Sermons

[11-31] < Exodul 28:36-43 > Sfinţenie Domnului< Exodul 28:36-43 >

“Să faci după aceea o tăbliţă şlefuită, de aur curat, şi să sapi pe ea, cum se sapă pe pecete, cuvintele: ‘Sfinţenie Domnului’, Şi s-o prinzi cu şnur de mătase albastră de chidar, aşa ca să vină în partea de dinainte a chidarului.

Aceasta va fi pe fruntea lui Aaron şi Aaron va purta pe fruntea sa neajunsurile prinoaselor afierosite de fiii lui Israel şi ale tuturor darurilor aduse de ei; ea va fi pururea pe fruntea lui, pentru a atrage bunăvoinţa Domnului spre ei. Hitonul să-l faci de în şi tot de în să faci şi mitra, iar cingătoarea să o faci brodată cu mătase de felurite culori.

Să faci de asemenea şi fiilor lui Aaron hitoane şi cingători; şi să le faci şi turbane pentru cinste şi podoabă.

Să îmbraci cu acestea pe fratele tău Aaron şi împreună cu el şi pe fiii lui, să-i ungi, să-i întăreşti în slujbele lor şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi fie preoţi.

Să le faci pantaloni de in, de la brâu până sub genunchi, ca să-şi acopere goliciunea trupului lor;

Aaron şi fiii lui să se îmbrace când vor intra în cortul adunării sau când se vor apropia de jertfelnic, în sfânta, ca să slujească, pentru a nu-şi atrage păcat asupra lor şi să moară. Aceasta să fie lege veşnică pentru el şi pentru urmaşii lui.”Exodul 28:36 spune, “Să faci după aceea o tăbliţă şlefuită, de aur curat, şi să sapi pe ea, cum se sapă pe pecete, cuvintele: ‘Sfinţenie Domnului’.” Această plăcuţă a fost fixată cu un şnur albastru ca să nu cadă de pe turban.

Ce ne arată Dumnezeu prin acest turban al Marelui Preot? Turbanul şi ornamentele sale implică faptul că Isus Hristos a luat asupra Sa toate păcatele noastre prin botezul pe care El l-a primit de la Ioan Botezătorul şi, prin urmare, a curăţit toate păcatele noastre. 

Pentru a trăi credinţa noastră înaintea lui Dumnezeu, noi, în primul rând, ar trebui să avem adevărata credinţă în El. Şi ca să avem credinţă în adevăr, mai întâi trebuie să avem cunoştinţele corecte ale Adevărului. Domnul nostru ne-a spus tuturor, “Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi. (Ioan 8:32)” Crezând în Dumnezeu nu este ceva ce se poate face numai cu emoţiile. Acesta este motivul pentru care credinţa noastră trebuie să aibă această cunoaştere a Adevărului, iar apoi acest lucru ar trebui să fie urmat de emoţii, şi apoi prin puterea voinţei noastre. Pentru a face acest lucru, trebuie să avem credinţă în mod clar că ştim şi credem în adevărul manifestat în materialele utilizate pentru articolele de îmbrăcăminte a Marelui Preot.

Pe turbanul purtat de Marele Preot, o plăcuţă de aur a fost atărnată şi a fost fixată cu un şnur albastru. Acest lucru ne arată în mod clar adevărul că Domnul a luat asupra toate păcatele noastre, venind pe acest pământ şi fiind botezat. De aceea, pasajul de astăzi Scriptură de mai sus, spune, “Aceasta va fi pe fruntea lui Aaron şi Aaron va purta pe fruntea sa neajunsurile prinoaselor afierosite de fiii lui Israel şi ale tuturor darurilor aduse de ei.” (Exodul 28:38). Credinţa care ar putea rezolva problema păcatului lui Israel a fost manifestată în placa de aur pusă pe partea din faţă a turbanului Marelui Preot şi în şnurul albastru care a asigurat placa. 

Botezul lui Isus este esenţial pentru mântuirea tuturor fiinţelor umane


Ca Preot purtat turbanul ataşat cu placa de aur, stabilite prin cablul de albastru pe frunte, dacă într-adevăr sunt preoţi de astăzi spiritual, atunci trebuie să cunoaşteţi şi să credeţi că Domnul a venit pe acest pământ, a fost botezat de Ioan Botezătorul în forma întinderii mâinilor, care corespunde cu sistemul jertfelor din Vechiul Testament, şi, astfel, a curăţit toate păcatele. În epoca Vechiului Testament, Marele Preot trebuia să ştie că a fost prin jertfa dată în conformitate cu sistemul sacrificial că fiecare păcat a fost şters. Pe de altă parte, dumneavoastră şi cu mine, care trăim în timpul Noului Testament trebuie să ştim că, deoarece Domnul a fost botezat de Ioan Botezătorul, când a venit pe acest pământ, El a luat asupra păcatele noastre odată pentru totdeauna. Pentru că Isus Hristos a fost botezat, toate păcatele noastre au fost trecute pe El si El a luat asupra toate păcatele lumii odată pentru totdeauna.

Prin acest botez, toate păcatele fiecărei persoane de pe această planetă au fost trecute asupra lui Isus, fără excepţie. Chiar şi păcatele lui Ioan Botezătorul, ultimul mare preot şi reprezentant al întregii omeniri, au fost, de asemenea, trecute asupra lui Isus, astfel cum au fost păcatele oamenilor din lumea întreagă. 

