" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Prædikener om vigtige emner af Pastor Paul C. Jong

 

Guds Retfærdighed, Opfyldelsen Af Det Retfærdige Krav I Loven


< Romerbrevet 8:1-4 >

“Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånd har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden.”


Romerbrevet 8:1-4 fortæller os, hvilken slags tro, de som er i Kristus, nærer. Hemmeligheden i dette afsnit er, at vi kan opfylde alle kravene i loven gennem vores tro på Guds retfærdighed.

Hvad er da denne tro, som tror på Guds retfærdighed? Det er den tro, som har modtaget syndernes forladelse ved at tro på Jesu dåb og Hans blod gennem hvilket, Vorherre fjernede al synd i verden. Vi kan derfor vinde over synden ved at tro på Jesus, som har opfyldt al retfærdighed ved at forfølge Guds retfærdighed som vores Frelser. Det er den tro, som følger Guds retfærdighed og vores sejr i troen.

Først og fremmest fortæller Romerbrevet kapitel 8:1 os, at “Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.” De, som hviler i Jesus Kristus ved at tro på Guds retfærdighed, har ganske sikkert ingen synd. sådan en tro er baseret på Jesu dåb og Hans blod på korset, som har opfyldt de retfærdige krav i loven. Tro på Guds retfærdighed er den mest fromme tro for de genfødte helgener. Hvordan kan almindelige dødelige ellers blive syndfrie? Og alligevel med den stålsatte tro på Guds retfærdighed gennem Jesus Kristus er alle deres synder forsvundet. Det er fordi, at Jesus tog al synd i verden på Sig gennem dåben for dem, som tror på Guds retfærdighed.

Romerbrevet 8:3 fortæller os, at Gud sendte “sin egen søn i syndigt køds lighed” og at Han “fordømte dermed synden i kødet.” Ved at dømme synden i Jesu “kød” overførte Gud med andre ord al synd i verden til Sin enbårne søn. Dette sandheds ord er åbenbaret i Matthæus evangeliet 3:13-17 (en meget mere detaljeret diskussion om dette emne kan findes i min bog “Er Du Virkelig Blevet Født Igen Af vandet og Ånden?”). De, som tror på denne sandhed, er uden synd, fordi Gud har tilgivet al synd i verden med Hans retfærdighed.“Jeg elendige menneske!”

Afsnittene fra Romerbrevet 7:24 til 8:6 indeholder to temaer, som står i dyb opposition til hinanden. Et af dem er en diskussion om problemet synd, med andre ord, ulydigheden overfor Gud på grund af lysterne i Paulus’ eget kød, og det andet er diskussionen om løsningen på dette problem, som Paulus fandt i Jesus Kristus.


I Romerbrevet 7:24-25 står der: “Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov.” Paulus råbte, at han var et elendigt menneske, når han så på sit eget kød, men han takkede Gud, fordi han var blevet udfriet fra kødet gennem Jesus Kristus. Vi kan også erkende, at selv Paulus tjente Gud i sindet, men at han i kødet tjente syndens lov.

Paulus erkendte, at hans kød fulgte syndens lov, og det glædede ikke Gud, i stedet for at leve et liv, som netop glædede Gud. Og alligevel sagde han, at i hans sind fulgte han stadig Guds Ånds lov. Fanget imellem disse to love følte Paulus sig elendig og desperat, men alligevel erklærede han troens sejr, idet han takkede Gud for at have udfriet ham fra hans synder gennem hans tro på Jesus Kristus, opfyldelsen af Guds retfærdighed.

Paulus kunne kun fremkomme med sådanne taksigelser, fordi han troede på, at Jesus Kristus havde sonet alle hans synder såvel som hele menneskehedens synder. For at tage alle disse synder på sig havde Jesus overført alle de synder, som menneskeheden havde begået, til Sin egen krop ved at lade Sig døbe af Johannes Døber. Og ved at blive dømt for synden på korset. Han har frelst alle dem, som tror på Ham, fra al synd i verden. Det er derfor, at Paulus i Romerbrevet 8:1 erklærede: “Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus.” At der ingen fordømmelse er betyder, at der absolut ingen synd er i dem, som tror på Guds retfærdighed. De, som er i Jesus Kristus ved at tro på Guds retfærdighed, kan aldrig have synd i deres hjerter. De kan være svage i deres kød, men de er uden nogen form for synd.

