Sermons

[11-34] < Exodul 28:1-14 > Materialele folosite pentru îmbrăcămintea Marelui Preot< Exodul 28:1-14 >

“Să iei la tine pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii lui, ca dintre fiii lui Israel să-Mi fie preoţi Aaron şi fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar. Să faci lui Aaron, fratele tău, veşminte sfinţite, spre cinste şi podoabă. Să spui dar, la toţi cei iscusiţi, pe care i-am umplut de duhul înţelepciunii şi al priceperii, să facă lui Aaron veşminte sfinţite pentru ziua sfinţirii lui, cu care să-Mi slujească. Iată dar veşmintele ce trebuie să facă: hoşen, efod, meil, hiton, chidar şi cingătoare. Acestea sunt veşmintele sfinţite, ce trebuie să facă ei lui Aaron, fratele tău, şi fiilor lui, ca să-Mi slujească ei ca preoţi. Şi vor face efod lucrat cu iscusinţă din fire de aur, de mătase albastră, purpuriu şi cărămizie, răsucită şi de in răsucit. Acesta va fi din două bucăţi: una pe piept şi alta pe spate, unite pe umeri cu două încheietori. Cingătoarea efodului, care vine peste el, să fie lucrată la fel cu el, din fire de aur curat, de mătase albastră, purpuriu şi cărămizie, răsucită şi de in răsucit. Apoi să iei două pietre, amândouă pietrele să fie de smarald, şi să sapi pe ele numele fiilor lui Israel: şase nume pe o piatră şi celelalte şase nume pe cealaltă piatră, după rânduiala în care s-au născut ei. Cum fac săpătorii în piatră, care sapă peceţi, aşa să fie săpătura pe cele două pietre cu numele fiilor lui Israel şi să aşezi pietrele în cuibuleţe de aur curat. Aceste două pietre să le pui încheietori la efod. Pietrele acestea vor fi spre pomenirea fiilor lui Israel şi Aaron va purta numele fiilor lui Israel, spre pomenire înaintea Domnului, pe amândoi umerii săi. Să faci cuibuleţe de aur curat. Apoi să faci două lănţişoare tot de aur curat; acestea să le faci, răsucite ca sfoara; şi să prinzi lănţişoarele cele răsucite de cuibuleţele de la încheietorile efodului, în partea de dinainte.”Să ne îndreptăm acum atenţia asupra materialelor utilizate pentru articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot. Efodul a fost un element unic printre articole de îmbrăcăminte purtate de Marele Preot. Acest efod era împletit din aur, din mătase albastră, purpurie şi cărămizie şi in ţesut fin. Acest articol de îmbrăcăminte sfânt al Marelui Preot a fost făcut de un meşter care a brodat artistic aceste cinci fire.

Firul de aur menţionat aici în Biblie vorbeşte despre adevărata credinţă. Firul albastru folosit pentru articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot se referă la botezul pe care Isus Hristos a trebuit să-l primească de la Ioan Botezătorul, în scopul de a lua asupra Sa păcatele omenirii (Matei 3:15). Firul purpuriu vorbeşte despre Regele regilor, şi firul cărămiziu vorbeşte despre sacrificiul pe care Isus Hristos l-a făcut atunci când a purtat condamnarea păcatelor omenirii. Pânza de culoare albă folosită pentru articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot manifestă dreptatea lui Dumnezeu, care a şters păcatele tuturor cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie.

Printre sarcinile marilor preoţi, cea mai importantă a fost datoria de a aduce darurile lui Dumnezeu. Prin îndeplinirea acestei obligaţii de a oferi sacrificii lui Dumnezeu, în conformitate cu sistemul de sacrificii, Marele Preot nu i-a servit numai lui Dumnezeu, dar acest lucru a însemnat, de asemenea, că el a ajutat poporul lui Israel, care urma să fie eliberat din păcate. Trebuie să ne amintim că în primul rând al tuturor sarcinilor, preotul a trebuit să dea daruri pentru a-L servi şi a I se închina lui Dumnezeu.

Pentru a demonstra acest punct, permiteţi-mi să vă amintesc de un incident care a fost descris în Exodul 32. Atunci când Moise s-a suit pe Muntele Sinai pentru a primi cele Zece Porunci, poporul lui Israel, văzând că el întârzie să coboare de pe munte, i-a zis lui Aaron, “Scoală şi ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat (Exodul 32:1).” Aaron a luat apoi băţările copiilor lui Israel de aur, cerceii şi inelele şi a făcut un viţel turnat din ele. Poporul lui Israel, apoi a spus, “Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului! (Exodul 32:4).” Văzând aceasta, Aaron a zidit un altar înaintea viţelului şi a proclamat a doua zi să fie o sărbătoare în cinstea lui Iehova Dumnezeu. 

Când a venit a doua zi, poporul lui Israel a oferit arderi de tot şi a adus jertfe de pace; apoi s-au aşezat să mănânce şi să bea, şi s-au sculat să joace. Acest lucru a devenit un mare păcat înaintea lui Dumnezeu, făcând poporul lui Israel să urmeze a suferi judecata Lui aprinsă. Noi trebuie să păstrăm în minte acest eveniment. Preotul Aaron a avut, de asemenea, o slăbiciune a sa, desigur, dar în ciuda acestui fapt el încă a trebuit să se supună voinţei lui Dumnezeu, neuitând că a-i sluji lui Dumnezeu era datoria lui cea mai importantă ca Mare Preot. Dar Aaron nu a reuşit să fie credincios sarcinilor sale de Marele Preot. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile de Marele Preot, el a trebuit să dea arderile de tot şi să aducă jertfe de mulţumire, în conformitate cu sistemul de jertfe, care a fost instituit de Dumnezeu, indiferent dacă oamenii lui l-ar fi urmat sau nu. 

Pe scurt, Aaron Marele Preot ar fi trebui să-i fi servit numai lui Dumnezeu. La fel, pastorii acestor vremuri tot mereu îi slujesc pe oameni, nu şi pe Dumnezeu. Mă întristează profund să cred că mulţi dintre preoţii moderni de astăzi îmbrăţişează astfel de gânduri greşite. Dar eu nu sunt atât de teribil de îngrijorat încă, pentru că s-ar putea încă să se găsească printre ei preoţi cinstiţi. În scopul de a ispăşi pentru păcatele oamenilor, preoţii trebuie să-şi îndeplinească responsabilitatea lor de a da daruri lui Dumnezeu în mod corespunzător în conformitate cu sistemul de sacrificii. 