Ce fel de credinţă trebuie să avem apoi au înaintea lui Dumnezeu? Trebuie să avem credinţă autentică care crede că Isus Hristos a fost botezat şi, astfel, cu adevărat a luat asupra păcatele tuturor oamenilor. Împreună cu cunoaşterea Adevărului, trebuie să avem, de asemenea, această credinţă care crede în acest adevăr cu inimile noastre. Când am de lucru şi răspândirea evanghelia apei şi a Duhului cu credinţa care crede în acest Adevăr, oamenii vor auzi şi să creadă în ea cu inimile lor, şi ei, de asemenea, vor fi astfel de spălat toate păcatele lor albe ca zăpada. Isus Hristos a dat iertarea adevărată a păcatelor tuturor celor care cred acest Adevăr din toată inima.

Mai presus de toate, preoţii spiritulai de astăzi trebuie să aibă o credinţă clară care crede în evanghelia apei şi a Duhului. Fără cunoştinţele acestui adevăr şi credinţa în el, nu ne putem îndeplini îndatoririle preoţiei noastre spirituale. Cu alte cuvinte, doar cei care au această credinţă care crede în adevărul firului albastru, purpuriu şi cărămiziu—adică, în adevărul adevărateai iertări a păcatelor—poate îndeplini îndatoririle preoţiei lor spirituale. Cu alte cuvinte, doar cei care au primit iertarea păcatelor, crezând atât în botezul lui Isus Hristos cât şi în sângele Său de pe Cruce poate îndeplini atribuţiile de răspândire a Evangheliei. Astfel, a avea cunoştinţele corecte privind Adevărul este esenţial pentru fiecare preot spiritual. Acesta este motivul pentru care Biblia spune clar ca, “Poporul Meu va pieri, pentru că nu mai cunoaşte pe Domnul. Şi pentru că tu ai trecut cu vederea cunoaşterea Domnului, Eu te voi da la o parte din preoţia Mea. Şi fiindcă tu ai uitat de legea Dumnezeului tău, şi Eu voi uita pe fiii tăi.” (Osea 4:6).

Când Marele Preot venea înaintea lui Dumnezeu cu privire la Ziua Ispăşirii, el nu putea intra în Locul Preasfânt, fără a-şi pune turbanul lui. Marele Preot a trebuit să pună mitra de pânză ţesută fin şi plăcuţa de aur, fixată cu şnurul albastru de pe partea din faţă exact aşa cum a stabilit Dumnezeu. După cum aţi confirmat deja, firul albastru dă mărturie despre botezul pe care Isus l-a primit de la Ioan Botezătorul (Matei 3:15; 1 Petru 3:21).

Fiecare nu poate decât comite păcat, în fiecare zi. Oricine, prin urmare, nu poate evita, decât să fie condamnat, omorât, şi distrus veşnic pentru păcatele lui. Dar Domnul a venit pe acest pământ, şi a luat păcatele omenirii asupra trupului Său, prin botezul pe care El l-a primit de la Ioan Botezătorul. Aşa cum a spus Isus în Matei 3:15, “Lasă acum, căci aşa se cade nouă să împlinim toată dreptatea,” prin acest botez Dumnezeu Tatăl a vrut să treacă toate păcatele întregii omeniri pe Fiul Său Isus Hristos, şi a permis acest lucru să se întâmple. Că Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul înseamnă că, prin Ioan Botezătorul El a acceptat păcatele lumii pe Sine o dată pentru totdeauna. Prin urmare, păcatele tale şi ale mele au fost, de asemenea, toate trecute pe Isus în acel moment. 

Fiindcă noi am păcătuit, toţi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23). Biblia spune, “Căci prin neascultarea unuia mulţi au fost făcuţi păcătoşi” (Romani 5:19). Este cineva care să nu păcătuiască? Nu, absolut nu! Atunci care va fi destinul nostru? Dumnezeu a spus că, dacă avem orice fel de păcat, indiferent de modul în care l-am comis, fie prin faptele noastre, inima sau gândurile, vom fi distruşi. Pentru că Dumnezeu a spus că “plata păcatului este moartea” (Romani 6:23), dacă avem un păcat, chiar la fel de mic precum un grăunte de muştar, atunci noi trebuie să fim spălaţi în continuare de acest păcat, fără greş. Întreaga omenire a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, şi din acest motiv toţi din ei nu au putut evita, decât să fie condamnaţi pentru păcatele lor. Cu toate acestea, ca Dumnezeu a spus că “plata păcatului este moartea,” El l-a făcut pe Fiul Său să fie botezat şi a permis ca El să fie răstignit. Preţul păcatului este moartea. Ce se înţelege prin moarte aici? Prin moarte se înţelege iadul.

Evrei 9:27 spune, “După cum este hotărât ca omul să moară o dată, iar apoi vine judecata.” Dumnezeu ne spune că ne aşteaptă judecata atunci când murim. Toţi oamenii, indiferent dacă sunt drepţi sau păcătoşi, cei care au primit ştergerea de păcat sau cei care nu au primit-o, vor trăi pentru totdeauna dincolo de moartea lor fizică. Că fiinţele umane au fost făcute după chipul lui Dumnezeu ne spune că, deoarece Dumnezeu trăieşte pentru totdeauna, toata lumea trebuie să trăiască veşnic în mod absolut, indiferent dacă doreşte sau nu. Dar ar trebui să ne amintim că există două feluri de vieţi veşnice: una este viaţa veşnică binecuvântată în Împărăţia Cerurilor, iar celălaltă este una blestemat în iad.

