" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Prædikener om vigtige emner af Pastor Paul C. Jong

 

Mennesker Er Født Syndige


< Markus 7:20-23 >

”Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent”. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent”.Folk Er Forvirrede Og Lever I Deres Egne Illusioner

Hvem er det, der mest
sandsynligt bliver frelst?
Han, som ser sig selv som
verdens største synder

Før jeg fortsætter, vil jeg gerne spørge dig om noget. Hvad synes du om dig selv? Synes du, at du er ret god eller ret ond? Hvad synes du?

Alle mennesker lever i deres egne illusioner. Du er sikkert ikke så ond, som du tror eller helt så god, som du tror.

Hvem tror du så vil leve et bedre liv i troen? Er det dem, som ser på sig selv som gode eller dem, som ser sig selv som onde?

Det er det sidste. Hvem er det så mest oplagt at frelse? De, som har begået flere synder eller de, som kun har begået nogle få synder? Det er mest sandsynligt, at de som har begået flest synder bliver frelst, fordi de ved, at de er syndere. De kan bedre acceptere frelsen, som er blevet forberedt for dem af Jesus.

Når vi virkelig kigger på os selv, kan vi se, at vi blot er en syndig masse. Hvad er menneskelige væsener? Menneskeheden er ”En slægt som undfanger ulykke og føder ondskab”. I Esajas 59 siges det, at der er alle former for ondskab i menneskenes hjerter. Derfor er menneskeheden en syndig masse. Men, hvis vi definerer menneskeheden som en syndig masse, er der mange, som vil være uenige. At definere mennesket som ”En slægt som undfanger ondskab” er den korrekte definition. Hvis vi kigger ærligt og oprigtigt på os selv, så vil vi komme til den konklusion, at vi er onde. De, som er ærlige mod dem selv, må komme til den samme konklusion.

Det ser ikke ud til, at der er mange, som vil erkende, at de er en syndig masse. Mange lever trygt, fordi de ikke betragter dem selv som syndere. Fordi vi er misdædere, har vi skabt en syndig civilisation. Hvis der ikke var så mange, der benægtede deres syndighed, ville de være for flove til at synde. Men der er så mange, der ligner dem selv, at de ikke er flove over dem selv.

Men deres samvittighed ved det. Alle har en samvittighed, som fortæller ham eller hende, at ”det er skamfuldt”. Adam og Eva gemte sig blandt træerne, efter at de havde syndet. I dag gemmer mange syndere sig i vores skammelige kultur - vores syndefulde kultur. De gemmer sig blandt de andre syndere for at undgå Guds straf.   

Folk bliver bedraget at deres egne illusioner. De ser på dem selv som helligere end andre. De råber i arrigskab: ”Hvordan kan en person gøre sådan noget? Hvordan kan en gejstlig handle på den måde? Hvordan kan et barn gøre sådan mod sine egne forældre?” De tror ikke, at de selv kunne handle sådan.  

Kære venner, det er så vanskeligt at kende menneskets natur. Hvis vi virkelig vil lære os selv at kende, som vi er, så må vi først frelses. Det er en langvarig proces, og der er mange af os, som aldrig vil finde ud af dette, før den dag vi dør.Kend Jer Selv

Hvordan lever de, som ikke
kender dem selv?
De lever, imens de forsøger
at gemme sig.

Ind imellem ser vi på en person og opdager, at han virkelig ikke kender sig selv. Sokrates sagde: ”Kend dig selv”. Nogle mænd ved ikke, hvad der er i deres hjerter. Mord, tyveri, begærlighed, ondskab, bedrag, liderlighed, det onde øje.....

Han har slangens gift i hjertet, men taler om godhed. Det er fordi, at han ikke ved, at han er født syndig.

Der er mange i verden, som ikke ved, hvordan de skal se på dem selv. De er blevet narret af dem selv, og de lever deres liv viklet ind i deres eget bedrag. De kaster dem selv lige lukt i helvede. De kommer i helvede på grund af deres egne selvbedrag.Folk Synder Konstant Hele Deres Liv

Hvorfor kommer de i helvede?
Fordi de ikke kender dem selv.

Lad os kigge på Markus 7:21-23: ”For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette kommer indefra og gør et menneske urent”. Folks hjerter er fyldt med onde tanker fra den dag, de blev undfanget.

