Sermons

[11-23] < Exodul 27:9-19 > Stâlpii Curţii Cortului< Exodul 27:9-19 >

“Cortului să-i faci curte. Pe partea dinspre miazăzi, perdelele să fie de in răsucit, lungi de o sută de coţi numai pe partea aceasta. Pentru ele să faci douăzeci de stâlpi şi pentru ei douăzeci de postamente de aramă; cârligele la stâlpi şi verigile lor să fie de argint. Tot aşa şi pe latura dinspre miazănoapte să fie perdele de o sută de coţi în lungime şi la ele douăzeci de stâlpi, iar sub ei douăzeci de postamente de aramă; cârligele şi verigile stâlpilor să fie de argint. În latul curţii, pe partea dinspre asfinţit, să fie perdelele lungi de cincizeci de coţi şi la ele zece stâlpi şi la stâlpi zece postamente. Tot de cincizeci de coţi să fie perdelele din latul curţii în partea dinainte, cea dinspre răsărit; şi la ele zece stâlpi şi sub ei zece postamente. Din aceştia, cincisprezece coţi la un capăt al laturii să fie perdelele, cu trei stâlpi ai lor şi cu trei postamente. Şi la celălalt capăt cincisprezece coţi să fie perdele la fel, cu trei stâlpi ai lor şi cu trei postamente. Iar la mijloc, poarta curţii, largă de douăzeci de coţi, să aibă perdele de lână albastră, purpurie şi cărămizie, răsucită şi de in răsucit, cu patru stâlpi şi patru postamente. Toţi stâlpii curţii împrejur să fie ferecaţi cu argint şi uniţi cu legături de argint, iar postamentele lor să fie de aramă. Aşadar lungimea curţii să fie de o sută de coţi, lăţimea peste tot de cincizeci de coţi, înălţimea de cinci coţi, perdelele să fie de in răsucit, iar postamentele stâlpilor de aramă. Toate lucrurile, toate uneltele şi toţi ţăruşii curţii să fie de aramă.”Acest pasaj explică stâlpii, cortina porţii, draperiile din pânză fină, albă, benzile, cârligele, prizele de aramă, şi cuiele de aramă ale curţii Cortului. Cortul a fost un loc în care Dumnezeu locuia. Dimensiunea terenului dreptunghiular măsura aproximativ de 45 m (nordul său şi laturile din sud), cu 22,5 m (cu laturile de est şi vest). Cortul în sine a fost o structură mică, cu acoperiş făcut din patru învelitori. În schimb curtea Cortului, era larg deschisă ca o curte mare.

Stâlpii curţii măsurau 2.25 m înălţime, şi perimetrul gardului său a fost construit, prin plasarea unui total de 60 de stâlpi de lemn şi draperii din pânză albă pe toate părţile, cu excepţia porţii. Gardul a fost făcut din aceşti stâlpi de lemn, din capitelurile de argint care acopereau vârfurile lor, şi din postamentele de aramă. Pe capitelurile de argint au fost plasate două cârlige de argint, iar acestor cârlige li s-au anexat legături lungi de argint pentru a sprijini stâlpii unul de altul. Jos, pe pământ, acestor legături de argint le-au fost apoi ataşate cuie de aramă, fixând astfel stâlpii în siguranţă. Ce semnificaţii spirituale se manifestă în stâlpii Cortului?


Ce ne spun stâlpii curţii Cortului? Ei ne spun în mod clar modul în care Isus Hristos ne-a salvat pe fiecare dintre noi din păcatele lumii. Stâlpii de lemn ai curţii Cortului se referă la tine şi la mine—adică, la fiecare sfânt născut din nou. Ce ne spun atunci postamentele de aramă din partea de jos a acestor stâlpi ai curţii? Ei ne spun că, în pofida faptului că nu am putut evita decât să ne confruntăm cu condamnarea noastră, din cauza păcatelor noastre, Dumnezeu totuşi ne-a mântuit de toate păcatele noastre.

Pe de altă parte, faptul că stâlpii de lemn au fost acoperiţi cu capitelurile de argint ne spune că Dumnezeu ne-a dat darul mântuirii prin salvarea tuturor păcătoşilor din păcatele şi fărădelegile lor prin evanghelia firului albastru, purpuriu şi cărămiziu. Faptul că aceste cârlige de argint au fost introduse în aceste capiteluri de argint, iar legăturile de argint au fost ataşate de aceste cârlige şi cuiele de aramă în pământ, ne spune de asemenea că deşi ne-am aflat în faţa morţii noastre inevitabile din cauza păcatelor noastre, Domnul nostru ne-a dat darul iertării păcatului prin firele albastre, purpurii şi cărămizii şi inul subţire răsucit—adică, prin evanghelia mântuirii.

În acest fel, stâlpii curţii Cortului lui ne arată adevărul prin care Domnul ne-a mântuit de toate păcatele noastre, venind pe acest pământ, fiind botezat de Ioan Botezătorul, şi care a purtat toată judecata păcatului, şi S-a sacrificat pe Sine cu sângele Lui preţios pe Cruce. Ele ne arată, cu alte cuvinte, darul iertării păcatului, prin care Domnul ne-a salvat în întregime din toate păcatele noastre şi ne-a făcut poporul lui Dumnezeu. Aceşti stâlpi de lemn care constituie gardul din jurul curţii Cortului ne spun că Domnul nostru i-a mântuit pe toţi păcătoşii din păcatele lumii perfect dintr-o dată prin lucrarea firului albastru, purpuriu şi cărămiziu, adică, fiind botezat şi vărsându-Şi sângele Său la Cruce. Pentru că acest adevăr este atât de sigur, eu nu pot decât să fiu recunoscător pentru aceasta şi să-l răspândesc în întreaga lume.Postamentele se aramă de sub stâlpi


Postamentele stâlpilor care stăteau în acest gard au fost făcute din aramă, în timp ce capitelurile din partea de sus a stâlpilor, cârligele lor, şi legăturile lor erau toate făcute din argint.

Marcu 7:21-22 spune, “Dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, curviile, preacurviile, uciderile, furturile, lăcomia, răutatea, înşelăciunea, pofta, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.” Fiecare dintre noi s-a născut cu toate aceste păcate rele în inimile noastre. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne spune că suntem obligaţi să trăim restul vieţii noastre în aceste păcate până chiar la moartea noastră, şi că noi pur şi simplu nu putem decât să trăim în acest mod păcătos. Şi dacă am recunoaşte după cum este acest Cuvânt, atunci nu putem decât să mărturisim că natura noastră fundamentală este atât de păcătoasă încât noi, în fapt, pur si simplu nu putem evita judecata pentru păcatele noastre.

Cu toate acestea, cu firul albastru, purpuriu şi cărămiziu, Domnul nostru a salvat astfel de fiinţe depravate ca şi noi din toate păcatele noastre. Pentru că Domnul nostru a luat toate păcatele noastre, departe de a le accepta pe trupul Său, prin botezul pe care El a primit de la Ioan Botezătorul, El a putut purta păcatele lumii la Cruce şi îndura condamnare pentru toate acele păcate. Acesta este modul în care Isus ne-a mântuit de toate păcatele noastre.

