" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Prædikener om vigtige emner af Pastor Paul C. Jong

 

Hils På Hinanden


I sit efterskrift beder Paulus apostelen helgenerne i Rom om at hilse på hinanden. Hvem kan vi af hele vores hjerte hilse på i Herrens navn i denne tid? Vi kan med glæde hilse på de præster og troende, som prædiker Guds ord over hele verden. Vi kan have fællesskab med dem, som er blevet frelst ved at læse bøgerne om evangeliet om vandet og Ånden. Også vi har kirkerne, de troende og guds tjenere, som vi kan hilse på i Kristus.

Eftersom ikke alle tror på evangeliet om vandet og Ånden, kan de retfærdige ikke hilse på alle. Der er ikke alt for mange mennesker i denne verden, som vi kan hilse på med glæde. Det er kun beklageligt, at der ikke er så mange mennesker, som tror på evangeliet om vandet og Ånden, med hvem vi kan have fællesskab i den samme tro. Vi kan ikke have et fællesskab med de syndere, som foregiver at være Guds tjenere i verdens kirker.


Ligesom at synden og Helligånden ikke kan hvile sammen, kan syndere og de retfærdige heller ikke hilse på hinanden. Dem, som tror på evangeliet om vandet og Ånden, kan tilbyde åndelige gudstjenester for Gud og arbejde for det åndelige. Men synderne, som endnu ikke har modtaget syndernes forladelse, forsøger at blive frelst ved at overholde Guds lov, og således kan de ikke have et åndeligt fællesskab med de retfærdige. Ligesom et dyr og et menneske ikke kan tale sammen, kan de retfærdige ikke have et åndeligt fællesskab med synderne.

Vi kan se, at de eneste mennesker, som Paulus havde et åndeligt fællesskab med, var dem, som havde den samme tro som hans. Vi ved, at hvis nogen havde et fællesskab med Paulus, var det fordi, at Paulus anerkendte hans/hendes tro. Så tænkte jeg: “Hvis jeg skulle tage til en bestemt egn i dag, hvem ville jeg så tage hen og hilse på?” Jeg er sikker på, at jeg ville tage hen til Sokcho kirken, hvis jeg tager til Sokcho og Gangneung kirken, hvis jeg tager til Gangneung. Jeg kan møde Guds tjenere og troende og have fællesskab med dem og bryde brødet sammen med dem. Jeg kan også besøge mine søstre og brødre dér og hilse på dem. Men de folk, jeg hilser på, er kun dem, som tror på evangeliet om vandet og Ånden og dem, som jeg kan dele den samme tro på Helligånden med.

Vi kan se, hvor velsignede de folk er, hvis tro Paulus har anerkendt. Hvor er det fantastisk, at vi kan bekræfte evangeliet om vandet og Ånden overfor hinanden. Har du troen på evangeliet om vandet og Ånden, som lader dig hilse på andre? Kan du bekende uden tvivl overfor Gud, at du er syndfri?


Jeg havde en mulighed for at hilse på mine brødre og søstre i troen, da jeg besøgte Kina. Jeg besøgte en broder, som boede ved bredden af Heran floden. Så snart vi vågnede den næste morgen, tilberedte han et stort morgenbord til os. Vi sad omkring et stort rundt bord, den slags man bruger, når man har en kæmpestor familie, og vi havde et dejligt fællesskab med de troende dér. Der var også en evangelist i en by tæt på, som meget gerne ville møde os. Så vi besøgte også ham og delte fællesskabet med ham. Vi kan hilse på alle, som tror på evangeliet om vandet og Ånden.

Hvor ville jeg tage hen, hvis jeg skulle besøge USA? Jeg ville besøge pastor Samuel Kim og hans hustru i Flushing, New York. Jeg ville også besøge The New Life Church for at møde vores brødre og søstre dér. Også i Rusland findes der en kirke for de genfødte, og den besøgte jeg for nogle få år siden. I Japan ville jeg meget gerne besøge dekan Soon-Ok Parks hus i Tokyo.

Vi er de retfærdige, som er blevet frelst ved vores tro på evangeliet om vandet og Ånden. Vi blev ikke frelst på grund af vores køds fortræffeligheder, men på grund af Guds retfærdighed, som vi har modtaget gennem vores tro på evangeliet om vandet og Ånden.

