" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Prædikener om vigtige emner af Pastor Paul C. Jong

 

Hvordan Man Udøver Den Korrekte Syndsbekendelse


<1 John 1:9>

"Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed".Evangeliet Om Blodet Er Et Halvt Evangelium

Kan vi træde ind i himmerige kun
med evangeliet om blodet?
Aldrig. Vi må tro på det fuldendte evangelium
(evangeliet om vandet og Ånden).

1 Joh 1:9 beskriver kun de retfærdiggjorte. Hvis en synder, som ikke var blevet frelst endnu, forsøgte at sone sine daglige synder ifølge ordene i dette afsnit og bekendte sine overtrædelser, så ville han ikke kunne uddrive sine synder. Forstår I, hvad det er, jeg her siger? Dette afsnit passer ikke på syndere, som ikke er født på ny.

Der er mange i denne verden, som endnu ikke er blevet født på ny, men de bruger dette afsnit fra Johannes' Første Brev kapitel 1 og angrer deres synder, idet de håber på tilgivelse.

Men kan en person, som ikke er blevet genfødt, blive fuldstændigt frelst fra sin synd gennem bekendelse og bønner? Dette er en vigtig pointe, som vi må tænke nøje over og tydeliggøre, før vi går videre.

Før I læser Johannes' Første Brev, må I bestemme jer for, om apostelen Johannes var en retfærdig mand eller en synder. Lad mig spørge jer. Var apostelen Johannes en retfærdig mand, som var blevet genfødt ved at tro på evangeliet om vandet og Ånden, eller var han en synder?

Hvis I siger, at apostelen Johannes var en synder, har I i bibelsk forstand uret i jeres opfattelse. Hvis apostelen Johannes var en retfærdig mand, som blev født igen, da han troede på Jesus, bliver det klart, at hans tro afveg fra jeres. I må have den samme tro som apostelen Johannes.

Lad mig spørge jer om en anden ting. Skrev apostelen Johannes disse breve til de retfærdiggjorte eller til syndere? Apostelen Johannes skrev brevene til de retfærdiggjorte.

Derfor er det, at hvis syndere, som ikke er genfødte, citerede ordene fra 1 Joh 1:8-9 og overførte dem til sig selv, så ville det være forkert. Hvis I skal blive retfærdige, må I bekende jeres synder til Gud og tro på evangeliet om vandet og Ånden. Så vil Herren vaske alle jeres synder bort med evangeliet, som allerede har renset al synd i verden.

Apostelen Johannes' tro er denne. I 1 Joh kapitel 5 siger han, at han tror på "vandet, blodet og Ånden". Tror I på Jesus Kristus, som kom gennem vandet, blodet og Ånden? Tror I kun på Jesu, som kom ved sit kors, eller ved sin dåb, sit blod og Ånden?

Kan I træde ind i himmeriget ved kun at tro på evangeliet om blodet? Hvis I kun tror på evangeliet om blodet på korset, kender I kun halvdelen af evangeliet. Hvis I kun tror på blodet på korset, vil I komme til at bede om tilgivelse hver eneste dag. Sandsynligvis tror I, at jeres synder kan vaskes væk blot gennem angrende bønner.

Men kan jeres synder vaskes væk, når I kun tror på blodet på korset, når I angrer og beder om tilgivelse for jeres daglige synder? Hvis I tilhører denne slags mennesker, så vil jeres synder forblive i jeres hjerter, fordi ingen kan vaske synden bort kun gennem troen på blodet på korset eller gennem daglige angrende bønner. Hvis I tilhører denne gruppe mennesker, så kender I endnu ikke evangeliet om vandet og Ånden, og jeres tro er ufuldstændig.

Apostelen Johannes blev født igen, fordi han troede på evangeliet om vandet og blodet og Ånden. Men I tror kun på blodet på korset. Når I ikke selv har en klar opfattelse af evangeliet, hvordan kan I så lede andre til frelsen? I er ikke selv genfødte, men forsøger at sone jeres synder gennem angrende bønner. Det vil aldrig fungere.

Ligegyldigt hvor inderligt man beder og angrer, kan synden aldrig vaskes bort fra hjertet. Hvis I nogle gange føler, at jeres synder er blevet vasket bort, er det blot jeres fantasi og jeres følelser, som tager overhånd. Hvis I beder og angrer, vil I måske være i stand til at føle jer forfriskede en enkelt dag eller to. Men på denne måde kan I aldrig få bugt med jeres synder.

Syndere beder og angrer og håber på at blive frelst fra synden. Det er derfor, at de stadig er syndere, selv efter at de har troet på Jesus gennem længere tid. De kender ikke evangeliet om vandet og Ånden. Hvis I tror på Jesus, men endnu ikke er blevet født på ny, er I måske sådan en slags mennesker. Hvis I prøver at sone jeres synder ved at bede og angre hver eneste dag, er det en klar tilkendegivelse om, at I endnu ikke er blevet født på ny. I må beslutte jer for, om I vil tro på evangeliet om vandet og Ånden, som apostelen Johannes gjorde det, eller om I vil lægge jeres tro i jeres egne tanker og følelser. Den ene er den rene og skære sandhed, mens den anden er løgnen.

