" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Prædikener om vigtige emner af Pastor Paul C. Jong

 

Jesu Dåb Er Billedet På Syndernes Forladelse


< 1 Pet 3:20-22 >

”I den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, der nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham”.Gennem hvad er vi blevet
retfærdiggjorte?
Gennem Guds nåde

Vi blev født på denne jord, men før det kendte Gud os allerede. Han vidste, at vi ville være født som syndere og frelste alle os troende gennem Sin dåb, som fjernede al synd i verden. Han frelste alle troende og gjorde dem til Sit folk.

Alt dette er resultatet af Guds nåde. Som der står skrevet i Salmernes Bog: ”Hvad er et menneske, at Han tænker på os?”. De frelste, som er blevet frelst fra al synd, modtager Hans særlige kærlighed. De er Hans børn.

Hvad var vi, som kun troede på vandet og Helligånden, før vi blev Guds børn, før vi blev retfærdiggjorte, og før vi blev frelst og givet retten til at kalde Ham Fader? Vi var syndere, rene syndere, som blev født til at leve i denne verden for 60-70 år siden, eller 70-80, hvis vi er sunde og raske.

Før vi blev renset for al synd, og før vi fik troen på evangeliet om Jesu dåb og Hans blod, var vi uretfærdiggjorte mennesker, som ganske sikkert ville gå fortabt.

Apostelen Paulus sagde, at det var på grund af Hans nåde, at han var, hvad han var. Det er takket være Hans nåde, at vi er, hvad vi er nu. Vi takker ham for Hans nåde. Skaberen steg ned til denne verden og frelste os, gjorde os til Sine børn, Sit folk. Vi takker Ham for frelsens nåde gennem vandet og Helligånden.

Hvad er grunden til, at Han tillader os at blive Hans børn, de retfærdiggjorte? Er det fordi, at vi er smukke at se på? Er det fordi, vi er så værdige? Eller er det fordi, at vi er så gode? Lad os tænke over det og takke, hvor det hører sig til.

Grunden er, at Gud skabte os for at gøre os til Sit folk og for at lade os leve i himlens kongerige sammen med Ham. Gud gjorde os til Sit folk for at lade os leve sammen med Ham for altid. Der er ikke nogen anden grund til, at Gud velsignede os med det evige liv. Det er ikke sandt, at Han gjorde os til Sit folk, fordi vi ser bedre ud, er mere værdige, eller lever et renere liv end andre af Hans skabninger. Den eneste grund er, at Han elsker os.

”Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer”, (1 Pet 3:21). ”I den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand”, (1 Pet 3:20).

Kun nogle få, én fra én by og to fra én familie er blevet frelst. Er vi bedre end andre? Overhovedet ikke. Vi er slet ikke noget særligt, men vi er alligevel blevet frelst gennem vores tro på vandet og Helligånden.

Det er et mirakel blandt mirakler, at vi er blevet frelst, og det er en ubetinget gave og velsignelse fra Gud, at vi kan kalde Ham vores Fader, vores Herre. Vi kan aldrig benægte dette. Hvordan skulle vi kunne kalde Ham Fader eller vores Herre, hvis vi stadig var syndere?

Når vi tænker på det faktum, at vi er blevet frelst, så ved vi, at Gud elsker os. Kan vi ikke takke Ham? Vi ville være blevet født og begravet uden nogen mening, og alle ville være endt i helvede, hvis ikke det havde været for Hans kærlighed, Hans velsignelser. Vi takker Gud igen og igen for Hans velsignelser og for den kærlighed, som gjorde os til Hans børn og værdige i Hans øjne.Den Værdifulde Frelse Givet Til Os Gennem Jesu Dåb

Hvorfor gik folk på Noas
tid til grunde?
Fordi de ikke troede på vandet,
på Jesu dåb

”Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer”, (1 Pet 3:21). Der står skrevet i Første Petersbrev, at kun otte sjæle blev frelst gennem vand. Hvor mange mennesker ville der have været på Noas tid? Det har vi ingen mulighed for at vide, men lad os antage, at der var omkring en million. Kun otte medlemmer af Noas familie ud af en million blev frelst.

Dette forhold ville være nogenlunde det samme i dag. De siger, at der er mere end fem billioner mennesker på jorden i dag. Hvor mange mennesker er blevet renset for synd blandt de, der tror på Jesus i dag? Hvis vi skulle kigge på en enkelt by, ville der være meget få.

