" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
  GRATIS e-Bogs Version af den Chichewa udgave 3

 


Njira yosalepera Yoti Mulandiliremo Mzimu Woyera

 • Elektronisk Bog Format : Acrobat PDF Reader
 • Nuværende antal downloads : 71
 • Om denne bog
 • Indholdsfortegnelse
 

Zamkati

Chigawo choyamba - maulaliki
 1. Mzimu Woyera Amagwira nchito Mmau a Mulungu alonjezo (Machitidwe 1:4-8)

 2. Kodi wina ndikugula Mzimu Woyera ndi nchito zake? (Machitidwe 8:14-24)

 3. Kodi unalandira Mzimu Woyera pamene unakhulupilira (Machitidwe 19:1-3)

 4. Awo ali ndi Chikhulupiliro monga cha Akuphunzira (Machitidwe 3:19)

 5. Kodi ukufuna kuyanjana ndi Mzimu Woyera? (1 Yohane 1:1-10)

 6. Khulupilirani kuti Mzimu Woyera akhazikike mwaiwe (Mateyo 25:1-12)

 7. Uthenga wokhoma wolola kuti Mzimu Woyera akhazikike mwaife (Yesaya 9:6-7)

 8. Mwandani kodi mumayenda madzi a moyo a Mzimu Woyera? (Yohane 7:37-38)

 9. Uthenga waubadizo wake unatiyeretsa ife (Aefeso 2:14-22)

 10. Yendani mu Mzimu! (Galatians 5:16-26, 6:6-18)

 11. Kuti moyo wako ukhalebe wa Mzimu Woyera (Aefeso 5:6-18)

 12. Kukhala ndiumoyo wodzaza ndi Mzimu Woyera (Tito 3:1-8)

 13. Nchito ndi patso ya Mzimu Woyera (Yohane 16:5-11)

 14. Kulapa kweni-kweni kolandiritsa Mzimu Woyera ndikothani? (Machitidwe 2:38)

 15. Ulandira Mzimu Woyera chabe ukadziwa chonaadi (Yohane 8:31-36)

 16. Udindo wa awo alandira Mzimu Woyera (Yesaya 61:1-11)

 17. Tikhale ndi chikhulupiliro ndi chiyembekezo mwa Mzimu Woyera(Aroma 8:16-25)

 18. Choona chochita kuti okhulupilira alandire kukhazikika kwa Mzimu Woyera (Yoshwa 4:23)

 19. Uthenga wokhoma unang'amba chinsalu cha Mtempele (Mateyo 27:45-54)

 20. Muthu ali ndi Mzimu Woyera amatsogolera ena kuti alandirenso Mzimu Woyerawo(Yohane 20:21-23)


Cigawo chachiwiri - Zolumikiza
 1. Maumboni a Chiphulumutso

 2. Mafunso ndi Mayankho


 

 
Free Christian eBooks
    e-Bøger Liste
    Chichewa udgave 3
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Hvad er E-Bog?
   
 • Om e-Bog
 •  
 • Hvordan læser man en e-Bog?
 •  
 • FAQs
 •  
 • Download Hjælp
 •     E-Bogs Læsere
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.