Lad os forestille os, at en persons hjerte er lavet af glas og fyldt til randen med en flydende væske, nemlig vores synder. Hvad ville der ske, hvis denne person bevægede sig frem og tilbage? Den flydende væske (synden) ville selvfølgelig flyde over. Så i takt med, at han bevægede sig hid og did, ville synden flyde over igen og igen.

Vi, som blot er syndige masser, lever vores liv på denne måde. Vores synd flyder over, hvor vi går. Vi vil synde hele vores liv, fordi vi er syndige masser.

Problemet er, at vi ikke indser, at vi er syndige masser, og at vi er syndens sæd. Vi er syndige masser og har synden i vores hjerter. Dette er, hvad mennesket virkeligt er.

Syndens masse er ved at flyde over. Menneskehedens synd er først og fremmest, at de ikke tror på, at synden rent faktisk er nedarvet i den menneskelige slægt, men at andre forleder dem til at synde, og derfor er det ikke dem selv, som er de sande syndere.

Derfor, selv når de handler syndigt, tror de bare, at alt, der er nødvendigt, er at rense dem selv for synden, og synden vil være udvisket. De bliver ved at tørre op efter dem selv, hver gang de synder, idet de siger til dem selv, at det virkelig ikke er deres egen skyld. Blot fordi vi tørrer op efter os, spilder vi så ikke igen? Vi ville blive nødt til at tørre op i en uendelighed.

Når glasset er fyldt med synd, vil det blive ved med at flyde over. Det nytter ikke at tørre på ydersiden. Dog er det sådan, at vi ofte tørrer ydersiden med vores moralske lærdom, men det er nytteløst, så længe glasset er fyldt med synd.

Vi er født så syndefulde, at vores hjerter aldrig vil blive tømt lige meget hvor meget synd, vi spilder på vores vej. Derfor bliver vi ved med at begå synd hele vores liv.

Når en person ikke erkender, at han vitterlig blot er en syndig masse, bliver han ved med at forsøge at gemme sig selv. Synden er i alle folks hjerter, og den forsvinder ikke bare, fordi vi tørrer overfladen af. Når vi spilder en smule synd, tørrer vi det op med et viskestykke; når vi spilder igen, tørrer vi det op med en gulvklud, så et håndklæde og så et tæppe..... Vi bliver ved at tro, at det vil blive rent igen.... Men vi bliver bare ved med at spilde.

Hvor længe tror I, at dette vil blive ved? Det bliver ved, indtil den dag, man dør. Mennesket handler syndigt, indtil man dør. Det er derfor, at vi bliver nødt til at tro på Jesus for at blive frelst. Og for at blive frelst, må vi kende os selv.


Hvem kan nådigt
modtage Jesus?
Syndere, som indrømmer, at de
har begået mange fejl.

Lad os sige, at der er to mænd, som kan sammenlignes med to glas fyldt med en flydende væske. Begge glas er fyldt med synd. Den ene ser på sig selv og siger: ”Åh, jeg er sådan en syndig person”. Så giver han op og går ud for at finde én, som kan hjælpe ham.

Men den anden tænker ved sig selv, at han da ikke er slet så ond. Han kan ikke se den syndige masse i ham selv og tænker, at han ikke selv er ond. Hele livet tørrer han det spildte op. Han tørrer på den ene side, så på den anden... og hurtigt over til den anden side igen.

Der er så mange, som lever livet forsigtigt med en lille smule synd i deres hjerter og forsøger at undgå at spilde. Men eftersom de stadig har synden i deres hjerter, hvad nytte gør det så? At være forsigtig vil ikke føre dem nærmere til himlen. ”At være forsigtig” er den direkte vej til helvede.

Kære venner, ”at være forsigtig” leder kun til helvede. Når folk er forsigtige, flyder deres synder måske ikke så meget over. Men de er stadig syndere i forklædning.

Hvad er der i menneskehedens hjerte? Synd? Umoral? Ja! Onde tanker? Ja! Er der tyveri? Ja! Arrogance? Ja!

Vi ved, at vi er syndige masser, når vi ser os selv handle syndigt og ondt uden, at vi har lært, hvordan man skal gøre det. Det er måske ikke så tydeligt, når vi er unge.