Noi nu putem să-i mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu pentru asta! Nici un alt lucru decât acesta este mântuirea, adică faptul că Dumnezeu ne-a eliberat de toate păcatele noastre, chiar dacă am fost cu toţii destinaţi iadului, şi este cel mai preţios, cel mai binecuvântat, şi cel mai valoros dar din această lume întreagă. Nu putem face nimic altceva, decât pur şi simplu să ne plecăm capetele noastre înaintea Domnului, să credem în această evanghelie, care ne-a mântuit cu adevărul firului albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi să-i mulţumim Domnului nostru pentru aceasta. Prin intermediul materialelor folosite pentru stâlpii curţii Cortului, Dumnezeu ne arată că mântuirea Domnului nostru este adevărul perfect căruia nu-I lipseşte nimic, neavând nimic în plus sau în minus.

Toate misterele materialelor de construcţie ale Cortului sunt desluşite prin implicaţiile firului albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire ţesut. Misterul mântuirii este adevărul care nu poate fi rezolvat fără evanghelia firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire ţesut. Toate implicaţiile Sistemului Cortului, împreună cu secretul sistemului său de sacrificii, sunt ascunse în aceste fire albastre, purpurii, şi cărămizii şi inul subţire ţesut.

La bază, de fapt, tu şi eu eram astfel de fiinţe în faţa lui Dumnezeu, care nu puteam decât să fim destinaţi iadului din cauza păcatelor noastre. Ca să fim sinceri, vom continua să păcătuim chiar şi acum, dar Domnul cu toate acestea, ne-a dat iertarea păcatelor perfectă cu firele Sale albastre, purpurii şi cărămizii, şi crezând în acest dar al mântuirii, am primit această iertarea păcatelor. Aceasta se datorează faptului că Dumnezeu ne-a salvat perfect din toate păcatele noastre şi ne-a făcut copii Săi care să putem deveni moştenitorii Lui care se vor bucura de gloria şi splendoarea Împărăţiei Sale. În afară de mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu există nici o altă cale de a deveni copii Săi născuţi din nou. Datorită faptului că Domnul nostru ne-a mântuit din toate păcatele noastre, noi putem să-I dăm mulţumirea noastre.

Am fost ignoranţit tot timpul în legătură cu cine suntem cu adevărat în sinele nostru de bază, măsurând numai gravitatea păcatelor noastre în conformitate cu propriile noastre standarde. Dar nu este important dacă am comis unele tipuri de păcate sau nu, pentru că noi suntem nişte păcătoşi atât de gravi din start legaţi de iad din naştere, indiferent de faptele noastre. Cu toate acestea, cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul subţire răsucit, Domnul nostru a salvat astfel de oameni ca noi din toate păcatele noastre. Aşa cum Domnul a promis în Vechiul Testament, El de fapt, a venit la noi în timp Noului Testament, a luat toate păcatele noastre asupra Sa, în conformitate cu acest Cuvânt al promisiunii, a purtat aceste păcate până la Cruce, a plătit plata tuturor păcatelor noastre cu jertfa Lui vărsându-Şi sângele Său pe Cruce, şi are, prin urmare, ne-a mântuit de toate păcatele noastre şi ne-a dat acest dar al mântuirii. Acesta este modul în care şi am primit darul mântuirii din toate păcatele noastre, crezând în Isus Hristos.De ce erau perdelele de in alb puse peste stâlpii curţii Cortului?


Un total de 60 de stâlpi au fost plasaţi în jurul întregii curţi a Cortului, şi toate erau acoperite cu perdele din pânză albă subţire răsucit. Aceste draperii ne spun că, deşi am fost cu toţii fiinţe necurate pătate cu păcatele noastre, şi în pofida faptului că, prin urmare, merităm să fim condamnaţi din cauza păcatelor noastre şi aruncaţi în iad, Domnul nostru totuşi ne-a curăţat cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul subţire ţesut. Cu alte cuvinte, draperiile ne spun adevărul că Isus Hristos ne-a spălat de toate păcatele noastre dintr-o dată fiind botezat de Ioan Botezătorul. 

Când Isus a venit pe acest pământ şi a fost botezat de Ioan Botezătorul, reprezentantul întregii omeniri, păcatele lumii au fost trecute asupra lui Isus. Acceptând, astfel, toate păcatele lumii, atunci Isus a fost crucificat şi Şi-a vărsat sângele pentru a îndura condamnarea păcatelor, şi apoi El a înviat din morţi din nou. Şi înviind din morţi, El a devenit Mântuitorul nostru viu. Acesta este darul de mântuire pe care Domnul nostru l-a îndeplinit, prin lucrarea Sa a firului albastru, purpuriu şi stacojiu şi inul subţire răsucit; şi aceasta este dragostea Domnului nostru, care ne-a curăţit de toate păcatele noastre şi ne-a făcut impecabili şi fără orice deficienţă ca să devenim poporul lui Dumnezeu. Oferindu-ne acest dar al mântuirii, Domnul nostru ne-a transformat pe toţi dintre noi care credem în acest adevăr chiar în poporul lui Dumnezeu.

Draperia de culoare albă care a fost atârnată de stâlpii Cortului ne spune de sfinţenia lui Dumnezeu, dar, de asemenea, ne vorbeşte despre sfinţenia noastră, sfinţenia credincioşilor adevăraţi. Prin urmare, dacă vrem să devenim copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să fim curăţiţi de toate păcatele noastre şi să devenim sfinţi, crezând în lucrarea lui Isus a firului albastru, purpuriu şi stacojiu. Dumnezeu ne spune, “Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt” (Leviticul 11:45), dar cum am putea fi vreodată sfinţi prin faptele noastre? Pentru că nu putem evita a păcătui, indiferent de cât de greu vom încerca, nu putem fi niciodată sfinţi prin eforturile noastre proprii. Dar, cu firul albastru, purpuriu şi cărămiziu, Domnul nostru a curăţit în întregime chiar şi astfel de fiinţe ca tine şi ca mine. Acesta este modul în care tu şi eu am devenit în totalitate oamenii lui Dumnezeu. Nu există nici o altă cale, decât să credem în evanghelia neprihănirii lui Dumnezeu şi să devenim sfinţi fiind curăţiţi de toate păcatele noastre.Prizele de aramă şi ţăruşii de aramă


Capitelurile de argint erau suprapuse pe partea de sus a stâlpilor. Şi cârligele de argint şi legăturile de argint au fost, de asemenea, făcute pentru a conecta şi de a fixa stâlpii unii de alţii. Fiecare stâlp a fost montat într-un postament de bronz. Şi o pereche de ţăruşi de bronz lega fiecare stâlp de gardul perimetral al Cortului din partea de sus al acestuia până la sol.