I modsætning til dette betyder fordømmelse syndens eksistens, og det vil sige den tilstand at være fordømt. Når nogen handler forkert, kalder vi det som regel at synde. Men det er fordi, at han ikke tror på Guds retfærdighed, at han er en synder. Alligevel fortæller afsnittet ovenover, at der ingen fordømmelse er for dem, der er i Kristus Jesus.

Men denne erklæring er ikke baseret på den såkaldte “Retfærdiggørelsens Doktrin”, som verdens religioner hævder at stå inde for. Udsagnet om at blive betragtet som retfærdig gennem troens gerninger er et hypotetisk krav om, at Gud anser en person for retfærdig, selvom denne rent faktisk ikke er retfærdig og har synd i hjertet, blot på grund af personens tro på Jesus. Men dette er en misforståelse. Hvordan kan Gud lyve og kalde en synder syndfri? Det gør Han heller ikke. I stedet ville Han sige til en sådan synder: “Du ser nu den sikre død i øjnene på grund af dine synder; tro på min retfærdighed vist i evangeliet om vandet og Ånden.”


I dag er der mange mennesker, som forsøger at rationalisere deres misforståede tro og tjene Guds retfærdighed ved at holde fast i sådanne doktriner. Men denne slags tro er meget forkert og farlig. Hvis ikke Jesus var sandhedens Gud, ville Han måske kalde en synder for Sin tilhænger. Men du må indse, at Jesus, Sandheden, ikke kalder en synder retfærdig og syndfri. At kalde en synder retfærdig og syndfri er umuligt foran Guds retfærdighed, Hans retskaffenhed og hellighed.

Du må indse, at din udfrielse fra synd kommer ikke kun ved at tro på Jesus, men ved at tro på Guds retfærdighed, som så vil blive din. Selvom du tror på Jesus, så vil Gud ikke kalde dig retfærdig, hvis du ikke kender og tror på Guds retfærdighed. Men dagens virkelighed er, at sådanne doktriner som Doktrinen om Gradvis Helliggørelse og Retfærdiggørelsens Doktrin bliver accepteret af mange som ortodokse, kristne doktriner. Men få indser, at de såkaldte ortodokse doktriner kan faktisk forhindre én i at kende og gøre sig fortjent til Guds retfærdighed. Ved at tro på disse doktriner uden at indse, at de rent faktisk går imod Guds retfærdighed, har mange mennesker fejlet i at opnå Guds retfærdighed, eftersom disse doktriner er endt med at bliver deres egne anstødssten.

Hvis du vil være en sandfærdig kristen, må du måle dig selv mod Guds ord og se, om du virkelig er i Kristus eller ej. Og for at gøre det må du høre, se og forstå ordet om vandet og Ånden. Spørg dig selv: “Er min tro på Jesus den rette? Når jeg siger, at jeg tror på Jesus, udøver jeg da ikke blot religion? Er jeg kun halvvejs, hverken inde eller ude af Jesus?” Tiden er nu kommet, hvor du skal modtage Guds retfærdighed ved at tro på og hvile i troens sandhed, at “Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus.”


I Efeserbrevet støder vi ofte på udtrykket “gennem den udfrielse som er i Jesus.” Dette betyder, at Gud har forudbestemt og valgt os i Kristus Jesus for at frelse os fra al vores synd. De, som er blevet sonet ved Guds retfærdighed i Jesus og er i Kristus, er dem, hvis synder er blevet fuldstændigt renset bort. De, som tror på evangeliet om vandet og Ånden givet af vor Herre, skal derfor ikke se fordømmelsen i Jesus Kristus. Når man tror på evangeliet om vandet og Ånden, så bliver man den, som har modtaget Guds retfærdighed i Herren, og som prædiker evangeliet.

