Sermons

[11-27] < Exodul 25:10-22 > - Capacul Ispăşirii< Exodul 25:10-22 >

“Chivotul legii să-l faci din lemn de salcâm: lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt de un cot şi jumătate. Să-l fereci cu aur curat, şi pe dinăuntru şi pe din afară. Sus, împrejurul lui, să-i faci cunună împletită de aur. Apoi să torni pentru el patru inele de aur şi să le prinzi în cele patru colţuri de jos ale lui: două inele pe o latură şi două inele pe cealaltă latură. Să faci pârghii din lemn de salcâm şi să le îmbraci cu aur. Şi să vâri pârghiile prin inelele de pe laturile chivotului, încât cu ajutorul lor să se poarte chivotul. Pârghiile să fie necontenit în inelele chivotului. Iar în chivot să pui legea, pe care ţi-o voi da. Să faci şi capac la chivot, de aur curat, lung de doi coţi şi jumătate, şi lat de un cot şi jumătate. Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului; Să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului. Şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie feţele heruvimilor. Apoi să pui acest capac deasupra la chivot, iar în chivot să pui legea ce îţi voi da. Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ţie şi îţi voi grăi de toate, câte am a porunci prin tine fiilor lui Israel.”Interiorul Cortului era împărţit în două părţi principale: Locul Sfânt şi Sfânta Sfintelor. Un văl era atârnat între ele, ca despărţitor, iar Chivotul Mărturiei se afla după acest văl în interiorul Sfintei Sfintelor. Obiectul care acoperea chivotul este cunoscut drept capacul ispăşirii.Capacul ispăşirii avea 2.5 coţi lungime


În Biblie, un cot este lungimea care se întinde de la vârful degetului până la cot. Deci, un cot în Vechiul Testament este în general considerat a fi de aproximativ 500 mm în unitatea de măsurare de astăzi. Atunci, la două şi jumătate coţi, lungimea capacului ispăşirii a fost de aproximativ 1,0 m în măsurătorile actuale; lăţimea şi lungimea, la un cot şi jumătate fiecare, au avut în jur de 750 mm. Sub acest capac al ispăşirii era chivotul mărturiei, şi chivotul a fost, de asemenea, realizat din lemn de salcâm şi poleit cu aur curat. La ambele capete ale capacului, au existat doi heruvimi care-şi întindeau aripile deasupra, acoperind capacul ispăşirii cu aripile lor, iar feţele lor erau îndreptate către capacul ispăşirii stând unul în faţa celuilalt. Capacul ispăşirii, după cum îi spune numele, este locul în care Dumnezeu acorda harul Său.

Dumnezeu ne-a spus că El se va întâlni cu noi aici, pe capacul ispăşirii. În interiorul chivotul mărturiei, se aflau toiagul lui Aaron care a înmugurit, o oală de aur care era plină cu mană, şi două table de piatră inscripţionate cu Cele Zece Porunci. La cele patru colţuri ale capacului, patru inele au fost puse în aşa fel încât chivotul mărturiei să poată fi scos. Două pârghii au fost făcute din lemn de salcâm şi poleite cu aur, şi aceste pârghii au putut fi puse prin inele ca să ducă chivotul.

O dată pe an, Marele Preot aducea sângele unui animal de sacrificiu în cel mai Sfânt Locaş şi stropea peste scaunul îndurării. El făcea acest lucru pentru că prin punerea mâinilor lui, toate păcatele israeliţilor de un an au fost trecute asupra animalului de sacrificiu. De aceea Domnul nostru a spus, “Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ţie şi îţi voi grăi de toate, câte am a porunci prin tine fiilor lui Israel.” (Exodul 25:22). Aceasta a fost promisiunea Domnului că El va aduce iertarea păcatelor pentru întreaga omenire. Aşa că, atunci când noi mărturisim că credem în evanghelia apei şi a Duhului, este foarte important ca noi să avem o cunoaştere detaliată a sistemului de sacrificiu al Vechiului Testament.

Dumnezeu a poruncit ca de fiecare dată când preoţii mutau chivotul mărturiei, aceştia trebuiau să-l ridice de pârghiile de pe ambele laturi ale chivotului. Ce înseamnă acest lucru? Aceasta implică faptul că Dumnezeu vrea ca noi să-L servim şi să predicăm adevărul mântuirii Sale cu toate părţile corpului noastru şi cu inimile noastre. De asemenea, acest lucru implică faptul că Dumnezeu vrea ca noi să-L slujim pe Domnul în unitate, mai degrabă decât individual. De aceea Dumnezeu a poruncit ca nu numai capacul ispăşirii, dar, de asemenea, masa de punere înainte a pâinilor şi altarul tămâierii ar trebui să fie purtate tot cu aceste pârghii care au fost puse prin inele pe ambele laturi. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne dedicăm tot trupul nostru şi inimile răspândirii Evangheliei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne porunceşte aici să ne dedicăm trupurile noastre şi inimile pentru răspândirea Adevărului mântuirii, să predicării în toată lumea că Domnul nostru a spălat toate păcatele noastre cu evanghelia apei şi a Duhului şi ne-a făcut complet neprihăniţi. De aceea Dumnezeu a poruncit israeliţilor să poarte chivotul mărturiei cu ajutorul acestor pârghii.