Isus Hristos este Marele Preot veşnic al cerului. El a venit pe acest pământ ca Marele Preot al Împărăţiei Cerurilor, şi El a şters păcatele întregii omeniri, nu prin acordarea pământească a unei jertfe de sacrificiu, ci prin oferirea trupului Său (Evrei 7:21, 8:11-12, 10:10). Dumnezeu este Chiar Acela care a venit pe acest pământ şi a luat toate păcatele noastre asupra prin a fi botezat, totul cu scopul de a ne salva pe tine şi pe mine din păcatele lumii. Isus Hristos, Marele Preot al împărăţiei cerurilor a venit pe acest pământ încarnat în carne de om şi a acceptat păcatele omenirii pe corpul Lui, prin botezul Său. Prin aceasta, toate păcatele tale au fost trecute pe Isus Hristos, odată pentru totdeauna. Şi pentru că Isus Hristos a acceptat păcatele noastre pe trupul Său prin botezul Lui, El a putut merge la Cruce, a putut fi răstignit, a vărsat sângele Său murind. Plăcuţa de aur va fi înaintea turbanului


Exodul 28:37 spune, “Şi s-o prinzi cu şnur de mătase albastră de chidar, aşa ca să vină în partea de dinainte a chidarului.” Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a stabilit statutul în care Marele Preot a trebuit să pună pe plăcuţa de aur, inscripţionată cu “Sfinţenie Domnului”, pe partea din faţă a turbanul lui şi a legat-o cu şnur albastru, astfel încât să nu cadă. Acest lucru ne spune că, deoarece Isus a spălat toate păcatele întregii omeniri cu botezul Său, cei care cred pot primi sfinţenia în inimile lor şi pot veni înaintea lui Dumnezeu.

Deoarece Isus Hristos a venit pe acest pământ şi a luat toate păcatele noastre asupra o dată pentru totdeauna prin a fi botezat de Ioan Botezătorul, şi pentru că păcatele noastre au fost, astfel, trecute asupra Sa, Domnul nostru a fost condamnat indirect în locul nostru. Noi trebuie să ştim acest lucru cu minţile noastre şi să credem în el cu inimile noastre, de asemenea. Numai atunci se poate ca botezul lui Isus să fie plantat în inimile noastre ca credinţa noastră. Aurul în Biblie se referă la credinţă. Prin încrederea în evanghelia adevărată noi putem intra în Rai.

Toate religiile acestei lumi îşi învaţă de obicei urmaşii lor să ajungă la propria lor trezire. De exemplu, budismul îi învaţă pe credincioşii ei să-şi cureţe inimile lor prin exerciţii ascetice pentru a intra în Nirvana. Obiectivul budismului, cu alte cuvinte, este de a se lepăda de toate gândurile iluzorii, lumeşti prin cufundarea în sine, în meditaţie şi de a deveni în cele din urmă un zeu pe cont propriu. Dar nu există nici unul care să poată realiza acest lucru. Unii teologi încearcă să devină un dumnezeu pe cont propriu izolându-se ei înşişi în munţi. De exemplu, chiar şi în creştinism doar după epoca Bisericii de la început, au apărut atât de multe mănăstiri care au dorit să se auto-sfinţească. Dar a se izola într-un munte nu înseamnă că această persoană nu ar mai fi vizitată de gânduri decadente. Este o mare greşeală să credem că dacă ne-am tăia doar de lume şi nu am intra în contact cu alte fiinţe umane, am putea fi eliberaţi de toate dorinţele şi emoţiile noastre. Dimpotrivă, carnea noastră este de aşa natură încât cu cât mai mult ne izolăm, cu atât mai mult suntem bântuiţi de dorinţe păcătoase şi plăcerea de a trăi în lumea seculară. Pentru că avem astfel de păcate în inimile noastre, este imposibil ca noi să scapăm de păcatele noastre, indiferent de cât de mult ne-am dori să facem acest lucru. Acesta este motivul pentru care Isus a spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.” Domnul nostru este singura modalitate de a intra în Împărăţia Cerurilor. El este Adevărul. Şi El este Viaţa. Isus este Domnul vieţii.

Ceea ce oamenii doresc să afle este calea de a merge în Rai. Pentru a realiza acest lucru, care-i duce în Împărăţia lui Dumnezeu, ei trebuie să ştie şi să creadă în Adevăr bine. Adevărul este că Dumnezeu Însuşi a venit pe acest pământ întrupat în carnea unui om şi că, fiind botezat de către Ioan Botezătorul, El a luat asupra toate păcatele întregii omeniri. Putem intra toţi în Împărăţia lui Dumnezeu, prin cunoaşterea acestui Adevăr şi crezând că toate păcatele noastre au fost, de asemenea trecute asupra lui Isus. 

Dimpotrivă, este imposibil pentru noi să intrăm în cer prin meritele noastre proprii, cu alte cuvinte, făcând multe fapte bune. De ce? Pentru că indiferent de cât de multe fapte bune am putea fi făcut, dacă am fi călcat chiar şi numai un statut al Legii lui Dumnezeu, atunci aceasta înseamnă doar că nu am reuşit să păstrăm tot Cuvântul lui Dumnezeu. Deoarece a călca chiar numai un statut al Legii lui Dumnezeu, înseamnă a fi un păcătos înaintea lui Dumnezeu, este imposibil pentru o astfel de persoană să intre în Rai prin faptele sale. Noi trebuie să credem în acest adevăr, iar noi trebuie să trecem astfel păcatele noastre, pe Isus Hristos prin botezul pe care El l-a primit de la Ioan Botezătorul. Isus a luat toate păcatele omenirii, inclusiv ale dumneavoastră, peste trupul Său. Deci, înseamnă că a avea păcatele voastre trecute asupra lui Isus înseamnă că toate păcatele sunt spălate total.