I en by med omkring 250.000 indbyggere, hvor mange blandt dem vil så være frelst fra deres synder - måske 200? Hvad ville forholdet så være? Det vil betyde, at færre end én ud af 1000 har modtaget frelsens velsignelse.

Det er beregnet, at der er omkring 12 millioner kristne i Korea, inklusive katolikker. Ud af disse, hvor mange af dem er blevet født igen af vandet og Ånden? Vi må huske på, at kun otte af jordens befolkning på Noas tid blev frelst. Vi må vide og tro på, at Jesus vaskede al synd væk fra dem, som troede på Hans dåb gennem hvilken, Han fjernede al synd.

Der er ikke mange, som tror på, at Jesus frelste os alle gennem Sin dåb og Sit blod på korset. Se blot på det berømte billede ”Jesu Genopstandelse”. Hvor mange genopstandne mennesker vises her? I kan se dem komme ned fra Jerusalems slot hen imod Jesu skikkelse, hvis arme er vidt åbne foran Ham. Hvor mange af dem er teologer?

I dag er der mange teologer i verden, men der er ikke mange, som kender og tror på frelsens dåb. Nogle teologer siger, at grunden til, at Jesus blev døbt, er, at Han var ydmyg, og nogle siger, at Han blev døbt for at blive som alle andre mennesker.

Men der står skrevet i Bibelen, at alle apostlene, også Peter og Johannes, bevidnede overførslen af vores synder til Jesus gennem dåben, og vi tror det også.

I de Hellige Skrifter bevidner apostlene, at vores synder blev overført til Jesus med Hans dåb. Det er så utroligt et vidnesbyrd om Guds nåde, at vi kan blive udfriet blot ved at tro på det.Man Kan Ikke Sætte Spørgsmålstegn Ved Frelsens Dåb

Hvem modtager Guds
endeløse kærlighed?
Han, som tror på frelsen gennem
Jesu dåb og Hans blod

Vi har en tendens til at tro på, at vi vil blive frelst, blot fordi vi tror på Jesus. Alle trosretninger er overbeviste om frelsen gennem deres overbevisninger, og mange mennesker tror, at Jesu dåb blot er én af dem. Men det er ikke sandt. Blandt de tusindvis af bøger, som jeg har læst, har jeg aldrig været i stand til at finde en bog om frelsen, som understreger forholdet mellem syndsforladelsen i dåben og Jesu blod og frelsen.

Kun otte blev frelst på Noas tid. Jeg ved ikke, hvor mange der vil blive frelst i dag, men sikkert ikke mange.

De, som vil blive frelst, er dem, som tror på dåben og Jesu blod. Når jeg besøger mange kirker, ser jeg igen og igen, at der er så få, som prædiker evangeliet om Jesu dåb, som er sandhedens evangelium.

Hvis vi ikke tror på syndsforladelsen igennem dåben og Jesu blod, ja så er vi stadig syndere. (Det er ligegyldigt, hvor tit vi går i kirke). Vi kan troligt gå i kirke hele vores liv. Men hvis vi stadig har synd i vores hjerter, så er vi syndere.

Hvis vi er kommet i kirken i 50 år, men stadig har synd i vores hjerter, så er de 50 års tro intet andet end falskhed. Det er meget bedre at have blot en enkelt dag fyldt med den sande tro. Blandt de, som tror på Jesus, vil kun de, som rettelig tror på betydningen af Jesu dåb og Hans blod, blive tilladt adgang til himlens kongerige.

Den sande tro er troen på det faktum, at Guds Søn steg ned fra himlen til denne verden og blev døbt for at tage al synd i verden væk. Det er denne tro, som leder os til himlens rige. Vi bør også tro på, at Jesus blødte på korset for jer og for mig. Vi må også vide dette for at takke Ham.

Hvad er vi? Vi er menneskehedens sønner, som Han frelste med sin dåb og Sit blod. Hvordan kan vi ikke takke Ham? Jesus blev døbt i Jordanfloden, da Han var 30 år gammel for at redde os. Ved dette fjernede Han alle vores synder og modtog dommen for os på korset.

Når vi tænker på dette, kan vi ikke andet end ydmygt at takke Ham. Vi må vide, at alt Jesus gjorde i denne verden var for vores skyld. Først steg Han ned til denne verden. Han blev døbt, blev korsfæstet, genopstod fra de døde på tredjedagen og sidder nu ved Guds højre hånd.