Am primit iertarea păcatelor în inimile noastre, crezând în evanghelia apei şi a Duhului. În interiorul chivotul mărturiei a existat o oală de aur în care era pusă mană. Spiritual vorbind, acest lucru, mana, înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Chivotul a avut, de asemenea, toiagul lui Aaron care a înfrunzit. Acest toiag personal al lui Aaron care a înfrunzit presupune învierea lui Isus, Domnul vieţii. În sfârşit, Arca a păstrat cele două table de piatră ale legământului inscripţionat cu cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu. Acest lucru ne arată că noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu din toată inima având încredere în Cuvântul Său din toată inima noastră. Domnul a spus că El ne va întâlni pe capacul ispăşirii


Spiritual vorbind, capacul ispăşirii denotă evanghelia apei şi a Duhului, locul în care Domnul nostru se întâlneşte cu noi. Privind în jos între heruvimii de pe capacul ispăşirii, Domnul ne vorbeşte de evanghelia apei şi a Duhului. Acest capac al ispăşirii ne spune spiritual despre iertarea păcatelor. Domnul ne-a mântuit de toate păcatele noastre fiind botezat de Ioan Botezătorul şi vărsându-Şi sângele Său. De aceea, putem numi capacul ispăşirii locul în care Dumnezeu dăruieşte harul Său al mântuirii peste noi. Cu alte cuvinte, scaunul milei presupune ispăşire pentru noi, arătându-ne că Domnul nostru a spălat toate păcatele noastre odată pentru totdeauna cu evanghelia apei şi a Duhului. 

Atunci ce se întâmpla cu poporul lui Israel? Cum ştergea Domnul păcatele lor? El făcea acest lucru cu sângele care era stropit pe capacul ispăşirii, pentru că a fost vărsat de animalul de sacrificiu care purta toate păcatele anuale ale poporului lui Israel. În Ziua Ispăşirii, Marele Preot îşi întindea mâinile asupra capului animalului sacrificial ca să treacă toate păcatele anuale ale lui Israel, şi numai apoi tăia gâtul jertfei şi lua sângele lui. Apoi, cu acest sânge stropea pe capacul îndurării ca să ispăşească pentru păcatele pe care copiii lui Israel le-au comis de-a lungul unui an întreg. Acest sistem sacrificial practicat în epoca Vechiului Testament ne vorbeşte despre neprihănirea lui Dumnezeu împlinită prin evanghelia apei şi a Duhului în epoca Noului Testament, aşa cum Marele Preot ceresc, Isus Hristos ne-a mântuit de toate păcatele noastre, prin oferirea trupul Său ca jertfă de ispăşire pentru toată omenirea.

Uşa cortinei Cortului a fost, de asemenea, fabricată din firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit, la fel cum a fost poarta curţii Cortului. Sensul spiritual al firului albastru folosit aici este faptul că Isus a purtat toate păcatele tale şi ale mele fiind botezat de Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, firul albastru se referă la faptul că Isus a luat asupra Sa toate păcatele lumii odată pentru totdeauna fiind botezat de Ioan Botezătorul. Aceasta a fost pentru că Isus Hristos a acceptat toate păcatele acestei lumi prin a fi botezat de Ioan Botezătorul. Este pentru că Isus Hristos a acceptat toate păcatele acestei lumi, prin botezul Său că El a putut fi răstignit şi condamnat pentru toate păcatele întregii rase umane. Acesta este adevărul tainei ascunse în uşa Cortului. Domnul nostru a luat asupra Sa toate păcatele noastre prin botezul Său şi a purtat toată condamnarea lor pe Cruce. Prin urmare, Dumnezeu Tatăl acum vrea ca toată lumea să creadă din toată inima în acest adevăr că Fiul Său Isus a şters toate păcatele lumii fiind botezat de Ioan Botezătorul. Dumnezeu vrea ca toţi sfinţii, care au devenit poporul Său să servească evanghelia apei şi a Duhului. Ar trebui să ne dăm seama, prin urmare, de această voie a Dumnezeului nostru şi să umblăm în consecinţă. Acum, că am devenit neprihăniţi, trebuie să ne dăm seama ce vrea Dumnezeu de la noi toţi.Firul purpuriu folosit la uşa Cortului implică faptul că Isus este Regele regilor