De, som tror på Guds retfærdighed i Jesus Kristus, og som er trådt ind i Hans åbne arme, har ingen synd. Dette er sandheden og det korrekte svar. Fordi Jesu dåb og Hans blod på korset har fået al synd til at forsvinde for dem, som er i Kristus ved at tro på Guds retfærdighed, er det umuligt for dem at være syndige. De, som er i Kristus, har derfor vitterligt ingen synd. Denne sandhed - at der ingen synd er for dem, som er i Kristus - er svaret, som findes i evangeliet om vandet og Ånden, og således er der ikke noget vanskeligt ved problemet omkring synd. Når du tror på Guds retfærdighed åbenbaret gennem evangeliet om vandet og Ånden, så kan du også blive retfærdiggjort. Kend og tro på evangeliet om vandet og Ånden, som har Guds retfærdighed i sig. Så vil du blive en retfærdig helgen, som hviler i Kristus.


Lad os sige, at vi ser et meget vanskeligt problem i øjnene. Hvis vi virkelig ønsker at finde en løsning på dette problem, så må vi blive ved med at søge efter svaret på trods af de vanskeligheder og problemer, som vi måske støder ind i. På samme måde er det, at de, som tror på Jesus og endnu ikke har fundet ind til Ham, må søge efter Guds retfærdighed åbenbaret i evangeliet om vandet og Ånden.

Nogle mennesker ser kristendommen som blot én af verdens mange religioner og forsøger at finde løsningen på deres synder ved at tro på sådanne doktriner som for eksempel Doktrinen om den Gradvise Helliggørelse. Men de vil hurtigt indse, at hverken sådanne doktriner eller deres egen retfærdighed kan rense deres synder bort. I stedet vil de opdage, at deres problem med synd kan let løses ved at tro på evangeliet om vandet og Ånden.

Hvis du ønsker at være en sand kristen, må du modtage Guds retfærdighed ved at tro på evangeliet om vandet og Ånden i dit hjerte. Men de religiøse mennesker prøver at gøre sig fortjent til Guds retfærdighed ved at forsøge at stå mål med sådanne doktriner som Doktrinen om den Gradvise Helliggørelse og Doktrinen om Retfærdiggørelse i deres forsøg på at løse alle deres problemer omkring synden med deres egne gerninger. En sådan tro vil uvægerligt forlade sig på angrende bønner, som ikke kan frelse dem fra deres egen sikre ødelæggelse, fordi de bliver mere og mere syndige, når de ser deres synder, mens de forlader sig på sådanne bønner.

Men de, som tror på evangeliet om vandet og Ånden, selvom de måske er svage i kødet, har løst alle syndens problemer ved at tro på Guds retfærdighed. De, som har modtaget Guds retfærdighed ved at tro på denne måde, har ingen synd i hjertet, og derfor er der heller ingen fordømmelse for dem.Fordi Guds retfærdighed er i Jesus

Vers 2 siger: “For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.” Gud har givet mennesket to love, livets ånds lov i Jesus og syndens og dødens lov. Som Paulus fortæller os, har livets ånds lov befriet os fra syndens og dødens lov, fra alle vores synder. Du må indse og forstå denne sandhed fortalt af Paulus for at modtage nyt liv. Denne sandhed passer ligeligt på alle i denne verden.

Også vi er blevet frigjort fra syndens og dødens lov ved at tro på livets ånds lov; ellers ville vi have nået den uundgåelige ødelæggelse under syndens og dødens lov. Men ved i vore hjerter at tro på Guds retfærdighed i Jesus - det vil sige, Jesu dåb og Hans blod på korset - har vi opnået Hans retfærdighed, er kommet under livets ånds lov og har modtaget evigt liv, som det var forberedt til os. Hvor kan du så finde evangeliet om vandet og Ånden, som kan tilgive alle dine synder? Evangeliet er i Jesu dåb, som Han modtag af Johannes Døber og korset, på hvilket Han udgød Sit blod. Med andre ord findes Guds retfærdighed i evangeliet om vandet og Ånden.