Acest lucru ne arată că, deşi am fost obligaţi să fim condamnaţi şi aruncaţi în iad din cauza păcatelor noastre, Dumnezeu ne-a făcut, totuşi, poporul Lui sfânt oferindu-ne darul mântuirii care ne-a eliberat de toate păcatele noastre. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut poporul Său sfânt, prin acest har al mântuirii, noi nu ne putem abţine să nu-L lăudăm şi să nu-i mulţumim lui Dumnezeu pentru harul Său. Crezând în Dumnezeu prin acest Cuvânt al adevărului firului albastru, purpuriu şi stacojiu şi inului subţire răsucit, nu numai că-L lăudăm pe Dumnezeu, dar de asemenea nu putem să ne abţinem de la a răspîndi acest Cuvânt.

Există cu adevărat vreo zi în care să nu comitem deloc păcat? Nu este nici una! Chiar şi cei dintre noi care cred în Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au născut din nou prin harul Său, de asemenea, comit păcat de zi cu zi. Dacă cineva este chiar uşor ostil faţă de noi sau nu este destul de prietenos, ne dezlănţuim şi blestemăm această persoană în cel mai scurt timp. Să spunem că ar fi cineva care v-ar tăia brusc calea în timp ce conduceţi liniştit şi aproape că v-ar provoca un accident grav, nu aţi reacţiona furios la acel conducător auto neatent? Oh, da! Eu l-aş blestema puternic pe acel şofer descreierat cu claxonul meu zgomotos. Dar este acest lucru într-adevăr un lucru corect? Cu siguranţă că nu este un lucru bun, dar problema este că suntem fiinţe care nu pot decât să comită păcate în orice moment.

Noi suntem astfel de fiinţe destinate iadului din cauza neputinţelor noastre. Cu toate acestea, Dumnezeu ne-a dat “o nouă şi o vie cale pe care El a consecrat-o pentru noi” (Evrei 10:20). Acest lucru este în întregime darul lui Dumnezeu, care a fost încheiat numai de către Isus Hristos în conformitate cu voia lui Dumnezeu Tatăl. 

Ce dar de mântuire ne-a dat Dumnezeu? El ne-a dat darul  mântuirii noastre din păcate, care a fost îndeplinită prin cele patru fire ale Cortului―firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Cum am putea, eventual, atunci să nu-L lăudăm pe Dumnezeu? Atunci când am primit cu adevărat această adevărată mântuire, cum ar putea să nu fie pace adevărată în inimile noastre? Mântuirea noastră nu poate fi atinsă plătind aur sau argint, şi nici nu este ca ceaţa sau ca roua dimineţii care dispare imediat după ce-şi face apariţia, ci noi am fost salvaţi veşnic şi perfect. Dumnezeu a iubit păcătoşii atât de mult încât le-a dat harul mântuirii ca şi dar gratuit, iar în acest dar El ne-a îmbrăcat pe noi credincioşii cu dreptatea Lui.

Printre elementele gardului curţii Cortului, toate postamentele şi ţăruşii atingeau solul au fost făcute din bronz. Dar capitelurile din partea de sus a stâlpilor au fost făcute de argint. Toate aceste descriei ne arată că, în ciuda faptului că am fost toţi fundamental legaţi în iad, am devenit copiii lui Dumnezeu primind darul mântuirii dat de Domnul nostru. Fiecare dintre noi a primit acest cadou, crezând în Cuvântul Său. Având în vedere acest lucru, cât de sigură este această mântuire din păcatele noastre, pe care am primit-o? Acesta este darul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, şi este mântuirea noastră sigură şi binecuvântarea care nu poate fi schimbată. Fiindcă noi ştim acest lucru noi nu putem să-i mulţumim lui Dumnezeu suficient cu toată fiinţa.

Faptul că tu şi am fost salvaţi din toate păcatele noastre este mai mult ca sigur darul lui Dumnezeu. Mântuirea noastră nu este una imperfectă care dispare pur şi simplu ori de câte ori neputinţele noastre sunt dezvăluite. Pentru astfel de păcătoşi depravaţi ca tine şi ca mine, Domnul nostru a venit pe acest pământ şi ne-a dat darul mântuirii cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul ţesut fin. Ca atare, toţi cei care cred în acest adevăr sunt mântuiţi pentru veşnicie din toate păcatele lor. Pentru că mântuirea Domnului nostru pentru păcătoşi este atât de perfectă, şi pentru că El a avut chiar grijă de toate insuficienţele, punctele slabe, şi petele ruşinoase ale trupului nostru, El ne-a făcut compleţi, astfel încât să nu mai avem nimic de-a face cu păcatul. Cei care cunosc în mod clar şi care cred în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul fin ţesut sunt toţi salvaţi perfect pentru totdeauna.

Acesta fiind dat, cam cât de preţios şi valoros este acest dar al mântuirii pe care ni l-a dat Dumnezeu? Eu sunt cu adevărat plin de mulţumiri pentru acest dar al mântuirii, căci ne-a adus aşa de multă odihnă în inimile noastre şi ne-a mângâiat aşa de mult. Domnul nostru ne aduce odihnă în inimile noastre. De aceea El a spus, “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Eu îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat acest dar al răscumpărării din toate păcatele mele.

Eu cred că nu numai eu, ci toţi dintre voi, de asemenea, sunteţi foarte preţioşi pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne-a salvat pe voi şi pe mine cu evanghelia firului albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul fin ţesut. Dumnezeu spune că El a dat acest dar al mântuirii tuturor celor care cred în acest Cuvânt, şi pentru că cred în ceea ce spune El, eu mă gândesc şi cred că, de asemenea, sunteţi toţi foarte preţioşi pentru Dumnezeu.

În ultimul timp, cum am muncit din greu pentru lucrarea lui Dumnezeu, chiar peste puterile noastre, au fost momente în care ne-am simtit destul de epuizaţi. Prin urmare, aş dori să-i mângâi şi să-i încurajez pe co-lucrătorii mei prin astfel de mijloace trupeşti cum ar fi frângerea pâinii împreună. Dar eu ştiu bine că nu putem fi cu adevărat mângâiaţi prin consolarea trupească. Suntem încurajaţi în schimb amintindu-ne darul mântuirii noastre sigure pe care Domnul ne-a dat-o, mângâierea noastră adevărată, şi pacea sa necunoscută în lume. Noi suntem mângâiaţi şi satisfăcuţi de binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat deja în inimile noastre. Pentru că trebuie să primim recompense atât de măreţe şi binecuvântări în acest dar al mântuirii pe care Dumnezeu ni l-a dat, inimile noastre au pace şi binecuvântări, de care nu se ştie în această lume.

