" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Cebuano udgave 12

 


Serye 1 ni Paul C. Jong sa Espirituhanong Pagtubo

-Ang Ebanghelyo ni Mateo (I)

 • Elektronisk Bog Format : MS Reader
 • Nuværende antal downloads : 24
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

MGA SULOD

Pasiuna

KAPITULO 1
Ang Kagikanan ni Kristo Jesus (Mateo 1:1-6)
Mohatag Kita og mga Pagpasalamat ngadto sa Atong Ginoo nga si Jesus Kinsa Mianhi aron Pagluwas Kanato (Mateo 1:18-25)
Si Jesus nga Gipanamkon Pinaagi sa Balaang Espiritu (Mateo 1:18-25)

KAPITULO 2
Hain Nato Ikahibalag Ang Ginoo sa Tukma? (Mateo 2:1-12)

KAPITULO 3
Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus (Mateo 3:1-17)
Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan (Mateo 3:13-17)

KAPITULO 4
Ang Panalangin Maoy Pagkahadlok sa Dios ug Pag-alagad sa Dios (Mateo 4:1-11)

KAPITULO 5
Ang Pagpanudlo didto sa Bukid (Mateo 5:1-16)

KAPITULO 6
Ang Pagpanudlo sa Ginoo sa Pag-ampo (1) (Mateo 6:1-15)
Ang Pagpanudlo sa Ginoo sa Pag-ampo (2) (Mateo 6:5-15)
Pagkinabuhi uban sa Inyong mga Kasingkasing Diha sa Ginoo (Mateo 6:21-23)
Ayaw Kabalaka Mahitungod sa Inyong Kinabuhi, Apan Salig Lamang sa Dios (Mateo 6:25-34)
Igo na alang sa Adlaw ang Iyang Kaugalingong Kahasol (Mateo 6:34)

KAPITULO 7
Pinaagi sa Pagsalig diha sa Gahum sa Ebanghelyo, Kita Kinahanglan Mosulod sa Sigpit nga Ganghaan (Mateo 7:13-14)
Unsa ang Angay Natong Buhaton kon Kita Biyaan sa Ginoo sa Katapusang Adlaw? (Mateo 7:21-23)
Pagtuo Nga Makahimo sa Kabubut-on sa Dios nga Amahan (Mateo 7:20-27)
Kita Makasulod sa Langit Lamang sa dihang Kita Mahibalo sa Kabubut-on sa Amahan ug Mosalig Niini (Mateo 7:21-27)
Pagbantay sa Bakakon nga mga Profeta Kinsa Nagtinguha Lamang sa Inyong Salapi (Mateo 7:13-27)

KAPITULO 8
Ang Pag-ayo sa Espirituhanong mga Sanglahon (Mateo 8:1-4)
"Isulti Mo Lamang ang Pulong" (Mateo 8:5-10)
Sunda Una ang Ginoo (Mateo 8:18-22)


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Cebuano udgave 12
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.