Det sande evangelium ifølge Bibelen er, at Jesus blev døbt og fjernede al synd i verden én gang for alle og modtog dommen for alle syndere på korset. Hvis mennesket tror på Jesu dåb og hans død på korset, vil han blive frelst med det samme fra alle sine synder. På den anden side, hvis mennesket forsøger at vaske alle overtrædelserne væk med angrende bønner, så vil han aldrig blive udfriet fra synden. Tror I, at I kan huske alle jeres daglige overtrædelser? Tager Gud sig af synder, som I ikke har angret? Er angrende bønner den rigtige løsning på problemet med de daglige synder? Nej.Sand Anger Og Formålet Med Bekendelse

Hvad er grænsen for bekendelse
og gode gerninger?
Selvom vi gennem hele livet må bekende
vores synder, kan vi aldrig blive frelst blot
ved at bekende vores overtrædelser og
udføre gode gerninger.

I Bibelen betyder bekendelse at vende sig bort fra den forkerte tro til den sande tro, og for de retfærdiggjorte betyder det at vedkende sig éns overtrædelser og vende tilbage til evangeliets lys.

Hvis I er syndige nu, bør I bekende på følgende måde. "Kære Gud, jeg har syndet og fortjener at komme i helvede. Men jeg længes efter at blive frelst fra mine synder. Vil du ikke nok frelse mig? Jeg er endnu ikke blevet født på ny, og jeg ved, at jeg kommer i helvede". Dette er den korrekte bekendelse.

Hvordan skal en genfødt så bekende sine synder? "Kære Gud, jeg har begået den synd at følge kødets lyster. Jeg tror på, at Jesus blev døbt af Johannes Døber og frelste mig fra alle mine synder, selv de synder, som jeg lige har begået, og som jeg egentlig burde dø for. Jeg takker Herren for, at Han har frelst mig med vandet og blodet". De genfødtes bekendelser og de ikke-genfødtes bekendelser er meget forskellige.

Vi bør alle have den samme tro som apostelen Johannes. Hvis I forsøger at gemme jeres synder bag den bekendelse, som tilhører de genfødte, så vil I aldrig blive frelst fra døden, som er syndens løn.

Alle syndere, som ikke er blevet født på ny, bør holde op med at gemme sig bag bekendelsens bønner og begynde at tro på det sande evangelium om vandet, blodet og Ånden. De bør lære apostelen Johannes' tro at kende og derved gøre sig fortjente til frelsen.

Syndere indser ikke, hvor frygtelig dommen for deres synder vil blive. Den værste synd i Guds øjne er ikke at tro på evangeliet om genfødslen gennem vandet og Ånden.

Alle dem, som tror på Jesus, men som ikke er blevet født på ny, bør bekende til Gud: "Herre, jeg er syndig og skal kastes ned i helvedes flammer", og han skal afholde sig fra at sige: "Herre, vask mine synder væk, jeg beder dig". Når en synder tager evangeliet ind i sit hjerte, som siger, at Jesus frelste ham gennem sin dåb i Jordanfloden og blodet på korset, så kan han blive udfriet fra alle sine synder. Det er denne slags bekendelse, som en synder bør fremsige for at blive frelst fra alle sine synder i Guds øjne.

En synder skal blot bekende, at han endnu ikke er blevet født på ny og tro på evangeliet om vandet og Ånden. Så vil han med det samme blive frelst. Ved evangeliet om vandet og Ånden blev syndernes frelse fuldendt. "Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved", (ApG 4:12). Gud frelste alle syndere fra deres synder ved at få sin søn, Jesus, døbt af Johannes Døber og dø på korset.

Herren vaskede alle synder, som menneskene begik med deres kroppe og deres hjerter fra fødsel til død, bort. Vi må tro på det sande evangelium for at blive frelst. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan blive udfriet fra vores synder og i sandhed blive helliggjorte. Vi kan blive retfærdiggjorte én gang for alle, når vi tror på det sande evangelium om vandet og Ånden.

Jesus blev døbt, fjernede al synd i verden, betalte for dem på korset med sit liv, genopstod på tredjedagen og sidder nu ved Guds højre hånd. Det er den endegyldige sandhed.

Vi bør alle gå til bekendelse. "Herre, jeg kan ikke gøre andet end at synde, indtil den dag jeg dør. Jeg blev født som synder af min moders skød og på grund af alle de synder, som jeg har begået, bør jeg smides ned i helvedes brændende flammer. Derfor ønsker jeg at tro på Jesus, som kom gennem vandet, blodet og Ånden og blev min frelser".