Isus Hristos este Dumnezeu Însuşi Domnul şi de viaţa veşnică (1 Ioan 5:20). Cu alte cuvinte, Dumnezeu Însuşi sa născut ca şi Om să ne elibereze de toate păcatele lumii. Dumnezeu a promis ca acest lucru să ne prin profetul Isaia, zicând, “‘Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel’, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu’” (Matei 1:23, Isaia 7:14). Pentru a ne salva pe noi toţi păcătoşii din toate păcatele noastre, Isus Hristos a părăsit tronul slavei din cer şi a venit pe acest pământ prin trupul Fecioarei Maria, la fel cum Dumnezeu a promis profetului Isaia cu peste 700 de ani înainte de a se naşte de fapt Domnul pe acest pământ. Fiincă Dumnezeu a devenit om astfel şi a purtat toate păcatele fiecărui păcătos fiind botezat, El ne-a îmbrăcat în dreptatea Lui pe noi toţi care credem în acest Adevăr.Firul cărămiziu folosit pentru uşa Cortului se referă la noua viaţă pe care Isus ne-a adus-o prin aacrificiul Său


Purtând toate păcatele omenirii odată pentru totdeauna prin a fi botezat de Ioan Botezătorul, Isus a fost răstignit pentru noi. El a fost bătut în cuie atât în mâinile cât şi în picioarele Lui, şi această pedeapsă pe care Domnul a suferit-o a fost pedeapsa pe care fiecare păcătos ca tine şi ca mine ar fi trebui să o îndure. Cu alte cuvinte, Domnul Însuşi a fost crucificat în locul nostru şi a purtat, prin urmare, condamnarea tuturor păcatelor noastre în locul nostru. Prin intermediul acestor trei lucrări de mântuire prefigurate în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu din uşa Cortului, putem înţelege toată lucrarea adevărată a mântuirii în mod corect. Putem vedea clar că, în lucrarea Lui de mântuire, Isus a purtat toate păcatele rasei umane o dată pentru totdeauna, şi că El a fost, de asemenea, condamnat pentru toate aceste păcate. Acesta este motivul pentru care Domnul ne porunceşte să predicăm această evanghelie frumoasă a apei şi a Duhului tuturor din toată lumea. El ne cere să servim această Evanghelie. 

Chivotul mărturiei din Cort era acoperit cu capacul ispăşirii. Cu cine se întâlneşte atunci Dumnezeu pe acest capac al ispăşirii, care acoperă chivotul marturiei? El se întâlneşte numai cu cei care cred că toate păcatele lor au fost trecute asupra lui Isus, Mielul lui Dumnezeu şi că El a fost condamnat pentru toate păcatele lor. Spiritual vorbind, cu alte cuvinte, Dumnezeu se întâlneşte numai cu cei care cred în evanghelia apei şi a Duhului. Atunci când venea Ziua Ispăşirii, Marele Preot trecea toate păcatele anuale ale întregii populaţii a Israelului mai întâi unuia dintre cei doi ţapi consacraţi prin punerea mâinilor pe capul său şi mărturisea toate păcatele israeliţilor în numele lor. Trecând astfel toate păcatele anuale ale fiecărui israelit la prezentul ţap de jertfă prin punerea mâinilor pe capul său, Marele Preot lua apoi sângele său, ducea acest sânge în Sfânta Sfintelor, şi stropea de şapte ori pe Chivotul lui Dumnezeu al Mărturiei. 

Acesta este modul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu oamenii din Israel în epoca Vechiului Testament. Astăzi Dumnezeu se întâlneşte cu credincioşii în evanghelia apei şi a Duhului, care proclamă că Isus a spălat toate păcatele noastre fiind botezat de Ioan Botezătorul pentru noi. Prin urmare, Domnul le spune credincioşilor în evanghelia apei şi a Duhului, “Voi nu aveţi nici un păcat. Am şters toate păcatele tale. V-am salvat din absolut fiecare dintre păcatele voastre.” Altfel spus, Domnul acordă harul lui Dumnezeu, celor cei care cred în neprihănirea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se referă la darul Lui. Aceasta se referă la faptul că Dumnezeu Tatăl a îndeplinit neprihănirea Lui prin trecerea tuturor păcatelor fiecăruia din această lume pe Fiul Său. Aceasta înseamnă că, după cum Isus a fost crucificat în timp ce purta toate păcatele acestei lumi, El a purtat toată condamnarea păcatelor noastre în locul nostru. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu revelată în capacul ispăşirii.

Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe acest pământ întrupat în trup de om, a acceptat toate păcatele acestei lumi, prin botezul Său, a murit pe cruce în locul nostru, a înviat din morţi din nou în trei zile, şi S-a înălţat la Cer să se aşeze la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu Tatăl. Dreptatea lui Dumnezeu este că El ne-a mântuit de toate păcatele lumii, şi harul lui Dumnezeu este acordat tuturor celor care cred în această dreptate a lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru ne spune nouă tuturor celor care credem în dreptatea Lui, “Voi sunteţi poporul Meu. Nu mai sunteţi păcătoşi. V-am salvat pe toţi. Dragostea mea pentru voi este atât de mare încât v-am salvat necondiţionat pe toţi din voinţa Mea. Nu numai ca vă iubesc, dar am demonstrat de fapt, dragostea mea pentru voi purtând toate păcatele voastre şi dându-Mi viaţa Mea pentru voi. Aceasta este dovada dragostei Mele, şi am arătat-o fiecăruia din voi.” Ce ne-a arătat Dumnezeu prin Cuvântul Său?


Când ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, putem vedea că, deşi Dumnezeu vorbeşte despre păcatele noastre, El, de asemenea, vorbeşte mai mult despre modul în care El ne-a mântuit din toate păcatele lumii prin evanghelia apei şi a Duhului. Promiţându-ne mântuirea noastră, într-adevăr, Dumnezeu a spălat toate păcatele noastre, odată pentru totdeauna exact aşa cum a promis, iar rezultatul acestei împliniri nu este altul decât evanghelia apei şi a Duhului. Evanghelia aceasta a apei şi a Duhului este dovada mântuirii noastre scrise în Biblie. E pe seama credinţei noastre în evanghelia apei şi a Duhului înregistrată în Cuvântul lui Dumnezeu, că putem fi salvaţi din toate păcatele noastre. Prin urmare, ori de câte ori intrăm în prezenţa Domnului nostru sfânt, ne putem întâlni cu El, prin evanghelia apei şi a Duhului, prin credinţa în mântuirea Sa revelată în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire împletit din uşa Cortului. 

Evanghelia apei şi a Duhului este darul lui Dumnezeu pentru noi, şi atâta timp cât noi credem în această evanghelie adevărată, Domnul nostru se va întâlni cu noi. Acest lucru înseamnă că Domnul se întâlneşte cu numai cei care cred că El a venit pe acest pământ pentru a-i salva din toate păcatele lumii, că El a purtat toate păcatele lor, fiind botezat de Ioan Botezătorul, că El a fost condamnat pe Cruce, în locul lor, şi că El a înviat din morţi din nou pentru a le da viaţă veşnică. Dumnezeu le dăruieşte harul Său, prin urmare, numai celor care cred în neprihănirea Lui. Dumnezeu ne spune, “Chiar dacă aţi fost simple creaturi, v-am adoptat pe toţi, ca fii şi fiice. Sunteţi acum proprii Mei copii. Voi nu mai sunteţi copii diavolului, şi nici nu mai sunteţi doar creaturi. Sunteţi chiar propriul Meu poporul. Am anulat toate păcatele voastre, prin dreptatea Fiului meu Isus. Prin urmare, v-am adoptat în familia Mea, şi pe seama credinţei voastre în Mine, aţi devenit acum toţi ai Mei. Pârghiile trecute prin inelele capacului ispăşirii nu ar trebui să fie scoase afară


Este foarte important pentru noi să ne amintim că scaunul milei a avut două pârghii la laturile sale pentru ca acesta să fie transportat. Şi nu trebuie să fie eliminaţi din Chivot în orice moment. Acest lucru implică faptul că fiecare credincios ar trebui să-şi menţină credinţa în evanghelia apei şi a Duhului în timp ce-l serveşte cu tot trupul şi inima. Cu toate acestea, problema este că astăzi mulţi creştini nu numai că refuză de a servi evanghelia apei şi a Duhului, cu tot trupul lor şi cu toată inima, dar ei chiar nici nu cred în această evanghelie adevărată. Chiar dacă nenumăraţi creştini pretind să creadă în Isus şi mulţi dintre ei pretind că au fost născuţi din nou, se consideră atât de deştepţi încât ei nu sunt dispuşi să creadă în evanghelia apei şi a Duhului. Dumnezeu îi sfătuieşte pe toţi creştinii să nu eşueze a crede în evanghelia apei şi a Duhului. 

