" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Chichewa udgave 19

 

Chikondi cha Mulungu Chovumbulutsidwa Kupitira mwa Yesu, Mwana Wobadwa Yekha ( II )
- Ziphunzitso pa Uthenga wa Yohane (II)

 • Elektronisk Bog Format : Acrobat PDF Reader
 • Nuværende antal downloads : 13
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

Kulengeza:
Chikondi cha Mulungu Chovumbulutsidwa Kupitira mwa Yesu, Mwana Wobadwa Yekha

Kufothokoza:

Chikodi Chovumbulutsidwa Kupitira mwa Yesu Khristu

Chinalembedwa, “Palibe munthu anaonapo Mulungu ndi kale lonse, Mulungu wobadwa yekha amene ali pachifuwa cha Atate ndiye amene anafotokoza za Mulungu” (Yohane 1:18).
Yesu anaulura mokwana bwanji chikondi cha Mulungu kwaife! Kodi ndi choona cheni-cheni chotani chachipulumutso chili mu uthenga wa madzi ndi Mzimu! Sitinadzitsutse polandira chipulumutso kupitira mu chikhulupiliro chathu mwa Yesu, amene anabwera mwa madzi ndi magazi. (1 Yohane 5:6).
Ndikhulupilira kuti nonsenu m’kukhulupilira mwa Yesu Khristu amene anavumbulutsa chikondi cha Mulungu, sungani chikhulupiliro mu chikondi Chake m’mitima yanu, ndipo nthawi zonse mkhale ndi moyo pacifukwa cha kufalitsa chikondicho. Ndikhulupilira kuti mdzafuna dalitso la chikhulukiro cha uchimo mwa kukumana ndi Mulungu kupitira mu uthenga wa madzi ndi Mzimu.

Mau a wosindikiza:

Umboni wa mu Baibulo Wakuti Yesu Ananyamura Machimo Onse Adzikoli

Pamene Yesu analandira ubatizo, Iye analamura Yohane M’batizi kuti amubatize Iye, kunena, “Pa nthawi ino lola kuti zikhale choncho, chifukwa n’koyenera kwa ife kutero kuti tikwaniritse chilungamo chonse” (Mateyu 3:15). Ambuye ananyamura machimo onse mwa kulandira ubatizo ndipo anchotsa machimo onsewo mwakuwanyamulira pa Mtanda. Ambuye athu anakwanilitsa chilungamo chonse mwa kunyamura machimo onse adziko kupitira mu ubatizo Wake.
Ichi ndicho cifukwa Yohane M’batizi ananena patsiku losatira la ubatizo wa Yesu, “Taonani! Mwanawankhosa wa Mulungu amene akuchotsa uchimo wa dziko!” (Yohane 1:29) Tiyenera kusunga m’mtima choonadi chakuti si tingalandire chikhululukiro choona cha uchimo kopanda kukhulupilira mu ubatizo Wake limodzi ndi magazi Ake pa Mtanda.

 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Chichewa udgave 19
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.