Guds frelse er for hver eneste af os uden undtagelse. Jesu frelse er for jer og for mig. Vi priser Gud for Hans kærlighed og Hans velsignelser.

Vi kender en gospel sang, som lyder sådan her: ”Der er en smuk historie. Blandt så mange mennesker i verden er jeg den, som nyder hans kærlighed og hans frelse. Åh, hvor er hans kærlighed utrolig! Hans kærlighed til mig. Der er en smuk historie. Blandt så mange mennesker i verden, er vi dem, som er blevet frelst, som er blevet hans folk. Vi bærer hans kærlighed. Åh, Guds kærlighed, Guds nåde. Åh, hvor er hans kærlighed utrolig! Hans kærlighed til mig”.

Jesus kom for at redde os alle, åh frelsen gennem Hans dåb er for os alle. Evangeliet er ikke bare et tilfældigt eventyr, det er sandheden, som løfter os ud af vores slidsomme liv og ind i Guds smukke rige. Troen er forholdet mellem Gud og jer selv.

Han kom ned til denne verden for at redde os. Han blev døbt og modtog dommen på korset for at rense vores synd.

Hvilken velsignelse det er, når de trofaste kan kalde Gud deres Fader! Hvordan kan vi tro på Jesus som vores frelser og blive frelst fra synd med vores tro? Det er muligt på grund af Hans endeløse kærlighed til os. Vi er blevet frelst på grund af Ham, som elskede os først.Jesus Rensede Os For Al Synd Èn Gang For Alle

Er vi blevet frelst én gang for
alle eller igen og igen?
Én gang for alle

”For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for de uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud”, (1 Pet 3:18). Jesus Kristus blev døbt for vores frelse og døde én gang på korset for at frelse jer og mig, de uretfærdige.

For at det ikke blev nødvendigt for os at stå foran Gud og modtage dommen, så døde Han én gang på denne jord. For at vi kan leve i himlens rige med Gud, kom Han ned til denne verden i kød og blod og fjernede fuldstændigt alle vores synder på én gang med Sin dåb, Sin død på korset og Sin genopstandelse.

Tror I på, at Jesus Kristus frelste os fuldstændigt med Sin dåb og Sit blod? Hvis ikke I tror på evangeliet om dåben og blodet, så kan I ikke frelses. Fordi vi er så svage, kan vi ikke genfødes, hvis ikke vi tror, at Jesus fuldstændigt vaskede vores synder bort én gang for alle med Sin dåb og Sit blod.

Han blev døbt for at fjerne vores synd og blev dømt på korset for os én gang for alle. Jesus vaskede alle synderes synd bort én gang for alle med frelsen gennem blodet og dåben.

Det ville være umuligt for os menneskelige væsener at blive frelst, hvis vi skulle angre, hver gang vi syndede, at være gode og godgørende hele tiden og også ofre mange ting til kirken.

Derfor er troen på Jesu dåb og blodet på korset nødvendigt for vores frelses skyld. Vi må tro på vandet og blodet. Vi kan ikke bare gøre gode handlinger for at blive født på ny.

Det ville intet hjælpe at købe flotte dragter til de fattige eller at servere lækker mad for præsterne. Jesus frelser kun dem, som tror på Hans dåb og Hans blod. Hvis vi tror, at Gud frelste os gennem Jesus med dåben og blodet én gang for alle, ja så vil vi blive frelst.

Nogle tror måske, at selvom Gud sagde dette i Bibelen, så bliver de nødt til at tænke nærmere over det. Det er op til dem. Men vi bør tro på Hans ord, som det står skrevet.

I Hebræerbrevet kapitel 10:1-10 står der, at Han frelste os alle på én gang. Det er sandt, at Gud på én gang frelste dem, som troede på dåben og Jesu blod. Vi bør også tro på det på den måde. Der er en sang, som lyder således: ”Han døde engang, frelste os alle engang. Åh, brødre, tro og I skal blive frelst. Læg jeres byrder under Jesu dåb”. Jesus frelste os alle fra uretfærdigheden og synden på én og samme gang ved at blive døbt én gang og ved at bløde én gang.

”De retfærdige for de uretfærdige”.

Jesus er Gud uden synd, Gud, som aldrig har syndet. Han kom ned til os i kød og blod og fjernede alle de uretfærdiges synd. Han frelste os fra synd og uretfærdighed.

Alle menneskets synder, fra fødsel til død, blev overført til Jesus, da Han blev døbt, og alle mennesker blev reddet fra dommen, da Han blødte og døde på korset. Han blev døbt for syndernes skyld og døde i stedet for synderne.

