" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den filipinsk udgave 18

 

Ang Pag-ibig ng Diyos na Nahayag sa pamamagitan ni Jesus, Ang Bugtong na Anak ( I )
- Mga Sermon sa Ebanghelyo ni Juan (I)

 • Elektronisk Bog Format : MS Reader
 • Nuværende antal downloads : 50
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

Mga Nilalaman

Panimula

KABANATA 1
Si Jesu-Cristo, Ating Buhay (Juan 1:1-4)
Dapat Tayo ay Isilang ng Diyos (Juan 1:12-18)
Ang Pag-ibig ng Diyos na Naihayag sa pamamagitan ni Jesus, ang Bugtong na Anak (Juan 1:15-18)
Ang Katotohanang Pinatotoo ni Juan Bautista (Juan 1:19-28)
Ang Biblikal na Katibayang Pinasan ni Jesus Lahat ng Kasalanan ng Sanlibutan (Juan 1:29-39)
Ang Pananampalataya na Nananalig Lamang sa Salita ng Diyos (Juan 1:1-8)
Hindi Tayo Higit na Magiging Maligaya Kaysa Dito (Juan 1:29-31)
Sa Anong Uri ng Anyo Tayo ay Dinalaw ng Ating Manlilikha? (Juan 1:1-13)
Sino si Juan Bautista? (Juan 1:19-42)


KABANATA 2
Tayo Ay Maligaya Kung Ating Tatanggapin si Jesus sa Ating mga Puso (Juan 2:1-11)
Malalasap Natin ang mga Pagpapala mula sa Diyos Kung Tayo ay Susunod Lamang sa Salita ng Diyos (Juan 2:5)


KABANATA 3
Kailangan Tayong Isilang na Muli sa Pamamagitan Ng Kaalaman at Pananalig sa Paraang Ito (Juan 3:1-6)
Kayo Ba ay Nananalig sa Binigay ng Diyos na Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu? (Juan 3:1-8)
Ano ang Nagbigay Posibilidad Upang Tayo ay Isilang na Muli? (Juan 3:1-15)
Tunay Bang Alam Ninyo ang Pag-ibig ng Diyos? (Juan 3:16)
Ating Isagawa ang Espiritual na Gawain na may Pananampalataya (Juan 3:16-17)


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    filipinsk udgave 18
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.