Som du kan se, er der nogle mennesker, som det er bestemt, at de retfærdige skal møde, ligesom at Paulus havde en liste over folk i Romerbrevet kapitel 16. Som Paulus kan vi ikke hilse på hver eneste kristen, for de har ikke alle den rigtige tro, men kun dem, som kender og tror på Guds retfærdighed, kan vi møde. Vi kan ikke gøre andet end prise Gud for at have givet os den tro med hvilken, vi kan hilse på andre og andre kan hilse på os.Paulus advarede os om at vi skal holde os væk fra disse mennesker

Fra vers 17 giver Paulus os det andet råd, at vi skal holde os væk fra dem, som kun tjener deres egne maver: “Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem! Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med søde og indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker” (Rom 16:17-18). Der er dem, som ikke tjener Kristus, men deres egne maver. Det er dem, som skaber splid mellem de troende og bedrager de naive med indsmigrende ord og glat tale. Vi må ikke hilse på sådanne mennesker, men holde os væk fra dem.

Paulus advarede os om at holde os væk fra sådanne mennesker, for de kan kun nyde at skabe splid i kirken og fordærve dem, som virkelig tror på Gud, og de samler de naive for at nære deres eget begær. Sådanne svigagtige kristne ledere forsøger at holde folk under synden ved at lære deres tilhængere fuldstændigt at adlyde loven. De fylder blot deres egne maver i Jesu navn og bedrager de uskyldige. Der er ikke behov for, at vi skal hilse på dem, for de er kun i menigheden for at tjene deres egen maver.Evangeliet om vandet og Ånden må udbredes til alle nationer!

For det tredje talte Paulus om at udbrede evangeliet til alle nationer. Vers 26 siger: “Men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed.” Evangeliet om vandet og Ånden, som Paulus prædikede, er i sandhed det evangelium, som alle nationer må tro på og adlyde. Det er kun alt for uheldigt, at de fleste egne, i hvilke Paulus etablerede kirker sammen med dem, som troede på evangeliet om vandet og Ånden, nu er blevet muslimske regioner.

På den tid tog Paulus til disse egne og etablerede kirkeledere blandt de troende i evangeliet om vandet og Ånden, som indeholder Guds retfærdighed. Det svarer til den måde, vi i dag sender arbejdere til vores kirker efter at have uddannet dem i vores missionskole. Selvom kirkerne på den tid beholdt troen på “Én Herre, én tro, én dåb” (Ef 4:5), så undlod de at holde fast ved troen på evangeliet, eftersom de ikke skrev evangeliet ned.


Lige nu er vi i færd med at oversætte vore bøger til tyrkisk. En person fra Tyrkiet var så berørt af vores engelske udgaver, at han frivilligt tilbød at oversætte dem. Vi begynder nu at udbrede evangeliet om vandet og Ånden til dér, hvor Paulus selv engang prædikede evangeliet og etablerede Guds kirker. Vi prædiker det samme evangelium, som Paulus prædikede over hele den egn, som han besøgte. Det evangelium, som Paulus prædikede, var evangeliet om vandet og Ånden, som kan frelse alle nationer blot ved at tro på det og adlyde det.

I det sidste kapitel af Romerbrevet bad Paulus helgenerne i Rom om at hilse på hinanden, at holde sig væk fra dem, som kun fylder deres maver og at udbrede evangeliet om vandet og Ånden til alle nationer.Evangeliet om vandet og Ånden vil styrke os

Den fjerde ting, som Paulus nævnte var, at evangeliet om vandet og Ånden er Guds visdom, som vil styrke os: “Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyllet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed - ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen” (Rom 16:26-27). Hvad kunne styrke helgenerne i Rom? Det kunne Paulus’ evangelium om vandet og Ånden, og det gjorde det også. Dette evangelium er også Guds visdom.

I evangeliet, som Gud gav os, findes Hans visdom. Dette evangelium har magt til at fjerne alle synderne selv hos dem, som er utilstrækkelige. Dem, som tror på evangeliet om vandet og Ånden, er ikke blot gjort syndfrie, men også til prædikanter af dette evangelium, ligegyldigt hvor svage og ufuldstændige de end må være. Kun Guds visdom og evangeliet om vandet og Ånden, som kommer fra det, kan gøre os til hele mennesker. Der er ingen anden sandhed end dette evangelium, som kan styrke éns sjæl, hjerte, tanker og krop.