Ar trebui să acordăm o atenţie specială acestui pasaj în care Dumnezeu îi spune lui Moise, “Să iei la tine pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii lui, ca dintre fiii lui Israel să-Mi fie preoţi Aaron şi fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar.” (Exodul 28:1). Dumnezeu l-a îmbrăcat pe Aaron cu veşmintele Marelui Preot, care au fost făcute special pentru el pentru pentru ca să-i slujească lui Dumnezeu mai întâi şi în primul rând. Fiecare preot care slujeşte astăzi nu trebuie să uite acest lucru: articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot au fost făcute din aur, fir albastru, purpuriu şi fir cărămiziu şi in subţire răsucit.Pentru a îndeplini sarcinile Marelui Preot


În Ziua Ispăşirii, şi în scopul de a ierta păcatele copiilor lui Israel o dată pe an, Marele Preot a trebuit să treacă toate păcatele lor pe jertfă punând mâinile pe capul său, luând sângele său, şi apoi punându-l pe altarul pentru arderile de tot şi stropind înaintea şi înapoia capacului ispăşirii. De asemenea, Isus, Marele nostru Preot adevărat al Cerului, a venit pe acest pământ, a primit botezul prin care El a luat asupra păcatele omenirii, a vărsat sângele Său şi a murit pe Cruce, a înviat din morţi din nou, şi a adus astfel victoria mântuirii celor care cred. 

În timp ce slujea lui Dumnezeu ca Mare Preot, Aaron a trebuit să poarte o haină aparte numită “efod”, care a fost făcută din aur, fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi in subţire răsucit. Cu acest articol de îmbrăcăminte al Marelui Preot, Dumnezeu ne învaţă cum trebuie să aducem jertfele noastre pentru a primi iertarea de păcat. Pentru a realiza sensul profund, care se află în aur, în firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi în inul subţire răsucit utilizate pentru articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot, trebuie să cunoaştem iertarea păcatelor, care a fost împlinită de dreptatea lui Dumnezeu şi de dragostea Sa. 

Prin cele cinci fire utilizate pentru articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot, Dumnezeu ne-a arătat că El a stabilit iertarea veşnică a păcatului în Isus Hristos, chiar înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4). Prin urmare, pentru ca noi să ne îndeplinim sarcinile noastre de preoţi bine, trebuie să înţelegem mai întâi misterul spălării păcatului care a avut loc în evanghelia apei şi a Duhului şi să credem în el. Aceasta este providenţa predestinată a mântuirii pe care Dumnezeu Tatăl a stabilit-o pentru noi în Isus Hristos.

Ca Marele Preot să-şi îndeplinească sarcinile sale preoţeşti bine, el a trebuit să dea daruri lui Dumnezeu în mod corespunzător—adică, pentru iertarea păcatelor poporului său, el a trebuit să pună mâna pe capul jertfei de sacrificiu şi să treacă păcatele lor pe ea în mod corespunzător în conformitate cu sistemul de sacrificii. În Ziua Ispăşirii, Marele Preot îşi întindea mâinile pe capul jertfei de sacrificiu şi tăia gâtul jertfei luând sânge său. Prin această punere mâinilor, toate păcatele anuale ale israeliţilor au fost trecute pe jertfa. Şi prin vărsarea sângelui său, toate păcatele lor au fost ispăşite. El stropea sângele său şi ardea carnea pentru a finaliza acest sacrificiu. El a oferit, astfel, acest sacrificiu pentru iertarea păcatelor poporului său. 

Aici trebuie să acordăm o atenţie deosebită acestui fapt: Marele Preot a trebuit să înveţe poporul său că păcatele lor au fost deja trecute asupra jertfei înainte de a fi arsă de foc, şi că iertarea păcatelor lor a fost îndeplinită prin punerea mâinilor şi vărsarea de sânge a jertfei. Aceasta a fost cea mai mare datorie a fiecărui Preot. Marele Preot a fost cineva care a trebuit să apere Adevărul. Cu alte cuvinte, el trebuia să fie un gardian credincios al evangheliei apei şi a Duhului. Deşi Marele Preot a fost, de asemenea, un om slab fiind ca oamenii de rând din Israel, crezând în Adevărul manifestat în sistemul de sacrificii şi aducând daruri lui Dumnezeu pentru ei, cu toate acestea, el a permis poporului său să primească iertarea de păcate. În acelaşi mod, deşi suntem fiinţe insuficiente, crezând în ceea ce Isus Hristos Marele Preot al Cerului a făcut pentru noi şi primind iertarea păcatelor noastre, suntem capabili să umblăm cu Dumnezeu.

Acest sistem de sacrificiu, care este revelat în sistemul Cortului este înţelepciunea mântuirii care a venit de la Dumnezeu. Înţelepciunea lui Dumnezeu care ne-a salvat din păcat se află în firul de aur, albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit utilizate pentru articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot. Pentru ca Marele Preot să-şi îndeplinească cu succes îndatoririle sale, el trebuie să înveţe că singura modalitate capabilă de a-i face pe oameni fără de păcat este atinsă de sistemul de jertfe, care a fost stabilit de Dumnezeu. Noi, ca preoţi regali de astăzi (1 Petru 2:9), de asemenea, trebuie să purtăm întotdeauna mărturie la faptul că Isus a venit pe acest pământ, a luat asupra păcatele lumii o dată pentru totdeauna fiind botezat, Şi-a vărsat sângele Său şi a murit în locul nostru, a fost îngropat, şi a înviat din morţi pentru noi. 

Pot fiinţele umane să-şi curăţească păcatele lor? Pot religiile din această lume să facă păcatele omenirii să dispară? Dispariţia păcatelor noastre, este posibilă numai prin Adevărul mântuirii constituit prin botezul lui Isus şi sângele Său pe care Marele Preot ne învaţă. Este numai prin Evanghelia mântuirii, care a fost stabilită de Dumnezeu că noi putem primi iertarea tuturor păcatelor noastre. Iertarea păcatelor omenirii este ceva ce poate fi facut numai de către Isus Hristos, Marele Preot ale Cerului în veci. În Cu alte cuvinte, pentru că Isus Hristos, care este Dumnezeu Însuşi, a venit pe acest pământ în trupul unui om şi a luat asupra Sa toate păcatele noastre fiind botezat de Ioan Botezătorul, El a putut-a vărsat sângele Său de pe Cruce şi spăla toate fărădelegile noastre ale păcătoşilor. Datorită faptului că Domnul a purtat toate păcatele noastre cu botezul Său, El a purtat condamnarea tuturor păcatelor noastre fiind crucificat, vărsându-Şi sângele Lui, şi murind pe Cruce. Şi El a finalizat mântuirea omenirii din păcat prin acest act drept (Romani 5:18). Dacă nu ar fi realizat Isus acestea pentru noi, noi nu am fi putut fi salvaţi. Acest Marele Preot al Cerului, care ne-a făcut pe copiii Dumnezeului Sfânt prin ştergerea completă a tuturor păcatelor noastre cu Adevărul evangheliei apei şi a Duhului nu este altul decât Isus Hristos.