Dette er frelsen gennem Hans dåb. Jesus reddede alle os, som var syndere én gang for alle. Hvor svage hver eneste én af os dog er! Jesus sonede alle vores synder fra vugge til grav og tilbød Sig selv til dommen på korset. Vi, som tror på Jesus, må tro, at Han frelste os én gang for alle med Sin dåb og Sit blod.

Vi er svage, men det er Jesus ikke. Vi er ikke trofaste, men det er Jesus. Gud frelste os én gang for alle. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”, (Joh, 3.16). Gud gav os sin enbårne Søn. Han fik sin Søn døbt for at overføre al verdens synd til Ham, så Han ville modtage dommen for alle menneskelige skabninger.

Hvor fantastisk er dog frelsen! Hvilken fantastisk kærlighed den dog er! Vi takker Gud for Hans kærlighed og Hans frelse. Gud redder dem, som tror på vandet og Jesu blod: på Jesu dåb og på det faktum, at Jesus er Guds Søn.

Altså; de, som tror på Jesus kan blive frelst ved at tro på sandheden om dåben og Jesu blod og som retfærdiggjort få det evige liv. Det må vi alle tro på.

Hvem frelste os? Var det Gud, som frelste os, eller var det en af Hans skabninger, som frelste os? Det var Jesus, som er Gud, som frelste os. Vi blev frelst, fordi vi troede på Guds frelse, og dette er forsoningens frelse.Jesus er Frelsens Herre

Hvad betyder ’Kristus?’
Præsten, Kongen
og Profeten

Jesus Kristus er Gud. Jesus betyder frelseren, og Kristus betyder ”den salvede”. Som Samuel salvede Saul i Det Gamle Testamente, blev konger salvede, præster blev salvede, og hvis en profet skulle indsættes i profetismens embede, ja så skulle han også salves.

Jesus steg ned til denne verden og blev salvet til tre pligter: præstens, kongens og profetens. Som den himmelske præst blev Han døbt for at overføre al menneskehedens synd til Sig selv i stedet for alle skabninger.

Idet Han adlød sin Faders vilje, præsenterede Han Sig selv som syndofferet foran Faderen. ”Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen undtagen gennem mig”. Jesus frelste de af os, som tror på Ham, ved at fjerne alle vores synder gennem Sin dåb og gennem korsfæstelsen.

”For kødets liv er blodet”, (3 Mos 17:11). Jesus blødte på korset efter Sin dåb og således ofrede Han Sit liv foran Gud som sold for vore synder så at vi, de troende, ville blive frelst.

Han genopstod tre dage efter, at Han døde på korset, og Han prædikede evangeliet til ånderne, da Han var gemt væk i fængslet. De, som endnu ikke er blevet frelst, er som åndelige fanger i syndens fængsel, og Jesus prædiker sandhedens evangelium for dem: evangeliet om vandet og blodet. Gud har givet os vandets og blodets evangelium og Helligånden for at frelse. Enhver, som tror på det, er født på ny.Jesu Dåb Og Jesu Blod Frelser Syndere

Jesus Kristus er vores frelser, og det bevidnes i Første Petersbrev 3:21-22: ”Det vand er et billede på den dåb, der nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud”. Vandet fra dåben er nødvendig for frelsen af synderne.


Hvordan kan vi have en god
samvittighed foran Gud?
Ved at tro på dåben og
på Jesu blod

Jesus vaskede alle syndernes synder bort ved at overføre dem til Sig selv gennem dåben. Tror I på Jesu dåb? Tror I, at vores hjerter er vasket rene af al synd gennem Jesu dåb? Vores hjerter er vaskede rene for synd, men vores kød synder stadig.

”En mand er frelst” betyder ikke, at han ikke vil synde igen. Vi synder bestandig. Men vores hjerter forbliver rene for synd på grund af vores tro på Hans dåb. Det betyder ikke: ”ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud”, (1 Pet 3:21).

Eftersom Jesus vaskede alle mine synder bort, og eftersom Gud accepterede dommen for mig, hvordan kan jeg så ikke tro på Ham! At vide at Jesus, som er Gud, frelste mig gennem Sin dåb og Sit blod, hvordan kan jeg så ikke tro på Ham! Vi blev frelst foran Gud, og nu er vores samvittighed ren. Vi kan ikke mere sige til Gud, at Jesus ikke fuldstændigt vaskede vores synder bort, end at vi kan sige, at Gud ikke elsker os.