Hvad er da evangeliet om Guds retfærdighed, som sætter os alle frie fra syndens og dødens lov? Det er det evangelium, som beretter, at vor Herre blev født på denne jord, blev døbt af Johannes Døber, da Han var omkring tredive år for at tage al synd i verden på Sig, blev korsfæstet på korset og genopstod fra de døde, og alt det gjorde Han for at udfri os fra vores synd - det er det evangelium, som er skabt af Guds retfærdighed.

Gud, som ved, at menneskeheden er bestemt til at begå synd på grund af dets svaghed, har planlagt at frelse alle syndere fra deres synd ved at give dem frelsens evangelium, som kan udfri dem fra syndens og dødens lov. Det er forsoningens evangelium, som findes i Jesu dåb af Johannes Døber og Hans blod på korset. Ved at tro på dette evangelium kan alle mennesker blive frelst fra dødens lov og fra deres synd - det er Guds retfærdighed, som er livets lov, som har udfriet menneskeheden fra al dets synd.

Gud gav mennesket lovens ord og har bestemt, at enhver afvigelse fra Hans lov vil være en synd. På samme tid har Gud også etableret en lov, som kan befri syndere fra deres synd. Denne frelsens lov er sandheden gemt i Guds retfærdighed, nådens lov, som giver evigt liv til alle dem, som tror på den. Forsoningens lov, som Gud har fastsat for menneskeheden, er loven om troen på evangeliet om vandet og Ånden - det vil sige Jesu dåb og Hans blod på korset - og denne tro er livets lov, som kan iklæde dem Guds retfærdighed.

Hvem kan da vende sig imod denne livets lov? Enhver, som tror på evangeliet om vandet og Ånden givet af Gud, vil blive udfriet fra al synd i verden, og ved denne tro vil han/hun modtage Guds retfærdighed.

Hvordan har Gud givet dig livets ånds lov? Ved at sende Sin søn Jesus til jorden, født af en jomfru, ved at lægge al synd i verden over på Ham gennem Hans dåb af Johannes Døber, ved at lade Ham dø på korset for syndens løns skyld og ved at lade Ham genopstå fra døden - og udraderede dermed al synd i verden og gjorde Jesus til frelseren af alle syndere. Til alle dem, som tror på denne sandhed, har Gud givet tilgivelse og nyt liv, og dette er livets ånds lov, som Han har givet til os.


Hvad er da syndens og dødens lov? Det er de bud, som Gud har givet til menneskeheden. Loven fastsat af Gud viser i detaljer Hans bud, “gør dette og gør ikke dette,” enhver fravigelse vil være en synd, hvis straf er døden og skal straffes i helvede.

Således var alle under dødens lov, men Jesus Kristus har udfriet os fra denne dødens lov med Hans dåb og blodsudgydelse på korset. Der er ingen andre end Jesus, som kan frelse syndere fra deres synd, og der er ingen anden vej end evangeliet om vandet og Ånden givet af Ham, som kan udfri os fra alle vores synder. Du må derfor vide og tro på, hvordan Jesus kom til denne verden for at frelse dig, og hvad Guds retfærdighed er.

Men i dag er der mange, som erklærer tro på Jesus og har en yderst detaljeret viden om loven - det vil sige om dødens og syndens lov - og alligevel er de fuldkommen uvidende om evangeliet om vandet og Ånden, som har udfriet dem fra alle deres synder. Mange fortsætter med at tro på Jesus med denne uvidenhed. Af dette kan vi se, hvor længe evangeliet om vandet og Ånden har været gemt. Dette evangelium om vandet og Ånden er anderledes end det evangelium, som kun indeholder troen på korset. Mange mennesker lægger stor vægt kun på Jesu blod på korset, men de hellige skrifter fortæller os, at Jesus blødte på korset, fordi Han tog al synd i verden på Sig, da Han blev døbt af Johannes Døber og ikke, da Han blev korsfæstet.