Marele Preotul spiritual al Cerului ştia totul despre planul Tatălui de mântuire, care a fost predestinat pentru iertarea păcatelor noastre. Acesta este motivul pentru care Domnul a spus:, “Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi sfârşitul, primul şi cel din urmă” (Apocalipsa 22:13). Cu cunoştinţele sale perfecte ale începutului şi sfârşitului, Domnul a îndeplinit mântuirea noastră în conformitate cu promisiunile Lui arătate în sistemul de sacrificii. El a făcut posibil pentru noi să nu fim condamnaţi şi să nu fim distruşi pentru păcatele şi slăbiciunile noastre. Ceea ce Marele Preot al Cerului a făcut pentru noi, adică, luând asupra păcatele omenirii fiind botezat şi ştergându-le prin vărsarea sângelui Lui, El a finalizat astfel mântuirea perfectă pentru noi. Înţelepciunea lui Dumnezeu oferă mântuirea tuturor fiinţelor umane din păcatele lor. Acesta a fost îndeplinită cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie şi cu inul subţire răsucit. În Isus Hristos, Dumnezeu Tatăl a planificat iertarea veşnică a păcatelor cu Adevărul ascuns în firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu, şi tuturor credincioşilor în acest adevăr, El le-a permis această mântuire perfectă.Cingătoarea efodului Marelui Preot 


Printre articole de îmbrăcăminte ale Marelui Preot a fost o cingătoare pentru efod. Această cingătoare, un brâu purtat de Marele Preot pentru efod lui, de asemenea, a fost făcută din fir de aur, fire albastre, purpurii şi cărămizii şi inul ţesut fin. Un brâu de obicei, denotă “putere”. Acesta ne spune, cu alte cuvinte, că credinţa care crede în salvarea ce vine cu firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit are puterea de a ne salva din toate păcatele. Numai această evanghelie autentică a apei şi a Duhului are puterea lui Dumnezeu care salvează pe oricine crede (Romani 1:16). Şi aşa, acesta este un exerciţiu inutil de a crede în orice altă pseudo-evanghelie în afară de ceea ce se manifestă aici în firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. 

Cei care au multe lipsuri pot fi, de asemenea, spălaţi de toate păcatele lor perfect, crezând în Domnul, având în vedere această evanghelie a apei şi a Duhului, pentru că păcatele lumii au fost trecute asupra lui Isus Hristos, prin acest Adevăr al iertării păcatelor, care a fost îndeplinit de Dumnezeu (Matei 3:15-17; Levitic 16:1-22). Prin urmare, cei care cred că aceste lucrări drepte ale lui Isus, care se manifestă în firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu i-au salvat, să se asigure, chiar dacă voinţa cărnii lor este foarte lipsită de fermitate. Când vom locui în evanghelia apei şi a Duhului pe care Isus Hristos, Marele Preot al Cerului ne-a dat-o, ce ar putea reduce, eventual, sau să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu? Credinţa noastră în mântuirea lui Dumnezeu a fost completată de credinţa noastră care crede în adevărul revelat în firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit.

Pentru ca preoţii să-şi îndeplinească sarcinile lor preoţeşti, ei nu au putut tolera nici o evanghelie falsă, care nu ascultă de sistemul de jertfe, care a fost arătat în mod clar în Cort. Cei care predica astfel de pseudo-evanghelii, indiferent cât de articulate, aceştia transmit predicile lor care nu pot oferi nici un ajutor pentru oricine, deoarece nu sunt mărturie a evangheliei autentice a lui Dumnezeu a apei şi a Duhului, care se manifestă în Cort. Prin urmare, ei sunt doar escroci şi şarlatani. Când vine vorba de a crede în Isus Hristos Marele Preot al Cerului ca Mântuitorul nostru, nu putem să nu să recunoaştem sistemul de sacrificii format din punerea mâinilor şi vărsarea de sânge, care a fost manifestat în sistemul Cortului. Trebuie să ne dăm seama că există multe pseudo-evanghelii în această lume. De asemenea, indiferent de cine este predicatorul, în cazul în care predicatorul predică Adevărul evangheliei apei şi a Duhului, atunci noi trebuie să auzim şi să acceptăm toate învăţăturile lui sau ale ei.

Cele cinci materiale utilizate pentru efod şi brâul lui denotă mântuirea noastră adevărată. Ele au fost materialele care manifestau jertfa care aducea iertarea de păcat pentru păcătoşi, când a fost oferită exact în conformitate cum sistemul de sacrificii dat de Dumnezeu, în Vechiul Testament, şi acest lucru a constat în special în punerea mâinilor şi în vărsarea de sânge. Aceste materiale în cele din urmă s-au manifestat în Noul Testament, prin botezul lui Isus şi vărsarea sângelui Lui; Isus a adus, astfel, mântuirea iertării păcatelor celor care cred. Oricine crede în evanghelia apei şi a Duhului primeşte din toată inima iertarea păcatelor şi viaţa veşnică. Acest lucru a fost spus Adevărul în toţi cu adevărat născuţi din nou, cărora le-au fost încredinţate funcţiile de Mari Preoţi de astăzi.

Marele Preot pământesc trecea păcatele poporului său prin punerea mâinilor asupra capului jertfei, el tăia apoi gâtul său şi lua sângele său, stropea cu acel sânge pe capacul ispăşirii, şi, prin urmare îndeplinea obligaţiile sale preoţeşti apărând evanghelia autentică înaintea lui Dumnezeu. Dar Marele Preot al Cerului este Cel care a fost botezat ca să ia păcatele lumii asupra trupul Său; El a şters în întregime toate păcatele poporului Său, prin renunţarea la trupul Său, vărsându-Şi sângele Său pe Cruce, şi înviind din morţi iarăşi. Făcând aceasta, El a permis ca oamenii Săi să fie iertaţi de păcatele lor şi au dus la îndeplinire providenţa lui Dumnezeu. Astăzi, atunci când ucenicii lui Isus răspândesc această evanghelie că Isus Hristos a eradicat toate păcatele omenirii, aceştia îşi îndeplinesc cu succes îndatoririle lor preoţeşti.