Paulus kaldte ikke bare evangeliet “evangeliet,” men “mit evangelium.” Evangeliet, som Paulus prædikede, var evangeliet om vandet og Ånden åbenbaret i både Det Gamle og Det Nye Testamente. Dette evangelium om vandet og Ånden er baseret på evangeliet åbenbaret gennem profeterne i Det Gamle Testamente og opfyldt ved Jesus Kristus i Det Nye Testamente. Det er derfor, at Paulus sagde, at “hans evangelium” var blevet åbenbaret ved mysteriet gemt i de profetiske hellige skrifter.


Evangeliet, som Paulus prædikede, var en del af offersystemet i Pentateuken i Det Gamle Testamente, specielt i Tredje Mosebog, og blev fuldendt ved Jesus Kristus i Det Nye Testamente som Guds retfærdighed gennem Hans dåb, Hans død på korset og Hans genopstandelse. Det er derfor, at Paulus gav al æren til “Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium.”

Evangeliet om vandet og Ånden styrker helgenerne og Guds tjenere. Gennem dette evangelium styrkes vores tro, sjæl, tanker, sind og krop. Hvordan kan vores tro styrkes? Hvad får os til at være stærke altid, når vi altid er svage?

Vores tro bliver stærkere og stærkere, fordi vi har modtaget Kristi frelse, som tog alle vores synder bort med Sin dåb og blodet på korset. Vi kan sige, at vi ingen synd har overfor Gud, fordi vores hjerter intet har at skamme sig over mere, og med denne åndelige tro uden skam kan vi udbrede evangeliet om vandet og Ånden til dem, som stadig er tynget af synden.De sidste formaninger

Paulus slutter kapitel 16 med en bøn: “Ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen.” Hvad ærer Gud mest af alt? At prædike Guds retfærdighed i Jesus Kristus ærer Gud mest. Vi æres også, når vi tjener evangeliet af hele vores hjerte.

Kernen i Paulus’ besked i kapitel 16 er dette: hils på hinanden, hold jer væk fra dem, som kun fylder deres maver, udbred evangeliet til alle nationer. Dette var det sidste råd, som Paulus gav til kirken i Rom. Evangeliet om vandet og Ånden, som Paulus prædikede har magt til at styrke os på alle måder. Det er det, som vi tror på. Troen på evangeliet om vandet og Ånden er den samme som den tro, apostlene i Bibelen havde, og den, som vores egen kirke tror på lige nu.


Kan du føle ligheden? Hver gang jeg læser Bibelen forbløffes jeg og indser, ar vi nærer den samme tro, som de bibelske personer, som levede for to tusind år siden, nærede.

Har du tænkt over, hvor mange mennesker vi deler evangeliet med hver dag? Vi deler evangeliet med ikke mindre end to tusind mennesker hver dag. Disse to tusind bliver snart til ti tusind, hvis de genfødte helgener i hver nation prædiker evangeliet til deres naboer, og de ti tusind skal kun dele det én gang, og så bliver det til tyve tusind. Som du kan se er udbredelsen af evangeliet til hele verden ikke så en umulig en opgave alligevel.

Selvfølgelig er meningen med vores bøger om evangeliet om vandet og Ånden, at de ikke forsvinder, men bliver gemt, og deres buskaber forandres ikke, ligegyldigt hvor mange der læser dem. når der er en bog, som indeholder evangeliet om vandet og Ånden, vil mange mennesker låne og læse den, og Guds evangelium vil blive udbredt. Dagen, hvor evangeliet vil nå hele verden, er ikke langt væk.

Guds retfærdighed, som du har ved troen, er evangeliet om vandet og Ånden, som selv folk i de udviklede lande ikke kender særlig meget. Det sande evangelium, som vi ønsker at dele med hele verden, er et mysterium ukendt for denne verden, og derfor ønsker vi ivrigt at åbenbare denne frelsens hemmelighed til alle dem, som vælter sig i synd. Guds retfærdighed åbenbaret i evangeliet om vandet og Ånden er så klar, at alle, som accepterer dette evangelium, vil takke og ære Gud.