Exodul 25:15 spune, “Pârghiile vor fi în inelele chivotului; să nu fie scoase din el.” Acest pasaj ne învaţă că trebuie să predicăm evanghelia apei şi a Duhului aşa cum este. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să predicăm fiecărui păcătos misterul firului albastru, purpuriu, şi cărămiziu din uşa Cortului manifestat în evanghelia apei şi a Duhului care ne-a salvat de toate păcatele lumii. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să construiască un Cort exact aşa cum îi arată lui, iar acest lucru implică faptul că trebuie să credem în Isus exact aşa cum ni se arată în Cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda acestui fapt, însă, prea mulţi creştini din zilele noastre pretind a crede în Isus, în felul lor, lăsând botezul Lui din credinţa lor. 

Uşa Cortului a fost făcută din fire albastre, purpurii, şi cărămizii şi inul subţire răsucit. Această uşă se referă la uşa mântuirii pregătită de Domnul, şi noi toţi trebuie să intrăm numai prin credinţa în evanghelia apei şi a Duhului. Draperiile ţesute fin aici se referă la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost spus la aproximativ 40 de slujitori ai Lui. Dumnezeu le-a dat Cuvântul Său şi le-a proorocit slujitorilor Săi timp de peste 1.500 de ani, şi a îndeplinit fiecare profeţie cu trupul Său, la timp Lui. În alte cuvinte, Domnul a îndeplinit mântuirea noastră odată pentru totdeauna cu evanghelia apei şi a Duhului.

Din păcate, cu toate acestea, există prea mulţi creştini în această lume care nici nu cred în Cuvântul lui Dumnezeu şi nici nu-l predică exact aşa cum este. Dar cu voi cum este atunci? Aţi primit iertarea păcatelor, crezând în evanghelia apei şi a Duhului? Dacă aţi primit într-adevăr, iertarea păcatelor, crezând în evanghelia apei şi a Duhului, atunci ar trebui să predicaţi Evanghelia aceasta exact aşa cum este scrisă în Cuvântul lui Dumnezeu. Harul mântuirii pe care Domnul ni l-a dat este mai mare decât toate păcatele noastre 


Biblia spune că, aşa cum mulţi au devenit păcătoşi, din cauza încălcării unui singur om, mulţumită dreptăţii unui singur om - Isus Hristos, Domnul nostru - mulţi au devenit drepţi. Este din cauza infracţiunii unui singur om, Adam, că tu ai devenit un păcătos. Cu alte cuvinte, ai devenit un păcătos în mod automat pentru că te-ai născut ca urmaş al lui Adam. Deoarece Adam şi Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, noi toţi am devenit păcătoşi prin natură. 

Cu toate acestea, harul lui Dumnezeu, pe care Isus Hristos ni l-a dăruit nouă este mult mai mare decât toate păcatele noastre puse împreună. Chiar dacă am comis păcate nenumărate pe acest pământ şi vom continua să facem acest lucru până în ziua în care vom muri, Domnul a şters complet chiar toate aceste păcate o dată pentru totdeauna cu dreptatea lui Dumnezeu, pe care El a îndeplinit-o. Părăsind tronul slavei din Ceruri, Domnul nostru a venit pe acest pământ întrupat în trup de om; El a purtat toate păcatele acestei lumi o dată şi pentru totdeauna prin botezul pe care El l-a primit de la Ioan Botezătorul; El Şi-a vărsat sângele Său pe Cruce în locul nostru, şi prin această lucrare de mântuire, Domnul nostru a şters toate păcatele pe care le-am comis vreodată şi pe care le vom comite vreodată. El a eradicat fiecare păcat imaginabil, chiar şi păcatele celor care încă nu s-au născut în această lume şi păcatele nenumărate pe care nu le-am comis încă. Prin venirea pe acest pământ, Domnul nostru ne-a făcut perfecţi spălând toate păcatele noastre, prin mântuirea Lui manifestată în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu din uşa Cortului. Prin urmare, această mântuire pe care Isus Hristos ne-a adus-o prin ştergerea tuturor păcatele noastre de pe acest pământ este mult mai mare decât toate păcatele noastre şi greşelile pe care le vom comite şi pe care le-am comis, din cauza greşelii unui singur om. Acesta este motivul pentru care am devenit neprihăniţi, crezând în evanghelia apei şi a Duhului. Am devenit complet fără de păcat prin credinţa noastră în evanghelia apei şi a Duhului. Dumnezeu ne-a promis că ne întâlneşte pe capacul ispăşirii


Chivotul mărturiei situat în interiorul Sfitei Sfintelor a avut doi îngeri, cu aripile lor întinse şi cu care stăteau cu faţa către capacul ispăşirii. Ce putem vedea acolo? Putem vedea sânge. Al cui sânge este aceasta? În epoca Vechiului Testament, a fost sângele ispăşitor al animalului de sacrificiu. În epoca Noului Testament, acesta este sângele lui Isus Hristos. Cu alte cuvinte, vom vedea că sângele de pe capacul ispăşirii este sângele Fiului lui Dumnezeu Tatăl. Acesta este sângele de sacrificiu care a fost vărsat de Isus pe Cruce, după ce a purtat toate păcatele noastre, prin botezul Său. Şi din cauza acestui sacrificiu, oricine crede în botezul Fiului lui Dumnezeu şi în sângele Său poate primi iertarea păcatelor. Dumnezeu poate declara că toţi cei care înţeleg şi cred în evanghelia apei şi a Duhului n-au nici un păcat. De asemenea, El poate să-i facă poporul Său. Acesta este adevărul revelat în capacul ispăşirii.