Vores samvittighed er ekstremt følsom, og den fortæller os hver gang, vi gør noget forkert. Selv hvis vores samvittighed kun er en lille smule anfægtet, så kan vi ikke være fuldstændigt syndfrie medmindre, vi tror på Jesu dåb. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan have en god samvittighed.

Når vores samvittighed generer os, så betyder det, at der er noget galt. Vandet fra Jesu dåb renser al syndens snavs væk. Jesus fjernede al vores synd med Sin dåb og vaskede os rene. Når vi virkelig tror på dette, så kan vores samvittighed også blive renset fuldstændigt. Hvordan kan vores samvittighed blive renset? Ved at tro på dåben og Jesu blod. Alle har en ond og beskidt samvittighed lige fra fødslen. Men hvis vi tror på, at alle vores synder blev overført til Jesus, så kan vi viske pletten væk.

Dette er de genfødtes tro. Det er ikke noget, som man kan bevidst indse. Er jeres samvittighed ren? Er den ren, fordi I har levet et godt liv, eller er den ren, fordi alle jeres synder blev overført til Jesus, og I tror på Ham? Det er kun gennem denne tro, at I kan opnå en ren samvittighed.

Der er ord med liv, og der er ord uden liv. Hvordan kan alle menneskers samvittighed blive renset? Den eneste måde hvorpå vi kan blive retfærdiggjorte og have en ren samvittighed er ved at tro på den fuldstændige frelse gennem Jesus.

Når vi er blevet velsignet ved at tro på Hans dåb, så betyder det ikke, at kødets snavs er fjernet, men en god samvittigheds pagt med Gud. For dette kom Han til jorden og blev døbt og døde på korset og genopstod fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd.

Når tiden kommer, vil Han vende tilbage til denne verden. ”Sådan er Kristus blevet ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham”, (Hebr 9:28). Vi tror, at Han vil komme for at tage os, som venter spændt på Ham, med Sig. Os, som tror på Hans dåb og blodet.Et Klinisk Eksperiment Med Troen

Kan vi blive frelst uden
Jesu dåb?
Aldrig

Uventet gennemførte vi et lille klinisk eksperiment i vores Taejon Kirke. Pastor Park fra Taejon Kirken fortalte et par, at der ikke var synd i verden, men undlod at viderebringe meningen med Jesu dåb. Manden plejede at sove under prædikenerne, når han havde gået i andre kirker, fordi alle præsterne prædikede evangeliet, idet de udelod frelsen gennem Jesu dåb, og derved tvang ham til at angre hver eneste dag.

Men her i vores Taejon Kirke lyttede han til prædikenen med begge øjne vidt åbne, fordi han blev fortalt, at alle hans synder var blevet overført til Jesus. Det gjorde det let for hans kone at overtale ham til at komme i kirken sammen med hende.

En dag, da han sad i kirken og hørte Romerbrevet 8:1: ”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus”. Med det samme tænkte han: ”Aha, hvis man tror på Jesus, er man uden synd. eftersom jeg tror på Jesus, er jeg også uden synd”.

Så han ringede til sin svoger og til mange andre af vennerne én efter én og sagde: ”Har du synd i dit hjerte? Så er din tro ikke den rette”. Da han hørte dette, var Pastor Park helt på bar bund. Manden kendte ikke til Jesu dåb, men han insisterede på, at han var uden synd.

Så begyndte parret at få problemer. Hustruen plejede at være mere tro, men hun havde stadig synd i sit hjerte, imens hendes mand hævdede, at han var uden synd. Manden havde kun gået i kirke nogle få gange, men han var allerede uden synd.

Hustruen var sikker på, at de begge stadig havde synd i deres hjerter. De begyndte at skændes om det. Manden insisterede på, at han var syndfri, fordi ”Der nu ikke er nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus”. Og hustruen hævdede, at hun stadig havde synd i sit hjerte.

Så en dag blev hustruen så irriteret over det, at hun besluttede sig for at gå til sin pastor for at spørge, hvad han mente, når han sagde, at alle synder blev overført til Jesus.

En dag efter aftengudstjenesten sendte hun sin mand hjem og henvendte sig til Pastor Park med spørgsmålet. Hun sagde: ”Jeg ved, at du forsøger at fortælle os noget, men jeg er sikker på, at der er en meget vigtig del, som er gemt. Vær sød at fortælle mig hvad det er”. Og Pastor Park fortalte hende om at blive født på ny af vandet og Ånden.

