Lingala 1

  • ㆍISBN : 9788928240081
  • ㆍ页数 : 407

OSI OBOTAMA SOLO-SOLO MBALA YA MIBALE NA MAYI PENA MOLIMO?

Paul C. Jong

Mutu na likambo ezali "kobotama mbala ya mibali na Mayi pena Molimo." Yango ezali bomoko na yango na liteya lina. Na maloba mosusu, mokanda oyo mozali kotalisa biso polele-polele kobotama mbala ya mibale ezali nini pen a ndenge kobotama na mayi pena Molimo ekoki kosalama na botosi nyonso ya Biblia. Mayi mazali elembo ya libatisi lia Yesu kati na Yordané pe Biblia elobi ète masumu mabiso manso malekaki na Yesu tango Abatisama na Yoane Mobatisi. Yoane azalaki motalisi elongi ya batò banso pe kitani na Aarona, Nganga-Nzambe Monene. Aarona atiyaki maboko maye na mutu ya ntamba ya kotumba mbeka ya masumu pena kolekisa masumu manso mambula mobimba ma Bana-Izraélé nayango na Mokolo Mwa Bolongoli Masumu. Ezalaki elili ya makambo yakoya. Libasi lia Yesu ezali elili ya motiyi maboko. Yesu abatisama na nzela ya botiyi maboko na Yordané. Bongo Alongolaki mosika masumu ma mokili na nzela ya libatisi lia Ye pe Akufaki na Kuruze pona kofuta nyongo ya masumu manso ma mokili. Kasi Ba-Kristu ebele bayebi té pona nini Yesu abatisma na Yoane Mobatisi kati na Yordané. Libatisi lia Yesu lizali fongola ya mokanda oyo, pe eteni ya motuya mingi ya Sango-Malamu ya Mayi pena Molimo. Tokoki kobotama mbala ya mibale kaka soki tondimeli libatisi lia Yesu na Kuruse na Ye.

音频书籍
undefined
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。