ţinut în aţa albastră, purpurie şi roşie, manifestate în uşa Cortului, umbra evangheliei apei şi a Duhului, noi am putut de aceea să-L cunoaştem pe Isus Hristos. Acest adevăr al mântuirii este că oamenii pot primi ştergerea păcatelor lor, crezând în evanghelia adevărată, în inimile lor. Crezând în evanghelia apei şi a Duhului, pe care ne-a dat-o Isus Hrostos, venind în această lume, fiind botezat şi murind pe Cruce, trebuie să aveţi credinţa care vă mântuieşte în inimile voastre. Acest adevăr v-a mântuit de toate păcatele.

În Casa sfântă a lui Dumnezeu, erau trei paravane. Toate aceste paravane erau împletite din aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. După cum v-am spus din nou şi din nou, aceste patru culori revelează exact mântuirea lui Dumnezeu: de a ne mântui de păcatele noastre, Dumnezeu a stabilit legea ştergerii păcatelui, completată prin aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. De aceea, dacă credem potrivit legii ştergerii păcatului, Dumnezeu ne va accepta credinţa şi ne va mântui pentru totdeauna de păcatele noastre.

Crezând în evanghelia apei şi a Duhului, manifestată în aţa albastră, purpurie şi roşie, oricine poate fi mântuit de toate păcatele, pentru totdeauna. Cunoscând şi crezând în semnificaţia adevărată a sistemului sacrificial dat de Dumnezeu, oricine poate să meargă la El. La intrarea Locului Sfânt, Casa lui Dumnezeu, erau cinci stâlpi şi mai era agăţat un paravan împletit din aţa albastră, purpurie şi roşie pe aceşti stâpli. Pentru ca noi să mergem la Dumnezeu, trebuie să avem cele patru credinţe, manifestate în uşa cu patru culori.

Credinţa arătată în aţa albastră este că Isus Hristos a acceptat păcatele noastre, fiind botezat, iar credinţa manifestată în aţa roşie este că Isus a purtat condamnarea păcatului, fiind crucificat şi vărsându-Şi sângele. Credinţa revelată în culoarea purpurie este credinţa că Isus este Dumnezeu Însuşi, iar credinţa manifestată în inul subţire răsucit este credinţa în Cuvântul Său complex că Dumnezeu ne-a făcut fără păcat, ştergându-ne păcatele cu aţa Sa menionată înainte—adică, aţa albastră, purpurie şi roşie. Acest adevăr se numeşte evanghelia apei şi a Duhului. Astfel, crezând că Isus ne-a mântuit prin apă şi Duh, putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este credinţa celor care pot deschide uşa Cortului şi să intre în Locul Sfânt. 

Poarta curţii Cortului împletită din aţa albastră, pururipe şi roşie, ne café capabili să realizăm planul lui Dumnezeu cum ne va mântui, arâtându-ne că mântuirea noastră, ce vine din ştergerea păcatului stability de Dumnezeu, nu se realizează prin propriile eforturi. Chiar dacă cerem zilnic iertarea păcatelor noastre, fără jertfa sacrificială pentru ispăşirea păcatului, trecerea păcatului prin întinderea mâinilor şi vărsarea de sânge, nu putem fi mântuiţi de păcatele noastre veşnice. Doar când jertfa sacrificială care a venit să ne mântuiască de păcatele noastre, ia asupra sa păcatele veşnice ale lumii, noi putem fi mântuiţi în întregime, crezând în acest adevăr şi astfel primind ştergerea păcatului.