Nogle mennesker synes, at det er mærkeligt, at vi igen og igen taler om evangeliet om vandet og Ånden. Men ligegyldigt hvor mange gange vi gentager det, så vil det medføre glæde og taksigelser i vores sjæl. Eftersom der stadig er så mange kristne, som lever syndige liv, vil vi igen og igen prædike evangeliet om vandet og Ånden til hele verden. Fordi evangeliet er det selvsamme evangelium, som blev givet til apostlene, inklusive Paulus, så bør alle sjæle tro på dette evangelium. Vi har brug for at lytte til det og skrive evangeliet om vandet og Ånden ind i vores hjerter, fordi det er essentielt for alle kristne.

Vi deler evangeliet med over to tusind mennesker hver dag gennem vores bøger, både de trykte og de elektroniske, og vores hjemmeside. Vi er sikker på, at hvis sandhedens sæd falder på frugtbar jord, så vil det være i stand til at skabe en høst, som er tredive, tres eller hundrede gange større end det, der blev sået. Jeg takker Gud, fordi Han har åbnet vejen for os til at udbrede evangeliet over hele verden. Jeg beder om, at Gud vil styrke troen endnu mere hos Sine tjenere.

Evangeliet om vandet og Ånden, som nu udbredes over hele verden, er en ny bølge af sandhed om frelsen. Dette evangelium er den eneste måde, hvorpå du kan modtage Helligånden og træde ind i Guds rige. Ligegyldigt hvor meget du søger blandt sekulære religioner, vil du ikke finde evangeliet om vandet og Ånden.


Folk over hele verden vil takke Gud, fordi de nu kan tro på Hans retfærdighed gennem evangeliet om vandet og Ånden. Alle, som læser vores bøger, vil udbryde: “Åh! Sådan frelste Jesus mig fra mine synder!”, for de har aldrig hørt dette evangelium før.

Dem, som ønsker at blive fri af syndens åg og dem, som for evigt ønsker at modtage Helligånden, vil modtage den fuldendte tilgivelse for deres synder og fred i sindet, når de endelig kender og accepterer evangeliet om vandet og Ånden. Fra dette øjeblik vil evangeliet om vandet og Ånden udbredes til hver eneste nation i verden.

Mit hjerte fyldes med glæde ved tanken om, at evangeliet om vandet og Ånden udbredes over hele verden. Selvom jeg tjener evangeliet, ved jeg, at jeg stadig er fyldt med svaghed og ufuldstændighed. Men fordi jeg fuldt og helt tror på evangeliet om vandet og Ånden og kender Guds retfærdighed, vil jeg altid modtage ny styrke fra Herren, så jeg kan fortsætte med at tjene Hans evangelium. Evangeliet er nu nået ud til flere nationer: flere mennesker har læst vores bøger og er blevet forbløffede over det perfekte evangelium.

Vil du vide mere om Romerbrevet? Klik venligst på banneret nedenfor for at få din gratis bog om Romerbrevet.
Bibelstudier om Romerbrevet

De, som tror på Guds retfærdighed over hele verden, er dem, som er blevet frelst ved at tro på evangeliet om vandet og Ånden. Grunden til, at vi kan stå som fuldstændige og hele mennesker på trods af vores svagheder, er fordi, at vi tror på Vorherre og Guds retfærdighed. Vi er Guds arbejdere. Vi søger ikke blot at opfylde vores kødelige behov, men at sprede den sande tro over hele verden. Jeg velsigner og håber, at mange retfærdige troende vil se vores udfordring i øjnene og udbrede evangeliet over hele jorden.


Som Paulus kan vi udbrede evangeliet om vandet og Ånden, uanset hvornår Herren kommer. Lad os sammen arbejde hårdt for denne store opgave. Når vi udbreder evangeliet til alle hjørner i verden, så vil Herren opfylde Sit løfte om at komme og tage os med hjem. Vi må lytte omhyggeligt til det, Paulus rådgiver os, hilse på hinanden og opmuntre hinanden. Selvom vi er ufuldstændige i vores gerninger, er vi stærke i ånden gennem vores tro på Guds retfærdighed. Vi ved, hvor retfærdig og sikker vores tro på evangeliet om vandet og Ånden er. Vi tror virkelig på Vorherre, som er Guds perfekte retfærdighed.

Når vi ser på denne verden med vores tro på Guds retfærdighed, så ser vi, at der er så meget, der skal gøres. Vi kan alle leve vores liv ved at udbrede evangeliet over hele jorden, imens vi priser Gud med vores tro på Kristus, som er Guds retfærdighed.


Halleluja! Jeg priser Vorherre for altid, Guds retfærdighed.

Tilbage

 


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.