Dumnezeu a dat cadoul perfect al mântuirii fiecăruia dintre voi, cel mai mare dar care este necunoscut în această lume. Există unele persoane care pretind a fi fără de păcat numai cu devoţiunile lor religioase, chiar dacă ei nu cred în adevărul firului albastru, purpuriu şi stacojiu şi inul subţire răsucit, iar plinătatea de sentimente devoţionale ale lor se va evapora în cel mai scurt timp. Pacea pe care aceştia o ating cu propriile lor gânduri dispare ca ceaţa dimineţii ori de câte ori aceştia păcătuiesc sau chiar un la cea mai mică privelişte a unor greutăţi. 

Dar cei care cred în mântuirea dată de Domnul a firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit, cu cât se confruntă cu mai multe greutăţi cu atât străluceşte mai mult pacea minţii lor. Deşi suntem călcaţi în picioare, răniţi, şi în durere, perfecţiunea şi recunoştinţa curge din mintea noastră de la mântuirea dată de Domnul în inimile noastre. Noi suntem cei care au fost salvaţi în întregime, care nu putem niciodată să ne întoarcem în Egipt, şi care nici nu ne mai confruntăm cu păcatele şi condamnarea noastră din nou. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, cei care cunoaştem şi credem în acest adevăr al mântuirii pe care l-a revărsat asupra noastră astfel încât să-i putem mulţumi totdeauna Lui pe deplin cu credinţa noastră. Acesta este motivul pentru care-i mulţumim lui Dumnezeu cu credinţa noastră.

Nu putem să-i mulţumim lui Dumnezeu suficient, pentru că am putut primi de la El această mântuire sigură a firului albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi pentru că Dumnezeu m-a iubit, m-a binecuvântat foarte mult, şi m-a făcut să predic această evanghelie preţioasă, căci eu ştiu că nu o merit. Chiar dacă i-aş mulţumi Domnului zi de zi, eu nu pot să-i mulţumesc suficient pentru că m-a făcut să trăiesc numai pentru evanghelie. Eu nu pot să mă abţin de la a-i mulţumi Lui pentru totdeauna. Când Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru marele dar al mântuirii pe care El mi l-a dat, şi atunci când încerc să-mi exprim inima mea recunoscătoare, realizez cam cât de insuficiente sunt expresiile vocabularului meu.

Noi suntem cei care cred în mântuirea care a fost manifestată ca şi evanghelia firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Pentru binele tău, Isus s-a născut pe acest pământ, a luat toate păcatele asupra Sa, fiind botezat de Ioan Botezătorul la vârsta de 30, a purtat aceste păcate la Cruce, Şi-a vărsat sângele şi a murit pe ea, a înviat din morţi, şi acum stă la dreapta tronului lui Dumnezeu Tatăl. Acest Isus Hristos le-a dat cadoul perfect al mântuirii celor care l-au primit prin credinţă. Dacă nu vom trăda această credinţă, această mântuire pe care am primit-o odată, ea nu va fi niciodată anulată. Indiferent de ceea ce lacune am putea avea, şi indiferent de ce greşeli am putea face, noi am devenit toţi propriul Său popor îmbrăcat în cadoul perfect al mântuirii.Pânza albă subţire atârnată de stâlpii curţii  Cortului


Imaginaţi-vă că vă uitaţi la perdele de pânză fină, albă pentru un timp. Aceste draperii din pânză fină, albă nu au fost făcute din nailon, ci acestea au fost ţesute împreună cu firul de pânză albă. Dacă aţi pune astfel de draperii de pânză albă într-o situaţie de deşert, ele se vor murdări în cel mai scurt timp. Ar fi pus Dumnezeu aceste draperii albe fără nici un motiv, fără a şti că vor deveni murdare în cel mai scurt timp? El le-a spus israeliţilor să pună aceste draperii din pânză albă pentru a arăta darul mântuirii pe care El ni l-a dat, celor care acceptăm acest dar prin credinţă. A făcut acest lucru ca să ne facă cunoscut în mod clar şi să întipărească în inimile noastre că El ne-a mântuit astfel din toate păcatele noastre murdare în întregime şi curat.

Dumnezeu i-a pus pe israeliţi să pună aceste draperii din pânză fină, albă. Acest lucru implică faptul că noi ar trebui să-L lăudăm pentru totdeauna şi să Îi mulţumim cu adevărat văzând şi crezând în mântuirea Lui perfectă, care este revelată în draperiile albe. Prin intermediul draperiilor din această pânză fină, albă, Dumnezeu astfel ne-a dat darul mântuirii în întregime. Mântuirea noastră, pe care ne-a dat-o El, este ca această pânză fină, albă.

Suntem cu adevărat fiinţe murdare şi depravate, care nu pot evita, decât să fie destinate iadului din cauza păcatului. Trebuie să spălăm hainele din minţile noastre de mai multe ori numai într-o zi. Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut astfel de inimi ale noastre complet albe. Domnul nostru, cu alte cuvinte, i-a făcut pe oamenii ca şi noi întregi. Puterea lui Dumnezeu este atât de mare şi minunată încât El ne-a transformat în întregime, pe noi care suntem dezgustători, murdari, şi uşor de murdărit, în poporul Său sacru.

Azi voi şi cu mine care credem în această evanghelie a apei şi a Duhului suntem cei care au primit acest cadou perfect al mântuirii de la Dumnezeu. Noi suntem cei ale căror păcate ale inimii au fost spălate complet, şi am devenit albi ca zăpada.

Încă mai aveţi păcat în inimile voastre? Bineînţeles că nu! Nimeni altele decât inimile voastre proprii au devenit toate ca o pânză albă, curată, care a fost atârnată pe gardul curţii Cortului. Tu şi cu mine am devenit, astfel, complet curaţi. În ciuda faptului că am fost obligaţi fundamental să fim condamnaţi din cauza păcatelor noastre, am fost totuşi salvaţi. Această mântuire nu a venit din bunătatea sau credinţa noastră proprie, ci din harul lui Dumnezeu care ne-a îmbrăcat în puterea Sa, aşa cum ţăruşii de bronz ai Cortului au fost ataşaţi la capitoliile lor de argint prin agăţare acestora, împreună cu legăturile de argint. Deşi am fost cu adevărat legaţi de iad şi de condamnare, crezând că Dumnezeu ne-a îmbrăcat în darul Său de mântuire, am devenit toţi poporul Său salvat. Acesta este adevărul manifestat în gardul curţii Cortului lui.

Cei 60 de piloni ai curţii Cortului se referă la noi, credincioşii adevăraţi. Fiecare dintre aceşti piloni, cu alte cuvinte, se referă la fiecare dintre noi. Noi am fost astfel de fiinţe care n-ar fi putut deveni nici poporul lui Dumnezeu şi nici intra în casa lui, şi totuşi Dumnezeu a dat darul Său de mântuire acestor feluri de oameni fără valoare ca şi noi. El a venit pe acest pământ, a desăvârşit darul mântuirii, ne-a dat acest cadou de adevăr, şi cum am ajuns să cunoaştem şi să credem în acest adevăr, El ne-a făcut chiar poporul Său propriu, care este salvat în întregime şi nu va mai fi blestemat.