Men hvad sker der, når vi bliver ældre? Når vi kommer i gymnasiet, universitetet osv. indser vi, at det, vi har inden i os, er synd. Er dette ikke sandt? På dette tidspunkt bliver det umuligt at skjule det. Korrekt? Vi bliver ved med at lade synden flyde over. Så angrer vi. ”Jeg burde ikke have gjort dette”. Men det er umuligt for os virkelig at ændre os. Hvorfor er det sådan? Fordi hver eneste af os er født syndig.

Vi bliver ikke rene bare ved at være forsigtige. Hvad vi bliver nødt til at vide er, at vi er født som en syndig masse, for at vi kan blive helt frelste. Kun syndere, som taknemmeligt accepterer frelsen forberedt af Jesus, kan frelses.

De, som tænker ”Jeg har ikke gjort så meget galt, og jeg har ikke syndet ret meget” tror ikke, at Jesus påtog sig vor synd, og at de vil komme i helvede. Vi må vide, at vi bærer rundt på denne byrde af synd. Vi er alle født med den.

Hvis én tænker: ”Jeg har ikke gjort så meget galt, hvis blot jeg kunne blive frelst for denne ene lille synd”, ville han så være fri af synd bagefter? Dette kan aldrig ske.

Den, som kan frelses, ved, at han er en syndig masse. Han tror vitterligt, at Jesus tog all hans synder på Sig ved at blive døbt i Jordanfloden, og at Han rensede hans synder, da Han døde for dem.

Hvad enten vi er frelste eller ej, lever vi alle i en illusion. Vi er syndige masser. Det er, hvad vi er. Vi kan kun frelses, hvis vi tror, at Jesus tog alle vores synder på Sig. Gud Frelste Ikke Dem, Som Kun Havde Syndet En Smule

Hvem er det,
som bedrager Herren?
Ham, som beder om tilgivelse
for daglige synder.

Gud frelser ikke dem, som kun har syndet en smule. Gud kigger ikke engang på dem, som siger, ”Gud, jeg har begået denne lille synd”. De, som Han kigger på, er de, som siger: ”Gud, jeg er en syndig masse. Jeg kommer i helvede. Vil Du ikke nok frelse mig?”. De totale syndere, som siger: ”Gud, jeg kan kun frelses, hvis Du frelser mig. Jeg kan ikke længere bede i anger, for jeg vil blot synde igen. Vil Du ikke nok frelse mig?”.

Gud frelser dem, som er 100% afhængige af Ham. Jeg forsøgte også med daglige bønner i min fortrydelse. Men fortrydelsens bønner befrier os aldrig fra synd. ”Gud, hav medlidenhed med mig og befri mig fra synd”. De, som beder sådan, vil blive frelst. De tror på Guds udfrielse, Jesu dåb af Johannes Døberen. De vil blive frelst. 

Gud udfrier kun de, som ved, at de selv er syndige masser, syndens sæd. De, som siger: ”Jeg har kun begået denne lille bitte synd. tilgiv mig for det”, de er stadig syndere, og Gud kan ikke redde dem. Gud redder kun dem, som ved, at de selv kun er syndige masser og intet andet.

I Esajas 59: 1-2 står der: ”Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud; jeres overtrædelser skjuler Hans ansigt, så Han ikke kan høre jer”.

Fordi vi er født syndige, kan Gud ikke se på os med et kærligt blik. Det er ikke fordi, at Hans arm er for kort eller Hans ører døve, at Han ikke kan høre os bede om Hans tilgivelse.

Gud siger til os: ”Jeres overtrædelser skjuler Hans ansigt, så Han ikke kan høre jer”.

Fordi vi har så meget synd i vores hjerter, kan vi ikke komme i himlen, selvom portene står på vid gab.

Hvis vi, som blot er syndige masser, bad om tilgivelse, hver gang vi havde syndet, så blev Gud nødt til igen og igen at dræbe Sin Søn. Det ønsker Gud ikke. Derfor siger Han : ”Kom ikke hver dag til Mig med jeres synder. Jeg sendte min Søn til jer, for at Han skulle tage jeres synder på Sig. Alt I skal gøre er at forstå, hvordan Han fjernede jeres synder og se, om det ikke er sandheden. For at blive frelst skal I tro på tilgivelsens evangelium. Det er den dybeste kærlighed, jeg nærer for jer, mine skabninger”.