Ligesom der står skrevet i Matthæusevangeliet kapitel 3, så tog Jesus al synd i verden bort, også de synder, som vi begår, indtil den dag vi dør, da han blev døbt i Jordanfloden. "Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie", (Joh 8:32).

Hvis Jesus kun frelste os fra arvesynden og sagde til os, at vi selv kunne løse problemet omkring vores egne synder, så ville vi være i konstant smerte. Men Jesus befriede os fra alle vores synder med sin dåb og sit blod. Hvad bekymrer vi os for? Når vi tror på Jesu dåb og hans blod på korset og takker Herren, så hviler Helligånden i vores hjerter.

Tror I på Jesus? Tror I på, at Helligånden hviler i jer? Alle jeres synder blev overført til Jesus, da han fjernede al synd i verden med sin dåb. Senere blev han dømt for vores synder på korset og befriede os fra evig fordømmelse. Det er det sande evangelium.De Retfærdiggjortes Bekendelse

Hvad er de retfærdiggjortes
sande bekendelse?
At bekende, at de synder hver eneste dag,
men at de tror på det faktum, at Jesus vaskede
deres daglige synder bort for
cirka 2000 år siden.

I 1 Joh 1:9 står der: "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed". Dette betyder, at en mand, som beslutter sig for at tro på evangeliet om vandet og Ånden, må bekende sine synder, idet han siger: "Herre, jeg kan ikke gøre andet end at synde hele mit liv, men jeg ved, at jeg ikke kan blive frelst fra alle mine synder gennem bønner om tilgivelse. Jeg tror på, at syndens løn er døden og intet andet end Jesu dåb og hans korsfæstelse kan vaske mine synder bort. Jeg bekender, at jeg har syndet i dag, men jeg tror på, at Jesus allerede har vasket den synd, som jeg har begået i dag, væk i Jordanfloden for 2000 år siden". Hvis han beder på denne måde, vil problemet med synden i hans samvittighed være løst med det samme.

Dem, som allerede er blevet født på ny, skal blot bekende deres synder. De bekræfter blot, at Jesus allerede har vasket alle de synder, som de eventuelt vil begå, væk. Fordi Jesus blev døbt og døde for syndernes skyld for 2000 år siden, er det ligegyldigt, hvor svage de er, så er alle deres synder vasket fuldstændigt bort.

Teksten, som vi har læst i dag, er en meget god tekst for de retfærdiggjorte. Men hvis en synder tager dette vers og bruger det på den forkerte måde, så vil han ende i helvede. Ikke desto mindre er det et af de mest misforståede afsnit i Bibelen. I meget lang tid har det skabt stor misforståelse blandt kristne.

Der er et ordsprog, som siger, at en uduelig læge måske kommer til at dræbe sine patienter. Når en uduelig læge forsøger at gøre mere, end han er i stand til, ender han måske med at dræbe en patient.

Vil du vide mere om evangeliet om vandet og Ånden? Klik venligst på banneret nedenfor for at få din gratis bog om evangeliet om vandet og Ånden.
To be born again

Det er en regel her i livet, at en mand skal være meget dygtig og erfaren for at udføre sit arbejde korrekt. Det er det samme med troens verden. Dem, som underviser i Guds ord, må formidle sandheden, som den står skrevet både korrekt og tydeligt, og dem, som lærer fra dem, bør tro på det, som de får lært.

Hvis prædikanter lærer deres tilhængere de forkerte doktriner, eller hvis tilhængerne lærer Bibelen på den forkerte måde, så vil det blot ende med fordømmelse og helvede for dem begge. Kun de genfødte kan undervise i Bibelen på den korrekte måde. Selv god medicin kan slå patienter ihjel, hvis den er fejlagtigt udskrevet, og det er det samme med at undervise i og lære om Guds ord. Det er så essentielt som ild i vores liv. Men ligesom det ville føre til en ulykke at lade børn omgås ild, så kan Guds ord medføre frygtelige ulykker i de forkerte hænder.

Vi må skelne mellem de retfærdiggjortes bekendelse og syndernes bekendelse. 1 Joh 1:9 er for de retfærdiggjorte. Når en retfærdiggjort mand i troen bekender sine synder for Herren, så bliver han udfriet fra dem, fordi Jesus allerede har vasket al synd bort for cirka 2000 år siden.

Det er forkert for syndere at tro, at deres synder vaskes væk, hver gang de beder om tilgivelse. Når man ikke er genfødt, kan éns synder så vaskes bort blot ved at bekende dem?

Gud er retfærdig. Han sendte sin enbårne søn til denne verden og fik ham til at fjerne al synd i verden gennem dåben og til at frelse alle dem, som tror på vandet fra hans dåb og hans blod på korset. Derfor er det, at når en retfærdiggjort mand bekender sin synd, så fortæller Gud ham, at Jesus allerede fjernede al synd for omkring 2000 år siden. Således bekræfter han, at han ingen synd har på trods af, at hans legeme stadig synder.

Tilbage

 


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.