Ori de câte ori predicăm evanghelia apei şi a Duhului, trebuie să o predicăm exact aşa cum este scrisă în Biblie. Nici unul dintre noi n-ar trebui să predice Evanghelia a apei şi a Duhului vreodată sau să-l slujească pe Dumnezeu într-un mod deteriorat. Oricine poate fi salvat în cazul în care ascultă doar de evanghelia apei şi a Duhului propovăduită de noi şi dacă crede în ea din toată inima. În ciuda acestui fapt, cu toate acestea, unii creştini ne ridiculizează, spunând că oricine crede în Isus este fără păcat, indiferent de modul în care aceştia cred. Deci, ei pretind că într-adevăr nu este nevoie să ştim şi să credem în evanghelia apei şi a Duhului. 

Dar este cineva care într-adevăr nu păcătuieşte, doar crezând în numele lui Isus într-un fel? Dispar păcatele voastre dispar într-adevăr doar crezând orbeşte că Isus a fost răstignit şi condamnat la moarte în locul vostru? Nu, bineînţeles că nu! Cu toate acestea, prea mulţi creştini din zilele noastre cred în Isus orbeşte în felul acesta, încât ei sunt fericiţi să audă că au devenit fără păcat, chiar dacă acest lucru nu este adevărat, de fapt. Este de înţeles de ce atât de mulţi creştini sunt atraşi de acest fals sentiment de securitate, la urma urmei, dacă aţi fost în închisoare, iar guvernul v-ar fi dat o graţiere, aţi fi, de asemenea, foarte fericiţi. Problema, desigur, este că această iertare nu este reală. 

Biblia spune clar, “Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32). Care este calea prin care păcatele fiinţelor umane urmează să fie ispăşite? Cum pot oamenii primi viaţa veşnică? Ei pot primi iertarea păcatelor şi pot obţine viaţa veşnică numai crezând în adevărul mântuirii manifestat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu din uşa Cortului, adică în evanghelia apei şi a Duhului. Doar cei care cred în această evanghelie adevărată pot deveni copiii lui Dumnezeu. 

Evanghelia apei şi a Duhului este evanghelia lui Dumnezeu, şi noi toţi avem datoria de a predica şi a răspândi această evanghelie adevărată prin credinţă. Acum am devenit israeliţii spirituali, crezând în evanghelia apei şi a Duhului. Evanghelia aceasta a apei şi a Duhului trebuie să fie deservită de cel puţin două persoane sau mai multe într-o unitate completă. Ori de câte ori predicăm evanghelia apei şi a Duhului, noi trebuie să predicăm Adevărul mântuirii revelat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu din uşa Cortului. Domnul a împlinit dreptatea lui Dumnezeu exact aşa cum El ne-a promis. Această neprihănire este faptul că Isus a spălat toate păcatele noastre şi i-a salvat pe credincioşi prin venirea Sa pe acest pământ, fiind botezat de Ioan Botezătorul, murind pe Cruce, înviind din morţi, şi urcând la Cer. Noi trebuie să predicăm Evanghelia aceasta a apei şi a Duhului aşa cum este, şi cei care aud Evanghelia aceasta trebuie să creadă în ea aşa cum este pentru a ajunge la mântuirea lor. Nu pot sublinia suficient doar cât de important este pentru noi toţi să predicăm evanghelia apei şi a Duhului. Atunci când noi predicăm această evanghelie adevărată Duhul Sfânt lucrează pentru a aduce mântuire ascultătorilor noştri. 

Evanghelia apei şi a Duhului este mântuirea noastră. Acesta este ispăşirea noastră. Cu evanghelia apei şi a Duhului Dumnezeu a spălat toate păcatele noastre odată pentru totdeauna. Fiecare păcat al nostru a fost trecut pe Isus prin botezul pe care El l-a primit de la Ioan Botezătorul, şi acesta este modul în care a fost făcută ispăşirea pentru toate păcatele noastre. Mai mult decât atât, nu numai că Domnul nostru a purtat toate păcatele noastre, dar El a fost crucificat, de asemenea, murind în locul nostru, vărsându-Şi sângele Său şi purtând blestemul pe care noi înşine ar fi trebui să le fi vărsat şi purtat. Acesta este modul în care Isus a salvat pe fiecare dintre noi din toate păcatele şi blestemele noastre. Aceasta este mântuirea pe care Dumnezeu ne-a adus-o, şi aceasta este dragostea Lui. Ar trebui, prin urmare, să credem în acest adevăr al mântuirii exact aşa cum este şi să-l predicăm prin credinţă.