Unul dintre motivele pentru care creştinismul are astăzi atât de multe probleme se datorează faptului că există mulţi escroci spirituali în comunităţile sale, care pretind a-şi îndeplini îndatoririle lor preoţeşti şi chiar dacă ei nu cunosc evanghelia apei şi a Duhului. Calea de a deveni preoţi adevăraţi înaintea lui Dumnezeu este să credem în evanghelia apei şi a Duhului. Numai cei care au această credinţă pot da oferte corespunzătoare pentru păcat lui Dumnezeu şi iubesc cu adevărat alte persoane. Pentru ce credeţi că există Biserica lui Dumnezeu? Pot să vă spun că Biserica lui Dumnezeu există pentru a răspândi evanghelia apei şi a Duhului păcătoşilor. Şi aşa i se serveşte lui Dumnezeu şi aşa se iubesc toate sufletele care au fost create după chipul Său.Toţi din lume trebuie să cunoască evanghelia apei şi a Duhului


Creştinismul de azi din întreaga lume trebuie să cunoască evanghelia apei şi a Duhului. Domnul a spus, “Voi sunteţi sarea pământului…. Voi sumteţi lumina lumii (Matei 5:13-14).” Noi, cei care credem în evanghelia apei şi a Duhului suntem adevărata lumină şi sarea spirituală a lumii. Cei care cunosc şi cred în evanghelia apei şi a Duhului sunt preoţii spirituali care aduc beneficii oamenilor şi le permit acestora să primească iertarea păcatelor lor. Dar, pe de altă parte, acei pastori care pretind a-şi îndeplini sarcinile lor preoţeşti, chiar dacă ei nu cunosc această evanghelie a apei şi a Duhului nu sunt mai mult decât nişte simpli salariaţi. Cei care-şi efectuează datoriile preoţeşti numai ca salariaţi pot fi capabili de a face creştini nominali, dar ei nu pot spăla păcatele care se găsesc în toţi adepţii lor. 

Preoţii adevăraţi sunt cei ale căror păcate au fost ispăşite, cei care stau fără păcat înaintea lui Dumnezeu, crezând în evanghelia apei şi a Duhului. Dându-le sarcinile lor preoţeşti şi făcându-i să aducă jertfe de sacrificiu legale care curăţă toate păcatele poporului Său, Dumnezeu le permite tuturor să fie spălaţi de toate păcatele lor. Prin intermediul acestor preoţi Dumnezeu a permis omenirii să ştie lucrările Sale de mântuire, să creadă în ele, şi astfel se întoarcă la El şi ducă vieţi drepte. Preoţii sunt cei care au responsabilitatea şi datoria de a face pe toată lumea realizeze misterul din firul albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi să răspândească acest Adevăr. Prin urmare, preoţia spirituală este de o importanţă critică la fel ca şi evanghelia apei şi a Duhului în sine.

Dumnezeu ne-a dat Cuvântul evanghelia apei şi a Duhului astfel încât să ne putem îndeplini preoţia noastră spirituală puternic. Noi trebuie să-I mulţumim pentru că ne-a oferit această credinţă (firul de aur), care crede în evanghelia autentică, care se manifestă în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Când studiem articolele de îmbrăcăminte purtate de Marele Preot, putem descoperi cum iertarea omenirii din păcat a fost îndeplinită. La o examinare mai atentă a veşmintelor Marelui Preot, evanghelia apei şi a Duhului devine limpede. Nu prin intermediul pseudo-evanghelilor, care sunt propagate de mincinoşi, a salvat Dumnezeu omenirea de păcatele lumii. Ci, mai degrabă, Dumnezeu a planificat mântuirea noastră din păcat în Isus Hristos înainte de întemeierea lumii, şi El şi-a îndeplinit acest plan exact prin botezul şi vărsarea de sânge a lui Isus Hristos.

Printre articole de îmbrăcăminte ale Marilor Preoţi, au fost, de asemenea, o tunică ţesută cu pricepere şi pantaloni de pânză. Şi noi purtăm de asemenea lenjerie, dar aceste articole de îmbrăcăminte a Marelui Preot au fost diferite de lenjeria pe care o purtăm noi. Tunica Marelui Preot a fost o îmbrăcăminte lungă care se prelingea până la genunchi. Deoarece a fost ţesută din fir subţire, aerul putea circula liber. Când preoţii aduceau arderile de tot, ei trebuiau să aducă jertfele în bucăţi la altarul pentru arderile de tot pentru a le arde. Acest altar a fost aşezat relativ elevat, şi, prin urmare, partea inferioară a corpului Marelui Preot putea fi expusă atunci când se apropia de altarul arderilor de tot. Deci, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă o tunică şi pantaloni de lenjerie pentru a acoperi partea inferioară a corpului Marelui Preot bine ca nu cumva lui să-I putea fi imputată nelegiuirea şi să moară. 

Cât de splendide sunt articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot? Platoşa introdusă pe pieptul lui strălucea cu douăsprezece pietre preţioase, care au fost plasate pe ea, şi bretelele au avut, de asemenea, pietre preţioase. Platoşa a fost fixată de bretele cu două lanţuri de aur curat făcute asemenea din cordoane împletite, şi au fost legate de brâul efodului, astfel încât aceasta să nu se desprindă de pe efod. Aşa că atunci când Marele Preot umbla, aceste cordoane împletite de aur curat, se legănau înainte şi înapoi şi străluceau. Mai mult de atât, cele douăsprezece pietre preţioase pe pieptarul judecăţii, de asemenea, stăluceau orbitor, iar pietrele preţioase mari introduse pe bretele, de asemenea, licăreau, şi pe frunte, de asemenea, totul strălucea în aur cu plăcuţa de aur care atârna de turbanul din pânză fină.

Cât de mult aur a fost în Cort? Toate scândurile sale au fost poleite cu aur, şi capacul ispăşirii, sfeşnicul, masa pâinii, şi multe astfel de ustensile din Locul Sfânt au fost toate făcute din aur. Cortul a fost pur şi simplu magnific. De asemenea, atunci când vom intra în domnia lui Isus Hristos, ne putem da seama cât de minunat este acest tărâm. Atunci când ne uităm din exterior, Cortului poate să nu pară că impresionant, dar cine ştie câtă cantitate de aur folosită ştie că greutatea acestuia combinată se ridică la peste o tonă. Aurul total utilizat pentru Cort era de douăzeci şi nouă de talanţi şi 730 de sicli (Exodul 38:24), şi atunci când calculăm acest lucru în măsurătorile de astăzi ar avea peste o tonă sau cam în jur de o tonă, pentru că un talant sau un kikkar (= 3000 sicli) cântărea 42 de kilograme.