Ce uimitoare binecuvântare este aceasta? Ca piloni ai curţii Cortului, prin noi înşine nu putem sta singuri, ci cădem. Cu toate acestea, motivul pentru care nu cădem după ce am fost salvaţi din toate păcatele noastre este că noi care credem în firul perfect albastru, purpuriu, şi cărămiziu, precum şi în inul fin ţesut şi credem că toate se unesc împreună sub harul Său. Noi trebuie să credem că, deşi mai întâi am fost fiinţe fără valoare care nu au putut evita, decât să fie destinate iadului, prin Cuvântul firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi firul subţire răsucit, Domnul ne-a curăţat de toate păcatele noastre şi ne-a salvat, prin urmare, pe noi toţi în întregime purtând toată condamnarea păcatului personal. Şi noi prin această credinţă putem sta înaintea lui Dumnezeu oricând, putem să-L lăudăm, să servim lucrările Lui, şi întotdeauna să-i mulţumim pentru acest dar al mântuirii.

Sunt momente în care ne împiedicăm din cauza slăbiciunii trupului nostru. Deşi credem că am fost salvaţi din toate păcatele păcatele noastre şi toată condamnarea, există momente după mântuirea noastră atunci când vom ajunge epuizaţi şi plictisiţi, întrebându-ne de ce trebuie să trăim în acest fel. Deşi suntem bântuiţi de gânduri, cum sunt cele carnale uneori, motivul pentru care nu ne îndepărtăm de Dumnezeu şi trăim în credinţa noastră fără ezitare după mântuirea noastră este că, atunci când privim înapoi la ce am fost cu adevărat, ne simţim şi mai recunoscători pentru darul mântuirii şi harul eliberării pe care ni l-a dat Dumnezeu.

De aceea, putem sta ferm tot mai mult pe credinţa noastră. Putem ridica din nou cu credinţă din toate frustrările noastre mulţumită evangheliei autentice. Deşi suntem întotdeauna plini de neajunsuri, îi putem oferi doar mulţumiri lui Dumnezeu pentru mântuirea Lui perfectă. Noi nu putem fi lăudăroşi, nici chiar puţin, mai degrabă să-i mulţumim pentru că ne-a făcut copiii Lui, prin acest dar al mântuirii, stând fermi înaintea Lui, şi îndeplinind cu credincioşie sarcinile de preoţi. Ceea ce ne face neclintiţi şi să stăm ferm pe credinţa noastră nu este altceva decât faptul că am primit marele dar al mântuirii şi harul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dacă ne cunoaştem natura fundamentală aşa cum este, nu putem decât să acceptăm iertarea păcatului pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Cuvântul firului albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit, şi să-l slujim pe Domnul. 

Când vom accepta acest lucru în inimile noastre, cunoscând şi realizând că ar trebui să fim recunoscători, credinţa noastră nu mai poate fi zdruncinată. Ea devine statornică. Nu contează ce fel de minciuni aruncă oamenii în noi, indiferent de ce fel de prostii îmbrăţişează spunând că ei sunt acum perfecţi pentru că ei înşişi au murit crezând în numai sângele preţios al Crucii, credinţa noastră nu poate fi zdruncinată. Deşi natura noastră de bază a fost atât de rea, crezând în adevărul sigur că Domnul ne-a mântuit prin firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul fin ţesut, ne putem cu toţii lupta cu îndrăzneală cu astfel de minciuni şi putem sta pe credinţa noastre fermă.

În acest fel, putem lupta împotriva acestor minciuni, zicând: “Ce? Am fost noi salvaţi numai prin sângele de pe Cruce? Dacă lăsăm oricare din elementele mântuirii realizate de firul albastru, purpuriu şi cărămiziu, nu există nimic cu care ne putem lăuda. Ce fel de nonsens este acesta?“

Dar dacă ne îndepărtăm de harul mântuirii pe care Dumnezeu l-a revărsat asupra noastră, noi nu am putea să ne vedem pe noi înşine aşa cum suntem, şi, ca rezultat, vom deveni siguri de sine şi lăudăroşi, şi vom sfârşi prin a deveni malefici. Dacă ne uităm la noi înşine aşa cum suntem putem găsi darul lui Dumnezeu de mântuire într-o măsură şi mai mare. Acesta este modul în care am ajuns să ascultăm de porunca Lui, care sună aşa, “Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Isus, pentru voi.” (1 Tesaloniceni 5:16-18). 

Motivul pentru care putem sta într-adevăr neclintiţi în faţa lui Dumnezeu este pentru că noi credem că Domnul nostru a purtat toate blestemele pentru noi, ca şi cum fiecare pilon a fost susţinut de verigile de argint şi legat de ţăruşii de bronz. Ca atare, chiar şi atunci când ne împiedicăm, ne putem găsi echilibrul din nou prin intermediul verigii de argint care ne ţine statornici. Deoarece fiecare vergiă de argint este ataşată de cârlige şi ţăruşii ţin pilonii în echilibru, pentru că inimile noastre recunosc cine suntem cu adevărat, şi pentru că există harul lui Dumnezeu care ne-a mântuit prin firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit, noi nu dăm greş. Datorită acestui fapt, noi stăm drepţi, fără să ne clătinăm nici la dreapta nici la stânga. 

Datorită darului perfect de mântuire pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă, şi datorită neprihănirii lui Dumnezeu, nu vom cădea înainte sau înapoi, nici într-o parte sau alta, ci vom sta ferm pe postamentele de bronz. Postamentele de bronz implică faptul că am fost condamnaţi la iad iniţial. Amintindu-ne că suntem salvaţi de la o condamnare inevitabilă, noi îi putem oferi mereu mulţumirile noastre lui Dumnezeu, şi putem sta fermi şi siguri cu credinţă. 

Evanghelia apei şi a Duhului este adevărul minunat al mântuirii. Ea nu poate fi dobândită prin oricare din seminariile teologice şi nenumăratele şcoli licenţiate ale acestei lumi. Şi pentru că acesta este baza şi principiul fundamental al credinţei; prin urmare, orice teologie care nu ştie şi nu învaţă adevărul firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit este la fel ca o casă construită pe nisip, care se va prăbuşi în cele din urmă în jos şi zbate. Temelia credinţei voastre adevărate trebuie să fie solidă ca o stâncă uriaşă de marmură.Ce este Teologia?


În general, există două curente principale care divid teologia: teologia teocentrică şi teologia antropocentrică, ori din una ori din ambele se predă la fiecare seminar. Pur şi simplu pus, credinţa care este strict bazată pe Cuvântul este teocentrism, în timp ce credinţa care admite gândurile omului să fie adăugate Cuvântului este antropocentrism. Teologii antropocentrici nu sunt deosebit de interesaţi de ceea ce de fapt spune Biblia, dar poziţiile lor erudite sunt consolidate sau criticate, în funcţie de care învăţaţi influenţi îşi expun punctele de vedere şi de cine îi urmează. Prin urmare, teologia antropocentrică nu poate fi considerată ca teologie corectă.