Pentru a realiza acest lucru, trebuie să verificaţi mai întâi voi înşivă pentru a vedea dacă există păcat în inimile voastre sau nu, şi atunci când vă daţi seama că nu există păcat, voi, atunci trebuie să credeţi în iertarea păcatului manifestată în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi să obţineţi astfel credinţa dvs. aprobată de Dumnezeu. Deci crezând în jertfa trupului lui Hristos, noi putem merge în Rai după ce am fost salvaţi din păcat, odată pentru totdeauna. Nu fiindcă oamenii au păcătuit le este imposibil de a intra în Rai, ci pentru că ei nu ştiu şi nu cred în adevărul adevărat, în evanghelia manifestată în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu, că aceştia nu pot intra în Rai. Noi nu ar trebui să spunem doar că suntem prost informaţi din cauza ignoranţei noastre şi să ne distanţăm de Cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să fim mântuiţi auzind şi crezând în evanghelia apei şi a Duhului.

Aşa cum Marele Preot i-a slujit lui Dumnezeu prin oferirea de jertfe cu credinţă pentru a sfinţi poporul său, noi, preoţii regali de astăzi, de asemenea, trebuie să ştim adevărul clar în minţile noastre şi să îmbrăţişăm sfinţenia lui Dumnezeu în inimile noastre. Nu contează când, unde, şi care sufletele ne cer să dăm jertfa credinţei pentru ele, trebuie să fim mai întâi îmbrăcaţi în sfinţenia lui Dumnezeu. Placa de aur inscripţionată cu expresia “Sfinţenie Domnului” va fi pentru totdeauna pe fruntea noastră, Marii Preoţi de astăzi.

Adevărul iertării reale şi clare a păcatului este Evanghelia care se manifestă în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Aceasta evanghelie a curăţat departe toate păcatele noastre şi ne-a făcut fără păcat, sfinţi şi consacraţi. Este limpede ca cristalul că păcatele noastre au fost trecute asupra lui Isus Hristos, când a fost botezat. Aceasta se datorează faptului că Isus Hristos a spălat păcatele noastre o dată pentru totdeauna prin a fi botezat că cei care cred în El pot primi iertarea păcatelor şi trăi în credinţa lor. Mai mult decât atât, după cum vom continua cu viaţa noastră de credinţă după ce a primit iertarea păcatelor noastre, noi trebuie să medităm, de asemenea, şi să credem profund cât de importantă şi necesară este această evanghelie, şi cât de mult evanghelia botezului pe care Isus l-a primit de la Ioan Botezătorul ni se cere din viaţa noastră spirituală.

Cuvântul evangheliei apei şi a Duhului trebuie să rămână întotdeauna în inimile noastre. De ce? Noi ar trebui să facem acest lucru pentru că păcătuim tot timpul şi zi de zi. Printre cititorii cărţilor mele, abia dacă este cineva care să nu ştie că Isus a purtat toate păcatele şi condamnarea noastră fiind botezat şi crucificat. Cu toate acestea, nu este de nici un folos dacă privim acest adevăr numai ca simplă cunoaştere. Trebuie să chibzuim asupra botezul Său cât mai frecvent posibil, pentru că suntem susceptibili de a fi pătaţi de păcate zi de zi. Având în această credinţă este ca a aduce acasă cereale depozitate într-un hambar şi având-le ca alimente. Cu alte cuvinte, a medita despre evanghelia adevărată a apei şi a sângelui este hrana spirituală pentru sufletele noastre. De aceea Isus a spus, “Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Ioan 6:53-54). 

Noi trebuie să confirmăm credinţa noastră în botezul lui Isus zi de zi. La toţi preoţii, această credinţă trebuie să fie chiar mai ferm stabilită. Numai atunci când au această credinţă clară şi determinată ei îşi pot păstra mântuirea lor, şi îi şi pot învăţa pe păcătoşi, astfel încât aceştia pot fi, de asemenea, salvaţi. Nu e acesta cazul? Desigur că este! Ceea ce avem nevoie zi de zi este credinţa care crede în botezul lui Isus, şi credinţa care crede în Isus, care a purtat condamnarea tuturor păcatelor noastre. 

Turbanul purtat de Marele Preot nu poate fi găsit în această lume. Nu există nici un turban în această lume care să aibă o plăcuţă de aur agăţată pe el şi legată cu un şnur albastru? Există doar un singur astfel de turban, şi acela este turbanul Marelui Preot. Aceasta vorbeşte despre un adevărul profund pentru noi astăzi: preoţii regali ar trebui să stea ferm pe credinţa în botezul lui Isus. Şi, de asemenea, ne arată că voi şi cu mine trebuie să ne îndeplinim sarcinile noastre preoţeşti numai atunci când avem credinţă puternică în acest adevăr.

Credinţa noastră în botezul lui Isus trebuie să devină mai clară şi mai clară zi de zi. Isus a fost crucificat la moarte pentru că El a luat păcatele noastre asupra Lui. Pentru că El a luat păcatele noastre când a fost botezat, El a putut spune, “S-a sfârşit” (Ioan 19:30) chiar înainte de a murit pe Cruce. Şi El apoi S-a sculat din morţi şi a revenit din nou în viaţă. Făcând aceste lucrări juste, Isus a şters perfect toate păcatele noastre şi a devenit Mântuitorul veşnic al tuturor celor care cred în El.