Aţi pregătit hainele credinţei făcute din fir de aur, fir albastru, purpuriu, cărămiziu, şi din in fin ţesut deja? Firul de aur aici se referă la credinţă, firul albastru se referă la botezul pe care Isus l-a primit, firul purpuriu se referă la divinitatea lui Isus ca Dumnezeu Însuşi; firul cărămiziu ne spune că, deoarece Isus Hristos a luat asupra Sa toate păcatele noastre cu botezul Său El a trebuit să-şi verse sângele Său preţios pe Cruce, iar inul fin ţesut ne vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu, care revelează dreptatea lui Dumnezeu. În acest fel, firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu utilizate pentru uşa Cortului şi articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot ne spun că Dumnezeu a spălat toate păcatele noastre. Când venim înaintea lui Dumnezeu cu credinţa în acest Adevăr, noi putem primi iertarea tuturor păcatelor noastre


Când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să avem credinţa care crede în adevărul mântuirii deţinut în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul ţesut fin manifestat în veşmintele Marelui Preot, precum şi în uşa Cortului lui. În cazul în care Marele Preot a dat jertfa de Ziua Ispăşirii, el a trebuit să-şi pună mâna pe capul jertfei sacrificiale şi apoi să-i taie gâtul jertfei luând sângele său. Prin această punere a mâinilor, păcatele tuturor oamenilor săi au fost trecute pe acel animal de sacrificiu şi prin această vărsare de sânge, toate acele păcate au fost iertate. Oricine care nu are această credinţă nu se poate duce la Dumnezeu. Încercarea de a oferi daruri lui Dumnezeu fără această credinţă este ceva complet absurd. Sistemul de sacrificii şi materialele Cortului sunt toate legate de credinţa care crede în evanghelia apei şi a Duhului. Prin credinţa lui în Cuvântul vorbit de Dumnezeu, Marele Preot putea să vină înaintea lui Dumnezeu şi să-şi îndeplinească sarcinile sale preoţeşti pentru poporul său, oferind sacrificiile care ştergeau toate păcatele lor.

Cum, atunci, este credinţa noastră? În această epocă de faţă, tu şi eu care ştim şi credem în acest adevăr şi care trăim înaintea lui Dumnezeu, prin credinţă, suntem de asemenea, preoţi regali ai Săi (1 Petru 2:9). Este şi credinţa voastră la fel ca şi credinţa care crede în sistemul de sacrificii revelat în Vechiul Testament? Adevărata credinţă trebuie să fie credinţa care crede în evanghelia autentică despre care au vorbit Vechiul şi Noul Testament. Formele exterioare ale credinţei pot varia din timp în timp, dar conţinutul credinţei adevărate trebuie să fie acelaşi. Marii Preoţi care sunt aprobaţi de către Dumnezeu sunt cei care îi aduc jertfe Lui în conformitate cu sistemul de sacrificii.

Când Biblia spune că efodul a fost “ţesut artistic,” aceasta înseamnă că a fost brodat elaborat în detalii fine. Marele Preot a trebuit să poarte efodul, care a fost în întregime ţesut, fără a-I lipsi nici un fir din cele cinci fire specificate din El. Aşa, este prin credinţa de a crede cu adevărat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit, că cei care au devenit preoţi pot fi mai întâi îmbrăcaţi în sfinţenie, şi doar apoi să vină înaintea lui Dumnezeu, şi să aducă jertfa iertării păcatelor pentru alţii. 

Cum este şi credinţa voastră, atunci? Cunoaşteţi şi credeţi în evanghelia apei şi a Duhului în mod corect? Credinţa preoţilor din Vechiul Testament care au crezut în Adevărul care s-a manifestat în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit este aceeaşi ca şi credinţa care crede în evanghelia apei şi a Duhului în perioada Noului Testament. Aceasta credinţă este adevărul absolut al mântuirii pe care nimeni nu-l poate schimba. Fără această credinţă, nimeni nu poate veni înaintea lui Dumnezeu, nici nu poate răspândi Evanghelia Sa sfântă. În cele din urmă, aceasta înseamnă că cei care nu au primit iertarea păcatelor lor prin această Evanghelie autentică nu îşi pot îndeplini îndatoririle preoţeşti pentru alţii.

Prin intermediul site-ul nostru, auzim noutăţi din multe alte ţări. Auzim din toată lumea, din Peru până la China şi din Uganda până în Olanda, că oamenii primesc iertarea de păcat prin intermediul cărţilor noastre creştine gratuite. Prin aceste cărţi care deţin evanghelia apei şi a Duhului, cei pe care noi nici măcar nu i-am întâlnit încă primesc iertarea păcatelor lor. Dacă oamenii din fiecare ţară ar primi iertarea păcatelor şi ei la rândul lor, ar răspândi Evanghelia ca şi colaboratori ai noştri, cât de multe lucrări mari ar fi realizate? Dacă ale noastre cărţi creştine gratuite îşi pot face numai drumul lor în fiecare ţară, nu va fi prea dificil pentru mulţi oameni din întreaga lume să fie cu adevărat născuţi din nou. Nenumărate suflete din întreaga lume primesc acum iertarea păcatelor prin citirea cărţilor noastre. Noi trebuie să continuăm, prin urmare, să fim credincioşi îndatoririlor noastre preoţeşti şi să răspândim acest adevăr al mântuirii, care se manifestă în sistemul Cortului prin credinţă.

Dragi credincioşi, doar atunci când veţi deveni sfinţi fără de păcat veţi putea răspândi evanghelia adevărată tuturor oamenilor din întreaga lume, şi nu înainte. Pentru ca noi să devenim preoţi, trebuie să şi răspândim credinţa care crede, în cele patru adevăruri care se manifesta în Cort. Domnul nostru, care este adevăratul Dumnezeu Însuşi, a iertat toate păcatele noastre cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie. Prin venirea Lui pe acest pământ, fiind botezat, şi vărsându-Şi sângele Lui, Domnul nostru a spălat toate păcatele noastre, şi purtând indirect condamnarea pentru toate aceste păcate în locul nostru, El i-a salvat pe cei care cred aşa din toate păcatele lor. Oricine crede în evanghelia apei şi a Duhului care ne face neprihăniţi şi fără de păcat pot să poarte aceste articole de îmbrăcăminte sfinte. Când vom purta aceste articole de îmbrăcăminte, vom veni înaintea lui Dumnezeu, I ne vom ruga Lui, îi vom cere ajutorul Lui, şi Îl vom sluji, noi ne vom putea atunci îndeplini sarcinile noastre preoţeşti răspândind această evanghelie.