În general, oamenii care studiază teologia susţin că doar punctele lor teologice de vedere proprii sunt corecte. De exemplu, chiar acum sunt destul de mulţi de oameni care frecventează Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, care plasează importanţă centrală numai asupra zilei de Sabat. Biserica Presbiteriană, pe de altă parte, îmbrăţişează doar “aşa-numitele” Cinci Puncte ale Calvinismului. Arminianismul, într-un alt exemplu, susţine că, deşi Dumnezeu ne-a mântuit, omenirea trebuie să creadă, de asemenea, în acest fapt cu voia ei. În unele privinţe, Arminianismul poate fi considerat ca un punct de vedere teologic care se apropie şi interpretează Biblia cu perspective umane.

În schimb, atunci când ne uităm la Cinci Puncte ale Calvinismului, putem afla că credinţa sa este oarecum teocentrică, dar prea fatalistă. De ce? Deoarece Calviniştii îmbrăţişează doctrinele lor de predestinarea şi alegere ca fiind adevărul, argumentând, “Înainte de a vă fi născut, unii dintre voi au fost deja aleşi de Dumnezeu ca poporul Său, în timp ce alţii au fost lăsaţi în afara alegerii Sale. Nu există decât selecţia suverană a lui Dumnezeu.” Astfel de afirmaţii dăunătoare nu pot fi aprobate de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Asa ca atunci cand vom compara aceste aşa-numite doctrine corecte din punct de vedere creştin cu Cuvântul lui Dumnezeu, putem afla că acestea sunt de fapt foarte diferite de adevăr. Desigur, în unele probleme, acestea se apropie de adevăr, dar teologia creştină a celor mai multe culte astăzi este departe de adevărurile biblice. Desigur, există unele părţi, care coincid cu adevărurile biblice în doctrinele lor, dar învăţăturile lor centrale sunt prea eronate ca să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu. Şi aceasta este motivul pentru care trebuie să renunţăm a învăţa astfel de doctrine greşite.Iertarea păcatelor noastre este în întregime un dar de la Dumnezeu


Celor care cred cu adevărat în Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a acordat mântuirea lor ca şi dar al Lui. 

Gardul curţii Cortului a fost construit cu 60 de piloni de lemn. Pe partea de sus a acestor piloni, capitelurile de argint au fost amplasate, iar în partea de jos a lor au fost stabilite postamentele de bronz. Fiecare stâlp a fost ataşat cu verigile de argint de ceilalţi şi legat de ţăruşii de bronz, care au fost băgaţi în pământ. Stâlpii de lemn au fost puşi la fiecare 5 coţi sau intervale de 2.25 m, şi pe aceşti piloni de draperii alb, fin, lenjerie au fost plasate.

Din moment ce pilonii erau legaţi ferm de aceşti ţăruşi de bronz, şi conectaţi unul de celălalt ferm cu legăturile de argint, draperiile din pânză fină, albă nu au putut fi demontate de la locul lor. Cum draperiile din pânză albă au fost amplasate pe aceşti piloni ferm plantaţi de lemn, draperiile rămâneau fixate şi imobile pe măsură ce erau trase fest în fiecare direcţie. 

Draperii de pânză albă se referă la sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dreptatea lui Dumnezeu ne-a făcut oameni de credinţă fermă că nu poate fi zdruncinată vreodată din nou, pentru că credinţa noastră în mântuirea Lui este stabilită prin harul infailibil al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat această mântuire perfectă ca dar al Lui pentru noi. Cât de recunoscători suntem noi! Acesta este modul în care tu şi eu am devenit cei mântuiţi prin credinţă.

Dimpotrivă, atunci când mă uit la creştinii de astăzi din toată lumea, eu îi găsesc ridicoli, caraghioşi, şi regretabili în acelaşi timp. Eu sunt atât întristat cât şi frustrat din cauza lor, pentru că văd că ei nu au nici măcar cunoştinţe corecte cu privire la problemele cele mai elementare ale adevăratului creştinism, chiar dacă ei pretind să creadă în Dumnezeu şi pretind că răspândesc Cuvântul Său. 

Recent, mulţi s-au îngrijorat de faptul că cei mai mulţi dintre studenţii noştri de liceu au devenit destul de slabi în ceea ce priveşte elementele de bază ale studiilor lor. De fapt, de la elevii care au fost predispuşi să-şi neglijeze fundamentele nu se poate aştepta să producă realizările lor de studii în avans. Prin urmare, pentru a instrui elevii de colegiu, în studiile profesionale respective şi pentru a-i pregăti pentru locul de muncă, universităţile trebuie să se asigure că au mai întâi o înţelegere a fundamentelor solide ale subiectelor primare înainte ca acestora să le fie prezentată o cunoaştere mai avansată. Aparent, aceste încercări nu par a avea succes tot timpul. 

Motivul pentru care am menţionat această poveste este de a explica faptul că la fel cum nu poate exista progres în cunoaşterea acestei lumi fără o înţelegere corectă a fundamentelor sale, credinţa în Dumnezeu este, de asemenea, destinată să şovăie fără o bază solidă. Adevărata credinţă este cea care crede în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Fără această credinţă fundamentală, orice altceva nu înseamnă nimic, la toate. Deşi oamenii se pot bucura şi deveni destul de devotaţi lui Dumnezeu la început, spunând că ei au devenit fără de păcat crezând în Isus, dar atunci când timpul trece prin chiar un pic, încep în curând să rămână fără propria lor dreptate, bucuria lor se evaporă în aer, ei sunt măcinaţi de toată puterea lor, şi ajung în cele din urmă să renunţe la credinţa lor în Dumnezeu din cauza păcatele lor care rămân încă intacte în inimile lor. Tot acest fenomen este provocat de lipsa de cunoştinţe fundamentale ale credinţei creştine.

Este cineva cu handicap printre voi? Persoanele care au probleme cu picioarele lor au cele mai grele momente când încearcă să urce pe scări. Atunci când se luptă pentru a urca pe scări, nu ar fi un gest frumos şi de apreciat dacă cineva îi ajută şi îi sprijină? Cu toate acestea, există unii oameni cu dizabilizăţi, nu toţi, care în schimb se înfurie, zicând: “Lasă-mă în pace. Eu pot s-o fac de unul singur.” În general, persoanele cu handicap au un mare respect de sine şi pot fi uneori destul de încăpăţânate. Când anumite părţi ale trupurilor lor sunt cu handicap, mintea lor poate fi, de asemenea, cu handicap. Ca urmare, inimile lor pot uneori să se împietrească din cauza complexului de inferioritate lor, sentimentului de înfrângere, şi sentimentului de privare. Acesta este motivul pentru care unele dintre ele au o tendinţa de a nu lua bunătatea altora aşa cum este, ci să denatureze intenţia lor iniţială.