Trebuie să ne amintim botezul lui Isus în fiecare zi. De ce? Este pentru că vieţile noastre sunt pline de greşeli şi de pete. Eşti insuficient sau nu? Cu cât trece mai mult timp, cu atât vedem mai mult că noi înşine suntem insuficienţi şi fragili. Încă nu crezi atunci în botezul lui Isus şi sângele de pe Cruce?Plăcuţa de aur gravată cu “Sfinţenie Domnului”


Ce fel de credinţă este credinţa care ne permite de a deveni fără de păcat şi sfinţi? Aceasta este credinţa firului albastru care crede în botezul cu care Isus l-a primit de la Ioan Botezătorul. Aceasta se datorează faptului că Isus a acceptat păcatele omenirii, fiind botezat de Ioan că toate păcatele noastre au fost trecute pe El. Când vom ajunge să credem în botezul lui Isus că El a fost botezat pentru a lua toate păcatele noastre pe trupul Său, o astfel de credinţă ne face o experienta minunata de a avea toate păcatele noastre şterse prin credinţă. Când Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul, păcatele omenirii au fost trecute asupra Lui. Deci, din cauza păcatelor din toată lumea au fost trecute asupra lui Isus, cei care cred în acest adevăr au fost spălaţi de toate păcatele lor o dată pentru totdeauna. Păcatele lor au fost curăţate prin credinţă. Această spălare de păcat este implicată în culoarea albastră a sistemului Cortului. Cu alte cuvinte, păcatele din inimile voastre sunt şterse prin credinţă, atunci când credeţi în botezul Lui şi mărturisiţi, “Ah, păcatele mele, păcatele tale, şi păcatele tuturor oamenilor din întreaga lume au fost trecute asupra lui Isus Hristos.” Păcatele voastre au fost şterse complet dacă aveţi această credinţă.

Înainte de a ajunge să ştiţi acest botez pe care Isus l-a primit de la Ioan Botezătorul, inimile voastre au avut în mod clar păcatul. Nu este nimeni pe aceasta planetă care a fost aprobat fără de păcat, chiar înainte de a cunoaşte acest adevăr. Orice persoană are păcat, şi, astfel, este destinat iadului. Dar pentru a şterge toate păcatele noastre, Isus a venit pe acest pământ şi a acceptat toate păcatele noastre pe Sine prin a fi botezat. Botezul pe care Isus l-a primit este acelaşi ca punerea mâinilor din sistemul jertfelor din Vechiul Testament, păcatele oamenilor de Israel au fost trecute asupra capului animalului sacrificial prin aşezarea mâinilor lor. Astfel, putem găsi atât de multe fraze de “să-şi pună mâinile lui (sau ale lor) asupra” în Vechiul Testament, în special în Levitic.

Au fost trecute păcatele voastre asupra lui Isus când El a fost botezat? Când Isus a fost botezat, El a spus, “Lasă acum, căci aşa se cade nouă să împlinim toată dreptatea (Matei 3:15). Cuvântul “căci aşa” aici este “hutos” în Greacă, care înseamnă ‘în această cale,’ ‘cel mai potrivit,’ sau ‘nu este nici o altă cale în afară de aceasta.’ Acest cuvânt arată că Isus a luat ireversibil păcatele întregii omenirii pe Sine prin primirea botezului Lui de la Ioan Botezătorul. Deoarece momentul Isus a luat asupra toate păcatele noastre fiind botezat este un moment decisiv, eu nu pot uita acest moment. Trebuie să vă amintiţi în capetele voastre acest Cuvânt, care este în mod clar scris în textul original, de asemenea. Şi meditând asupra Evanghelia aceasta a apei şi a Duhului zi de zi, trebuie să credeţi în inimile voastre.

Noi putem deveni fără de păcat şi intra în Împărăţia Cerurilor, crezând în inimile noastre că Isus a acceptat toate păcatele noastre şi le-a spălat departe, prin botezul Său. Putem intra în Rai prin orice alte mijloace? Aţi putea crede că veţi deveni mai blânzi şi mai disciplinaţi atunci când îmbătrâniţi, dar veţi vedea că cu cât înaintaţi în vârstă, cu atât deveniţi mai perverşi. Dacă credeţi că puteţi deveni mai buni şi mai auto-disciplinaţi, cu trecerea timpului, ar trebui să recunoaşteţi mai curând că voi sunteţi incapabili de a deveni aşa. Faptul este ca pe măsură ce îmbătrânim, devenim mai nerăbdatori şi suntem chiar mai puţin capabili să ne ocupăm de mânia noastră. Dacă am poseda capacitatea de a face acest lucru, poate că am putea intra în Împărăţia Cerurilor prin menţinerea Legii cu faptele noastre. Dar pentru că nu avem astfel de abilităţi, doar păcat, răutate, şi mânie ies din noi.

Ce încerc eu aici să vă spun este că mântuirea nu poate fi atinsă prin fapte, ci doar prin credinţă. Evrei 11:1 susţine, “Credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute.” Deşi noi nu L-am văzut, Dumnezeu încă mai există, şi pentru că acest Dumnezeu este viu, El lucrează în viaţa noastră. Dumnezeu a creat acest univers nevăzut de noi, şi prin Cuvântul Său El ne-a arătat Adevărul mântuirii. Crezând în acest adevăr al mântuirii în inimile noastre, putem fi mântuiţi de păcat şi curăţa toate păcatele din inimile noastre. Şi acest lucru este încă valabil chiar acum. Prin urmare, păcătoşii trebuie acum să fie salvaţi, crezând în acest adevăr în inimile lor, nu încercând sa fie mântuiţi de păcatele lor prin propriile lor fapte virtuoase.