Domnul nostru este Mântuitorul tuturor celor care cred în neprihănirea Lui. Noi prin credinţa noastră în evanghelia apei şi a Duhului ar trebui să venim în prezenţa lui Dumnezeu. Atunci când vom sta înaintea capacului ispăşirii şi când vom oferi sângele de sacrificiu al Domnului nostru lui Dumnezeu, ar trebui să ne apropiem de El prin credinţă, spunându-i, “Dumnezeule, sângele Fiului Tău Isus Hristos m-a salvat din toate păcatele mele,” numai atunci că Dumnezeu spune, “Da, eu chiar te-am salvat. Dragostea Mea pentru tine este atât de mare încât te-am salvat.” Domnul este Salvatorul nostru. El a acordat audienţa Sa tuturor celor care se apropie de El prin credinţa lor în dreptatea lui Dumnezeu. Şi El ne-a dat dreptul să devenim copii lui Dumnezeu nouă şi tuturor celor care acceptă evanghelia apei şi a Duhului în inimile lor, de asemenea. Dumnezeu ne-a eliberat de toate blestemele noastre, de toată condamnarea noastră, şi de toată distrugerea noastră. El ne-a făcut credincioşii Lui complet fără de păcat. El ne-a dat fericirea veşnică. Şi aceasta este harul lui Dumnezeu revelat în capacul ispăşirii. 

De pe capacul ispăşirii ne-a dăruit Dumnezeu nouă harul Său al mântuirii. Toţi dintre noi trebuie să venim, prin urmare, la tronul harului, prin credinţa în neprihănirea lui Dumnezeu. Indiferent de cât de păcătoşi şi depravaţi s-ar putea să fiţi, voi încă puteţi primi iertarea de toate păcatele voastre, crezând în adevărul mântuirii, care este revelat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu al uşii Cortului, adică în botezul de Isus, în sângele Său, şi în învierea Lui. Trebuie să veniţi în prezenţa lui Dumnezeu, prin credinţă în acest fel, exact în conformitate cu legea mântuirii pe care Dumnezeu a stabilit-o cu evanghelia apei şi a Duhului. Trebuie să veniţi la Dumnezeu, prin credinţa în neprihănirea Lui. Trebuie să credeţi că Domnul a venit pe acest pământ pentru a salva toţi păcătoşii, că El a purtat toate păcatele rasei umane o dată pentru totdeauna fiind botezat de Ioan Botezătorul, şi că El a fost condamnat pentru toate păcatele tale prin moartea Sa pe cruce în locul tău. Trebuie să credeţi că Domnul a luat asupra Sa toate păcatele voastre o dată pentru totdeauna crezând în botezul lui Ioan Botezătorul, spunându-i Domnului, “Doamne, eu cred în tot ce ai făcut pentru mine ca să mă salvezi din toate păcatele mele!” Doar când vii la Dumnezeu prin această credinţă poţi să ai acces la mântuirea ta. 

Dacă vrei să crezi în dreptatea lui Dumnezeu şi să primeşti iertarea păcatelor, atunci trebuie să crezi în adevărul mântuirii manifestat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire împletit din uşa Cortului. Asta pentru că iertarea păcatelor este atinsă numai dacă ştii şi crezi în evanghelia apei şi a Duhului în mod corect. Dacă doreşti să-L întâlneşti pe Domnul şi să primeşti binecuvântările Sale, dacă vrei să fii cu adevărat fericit, şi dacă doreşti să te întorci la Dumnezeu şi să trăieşti cu El ca şi creatura sa iubită, atunci trebuie să crezi că pentru a te salva din toate păcatele lumii, Domnul a acceptat fiecare păcat al întregii rase umane fiind botezat de Ioan Botezătorul, că El a fost crucificat murind în timp ce-şi asuma răspunderea pentru toate aceste păcate ale lumii, şi că El v-a eliberat astfel de toate păcatele voastre. Dacă aveţi credinţă în acest Adevăr al mântuirii şi acceptaţi mântuirea lui Dumnezeu, atunci veţi fi cu siguranţă eliberaţi. Este absolut important pentru noi să ne amintim această chestiune ori de câte ori predicăm evanghelia apei şi a Duhului. 