Du må forstå, at denne forskel i viden udgør hele forskellen på, om man kommer i himlen eller i helvede. Det ser måske ud til at være en mindre forskel, men disse to opfattelser er dybt forskellige fra hinanden og har dybt forskellige konsekvenser. Det er derfor, når du ønsker at tro på Jesus som din frelser, at du må koncentrere din tro om evangeliet om vandet og Ånden. Kun ved at gøre dette kan du blive udfriet fra alle dine synder. Og alligevel sker det alt for ofte, at dem, som erklærer tro på Jesus, i dag fortsætter med at leve i uvidenhed om Guds retfærdighed.

Sådanne mennesker forsøger at stå foran Gud som hele mennesker ved at forsøge at begå så få synder som muligt og ved at prøve at opnå helliggørelse af egen kraft. Men Guds retfærdighed er ikke noget, som kan opnås ved menneskets egne tanker, gerninger eller kraft. Kun ved at tro på forsoningens sandhed gemt i sandheden om evangeliet om vandet og Ånden kan man opnå Guds retfærdighed. De menneskers tro, som forsøger at helliggøre dem selv ved at følge loven, er en tåbelig tro. Der er ingen, som kan opfylde alle kravene i loven.Ved at fordømme synden i Jesu kød

I vers 3 står der: “Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud; Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet.” Fra denne passage kan vi finde ud af, hvor detaljeret Paulus’ bevidnelse af loven om vandet og Ånden er. Her fortæller Paulus os, hvordan Gud Faderen placerede al synd i verden på Jesus: “Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet.”

Hvad betyder det, når der står, at Gud fordømte synden i kødet? Det betyder, at Gud Faderen sendte Sin eneste enbårne søn til denne jord, fik Ham døbt af Johannes Døber for at placere al synd i verden i Hans krop og derved blev alle troendes synder renset for altid. Det er derfor, at der står, at “Det, som loven ikke kunne…det gjorde Gud.” Gud rensede al synd i verden bort ved at overføre dem til Sin søn. Og ved at lade Ham dø på korset og genopstå fra døden, forsvandt alle synderne.


Dette er sandhedens evangelium, som frelser dig, og dette evangelium er evangeliet om vandet og Ånden. Hvad Vorherre sagde til Nikodemus i Johannes Evangeliet 3:5, “Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige,” er præcis dette evangelium. Dette evangelium, som manifesterer Guds retfærdighed, blev åbenbaret, da Jesus blev døbt af Johannes Døber, blødte på korset og steg op fra døden.

I Matthæus Evangeliet 3:15 står der: “Men Jesus svarede ham (Johannes Døber): ‘Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.’ Så føjede han ham.” Dette afsnit bevidner Guds retfærdighed og dets manifestation i Jesus. Da Jesus kom til Jordanfloden fra Galilæa og forsøgte at blive døbt af Johannes Døber, nægtede Johannes Døber først at gøre dette og spurgte: “Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?” Men Jesus beordrede i en alvorlig tone Johannes Døber ved ovenstående afsnit: “Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.”

Hvad betyder da “at opfylde al retfærdighed?” Det betyder, at Jesus tog al synd i verden på Sig selv gennem dåben, som Han modtog af Johannes Døber. Da Jesus kom op fra vandet efter at være blevet døbt, åbnede himlene sig for Ham, og Guds ånd steg ned som en due. Så “lød en røst fra himlene: ‘Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.’” Gud fandt velbehag i Jesu dåb gennem hvilken, Han tog al synd i verden på Sig. Her ser vi alle treenighedens personer sammen, Faderen, Sønnen og Helligånden, som havde besluttet at frelse menneskeheden fra dets synder og opfylde dette løfte.

