" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Oromo udgave 7

 


BARRI MORMITUU KIRISTOOS BARA KITIMAMUU, BARA BUTAMUU FI BARA MOOTUMMAA BAR-KUMEE DHUFAA JIRUU DHA? ( I )

- Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul'ataa

 • Elektronisk Bog Format : MS Reader
 • Nuværende antal downloads : 28
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

Qabiyyee

Arirrata (Sensa)

Boqonnaa 1
Dubbii Mul'ata Waaqayyoo Dhaga'i (Mul'ata 1:1-20)
Waggoota Torban Sana Beekuu Qabna

Boqonnaa 2
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Efesooniif Barreeffame (Mul'ata 2:1-7)
Amantii Wareegama Baachuu Danda'u
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Simirinaaf Barreeffame (Mul'ata 2:8-11)
Hanga Du'aatti Amanamaa ta'i
Kan Cubbuuttii Fayyu Eenyu?
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Phergaamoof Barreeffame (Mul'ata 2:12-17)
Duuka Buutota Barsiisa Niqolaawotaa
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Tiyaatiraatiif Barreeffame (Mul'ata 2:18-29)
Bishaaniifi Hafuuraan Fayyina Argatteetta?

Boqonnaa 3
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Sardeesiif Barreeffame (Mul'ata 3:1-6)
Warra Uffannaa Isaanii HinXureessine
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Filaadelfiyaaf Barreeffame (Mul'ata 3:7-13)
Garbootaafi Qulqulloota Warra Waaqayyoon Garaa Ciibsan
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Laa'odiiqeyaaf Barreeffame (Mul'ata 3:14-22)
Jireenya Duuka Buutummaaf Amantii Dhugaa Barbaachisa

Boqonnaa 4
Yesuus Isa Teessoo Waaqayyoo Irra Taa'ee Jiru Ilaali (Mul'ata 4:1-11)
Yesuus Waaqayyoo dha

Boqonnaa 5
Yesuus Inni Teessoorra Jiru Bakka Bu'aa Waaqayyo Abbaa Ti (Mul'ata 5:1-14)
Hoolicha Isa Teessoorra Taa'ee Jiru

Boqonnaa 6
Baroota Torban Waaqayyoon Kaa'aman (Mul'ata 6:1-17)
Mallattoolee Baroota Torbanii

Boqonnaa 7
Bara Dhiphina Guddaa Sana Keessa Kan Fayyuu Eenyuu Dha? (Mul'ata 7:1-17)
Kottaa Amantii Loluu Danda'u Haaqabaannuu


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Oromo udgave 7
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.