Ce a însemnat prin faptul că plăcuţa de aur a fost pusă pe partea din faţă a turbanului Marelui Preot şi legată cu şnurul albastru? Aceasta înseamnă că trebuie să cunoaştem evanghelia apei şi a Duhului şi să credem în ea. Fiind botezat, Isus a luat toate păcatele asupra tuturor, inclusiv ale tale şi ale mele. Isus, care este atotputernic, astfel, a luat asupra Sa toate păcatele noastre în acest fel. Noi trebuie să cunoaştem acest lucru şi să credem în el. Atunci când auzim Cuvântul lui Dumnezeu cu urechile noastre, când îl cunoaştem cu minţile noastre, şi credem, cu inimile noastre, inimile noastre ne sunt curăţite. Pentru că am păcătuit înainte şi nu putem decât să comitem păcate mai multe în prezent şi în viitor, pentru a ne salva din toate păcatele, Domnul a venit pe acest pământ şi a luat asupra Sa păcatele noastre fiind botezat. 

Atunci când Isus a acceptat păcatele omenirii şi le-a spălat pe toate, păcatele voastre, de asemenea, a trecut asupra Sa. Crezând în acest adevăr, puteţi fi iertaţi de toate păcatele voastre. Atunci când credem în botezul primit de Isus Hristos care a venit prin apă şi Duh, voi şi cu mine putem fi spălaţi de toate păcatele din inimile noastre, şi, crezând că Isus Hristos a purtat, de asemenea, toată condamnarea păcatelor noastre, putem deveni chiar copiii proprii ai lui Dumnezeu. Prin urmare, este prin credinţa care crede în evanghelia apei şi a Duhului că ne putem naşte din nou şi deveni copiii lui Dumnezeu. Domnul nostru ne-a dat acest fel de credinţă.Pantalonii de pânză ai Marelui Preot


Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă pantaloni de pânză pentru Marele Preot şi să-l îmbrace cu ei. Ei trebuiau să ajungă de la talie la coapse şi să acopere goliciunea preoţilor. Şi Dumnezeu a spus că, pentru a evita moartea, Aaron şi fiii săi trebuie să le poarte, atunci când vin în cortul întîlnirii sau se apropie de altar ca să slujească în interiorul curţii Cortului, şi El a mai spus că acest lucru ar trebui să fie o lege pentru totdeauna pentru Aaron şi pentru urmaşii lui după el. 

Preoţii purtau lenjeria pentru a-şi acoperi goliciunea lor. Descoperirea goliciunii înaintea lui Dumnezeu descoperă necurăţia înaintea Lui, şi astfel încât oricine ale cărui păcate sunt descoperite înaintea lui Dumnezeu este omorât. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a poruncit preoţilor Săi să îşi acopere goliciunea lor. Dumnezeu, cu alte cuvinte, ne-a spus să ne acoperim păcatele noastre şi necurăţia noastră, cu credinţa care crede în această evanghelie perfectă a dreptăţii Sale.

Atunci, care sunt pantalonii de pânză ai Marelui Preot? Aceştia sunt credinţa care crede în dreptatea lui Dumnezeu. Ei sunt adevărul mântuirii perfecte prin care Dumnezeu ne-a făcut fără de păcat. Isus Hristos care este Dumnezeu Însuşi (firul purpuriu) a venit pe acest pământ, a fost botezat (firul albastru), Şi-a vărsat sângele Său şi a murit pe Cruce (firul cărămiziu), a înviat din morţi din nou, şi a finalizat, prin urmare, mântuirea noastră în mod perfect. Crezând că Dumnezeu a spălat toate păcatele noastre cu botezul Său şi că a fost condamnat pentru a plăti plata pentru toate acele păcate în numele nostru, noi purtăm pantalonii de in ai mântuirii în inimile noastre. Este prin credinţa în inimile noastre că putem fi în întregime salvaţi din păcat şi că putem deveni copiii lui Dumnezeu şi intra în Împărăţia Lui.

Singura modalitate de a curăţa toată întinăciunea inimilor noastre este să credem în botezul pe care Isus l-a primit şi în sângele Său de pe Cruce. În special, credinţa firului albastru, că Isus a acceptat toate păcatele cu botezul Său, este adevărul de bază referitor la mântuirea noastră, care spală toate păcatele noastre, şi crezând în acest lucru putem acoperi toată necurăţia. Cum putem veni înaintea lui Dumnezeu, fără ezitare, indiferent de insuficienţele şi fărădelegile noastre? Este posibil numai atunci când credem în dreptatea de Dumnezeu, care acoperă toate necurăţiile cu desăvârşire. Cu credinţa care crede că Dumnezeu ne-a mântuit cu apă şi sânge, adică cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie, putem acoperi toată necurăţia. Isus a venit pe acest pământ, ne-a făcut perfect drepţi cu faptele Lui drepte, şi astfel a devenit Domnul mântuirii noastre veşnice. Iar crezând în aceasta noi putem ajunge la o stare fără de păcat. Crezând în lucrările drepte ale lui Dumnezeu, cu care El ne iubeşte şi cu care ne-a făcut fără de păcat, putem scăpa de condamnarea păcatului. Crezând în această mântuire dreaptă a lui Dumnezeu în inimile noastre, putem primi viaţa veşnică.