De fapt nu este nevoie ca ei să aibă vreun complex de inferioritate datorat dizabilităţilor. Acestea pot fi deranjate de ele, dar avându-le nu este cu siguranţă nici un păcat în fond. Dar dacă ei s-au lăsat să locuiască în tot felul de gânduri distorsionate care s-au ridicat din cauza handicapului şi să dacă premit acestor sentimente rele să se dezvolte în complexe de inferioritate nenumărate, atunci ei vor sfârşi prin a deveni cu adevărat infirmi, chiar şi în inimile lor. Dacă sunteţi o persoană cu handicap, tot ce trebuie să faceţi este doar să vă recunoaşteţi aşa cum sunteţi, să cautaţi ajutor când aveţi nevoie de ajutor, şi staţi fermi pe locul vostru propriu când puteţi.

Ori de câte ori există ceva ce nu ştiu sau am nevoie de un oarecare ajutor, îi rog pe alţii şi le cer ajutorul lor. Eu nu pot, dar cer şi caut ajutorul altora, din cauza neputinţei mele. Şi atunci când altcineva care ştie despre problema mea îmi explică şi mă ajută, eu îi mulţumesc atunci acestei persoane. Deşi am putea avea deficienţe în trupul nostru, nu există niciun motiv pentru ca lor să li se pară că avem handicap şi în inimile noastre. Prin urmare, tot ceea ce avem de făcut este să ne cunoaştem deficienţe noastre, să credem în Evanghelia Domnului nostru a apei şi a Duhului, care este, mântuirea firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit care a făcut aceste deficienţe ale noastră întregi şi ne-a făcut să servim această evanghelie cu sârguinţă. Şi este în această evanghelie a Domnului nostru că ne putem mândri şi îi aduce mulţumirile noastre. Pentru că am primit darul mântuirii dat de Dumnezeu, prin credinţa noastră, tot ceea ce avem de făcut este doar să-I mulţumim. Ne putem odihni, iubi unul pe altul, uni împreună, toate în acest dar al salvării.

Din cauza faptului că mulţi dintre creştinii de astăzi sunt slabi în fundamentele credinţei lor, credinţa lor şovăie în toate direcţiile. Domnul nostru ne-a salvat pe tine şi pe mine cu aţa Sa albastră, purpurie şi cărămizie şi inul subţire răsucit. Doar prin cunoaşterea şi crezând în aceasta numai am primit darul mântuirii şi a deveni întregi. Am fost cu toţii obligaţi să iad, în primul rând, dar pentru că Dumnezeu ne-a mântuit în întregime de către oferindu-ne darul mântuirii perfecte, am devenit copiii Lui perfectă. Pentru că acum am primit deja darul de mântuire, prin credinţa noastră, dacă ne trăim viaţa crezând că noi suntem poporul lui Dumnezeu, şi în limitele de această credinţă, atunci ne putem trăi în credinţa noastră în Domnul cu succes.

Dupa ce am fost cu adevărat născut din nou, două modificări au intrat în inima mea, ambele de genul pe care nu l-am mai experimentat vreodată. Înainte dragostea mea pentru alţii era făţarnică, pretinzând a-i iubi necondiţionat în timp ce eu de fapt, îi uram din toată inima mea. Dar acum, am ajuns să îi iubesc cu adevărat pe alţii din toată inima mea. Pentru că Dumnezeu ne-a dat darul Său perfect de mântuire, şi pentru că această Evanghelie este atât de preţioasă, toţi cei care cred în ea apar atât de nobili şi frumoşi înaintea ochilor mei. Eu nu pot decât să-i iubesc, chiar dacă am încercat să nu fac acest lucru.

A doua modificare este că spre deosebire de trecut, am devenit sensibil la sentimentele altora. Înainte, ori de câte ori cineva făcea ceva care nu puteam tolera, indiferent de cine era această persoană, eu eram destul de contondent în mustrarea mea. Dar acum am ajuns să realizez că trebuie să mă uit la slăbiciunile tuturor, şi să fiu mai atent în relaţia mea cu ei, protejându-i atunci când au nevoie să fie protejaţi şi mustrându-i atunci când au nevoie să fie mustraţi, toate în mod corespunzător. Cei care au puncte slabe sau neajunsuri pot fi uşor împietriţi în inimile lor, de asemenea, şi aşa că am ajuns să fiu mai conştient de slăbiciunile lor, după cum există momente în care trebuie să-i ajut în secret, şi există, de asemenea, momente când eu nu ar trebui să-i ajut chiar şi dacă ştiu că au nevoie de ajutorul meu cu disperare. Am ajuns să fiu conştient de aceste lucruri, deoarece oamenii sunt fiinţe aşa de slabe, dar în tot acest timp, eu sunt încă foarte tare şi încrezător în credinţa mea.

Există momente în care nu trebuie să-i mustru pe alţii fiindcă sunt prea slabi, dar există şi momente când avem nevoie să-i mustrăm cu fermitate în loc de doar a-i tolera. Acesta este motivul pentru care suntem mai conştienţi de nevoile lor, dar când privim în cadrul credinţei; dragostea noastră pentru ei este sigură, perfectă, corectă, şi puternică. Dacă ne uităm la împrejurările noastre dintr-o perspectivă trupească, tot ceea ce putem vedea sunt doar lucruri de care să vă faceţi griji. Pentru că suntem atât de slabi şi insuficienţi în primul rând, dacă vom începe să ne facem griji de trupul nostru slab, nu va trece o zi fără griji sau preocupări. Dar când stăm în credinţa perfectă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, toate grijile şi preocupările noastre dispar, şi cum Isus i-a salvat pe cei insuficienţi şi cu astfel de pete ca şi noi cu firul Lui albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit şi ne-a transformat în vasele lucrărilor Sale bune, această încurajare de credinţă, mai mult decât orice altceva ar trebui să ne facă puternici. 

Încurajarea inimilor noastre vine de la darul perfect al mântuirii date de Domnul în inimile noastre; toate celelalte încurajări care provin din meritele noastre carnale sunt doar trecătoare. Aceasta nu înseamnă, desigur, că consolarea trupească nu este substanţială, chiar dacă avem nevoie să-i consolăm pe fraţii şi surorile noastre, uneori, chiar şi în termeni trupeşti.

Ceea ce este clar, totuşi, este că, chiar dacă noi înşine suntem slabi, Isus Hristos a venit în această lume şi ne-a mântuit în întregime. Biblia ne spune că, atunci când Lazăr a murit, văzând surorile sale, Maria si Marta, şi vecinii lor plângând, Isus, de asemenea, a gemut. Isus, cu alte cuvinte, a avut milă de ei, pentru că El a văzut doar cât de mizerabil a fost pentru oameni să moară din cauza păcatelor lor. Dar pentru că Domnul nostru a venit în conformitate cu voia Tatălui, El a spus, “Eu sunt învierera şi viaţa” (Ioan 11:25), şi i-a salvat pe cei care trebuiau să moară din cauza păcatelor lor. El ne-a consolat atât în duh cât şi în trup.