Dacă avem în inimile noastre credinţa ce crede în această evanghelie a adevărului, vom putea răspândi evanghelia mântuirii ce aduce viaţa veşnică, fiecărui suflet. Crezând în misiunile lui Isus, manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie, putem lumina această lume cu adevărul ştergerii păcatului. Sfeşnicul din Locul Sfânt avea şapte lămpi şi astfel, când aceste lămpi eru laminate, lumina lor era reflectată de pereţii Cortului făcuţi din scânduri poleiţi cu aur, astfel luminând puternic peste tot în interiorul Locului Sfânt. Dacă nu ar fi fost nici un sfeşnic în Locul Sfânt, ar fi fost numai întuneric. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu i-a aşezat aici în această lume întunecată, pe sfinţii şi slujitorii Săi care cred în evanghelia apei şi a Duhului.Care este rolul sfeşnicului de aur?


Sfeşnicul de aur ne arată că Dumnezeu ne-a dat credinţa ce crede în adevărul care devine lumina lumii. Credinţa noastră este a crede că Isus Hristos S-a născut în această lume, a fost botezat şi Şi-a vărsat sângele pe Cruce. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune să strălucim lumina mântuirii cu această credinţă. Când ţinem evanghelia mântuirii în inimile noastre şi răspândim această credinţă, chiar în acest moment lumina adevărului străluceşte. Oamenii ar trebui atunci să vadă şi să ajungă la această lumină puternică, realizând că Domnul i-a mântuit cu aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit şi devenind poporul lui Dumnezeu. Această lumină a adevărului este evanghelia apei şi a Duhului, planificată şi împlinită de Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Cu credinţa noastră în adevărul că Isus a venit pe acest pământ, a fost botezat şi crucificat, Şi-a vărsat sângele, a murit şi a înviat din morţi pentru a ne da ştergerea păcatelor naostre, noi răspândim evanghelia, celor care tânjesc să fie mântuiţi. Dacă Isus Hristos nu ar fi fost botezat şi sacrificat pentru noi, tu şi eu nu am fi putut vreodată să fim mântuiţi de păcatele noastre.

Deoarece Isus a fost botezat, Şi-a vărsat sângele şi a fost crucificat pentru noi a putut să le dea tuturor păcătoşilor, credinţa care-i mântuieşte. Noi nu răspândim pur şi simplu lumina mântuirii manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. Deoarece noi avem credinţa care cunoaşte şi crede în botezul lui Isus şi sacrificiul Său de pe Cruce, noi răspândim lumina vieţii celor a căror inimi sunt în întuneric. Toţi cei care astfel au fost luminaţi de această lumină, poartă mărturia minunii extraordinare a tuturor păcatelor lor ce dispar din inimile lor. Toţi oamenii din lume vor ajunge să cunoască botezul pe care l-a primit Isus şi sacrificiul Crucii pe care l-a oferit pentru a ne şterge toate păcatele lumii şi crezând că acestea sunt ştergerea lor de păcat, ei vor ajunge să descopere lumina adevăruui.

De ce a trebuit Isus să vină pe acest pământ? De ce a trebuit să fie botezat? De ce a trebuit să învie din morţi în trei zile? Motivul pentru toate acestea este, deoarece Isus Hristos este Mesia. Pentru a împlini toate lucrările mântuirii ca Mesia, Isus a fost botezat şi Şi-a vărsat sângele şi astfel a strălucit păcătoşilor lumina mântuirii. De aceea, răspândind lumina mântuirii în întreaga lume, noi îi putem face capabili pe mulţi să cunoască acest adevăr, să creadă în el şi astfel să primească viaţa veşnică. 

Tu şi eu suntem sfeşnicul ce luminează această lumina cu lumina evangheliei apei şi a Duhului. Prin evanghelia pe care o răspândim, oamenii vor ajunge să cunoască lumina adevărului care îi mântuieşte. Cei care caută lumina în acest întuneric vor vedea această lumină strălucitoare pe care o răspândim, vor ajunge la lumina adevărului şi vor fi mântuiţi de toate păcatele lor. Venind la credinţa ce crede în acest adevăr, toate fiinţele umane pot fi mântuite. 