Hun indså med det samme, hvorfor der står skrevet i Romerbrevet 8:1 at ”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus”. Hun troede med det samme og blev frelst. Endelig indså hun, at alle vores synder blev overført til Jesus gennem Hans dåb, så at de, som er i Jesus Kristus, ikke ville blive dømt.

Hun begyndte at forstå det skrevne ord. Hun fandt til sidst ud af, at nøglen til frelsen var Jesu dåb, og at vi kan blive retfærdiggjorte gennem dåbens frelse.

Manden gik ikke hjem, men ventede på hende udenfor. Han spurgte: ”Er du så frelst nu?”.

Nu lyttede han til, hvad Pastoren havde fortalt hans kone, og han blev selv forvirret. Han havde aldrig hørt om Jesu dåbs evangelium før. Han var sikker på, at han ikke længere havde synd i sit hjerte selv uden Jesu dåb. Så hjemme skændtes de igen.

Denne gang var situationen anderledes. Konen pressede manden til at sige, om han havde synd i sit hjerte eller ej. Hun spurgte ham, hvordan han kunne være uden synd, når han ikke troede på Jesu dåb. Hun ansporede ham til at se dybt ind i hans egen samvittighed. Han indså ved at undersøge sin samvittighed, at han stadig havde synd i sit hjerte.

Så han kom til Pastor Park og bekendte, at han havde synd i sit hjerte. Og han spurgte: ”Når de lægger hænderne på hovedet af syndebukken, var det så før de dræbte den eller efter de dræbte den?”. Han havde aldrig hørt om evangeliet om vandet, blodet og Ånden, så han var frygtelig forvirret.

Vil du vide mere om at blive født på ny af vandet og Ånden? ? Klik venligst på banneret nedenfor for at få din gratis bog om at blive genfødt af vandet og Ånden.
To be born again

Dette var pointen med det åndelige eksperiment. Jesus måtte døbes for at få alle verden synder overført til Ham. Først da kunne Han dø på korset, fordi syndens sold er døden.

”Lægger de hænderne på hovedet af offerdyret før eller efter den blev dræbt?”. Han spurgte om dette, fordi han var forvirret omkring håndspålæggelsen og Jesu dåb. Så Pastor Park forklarede ham om frelsen gennem Jesu dåb.

Den dag hørte manden for første gang evangeliet om vandet, blodet og Ånden og blev frelst. Han hørte kun evangeliet én gang og blev frelst.

Dette var eksperimentet med at udelade Jesu dåb. Vi kan sige, at vi ikke har synd i vores hjerter, men vi vil helt sikkert have synd i vores hjerter uden Jesu dåb. Folk siger almindeligvis, at Jesus rensede al synd ved at dø på korset, men kun de, som tror på dåben og på Jesu blod, kan sige, at de er uden synd foran Gud.

Pastor Park beviste med dette par, at vi ikke kan blive fuldstændigt frelst fra vores synder uden frelsen gennem troen på Jesu dåb.Billedet På Frelsen: Jesu Dåb

Hvad er billedet
på frelsen?
Jesu dåb

”Det vand er et billede på den dåb, der nu frelser jer”. Jesus steg ned til denne verden for at vaske synden bort, for at gøre vores samvittighed så ren som sne. Vi er renset fra al synd, fordi Jesus overførte den til Sig selv gennem Sin dåb. Han frelste os med Sin dåb og med blodet. Derfor burde alle skabninger knæle for Ham.

Vi er frelst ved at tro på Jesus. Vi bliver Guds børn og kommer i himlen ved at tro på Jesus. Vi bliver retfærdiggjorte ved at tro på Jesus. Vi er det kongelige præstedømme. Vi kan kalde Gud vores Fader. Vi lever i denne verden, men vi er konger.

Tror I vitterligt, at Gud frelste de af os, som tror på frelsen gennem vandet og Ånden? Vores frelse kan aldrig blive fuldstændig uden Jesu dåb. Den sande tro, som Gud og Jesus anerkender, er troen på det evangelium, som siger, at Jesus frelste os med Sin dåb, Sit kors og Helligånden. Dette er den eneste sande tro.

Vores synder blev vasket bort, da Jesus fjernede dem med Sin dåb, og al vores synd blev sonet, da Han blødte på korset. Jesus Kristus frelste os med vandet og Ånden. Ja! Vi tror!

Tilbage

 


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.