" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den filipinsk udgave 7

 


Ang Panahon ba ng Anticristo, Pagmamartir, Rapture at ang Milenyong Paghahari ay Darating? (I)

- Mga Komentaryo at mga Sermon sa Aklat ng Apocalipsis

 • Elektronisk Bog Format : MS Reader
 • Nuværende antal downloads : 203
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

Mga Nilalaman
Paunang Salita

KABANATA 1
Pakinggan ang Pahayag ng Salita ng Diyos (Apocalipsis 1:1-20)
Dapat Nating Malaman Ang Pitong Kapanahunan

KABANATA 2
Liham sa Iglesia ng Efeso (Apocalipsis 2:1-7)
Ang Pananampalatayang Maaaring Yayakap sa Pagmamartir
Liham sa Iglesia ng Smirna (Apocalipsis 2:8-11)
Manaliting Tapat hanggang Kamatayan
Sinong Naligtas mula sa Kasalanan?
Liham sa Iglesia ng Pergamo (Apocalipsis 2:12-17)
Ang mga Tagasunod sa Doktrina ng mga Nicolaita
Liham sa Iglesia ng Tiatira (Apocalipsis 2:18-29)
Naligtas ka na ba sa Pamamagitan ng Tubig at Espiritu?

KABANATA 3
Liham sa Iglesia ng Sardis (Apocalipsis 3:1-6)
Ang Mga Hindi Nagdungis ng Kanilang Mga Puting Damit
Liham sa Iglesia ng Filadelpfia (Apocalipsis 3:7-13)
Ang mga Lingkod at Hinirang ng Diyos na Nagbibigay Lugod sa Kanyang Puso
Liham sa Iglesia ng Laodicea (Apocalipsis 3:14-22)
Ang Tunay na Pananampalataya Para sa Buhay Pagiging Disipulo

KABANATA 4
Tumingin kay Jesus na Siyang Nakaluklok sa Trono ng Diyos (Apocalipsis 4:1-11)
Si Jesus ay Diyos

KABANATA 5
Si Jesus ang Nakaluklok Bilang Kinatawan ng Diyos Ama (Apocalipsis 5:1-14)
Ang Corderong Nakaluklok sa Trono

KABANATA 6
Ang Mga Pitong Kapanahunang Itinakda ng Diyos (Apocalipsis 6:1-17)
Ang Mga Panahon ng Mga Pitong Selyo

KABANATA 7
Sino ang Maliligtas sa Panahon ng Matinding Kapighatian? (Apocalipsis 7:1-17)
Tayo'y Magkaroon ng Pananampalataya ng Pakikibaka


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    filipinsk udgave 7
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.