Această evanghelie nu este o problemă teoretică. Astfel, noi trebuie să credem cu inimile noastre adevărate. Noi putem lucra să răspândim evanghelia când credem cu adevărat în misiunile lui Isus manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. Dar chiar dacă am primit ştergerea păcatului, fără lampa unde poate fi pus uleiul, nu putem răspândi lumina pentru totdeauna şi de aceea Dumnezeu ne-a dat Biserica lui Dumnezeu, sfeşnicul nostru. Pe fiecare braţ a sfşnicului, erau potiraşele, iar dedesubtul acestor potiraşe erau gămălioare ornamentale. Aceasta nu înseamnă altceva decât Biserica construită prin credinţă. 

Locul unde daor cei care au primit cu adevărat ştergerea păcatuli, crezând în inimile lor, sunt adunaţi în Biserica adevărată a lui Dumnezeu. Capul Bisericii este Isus Hristos, iar Biserica este trupul Său. La fel cum trupul se mişcă aşa cum comandă şeful, de aceea Biserica îşi mişcă braţele şi şi picioarele după cum este poruncit de Isus Hristos. Astfel evanghelia este slujită. Atunci la ce se uită Biserica lui Dumnezeu? Umpluţi de păcate întunecate, întreaga lume moare, iar Biserica se uită la sufletele din mijlocul său care nu poate decât decât fie destinată iadului. Biserica lui Dumnezeu îi luminează cu lumina mântuirii. Aceast facem eu şi tu în Biserica Sa, cu credinţa noastră în evanghelie.

În ţările unde exită o lungă istorie a creştinismului, sunt mulţi foarte învăţaţi şi cu cunosc foarte bine Biblia. Cred că atunci când acei dintre astfel de oameni care au căutat în mod constant adevărul real, ajung să întâmpine acest adevăr, vor primi ştergerea păcatelor lor. Astfel, pentru a răspândi lumina apei şi a Duhului unor astfel de oameni, eu lucrez unindu-mă cu sfinţii născuţi din nou, în credinţă.

Deoarece creştinismul, spre deosebire de alte religii, şi-a stabilit baza credinţei Cuvântului, oamenii vor primi ştergerea păcatului doar dacă răspândim Cuvântul, în mod corect. Dar mai sunt şi aceia care stau împotriva acestui adevăr, în mod feroce, doar luându-l în derâdere, necrezându-l, indiferent cât de mult le este predicat. În mod deosebit, există unii oameni religioşi încăpăţânaţi care nu cred în Cuvântul şui Dumnezeu şi astfel de oameni nu vor crede niciodată în acest adevăr al apei şi a Duhului. Dar cei care acceptă Biblia ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu? Mulţi dintre ei vor primi ştergerea păcatului, auzind şi crezând în această evanghelie.

Deoarece am această credinţă cu care L-am slujit pe Dumnezeu, împreună cu tine până în ziua de azi. În zilele care vin, această evanghelie se va răspândi unui miriad de oameni şi se vor ridica mari lucrări ale evangheliei. Este chiar posibil că Dumnezeu lucrează unde nu putem vedea şi mii de oameni primesc zilnic ştergerea lor Şi la fel ca tine şi ca mine, mulţi oameni vor deveni lămpi şi vor răspândi oamenilor de pe întreg pământul, credinţa inimilor lor care crede în mântuirea manifestată în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. Eu cred că în timp ce ei luminează întreaga lume, noi credincioşi vor continua să se ridice şi, la rândul lor şi ei vor fi hrăniţi şi vor răspândi această evanghelie.

Noi care am devenit acum lămpile lui Dumnezeu, răspândim lumina mântuirii cu credinţa noastră ce crede în adevărul manifestat în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit. Aţa albastră răspândeşte lumina lumina adevărului botezului lui Isus—adică, Isus a purtat păcatele întregii omeniri, fiind botezat de Ioan; aţa purpurie luminează lumina adevărului că Isus Hristos a purtat păcatele lumii pe Cruce şi Şi-a vărsat sângele pe ea; iar inul subţire răsucit străluceşte lumina adevărului că Cuvântul lui Dumnezeu i-a făcut neprihăniţi pe păcătoşi. Cuvântul evanghelic al apei şi a Duhului, dat de Dumnezeu este lumina adevărului manifestat în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit.

