Hebrew 20

  • ㆍISBN : 9788928238620
  • ㆍ页数 : 241

אכלו את בשרי ושתו את דמי - (III) דרשות על הבשורה על פי יוחנן

Paul C. Jong

עד עתה, רוב הנוצרים לא ידעו את האמת אלא רק המשיכו בירושה את מעשי הדת. מהבשורה ועד הסעודה הקדושה, הנצרות היום ממשיכה לשמור על שמרנותה לא באמצעות הכרת האמת אלא על ידי הענקת חשיבות להליכים פורמאליים וקידוש טכסים.

כתוצאה מכך, כאשר הנוצרים כיום נתקלים בלחם וביין המסמלים את הבשר והדם של ישוע בזמן הסעודה, הם מכירים תודה רק על קורבן דמו ונשארים בורים לגמרי לגבי העובדה שהמשיח לקח על עצמו את כל חטאיהם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל.

לכן, אני מפציר בנוצרים בכל רחבי העולם ללמוד, אפילו מעתה והלאה, מה המשמעות של הבשר והדם של ישוע במסגרת בשורת המים והרוח, להאמין בה ועל ידי כך לקבל את ישועתם וגם להתכבד בסעודה הקדושה עם אמונה נכונה.

音频书籍
undefined
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。