Noi păcătuim zi de zi. Trebuie să ne dăm seama, prin urmare, că oricine vine la Dumnezeu, fără a purta pantalonii albi de pânză ai mântuirii lui Dumnezeu, care a spălat toate păcatele noastre cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie, va fi pedepsit cu moartea. O astfel de credinţă care ne împiedică de a muri atunci când venim înaintea lui Dumnezeu nu este alta decât credinţa care crede în dreptatea Lui. Această credinţă care crede în dreptatea lui Dumnezeu este credinţa care crede în evanghelia apei şi a Duhului. Pentru că Dumnezeu ne-a spus să ne punem astfel pantalonii de pânză albă, noi trebuie să obţinem acest lucru şi să purtăm pantalonii iertării adevărate a păcatului prin credinţa în inimile noastre.

Când venim înaintea lui Dumnezeu cu această credinţă, nu vom fi omorâţi. Ca atare, ceea ce se manifestă în aceste hainele ale Marelui Preot este cu totul despre adevărul evangheliei apei şi a Duhului. Nici unul din articolele de îmbrăcăminte ale marilor preoţi nu sunt lipsite de semnificaţie spirituală. Noi, marii preoţi de astăzi, nu putem omite nici una dintre hainele pe care Dumnezeu ni le-a dat să le purtăm. Ce s-ar întâmpla în cazul în care Marele Preot şi-ar pune cu totul alte articole de îmbrăcăminte, dar fără pantalonii de pânză? El va fi pedepsit cu moartea. Dacă oamenii obişnuiţi nu purtau aceşti pantaloni de pânză era alegerea lor, dar dacă Marii Preoţi nu le purtau, ar fi fost ucişi, pentru goliciunea lor ruşinoasă—adică păcatele şi necurăţia lor—care n-ar fi acoperită cum trebuie.

Ce s-ar întâmpla dacă nu am avea o fel de credinţă care crede în mântuirea Lui perfectă cu toată inima noastră înaintea lui Dumnezeu? Ce s-ar întâmpla dacă venim înaintea lui Dumnezeu fără să credem în inimile noastre că El ne-a făcut fără de păcat, fără a purta hainele mântuirii în inimile noastre? Am rămâne ca păcătoşi. Pentru că “plata păcatului este moartea,” păcătoşii care nu au fost iertaţi de păcatele lor trebuie să fie condamnaţi, omorâţi, şi aruncaţi în focul cel veşnic al iadului. Acesta este motivul pentru care inimile voastre trebuie să poarte veşmântul mântuirii pe care Dumnezeu a făcut-o pentru voi. Prin încrederea în adevărul manifestat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu noi suntem capabili de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

Acesta este motivul pentru care Biblia spune că aurul, care este un metal inoxidabil şi cel mai preţios, denotă “credinţă.” În Biblie, aurul se referă la credinţă, în timp ce arama se referă la condamnare. Putem afla faptul că firul de aur a fost folosit frecvent pentru a face articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot. Acest lucru implică faptul că noi întotdeauna trebuie să păstrăm o credinţă puternică în această Evanghelie a mântuirii perfecte. Credeţi în adevărul care se manifestă în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu. Dumnezeu a spus că acest lucru ar trebui să fie o lege pe care noi ar trebui să o păstrăm pentru totdeauna. 

În minţile şi-n inimile noastre, dumneavoastră şi cu mine trebuie să credem în acest adevăr inconfundabil. Adevărata credinţă trebuie să fie însoţită de adevărata cunoaştere, de sentimente, şi de acţiuni. Aveţi acest fel de credinţă şi acest adevăr? Credeţi cu adevărat în adevărul care se manifestă în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu din toată inima? Credeţi că Dumnezeu vă iubeşte, că El a spălat toate păcatele voastre fiind botezat, vărsându-Şi sângele Său, şi înviind din morţi din nou? Dacă într-adevăr, credeţi în acest Adevăr, atunci aceasta înseamnă că v-aţi îmbrăcat inimile şi sufletele cu hainele mântuirii.

Dumnezeu a mustrat poporul lui Israel prin intermediul Apostolului Pavel spunând, “Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus.” (Romani 10:3). Lui Dumnezeu displac cei care încearcă să-şi stabilească şi să se laude cu dreptatea lor şi cu faptele lor aparent bune. Cei care nu cred în faptele bune pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi din dragostea Lui pentru noi vor fi distruşi. În ce aveţi încredere? Aveţi încredere în dreptatea lui Dumnezeu, sau în dreptatea voastră? Chiar credeţi cu toată inima că Dumnezeu vă iubeşte şi că El a şters toate păcatele voastre, atât cu botezul lui Isus cât şi cu sângele Său de la Cruce? Credeţi în acest adevăr, şi în acest lucru vă veţi pune încrederea? Vă ţineţi cu adevărat de acest Adevăr în inima dumneavoastră şi credeţi? Sau încă mai încercaţi să primiţi iertarea păcatelor străduindu-vă să duceţi o viaţă binevoitoare pe cont propriu?

