" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  Studium i Tabernaklet

 

The Tabernacle

Tabernaklet var Jesu Kristi skygge, Han, som har tilgivet alle israelitternes synder, og alle, som tror på Ham. Vorherre var den sande ejer af Tabernaklet. Og Han var Frelseren, som har renset alles synder bort én gang for alle og på samme tid det hellige offer selv for hele menneskeheden.

Selvom folkene i Israel syndede hver eneste dag, så kunne de, ved at lægge deres hænder på hovedet af det lydefri offerdyr i Tabernaklets gård, overføre alle deres synder til offerdyret. Således kunne enhver, som troede på præstedømmet og det hellige offer givet ifølge det hellige system, modtage syndernes forladelse, som vaskede deres synder bort, så de blev så hvide som sne. På samme måde er folkene i Israel og dem af os, som er troende, blevet iklædt velsignelsen i syndernes forladelse og har fået et liv sammen med Herren for evigt ved at tro på Jesu dåb og offer, den sande mening med Tabernaklet.

Ikke blot israelitterne, men også de sande troende, kan kun blive udfriet fra deres synder ved at tro på Jesus, Tabernaklets Herre. Tabernaklet lærer os, hvad gaven om syndernes forladelse er, som Gud har givet til alle. Som sådan er Tabernaklet selve Jesu Kristi substans.

Jesus er blevet alle synderes Frelser. Enhver synder, hvem han/hun end er, kan blive syndfri blot ved at tro på Jesu dåb, Hans blod på Korset og sandheden, at Han er Gud selv. Vi kan slippe for Guds dom ved vores tro på den purpurblå, den purpurrøde og den karminrøde tråd med andre ord ved at tro på Jesu dåb, Hans blod og Hans guddommelighed. Jesus er porten til Himmerige.

Apostlenes Gerninger 4:12 fortæller: "Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved". Ingen anden end Jesus kan frelse alle mennesker fra deres synder. Der er ingen anden Frelser end Jesus. I Joh 10:9 står der: "Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange". 1 Tim 2:5 siger: "For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus", og i Matthæusevangeliet 3:15 står der: "Men Jesus svarede ham: "Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed"". Alle disse vers bevidner denne sandhed.

Jesus kom til denne jord i menneskeskikkelse, og ved at modtage Hans dåb (den purpurblå tråd) og udgyde Sit blod (den karminrøde tråd) har Han frelst synderne. På denne måde er Jesus blevet frelsens dør for alle syndere. Ligesom forhænget i porten i Tabernaklets gård var vævet af purpurblå, purpurrød og karminrød tråd, så tog Jesus, da Han kom til denne jord, først og fremmest al synd i verden på sig selv med sin dåb, som Han modtog af Johannes Døber. Derfor blev Han det hellige offer, Guds Lam (Joh 1:29).

For det andet døde Han i deres sted efter at have taget alle synderes overtrædelser på sig og har derved givet nyt liv til dem, som tror. For det tredje var denne Jesus Gud Selv. I 1 Mosebog 1:1 står der: "I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden", og i 1 Mosebog 1:3: "Gud sagde: "Der skal være lys!" Og der blev lys". Jesus var ingen anden end denne ordets Gud, Den, som skabte hele universet og alt i det med Sit Ord.

Gud beordrede Moses til at lave forhænget indtil Tabernaklets gård med purpurblå, purpurrød og karminrød tråd og fint vævet stof. Jesus, som er Gud Selv, fuldendte sit arbejde med at retfærdiggøre syndere ved at komme til denne verden i menneskeskikkelse og frelse sit folk fra alle deres synder gennem sin dåb og døden på Korset. Disse tre gerninger er den måde gennem hvilken, Kristus har frelst syndere, og de er beviset på denne sandhed.

I Efeserbrevet 4:4-6 sagde apostelen Paulus: "Ét legeme, og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle". Dette Ord refererer til frelsen fra synd skabt af den purpurblå, den purpurrøde og den karminrøde tråd og det fint vævede stof.

Gennem vores fordybelse i Tabernaklet må vi erkende dets korrekte sandhed og derved blive tilgivet for alle vores synder.


Choose from the categories below to see a gallery of images of the Tabernacle and read sermons related to each image.


Printet Version   |  

 
Bible studies
    Prædikener
    Bekendelser om tro
    Hvad er evangeliet?
    Bibelske termer
    FAQ om den kristne tro
 

   
Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.