" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Cebuano udgave 18

 


Ang Gugma sa Dios Gipadayag pinaagi kang Jesus, Ang Bugtong Anak ( I )

Mga Pagpanudlo diha sa Ebanghelyo ni Juan (I)

 • Elektronisk Bog Format : MS Reader
 • Nuværende antal downloads : 10
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

MGA SULOD

Pasiuna


KAPITULO 1
Kristo Jesus, Atong Kinabuhi (Juan 1:1-4)
Kita Kinahanglan Mangatawo nga Iya sa Dios (Juan 1:12-18)
Ang Gugma sa Dios Gipadayag Pinaagi kang Jesus, ang Bugtong Anak (Juan 1:15-18)
Ang Kamatuoran nga Gipamatud-an ni Juan Bautista (Juan 1:19-28)
Ang Bibliyanhong Kalig-onan Nga si Jesus Midala sa Tanang Kasal-anan sa Kalibutan (Juan 1:29-39)
Ang Pagtuo sa Nagasalig Lamang diha sa Pulong sa Dios (Juan 1:1-8)
Dili Kita Magmalipayon Pa Kay Niini (Juan 1: 29-31)
Uban sa unsa nga Matang sa Talan-awon nga Miduaw ang Atong Maglalalang Kanato? (Juan 1:1-13)
Kinsa Si Juan Bautista? (Juan 1:19-42)

KAPITULO 2
Kita Malipayon Kon Atong Dawaton si Jesus nganhi sa Atong mga Kasingkasing (Juan 2:1-11)
Kita Makatilaw sa mga Panalangin Gikan sa Dios Lamang Kon Kita Motuman sa Pulong sa Dios (Juan 2:5)


KAPITULO 3
Kita Kinahanglan Mangatawo Pag-usab pinaagi sa Paghibalo ug Pagsalig Niini nga Paagi (Juan 3:1-6)
Kamo Ba Mosalig diha sa Hinatag sa Dios nga Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu? (Juan 3:1-8)
Unsay Makapahimo Kanato nga Mangatawo Pag-usab? (Juan 3:1-15)
Kamo ba sa Tinuod Nahibalo sa Gugma sa Dios? (Juan 3:16)
Mohimo Kita sa Espirituhanong Buhat pinaagi sa Pagtuo (Juan 3:16-17) 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Cebuano udgave 18
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.