De hellige skrifter fortæller os, at himlene åbnede sig for Jesus, da Han blev døbt, og at en stemme fra himlen erklærede: “Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.” Det vil altså sige, at Gud Faderen var glad for det faktum, at Hans søn tog al synd i verden på Sig på én gang ved at blive døbt af Johannes Døber. Fordi Jesus blev døbt på denne måde, og fordi Hans dåb overførte al synd i verden til Hans krop, opfyldte Han al retfærdighed ved at blive korsfæstet på korset og ved at genopstå fra døden.

Med andre ord blev Jesus døbt af Johannes Døber for at opfylde Guds retfærdighed. Derefter døde Han på korset. Denne dåb og denne død skulle opfylde al Guds retfærdighed. Jesus tog al synd i verden på Sig med Sin dåb, og det er derfor, at Han blødte på korset. Og genopstod fra døden. Han opfyldte hele Guds vilje.

“Hele Guds retfærdighed” betyder den handling at udfri menneskeheden fra dens synd. For at opfylde denne retfærdige handling overtog Jesus alle menneskers synder med Sin dåb og blødte på korset. Al Guds retfærdighed blev opfyldt på den mest retfærdige og passende måde. Dåben, blodet og Jesu genopstandelse er det, som opfyldte Guds retfærdighed, og Guds retfærdighed har gjort os syndfri, har placeret os midt i Guds retfærdighed. Den treenige Gud planlagde dette, Jesus opfyldte dette, og Helligånden bevidner retfærdigheden selv nu. Du må tro på Guds ord, at Han sendte “Sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet.”


Spørg dig selv. Spørg dig selv om du tror, at du virkelig kan overholde alle budene i loven til mindste detalje resten af dit liv. Du vil selvfølgelig gøre dit bedste for at følge dem, men du vil aldrig være i stand til at leve fuldstændigt efter loven. Når du bryder den mindste del i loven, bryder du hele loven (Jak 2:10), og det er derfor, at alle uden undtagelse ender som en komplet synder under loven.

Vil du vide mere om Romerbrevet? Klik venligst på banneret nedenfor for at få din gratis bog om Romerbrevet.
Bibelstudier om Romerbrevet

Du kan være oprigtig i dit ønske om at følge loven og gøre dit bedste, men Guds retfærdighed, som Han forlanger af os, kan aldrig opnås ved at følge loven. Du må indse, at den eneste grund til, at Gud gav os loven, var, at vi skulle erkende vores synd. Fordi vi er svage i kødet, kan ingen følge Guds lov i dens helhed.

Det er derfor at Gud, for at udfri os fra alle vores synder, sendte Sin søn til jorden og fik Ham døbt af Johannes Døber, for at Han skulle tage alles synd på Sig. Ved at få Ham døbt i kødet blev al synd i verden med andre ord placeret i Hans kød. Det er derfor, at de hellige skrifter fortæller os, at Gud “fordømte dermed synden i kødet” i Jesus, og det er sådan, at Gud gjorde os syndfrie.

Vi må vide og tro på, hvordan Gud fik vores synder til at forsvinde. Ved at få Sin søn døbt af Johannes Døber, menneskehedens repræsentant, placerede Gud alle vores synder på Jesus. Derefter lod Han Jesus bære al synd i verden til korset, og for at betale syndens lod i vort sted blødte og døde Han på korset. Og ved Hans genopstandelse fra døden, åbnede Han vejen til udfrielsen for alle dem, som tror på det. Således har Gud planlagt og udført vores udfrielse fra synd.


Vi må derfor tro i vores hjerter, at Jesu dåb og Hans blod på korset skulle være vores forsoning. De, som tror på Guds retfærdighed, må tro på Jesu dåb og Hans blod på korset.

Også du må tro på denne måde for at modtage forladelsen for alle dine synder og for at blive fuldstændigt retfærdiggjort og være syndfri. Du må forstå, hvordan Gud har fået dine synder til at forsvinde og følge Hans vilje og tro på det foran Gud og ikke tro på dine egne gerninger.

Tilbage

 


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.