Aţi primit iertarea păcatelor dvs. deja, crezând în Evanghelia aceasta a apei şi a Duhului? Se găseşte credinţa aceasta a firului de aur în inimile voastre? Nu este suficient pentru noi să ştim acest adevăr al Evangheliei pentru noi înşine, ci trebuie să credem în el, de asemenea, din toată inima. Noi nu trebuie să lăsăm nici unul dintre aceste adevăruri găsite în cele patru fire utilizate pentru articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot şi uşa Cortului lui; fiecare dintre ele trebuie să fie găsit în credinţa noastră. Cine sunt pseudo-credincioşii de astăzi? Când ceva arată similar, dar la o examinare mai atentă a conţinutul său este foarte diferit, numim atunci acest lucru o imitaţie. Nu este aceasta ceea ce pseudo-evanghelii este de fapt aproximativ? Cei care nu cred în evanghelia apei şi a Duhului, ci în loc de asta cred în alte evanghelii false sunt toţi oamenii care au doar o credinţă falsă. Apăraţi-vă credinţa şi luptaţi bătălia voastră ca şi soldaţi spirituali


Pentru o vreme, au existat mai mulţi cvasi-reporteri care pretindeau a fi adevăraţii jurnalişti şi îi fraudau pe oameni de bani. Aceşti jurnalişti falşi efectuau prerogativele falsificate şi erau destul de buni la a pretinde a fi jurnalişti reali, încât mulţi oameni au fost înşelaţi de ei. Astăzi, există, de fapt, multe persoane care răspândesc alte câteva pseudo-evanghelii, care pot semăna cu evanghelia autentică, dar adevărul este, că ele sunt de fapt diferite de evanghelia apei şi a Duhului. Prin urmare, înainte de a crede într-o evanghelie, noi ar trebui să o examinăm cu atenţie acordându-i o atenţie deosebită pentru a vedea dacă ea conţine sau nu toate firele: firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul ţesute fin, şi dacă nu cumva vreun fir dintre acestea n-a fost lăsat pe dinafară. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă veşmintele Marelui Preot ţesându-le pe toate acestea artistic, fără a lăsa vreun fir la o parte; acest lucru înseamnă că preoţii de astăzi nu ar trebui să lase orice element din evanghelia apei şi a Duhul atunci când vine vorba de credinţa lor. Dacă noi nu credem că Dumnezeu a împlinit mântuirea noastră cu aceste patru fire – firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul ţesut fin atunci nu putem fi aprobaţi de Dumnezeu.

Cum putem discerne dacă credinţa cuiva este falsă sau nu? Când ne uităm la culorile hainelor purtate de Marele Preot, ne putem da seama că astăzi, doar credinţa celor care cred în evanghelia apei şi a Duhului este întreagă. Dacă cineva crede în evanghelia adevărată ca aceşti oameni, atunci puteţi lua în considerare această persoană ca cineva care a fost în întregime iertat de păcatele lui. Nu sunt mulţi oameni care cred că credinţa lor este întreagă, chiar dacă ei nu cred în adevărul firului albastru, botezul lui Isus, şi numai cred în sângele de pe Cruce. Astfel de oameni nu sunt cei care cred în evanghelia perfectă. Deoarece aceste persoane nu cunosc adevărata Evanghelie înaintea lui Dumnezeu, ele nu pot predica despre iertarea spirituală a păcatelor.

Dragi fraţi credincioşi, trebuie să fiţi capabili să discerneţi credinţa celor care cred în pseudo-Evanghelii de cea a celor care cred în evanghelia adevărată. Sunt mulţi pastori pe acest pământ care cred în astfel de pseudo-evanghelii. În Vechiul Testament, articolele de îmbrăcăminte ale Marelui Preot au fost făcute din cinci materiale, şi prin deţinerea acestei credinţe noi am primit iertarea păcatelor. Acesta este motivul pentru care ne ducem lupta noastră spirituală împotriva lui Satan.

Apostolul Pavel adresează această problemă în Cartea Efeseni. Haideţi să întoarcem la Efeseni 6:10-18: “În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.”

Apostolul Pavel ne spune “întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui,” şi să “puneţi toată armătura lui Dumnezeu” ca să “să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.” Ce este această întreagă armătură a lui Dumnezeu? Este Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne spune, cu alte cuvinte, să luptăm împotriva acestor pseudo-credinţe crezând în Cuvântul lui Dumnezeu, purtându-l şi ţinându-ne de el. Acesta este motivul pentru care, “Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.” El este ne îndeamnă a lupta împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva celor care sunt de partea acestei lumi, şi împotriva spiritelor rele ale Diavolului. 

Pavel ne spune, “Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.” Pavel ne spune acest lucru pentru ca noi, făcând toate aceste lucruri, să putem sta înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi credem în evanghelia apei şi a Duhului în faţa lui Dumnezeu, putem primim iertarea păcatelor şi să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne bucurăm de viaţa veşnică cu El.

Suntem cu toţii slabi în trupul nostru. Prin urmare, trebuie să punem pe brâul credinţei. Prin faptul că ne spune să ne îmbrăcăm cu platoşa dreptăţii, Pavel ne spune că noi trebuie să credem în această evanghelie, din toată inima noastră. Prin faptul că Marele Preot purta douăsprezece pietre preţioase pe pieptarul de mai sus de piept, precum şi că numele fiecărui trib din cele douăsprezece triburi ale lui Israel a fost gravate pe fiecare piatră, el ne spune că ar trebui să-i cuprindem pe toţi oamenii în inimile noastre şi să-I conducem la Hristos. Faptul că Marele Preot a purtat aceste doisprezece pietre preţioase care au fost prinse pe pieptar şi îl purta pe piept înseamnă că a purtat tot poporul lui Israel în inima lui.

Precum a spus Apostolul Pavel aici, “având mijlocul încins cu adevărul,” trebuie categoric şi definitiv să avem credinţa care crede în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Atunci când nu ne mai este teamă de slăbiciunile noastre, ci ţinem credinţa noastră în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu în inimile noastre, inimile noastre sunt apoi consolidate. Prin această credinţă noi putem sta ferm pe credinţa noastră neclintiţi. Prin urmare, trebuie să ne îmbrăcăm cu platoşa neprihănirii şi să credem în ea, în mintea noastră şi, de asemenea, în inimile noastre. Nu este suficient pentru noi să ştim exact această evanghelie adevărată în capul nostru, ci trebuie de asemenea să credem în ea în inimile noastre.

Noi trebuie să purtăm apoi pantofii răspândirii evangheliei fiind pregătiţi pentru evangheliei păcii. Cu evanghelia apei şi a Duhului, Dumnezeu ne-a dat pace. Dumnezeu ne-a spus să credem în această evanghelie a apei şi a Duhului care ne-a adus pace şi să ne conducem vieţile noastre, prin care deservim evanghelia. 

