" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Oromo udgave 1

 


DHUGUMA BISHAANII FI HAFUURATTII LAMMAFFAA DHALATTEETTAA?

 • Elektronisk Bog Format : MS Reader
 • Nuværende antal downloads : 200
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

Qabiyyee

Qabiyyee

Kutaa Tokkoffaa-Lallaba
 1. Fayyuudhaaf dursinee waa'ee cubbuu keenyaa beekuu qabna (Maarqos 7:8-9, 20-23)

 2. Ilmaan Namootaa Cubbamoota Ta'anii Dhalataniiru (Maarqos 7:20-23)

 3. Wantoota akka seeraatti yoo hojjenne, nu fayyisuu ni danda'uu? (Luqaas 10:25-30)

 4. Fayyina Barabaraa (Yohannis 8:1-12)

 5. Cuuphamuu Yesuusii fi Araara Cubbuu (Maatewos 3:13-17)

 6. Yesuus Kiristoos Bishaan, Dhiigaa fi Hafuuraan Dhufe (1 Yohannis 5:1-12)

 7. Cuuphamuun Yesuus Fakkeenya Fayyina Cubbamootaa ti (1 Pheexiros 3:20-22)

 8. Wangeela Araara Irraa Hafaa (Yohannis 13:1-17)

Kutaa Lammaffaa-Dabalata
 1. Dhuga ba'umsa Fayyinaa

 2. Ibsa Dabalataa

 3. Gaaffii fi Deebii


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Oromo udgave 1
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.