Dumnezeu ne spune că evanghelia apei şi a Duhului este singura evanghelie adevărată scrisă în Biblie. Uitaţi-vă la masa de pâine din Templu. Masa pâinii se referă la Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, numai atunci când inima voastră are credinţă în evanghelia apei şi a Duhului scrisă în Cuvântul lui Dumnezeu, puteţi primi iertarea păcatelor. 

Cu toate acestea, cum învaţă pe alţii aşa-numiţii “predicatori renumiţi” din zilele noastre despre mântuire? Ei susţin că oricine poate fi salvat doar dacă crede în Isus ca Mântuitor cumva. Şi ei spun că toţi cei care cred în sângele lui Isus de pe Cruce sunt salvaţi. Cu toate acestea, dacă credeţi în Isus orbeşte în acest fel, atunci nici unul dintre păcatele pe care le-aţi comis în viaţa voastră nu au dispărut de fapt. Marea majoritate a creştinilor de astăzi au toate păcatele lor rămase intacte în inimile lor. Din moment ce aceşti creştinii cred greşit în Isus doar orbeşte în timp ce lasă la o parte botezul lui Isus pe care El l-a primit de la Ioan Botezătorul, este imposibil ca inimile lor să fie complet fără de păcat. Asta este pentru că ei nu au trecut păcatele asupra lui Isus Hristos. Indiferent de cu câtă ardoare ei cred în Isus, ei pur şi simplu nu-şi pot şterge păcatele inimilor lor. Chiar dacă toţi pretind că cred în sângele lui Isus de pe Cruce, starea lor spirituală rămâne la fel ca înainte, pentru că nu cunosc adevărul mântuirii revelat în firul albastru al uşii Cortului. Cu alte cuvinte, pentru că aceşti creştini îşi dau seama greşit de sensul botezului pe care Isus l-a primit de la Ioan Botezătorul, păcatele lor rămân în inimile lor, şi ei înşişi continuă să fie păcătoşi.

Dumnezeu a şters în mod clar toate păcatele cu apa, sângele, şi Duhul (1 Ioan 5:6-8). Prin îndeplinirea Cuvântul lui Dumnezeu de promisiune cu Cuvântul Său curat al Adevărului, Isus ne-a mântuit fără greş şi incontestabil. Altfel pus, Isus ne-a mântuit de toate păcatele noastre, odată pentru totdeauna prin intermediul apei Lui, a sângelui Său, şi a Duhului manifestat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu din uşa Cortului. Duhul Sfânt este Dumnezeul nostru. Ceea ce Duhul Sfânt mărturiseşte este că Isus adevăratul Dumnezeu a devenit un Om, că a primit botezul Său de la Ioan Botezătorul, şi şi-a vărsat sângele Său pe Cruce, fiind condamnat pentru păcatele noastre în locul nostru. El ne-a salvat pe toţi în acest mod. Cu toate acestea, în ciuda faptului Isus ne-a mântuit de toate păcatele noastre, prin evanghelia apei şi a Duhului, nenumăraţi creştini încă sunt păcătoşi, indiferent de cât de înflăcărat cred în Isus ca Mântuitor al lor, totul din cauză că ei cred în Domnul orbeşte lăsând în acelaşi timp faptul că El a primit botezul de la Ioan Botezătorul. 

Prin urmare, este absolut indispensabil pentru noi toţi, nu numai să credem în Isus Hristos, în conformitate cu evanghelia apei şi a Duhului, dar, de asemenea, să o predicăm după cum este scrisă în Scripturi tuturor prin credinţă, aşa cum a făcut Apostolul Pavel. Pavel a spus în 1 Corinteni 15:3-4: “Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi.” Când Pavel a menţionat, “Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi,” cuvântul “Scripturi” menţionat aici se referă la Vechiul Testament, deoarece Noul Testament nu a fost încheiat la acea dată. Apoi, Pavel spunea că Isus Hristos a ispăşit pentru toate păcatele lumii exact în conformitate cu ritul de sacrificiu al Vechiului Testament. Datorită faptului că Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul, El Şi-a vărsat sângele Său murind pe Cruce. 

De aceea, fiindcă Domnul a purtat toate păcatele noastre prin botezul Său, El a fost crucificat ca să moară, şi această moarte de pe Cruce a fost ca să suporte toată condamnarea. Acesta este modul în care Isus Hristos a devenit Mântuitorul nostru, venind pe acest pământ. Iertarea lui Dumnezeu a păcatelor, prin urmare, va coborî asupra oricui crede în evanghelia apei şi a Duhului. Această mântuire veşnică a intrat deja în toţi cei care cred în evanghelia apei şi a Duhului. 

Aleluia!