Tu şi cu mine avem, de asemenea, aceste două laturi ale duhului şi al trupului. Aşa că atunci când trecem printr-o perioada grea în trup, avem nevoie să fie mângâiaţi în trup, de asemenea, şi spiritual, şi avem nevoie de a avea această credinţă a firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Astfel, ştiind să ne bucurăm în credinţă pentru darul mântuirii pe care Dumnezeu ni l-a dat, păstrând acest dar al mântuirii, şi amintindu-ne încă o dată că noi suntem cei care au primit acest cadou, inimile noastre pot într-adevăr să se bucure în Hristos. Aşa ajungem să-I aducem slavă lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a plantat cu fermitate pe fiecare dintre noi în credinţă, ca piloni ai Cortului, şi de asemenea, ne-a cerut să trăim prin credinţă. Deci, chiar dacă neajunsurile trupului nostru abundă zi de zi, putem simţi adânc în inimile noastre cât de preţioasă este mântuirea lui Dumnezeu, realizând că noi am meritat să fim condamnaţi. Şi voi puteţi ajunge acum să înţelegeţi acest adevăr al mântuirii manifestat în gard curţii Cortului.

Acum şi voi puteţi deschide, de asemenea, şi intra prin poarta curţii Cortului situată în partea de est. Când deschideţi şi intraţi în această poartă a curţii Cortului, există ceva cu care vă veţi întâlni mai întâi. Ce va fi acesta? Acesta este nimic alceva decât altarul pentru arderile de tot.

Când treceţi pe lângă altarul arderilor de tot prin credinţă, va urma ligheanul de bronz, şi atunci când treceţi pe lângă acest lighean, atunci veţi intra în cele din urmă în Casa lui Dumnezeu, în Cortul în sine. Atunci când ne uităm la acest lucru prin credinţă, toate aceste lucruri sunt uşor de realizat. Deşi Cuvântul Cortului poate arăta foarte obscur la început, acesta este de fapt foarte uşor pentru voi şi mine să-l înţelegem fiindcă noi, a căror temelie a credinţei este puternică, privim la el în cadrul principiului corect de credinţă pe care o posedăm deja. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu este atât de valoroasă, El a făcut uşor pentru oricine să o înţeleagă prin intermediul sistemului Cortului. Dar, pentru a preveni pe oricine de a interpreta acest Cuvânt al Cortului în mod greşit pe propriile sale gânduri, Dumnezeu a făcut nevăzut în ochii celor care nu sunt născuţi din nou încă. Prin urmare, chiar şi pentru teologii, dacă aceştia nu au credinţa fundamentală corectă, nici unul dintre ei nu poate spune vreodată sensul spiritual exact al motivului pentru care poarta curţii Cortului a fost ţesută din fir albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi in subţire răsucit, fiindcă Dumnezeu a ascuns acest adevăr de astfel de mincinoşi. 

Firul albastru se referă la botezul pe care Isus l-a primit de la Ioan Botezătorul. Prin botezul Lui, care a fost primit într-o formă de întindere a mâinilor, El a luat toate păcatele noastre asupra Sa. Firul cărămiziu se referă la jertfa morţii Sale, la faptul că Isus Hristos a sângerat până a murit pe Cruce pentru toate păcatele noastre. Firul purpuriu manifestă că Isus este Însuşi Dumnezeu. Pânza de in fin ţesută este Cuvântul mântuirii prin care El, Dumnezeu Însuşi, ni l-a promis nouă întregii omeniri. Cei care nu au fost născuţi din nou, crezând în evanghelia apei şi a Duhului nu pot spune adevărul pe care Dumnezeu l-a revelat în poarta Cortului exact aşa.

Dumnezeu a promis de la începutul omenirii, adică, începând cu Adam şi Eva şi tuturor slujitorilor Săi, “Pentru a vă salva, voi veni la voi prin apă, sânge, şi a Duhului, şi Eu într-adevăr vă voi salva.” În conformitate cu acest Cuvânt, Isus Hristos a venit pe acest pământ, a fost botezat, a vărsat sângele Său şi a murit, a înviat din morţi, şi prin urmare, ne-a mântuit. Pâ Pânza de in fin ţesută este promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu, şi este, de asemenea, împlinirea Cuvântului. Firele albastre, purpurii, şi cărămizii ne spune despre botezul lui Isus Hristos, că El este Dumnezeul nostru, şi că El a purtat toată condamnarea noastră de păcat având grijă de păcatele lumii şi vărsându-Şi sângele Său de pe Cruce. Şi ei ne spun că Isus Hristos ne-a salvat înviind din morţi din nou. Acest adevăr al firelor albastre, purpurii şi cărămizii este adevărul veşnic al mântuirii încât nici o opinie separată nu poate fi vreodată permisă.

Ţie şi mine, ne-a dat Dumnezeu dat acest dar al mântuirii. Vîrfurile stîlpilor au fost acoperiţi cu capitelurile de argint. Trebuie să ne amintim mereu că noi suntem cei care au primit darul de mântuire de la Dumnezeu. Deoarece datorită primirii acestui cadou  am devenit neprihăniţi, fără păcat, şi poporul lui Dumnezeu, noi nu avem absolut nimic cu care să ne putem lăuda vreodată în afară de acest dar al lui Dumnezeu. Dacă există un lucru cu care să ne putem lăuda, este doar faptul că am devenit copii ai lui Dumnezeu care avem această  credinţa a firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi a inului subţire răsucit. Acest lucru este posibil numai pentru că Isus Hristos ne-a mântuit de toate păcatele noastre, prin singura evanghelie bună şi preţioasă a apei şi a Duhului. Prin urmare, noi trebuie să trăim prin această credinţă, crezând că am devenit întreg doar pentru că Dumnezeu ne-a dat darul mântuirii şi că prin acest dar noi am devenit chiar poporul lui Dumnezeu. Astăzi şi mâine, trebuie să trăim mereu cu această credinţă.

Eu cred că acum este momentul cel mai potrivit pentru a răspândi acest Cuvânt despre Cort. Au fost momente mai demult în care mulţi oameni au fost induşi în eroare de teoria răpirii dinaintea necazului cel mare care nu a avut nici un sens deloc, dar Dumnezeu ne-a făcut corespunzători pentru aceste vremuri, să predicăm Cuvântul Cărţii Apocalipsei şi, astfel, au permis multor să alunge credinţa lor greşită şi să posede adevărata credinţă. De asemenea, în epoca de astăzi, este foarte potrivit ca noi să trebuiască să predicăm credinţa firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. 

Pentru că am primit darul mântuirii de la Dumnezeu, credem că răspândirea acestui dar irevocabil al mântuirii este cel mai fericit lucru de făcut. 

Îi aduc toate mulţumirile mele lui Dumnezeu.