Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.


 

  • Syndernes forladelse
  • Eller tilgivelsen af synd. Syndere bliver tilgivet, når de bliver renset for synd én gang for alle gennem evangeliet om vandet, blodet og Ånden. Troen på evangeliet om vandet og Ånden er at tro på Jesu eksistens som Guds Søn, Hans nedstigning til verden som et menneske, Hans dåb og korsfæstelse for menneskehedens frelse.

    Frelsen, som Jesus gav menneskeheden gennem troen på Hans dåb og blod (som der står skrevet i Det Gamle Testamente) er, at Jesus selv ville frelse alle mennesker fra synd. Frelsen i Bibelen peger på bortvaskningen af synd gennem troen på dåben og Hans blod. Alle synder blev overført til Jesus, så der er ikke længere synd i menneskehedens hjerte.

    Vi kan kalde os selv de frelste og de retfærdiggjorte, men kun efter at alle vores synder er blevet overført til Jesus gennem Hans dåb.


    Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.