Dumnezeu ne-a spus de asemenea să luăm “scutul credinţei” şi “să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.” În antichitate, săgeţile de foc au fost de multe ori prima alegere de armă care urma să fie folosită într-o bătălie. Pavel ne spune că acesta este modul în care Satana ne atacă. Diavolul scoate în relief şi direcţionează atacul său pe slăbiciunile şi insuficienţele noastre, spunând, “Doar cine credeţi că sunteţi? Gândurile şi faptele care se târăsc în interiorul inimilor voastre sunt toate murdare, şi totuşi voi îmbrăţişaţi dorinţa de a răspândi evanghelia? Ce fel de prostii sunt acestea? Nu credeţi ca sunteţi prea orgolioşi? De ce nu vă îndreptaţi mai întâi?” Dacă sunteţi loviţi de aceste săgeţi de foc şi apoi capitulaţi din cauza lor, spunând, “Ai dreptate,” atunci ar trebui să vă întrebaţi, “Ce fel de preot sunt eu cu adevărat când nici măcar nu sunt capabil să mă coordonez cum trebuie?” Dacă se întâmplă acest lucru, atunci sufletele voastre vor muri şi veţi fi morţi spiritual. Acesta este motivul pentru care apostolul Pavel ne-a spus, “Mai presus de toate, să luaţi scutul credinţei. Ce ne protejează de aceste gânduri carnale pe care Satan încearcă să le implanteze în inimile noastre şi ne fac să cădem în slăbiciunile noastre? Aceasta este credinţa neclintită că crede în firul albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit. Acesta este scutul credinţei.

În cazul în care ploaia săgeţilor de foc cade pe noi fără discriminare, Domnul nostru ne-a spus să le alungăm cu această credinţă: “Domnul ma făcut neprihănit cu aţa albastră, purpurie şi cărămizie. Eu cred în aceasta din toată inima.” Noi prin credinţă putem respinge aceste săgeţi de foc şi toate sistemele şi atacurile complotate de Satana. 

Sunteţi insuficienţi? Trupul vostru este cu siguranţă insuficient. Având în vedere acest lucru, trebuie să vă ocupaţi de toate lucrurile cu credinţa care crede în providenţa lui Dumnezeu şi în evanghelia apei şi a Duhului. După ce aţi primit iertarea păcatelor, la început aţi putut fi capabili să se ocupaţi cu mici probleme de credinţă, dar mai târziu, multe alte greutăţi care cu adevărat nu pot fi rezolvate prin orice alt mijloc, decât numai prin credinţă vor veni să bată la uşa voastră. La început, slabiciunile voastre s-ar putea afişa numai un pic, dar în timp, astfel de slăbiciuni vor continua să fie dezvăluite într-o măsură şi mai mare şi mult mai direct. În cele din urmă, veţi fi inundaţi de atât de multe puncte slabe astfel încât vă vor face sa aveţi oroare de voi înşivă. 

Există momente ca acestea, atunci când începeţi să aveţi îndoieli cu privire la faptul dacă aţi primit de fapt iertarea păcatelor voastre sau nu, căci Satan lansează atacurile sale severe împotriva voastră. Cu credinţa voastră, prin urmare, trebuie să fiţi în măsură să aveţi grijă de slăbiciunile voastre, de asemenea. Cu alte cuvinte, trebuie să vă împiedicaţi de a avea astfel de gânduri carnale care vă duc la propria auto-distrugere din cauza slabiciunilor voastre. Cu scutul credinţei, trebuie să respingeţi atacurile lui Satana şi să strigaţi, “Înapoia mea, Satană! Aşa cum spune Romani 1:17, ‘Cel drept va trăi prin credinţă,’ Sunt încă neprihănit prin credinţa mea în dreptatea lui Dumnezeu, chiar dacă am multe lipsuri cel drept trebuie să trăiască prin credinţă.”

Este ceva cu care să vă puteţi lăuda de la voi în această lume? Nu avem nimic cu care să ne putem lăuda într-un termen lumesc, dar putem vorbi în continuare cu încredere înaintea oamenilor acestei lumi. Oamenii din lume ar putea să vă spună, “Dacă eşti drept, atunci şi eu sunt, de asemenea, drept.” Apoi, ar trebui să le răspundeţi, “Ascultă, dacă eşti drept, atunci eu sunt mama tuturor celor neprihăniţi.” Sunt mulţi oameni care nu au nici o înţelegere şi ne atacă scoţând în evidenţă deficienţele noastre. “Nu eşti un cărturar bun. Nu poţi face acest lucru, şi nu poţi face nici acel lucru.” Chiar dacă ne atacă aşa, nu există absolut nici un motiv pentru ca noi să fim în cauză. Aveţi posibilitatea să răspundeţi, “Ai dreptate. Eu nu sunt atât de bun la asta. Dar cu toate acestea, eu cred în această evanghelie adevărată. Ştii care-i această Evanghelie? Ştii ce e firul albastru? Ce este firul violet? Ce este firul cărămizie? Ce este inul subţire răsucit? Uită-te în textele originale. Acesta va fi cel mai probabil că-ţi va lua cel puţin o lună de duminici înainte de a putea găsi sensurile lor. Nu, de fapt, ai fi norocos dacă ai putea descifra misterul său chiar şi după un an. Ar fi nevoie, probabil, de 500 generaţii înainte de a începe chiar să-ţi dai seama. Ştiţi ce este firul de aur? Ei bine, spre deosebire de voi, eu ştiu şi cred în toate aceste lucruri.” Astfel, trebuie să îndepărtaţi toate atacurile lui Satana cu îndrăzneală în credinţa ta. Trebuie să aveţi credinţă puternică, şi cu această credinţă trebuie să-l respingeţi.

“Deşi eu sunt insuficient, încă slujesc evanghelia lui Dumnezeu. Slujirea evangheliei apei şi a Duhului este slujirea lui Dumnezeu. Chiar dacă am lipsuri, eu sunt încă un rege în Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt un preot regal, care este ca un rege. Dacă eu nu răspândesc Evanghelia, atunci toţi vor sfârşi în iad.” Fraţi şi surori, trebuie să aveţi toţi o astfel de credinţă tare. Această credinţă nu este ceva pe care se poate atinge prin forţă, ci este ceva ce Dumnezeu ne-a dat, şi, prin urmare, tot ceea ce trebuie sa faceţi este doar să o luaţi prin credinţă. Aţi primit această credinţă prin a crede?

