Hebrew 7

  • ㆍISBN : 8983141530
  • ㆍ页数 : 236

(I) ?האם תקופת אנטיכריסטוס, מות קדושים, לקיחת הקהילה ומלכות אלף השנים מגיעה

Paul C. Jong

לאחר מתקפת הטרור של 9/11, כמות המבקרים באתר“www.raptureready.com"  אתר אינטרנט המספק  מידע הקשור לסוף הימים עלה ליותר מ 8 מיליון, כמו כן, על פי סקר שנערך על ידי 'סי.אן.אן' ו 'טיים' יותר מ 59% מהאמריקאים מאמינים עכשיו באפוקליפטיות של חזון אחרית הימים.

כדי להשיב לביקוש מסוג זה של התקופה, המחבר מספק הבהרה של המוטיב המרכזי בספר חזון יוחנן, כולל הופעתו של אנטיכריסטוס, מות הקדושים של הצדיקים, לקיחת הקהילה, ממלכת אלף השנים והשמים והארץ החדשים – הכל בהקשר לכל כתבי הקודש ולהדרכתה של רוח הקודש. ספר זה מספק פירוש של פסוק אחר פסוק בספר חזון יוחנן ודרשות מפורטות מלאות השראה של המחבר. כל מי שיקרא ספר זה יוכל להבין את כל התוכניות אשר אלוהים הכין בשביל עולם הזה.

音频书籍
HE/07/Ch1-1_שמעו את דבר חזון האלוהים.mp3
由于COVID-19和国际邮件服务中断,
我们暂时暂停了“免费印刷图书”的服务。
鉴于形势,我们目前无法为您邮寄图书。
祷告这场瘟疫很快结束,并恢复邮寄服务。