Det er det, Han fortæller os. ”Tro på Min Søn og bliv frelst. Jeg, jeres Gud, sendte Min egen Søn for at sone alle jeres synder og misgerninger. Tro på Min Søn og bliv frelst”.

De, som ikke anser dem selv for at være syndige masser, beder kun om tilgivelse for deres egne små synder. De står foran Gud uden at kende deres mange forfærdelige synder og vægten af dem og de beder: ”Vær god at tilgive denne lille bitte synd. Jeg skal aldrig gøre det igen”.

De forsøger også at narre Ham. Vi synder ikke blot en enkelt gang, men konstant indtil vi dør. Vi ville være nødsaget til at bede om tilgivelse hver eneste ene dag indtil den allersidste dag i vort liv.

At blive tilgivet for èn lille synd løser intet, for vi begår synder hver eneste dag i vores liv, indtil vi dør. Så den eneste måde, hvorpå vi kan blive fritaget for synd, er ved at overføre alle vores synder til Jesus.


Hvad er menneskeheden?
En syndig masse.

Bibelen opremser alle menneskehedens synder. I Esajas 59: 3-8: ”For jeres hænder er sølet til af blod og jeres fingre af synd; jeres læber taler løgn, jeres tunge forkynder ondskab; ingen indstævner med rette, ingen fælder redelig dom. De stoler på tomhed og taler løgn, de undfanger ulykke og føder ondskab. De udruger slangeæg og væver edderkoppespind: den, der spiser af deres æg, dør, træder man på dem, udklækkes en øgle. Deres spind duer ikke til klæder, man kan ikke klæde sig i det, de laver. Deres gerninger er ondskab, og de bruger deres hænder til vold,. De er rappe på fødderne til at volde ondt, de er hurtige til at udgyde uskyldigt blod. Deres planer er ondskab, vold og ulykke er på deres veje; fredens vej kender de ikke. Der er ingen ret i deres spor, de gør deres stier krogede, den, der følger dem, kender ikke til fred”.

Folks fingre er sølet til af blod, og de arbejder for ondskaben igennem hele deres liv. Alt, de gør, er ondt. Og vores tunger ”Taler løgne”. Alt, hvad der kommer ud af vores munde, er en løgn.

”Når han (djævelen) farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen”, (Joh 8:44). De, som ikke er blevet genfødte, ynder at sige: ”Jeg fortæller dig sandheden...det gør jeg virkelig. Hvad jeg siger er sandt”. Men alt, hvad de siger, er ikke desto mindre løgn. Det er, som det står skrevet. ”Når han (djævelen) farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen”.

Vil du vide mere om at blive født på ny af vandet og Ånden? ? Klik venligst på banneret nedenfor for at få din gratis bog om at blive genfødt af vandet og Ånden.
To be born again

Folk sætter deres lid til tomme ord og lyver. Folk undfanger ondskab og frembringer misgerninger. De udruger slangeæg og væver edderkoppespind. Gud sagde: ”Den, der spiser af deres æg, dør, træder man på dem, udklækkes en øgle”. Han sagde, at der er øgleæg i jeres hjerter. Øgleæg! Der er ondskab i jeres hjerter. I skal frelses ved at tro på vandets og blodets evangelium.

Når som helst jeg begynder at tale om Gud, er der folk, som siger: ”Åh nej, tal ikke til mig om Gud. Hver gang jeg forsøger noget som helst, vælter synden ud af mig. Det flyder bare ud. Jeg kan ikke engang tage et eneste skridt, uden at synden flyder ud over det hele. Jeg kan ikke gøre for det. jeg er alt for syndig. Så tal ikke til mig om Gud ”.

Denne person ved ganske sikkert, at han ikke er andet end en syndig masse, men han ved ikke, at der er et evangelium, som kan frelse ham. De, som ved, at de er syndige masser, kan frelses.

Faktisk er alle sådan. Alle synder konstant, hvor end vi går. Det flyder ganske enkelt over, fordi mennesker er syndefulde masser. Kun gennem Guds styrke kan en sådan person frelses. Er det ikke fantastisk? Alle de, som synder, når de er enten oprørte, glade eller godt tilpas, kan kun frelses gennem vor Herre, Jesus Kristus. Jesus kom for at frelse disse mennesker.

Han har fuldstændigt sonet jeres synd. Kend jer selv som syndefulde masser og bliv frelst.

Tilbage

 


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.