În Efeseni 6:17 Apostolul Pavel ne îndeamnă să “luăm coiful mântuirii.” Ştii ce este un coif, nu? Amintiţi-vă de cavalerii din Evul Mediu? Ei purtau coifuri de protecţie din metal şi se duelau unul cu celălalt călare, cu lănci lungi. Când ei purtau aceste coifuri de protecţie, care le acopereau feţele lor, rănile lor au fost rareori destul de rele încât să-i omoare cu excepţia cazului în care erau străpunşi prin ochi. Ca să se apere de astfel de atacuri de lance şi să se protejeze le-au fost făcute aceste coifuri de protecţie speciale. De asemenea, coiful mântuirii joacă un astfel de rol.

Ca şi aceasta, în mintea noastră, de asemenea, cunoştinţele noastre despre Adevăr trebuie să fie perfecte. Adevărul evangheliei trebuie să fie bine organizat intelectual în cunoştinţele noastre, de asemenea. “Este adevărat sau nu? Este acest lucru corect sau greşit?”—în loc de a şovăi în incertitudinea noastră aşa, trebuie să avem înţelegerea noastră în mod clar sortată în capul nostru: “Domnul m-a făcut perfect drept cu firul albastru, purpuriu şi cărămiziu. Eu cred în aceasta.” Numai când vom face acest lucru atunci nu există nici o fisură prin care Satana poate încerca să ne obţină. 

Iar Pavel, de asemenea, ne-a spus să avem sabia Duhului. Această sabie a Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu, şi aşa că atunci cand vom afla, când vom şti, şi vom credem în Cuvânt, este ca şi cum am avea o armă mare. Satan atacă şiret prin alţi oameni, prin bani, prin sexul opus, precum şi prin slăbiciunile voastre, dar le putem respinge pe toate cu credinţa noastră în Cuvântul lui Dumnezeu.

În Efeseni, folosind această analogie de la hainele Marelui Preot, Apostolul Pavel ne explică ce este credinţa adevărată în acest fel: “Îmbrăcaţi-vă cu platoşa dreptăţii.” El ne spune, cu alte cuvinte, să ne punem pieptarul adevărului prin care Dumnezeu ne-a făcut neprihăniţi. Pavel, de asemenea, ne-a spus să “luaţi coiful mântuirii şi sabia Duhului.” Prin folosirea acestui exemplu, el ne spune să ne luptăm cu Satan. Să-l lovim şi să-l învingem prin faptul că avem cunoştinţe complete ale Adevărului şi crezând în Cuvântul lui Dumnezeu. El ne spune să ucidem fără nici o ezitare toate obstacolele răului care se joacă cu credinţa noastră. Cei care au pseudo-evangheliile sunt cei care pretind că şi-au spălat toate păcatele lor, chiar dacă ei cred numai într-o parte, adică, doar în sângele lui Isus de pe Cruce şi atributele Sale divine ca Fiu al lui Dumnezeu. Ceea ce noi trebuie să respingem şi să aruncăm deoparte este tocmai această credinţă falsă.

Credinţa care crede în Isus fără lucrarea Lui a firului albastru este la fel ca şi cum Marele Preot ar purta îmbrăcăminte falsă. Totuşi, în această lume, există atât de mulţi creştini falşi, care lasă pe dinafară firul albastru de la credinţa lor că nu-i putem număra pe toţi. Cu toate acestea, am pus evanghelia apei şi a Duhului în cărţile noastre şi dăm mărturie despre această evanghelie, care a venit prin firul albastru, purpuriu, şi cărămiziu şi inul subţire răsucit, evanghelia în care credem. Indiferent dacă oamenii cred sau nu în ea, trebuie măcar să le oferim cel puţin o oportunitate de a citi, de a cunoaşte, şi de a crede în Adevărul care face cărţile noastre să deţină Cuvântul exact al lui Dumnezeu. Cei care doar cred că Isus este Dumnezeu şi că El a spălat păcatele lor prin vărsarea sângelui Său de pe Cruce sunt predispuşi să aibă credinţa bazată pe emoţiile înşelându-i pe alţii şi înţelându-se chiar ei înşişi. Dar noi, cei care credem în Adevăr ştim, credem, şi predicăm că este prin a fi botezat şi a sângera murind pe Cruce că Isus, care este Dumnezeu Însuşi, ne-a mântuit la perfecţie.

Acum credeţi că veşmintele Marelui Preot au fost făcute din aur, albastru, purpuriu şi fir roşu, şi inul subţire ţesut? Cei care au fost în întregime îmbrăcaţi în sfinţenie sunt cei care poartă aceste articole de îmbrăcăminte realizate din aceste cinci fire. Cei care în inimile lor cred în iertarea de păcat, care a venit prin aur, fir albastru, purpuriu, şi cărămizie şi inul fin ţesute sunt oamenii adevăraţi ai credinţei şi preoţii spirituali care cred cu adevărat că au fost salvaţi din toate păcatele lor. 

Este ceva care cei care au devenit preoţi spirituale nu pot uita. Este implicarea firului albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire ţesut, umbra evangheliei adevărate. Noi cu aceste cinci credinţe ne facem veşmintele sfinte de iertare a păcatului, le purtăm prin credinţă, şi venim înaintea lui Dumnezeu. Aceasta vorbeşte despre credinţa noastră adevărată. Pentru credinţa noastră care crede în acest adevăr, Dumnezeu ne-a făcut inimile noastre sfinte, aşa cum El a făcut pentru Marele Preot al Vechiului Testament. Crezând în acest adevăr, am devenit cu toţii preoţi în faţa lui Dumnezeu. Noi suntem preoţii regali care îl slujesc pe Dumnezeu. 

Dragi fraţi şi surori, vă cer să aveţi credinţa care crede în acest adevăr, şi cu credinţă să luptaţi împotriva lui Satan şi să vă îndepliniţi îndatoririle preoţeşti. Şi în acest fel, sper şi mă rog că vă veţi efectua toate sarcinile voastre preoţeşti fidel pentru totdeauna. Spun asta pentru că, dacă încetaţi să credeţi în evanghelia firului albastru, purpuriu şi cărămiziu şi inul subţire răsucit, preoţia voastră va fi luată de la voi. Mă rog ca voi toţi să deveniţi preoţi şi mai credincioşi care se roagă lui Dumnezeu cu credinţa voastră neclintită în evanghelia originală. Este speranţa mea că veţi crede toţi în evanghelia adevărată până la sfârşitul, astfel încât să nu puteţi pierde evanghelia vieţii veşnice, să vă apăraţi credinţa, şi să vă duceţi la îndeplinire datoriile preoţeşti pentru totdeauna.