Această evanghelie ne mai spune că El Se va întoarce pe acest ăpmânt ca Domn al Celei de-a doua Venire, ne va învia, ne va face să domnim cu El timp de o mie de ani în Împărăţia de o mie de ani, ne va face capabili să intrăm în Împărţia veşnică a lui Dumnezeu şi să trăim pentru totdeauna. Îţi poţi imagina ce este viaţa veşnică?

Acest univers este atât de extins şi larg, încât oamenii de ştiinţă spun că există sisteme stelare peste sisteme stelare în ale nenumărate galaxii dincolo de sistemul nostrum solar şi Calea Lacteii. Domeniile universului pe care le-a creat Dumnezeu sunt uimitor de colosale. Dincolo de universul nostru cunoscut, domenii nenumărate pe care nici nu le cunoaştem, se află în toate galaxiile. Stelele care cad acum sunt de fapt bucăţi de planetă care s-au desprins în galaxii adânci, miliarde de ani în urmă, doar acum ajung la atmosfera pământului şi ard.

Cu alte cuvinte, noi confirmăm ceea ce se întâmplase miliarde de ani în urmă. În felul acesta, domeniile vaste ale universului create de Dumnezeu încă rămân necunoscute. Dar chiar dacă univesrsul ne este necunoscut, pentru Dumnezeu este mic cât palma unei mâini. Dumnezeu este Cel omniscient şi omnipotent care a creat toate lucrurile şi a stability ordinea universului.

Noi luminăm lumea cu lumina adevărului, şi crezând în evanghelia apei şi a Duhului, putem primi cu toţii ştergerea veşnică a păcatului şi ne bucurăm de viaţă veşnică. Copiii lui Dumnezeu au lumina puternică a vieţii ce le permite să se bucure de plăcerile Sale şi să ne îmbrace în gloria Sa. De ce? Deoarece noi credem în lumina evangheliei puterii Sale. Odată ce am descoperit această lumină care ne ajută să cunoaştem adevărul, noi nu putem decât să răspândim altora această lumină. 

Şi când vedem providenţa lui Dumnezeu care lucrează în întreg universul, credinţa noastră în lucrările Sale nu poate decât să se ridice. Unele stele au disăpărut miliarde de ani în urmă şi totuşi ochii noştri încă le văd deaorece ele sunt miliarde ani ani lumină departe de această planetă! Putem să ne imaginăm simplu conceptual de „veşnicie” când speculăm infinitatea universului.

Noi care am devenit parte din Biserica lui Dumnezeu, ne trăim acum vieţile, răspândind lumina evangheliei adevărate, deoarece credem în adevărul manifestat în aţa albastră, purpurie şi roşie. Noi credem că această mântuire ne garantează viaţa veşnică şi binecuvântată în Împărăţia Tatălui nostrum. Şi cunoaştem că Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului (1 Timotei 2:4). De aceea, cei care cunosc lumina mântuirii, trebuie să continuie răspândirea evangheliei apei şi a Duhului, o lucrare pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a binecuvântat pentru ca noi să putem face această lucrare. Realizând ce binecuvântare este acest fapt, dreptul nostru de făcut este de ne duce lucrările desemnate nouă, prin credinţă. Sper ca voi toţi să vă umpleţi inimile cu lumina care cunoaşte adevărul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, tu şi eu am ajuns să credem în misiunile mântuirii, manifestate în aţa albastră, purpurie şi roşie şi inul subţire răsucit şi am devenit lumina mântuirii pentru întreaga lume, cei care luminează întreaga lume. Aleluia! Îi dau toate mulţumirile mele lui Dumnezeu.