Desigur că trebuie să trăiţi binevoitor. După ce aţi fost născuţi din nou, trebuie să trăiţi cu şi mai mult bunăvoinţă. Cu toate acestea, în Duhul Sfânt, trebuie să recunoaştem mai întâi ceea ce este într-adevăr viaţa virtuoasă. Biblia spune, “Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată” (1 Peter 2:9). Căci dacă preoţii lui Dumnezeu din ziua de azi trăiesc benevolent înseamnă că servesc evanghelia autentică. 

Cât de jalnici sunt cei care nu cred în Evanghelia şi în dragostea lui Dumnezeu pentru noi, care nu cred că Dumnezeu le-a spălat toate păcatele lor perfect atât cu botezul lui Isus cât şi cu sângele Său de pe Cruce! 

Odată a existat un grup de pescari naufragiaţi care tocmai a ajuns la gura de vărsare a fluviului Amazon după 10 zile de luptă cu furtuna şi cu valurile oceanului fără margini. Aceştia toţi erau epuizaţi fiindcă nu au băut apă potabilă deloc timp de 10 zile. În cele din urmă, au ajuns într-o parte unde era apă proaspătă. Cu toate acestea, gura de vărsare a râului a fost atât de vastă încât nici unul dintre ei nu a putut să-şi dea seama de acest fapt incredibil, că ei de fapt pluteau pe apă potabilă. Ca urmare, ei toţi au murit în cele din urmă, epuizaţi pe abundenţa de apă proaspătă. Cât de jalnici au fost! Privind la acest lucru din punct de vedere spiritual, aproape toţi oamenii din această generaţie se luptă cu disperare cu păcatelor lor, epuizaţi spiritual, în timp ce nu ştiu că în tot acest timp păcatele lor au fost deja şterse, atât prin botezul lui Isus cât şi prin vărsarea sângelui Lui de pe cruce.

Pentru că Dumnezeu ne iubeşte pe tine şi pe mine, El a finalizat lucrările drepte de ştergere a tuturor păcatelor noastre. Crezând în acest adevăr, putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Această credinţă ne permite să ne naştem din nou. A fi născuţi din nou înseamnă să fim născuţi încă o dată, ca şi copii ai lui Dumnezeu; chiar dacă ne-am născut o dată ca păcătoşi, noi devenim neprihăniţi prin lucrarea Duhului Sfânt atunci când mărturisim că credem în evanghelia apei şi a Duhului. Acesta înseamnă a fi născut din nou ca şi cei fără de păcat şi astfel putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

V-aţi îmbrăcat sufletele cu hainele cele bune şi drepte ale lui Dumnezeu de mântuire? Cred sufletele voastre cu adevărat în această evanghelie? Ceea ce este important mai presus de toate este dacă credeţi sau nu în această evanghelie autentică în inimile voastre. În loc de a încerca să înţelegeţi adevărul pe cont propriu sau ţineţi strâns învăţăturile din această lume seculară, trebuie să credeţi în Cuvântul lui Dumnezeu, care vă este predat de către cei care au primit iertarea păcatelor înaintea voastră. Evanghelia adevărată nu este ceva care se va cunoaşte doar în capul vostru, dar este ceva în care trebuie să credeţi cu adevărat în inimile voastre. Trebuie să intraţi în Rai crezând cu adevărat în ea. Ce binecuvântare, fraţi şi surori, pe care Dumnezeu ne-a acordat-o nouă prin Fiul Său Isus Hristos? Prin estomparea tuturor păcatelor noastre prin jertfa singurului Lui Fiu, Dumnezeu ne-a făcut proprii Săi copii.

Oamenii din această lume vreau să facă ceea ce este drept şi ei, de asemenea, se închină celor care fac lucruri corecte. Nu sunt lucrările lui Isus, care S-a jertfit pentru întreaga omenire cele mai corecte? Evanghelia apei şi a Duhului nu a fost făcută de către omenire. Aceasta este lucrarea cea mai virtuoasă şi dreaptă pe care Dumnezeu a îndeplinit-o în special pentru noi. Deoarece Isus a fost botezat şi S-a jertfit pe Cruce pentru toţi oamenii din această lume, noi Îl recunoaştem ca Mântuitor al nostru adevărat. Nu contează când şi unde, există doar o singură Persoana dreaptă şi aceasta este Isus Hristos. Nu este absolut nimeni altcineva care este neprihănit prin el însuşi sau ea însăşi pe această planetă decât prin Isus Hristos.

Vreţi să deveniţi neprihăniţi? Crezând în lucrarea dreaptă pe care Dumnezeu a făcut-o pentru voi, puteţi deveni toţi aceşti oameni drepţi. Lucrarea dreaptă a lui Dumnezeu nu este alta decât evanghelia apei şi a Duhului. Credeţi în Isus, care a făcut acest lucru drept. Dumnezeu a şters toate păcatele noastre pentru că El ne-a iubit. Când noi acceptăm dragostea Lui din acest adevăr prin credinţă, devenim, de asemenea sfinţi, aşa cum Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu a spus, “Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt” (Leviticul 11:45). Dumnezeu ne-a spus să ducem de fapt viaţa noastră de credinţă prin credinţă. Credeţi din toată inima în această lucrare dreaptă a lui Isus, care v-a mântuit perfect de toate păcatele voastre? Eu cred că munca cea mai dreaptă din lume a fost deja îndeplinită de către jertfa Domnului nostru etern. Eu cred că totul a fost îndeplinit prin botezul pe care Isus l-a primit, prin sângele Său de pe Cruce, şi prin învierea Sa din morţi. 

Îi mulţumesc lui Dumnezeu cu credinţa mea pe care mi-a dat-o prin Cuvântul Său al adevărului.