" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
 Helt GRATIS Trykte Bøger
- filipinsk udgave # 11

 


Ang mga Pangunahing Panuntunan ni CRISTO

- Ang Pananampalataya ng Credo ng mga Apostol

 

Anotasyon

Ang mga Pangunahing Panuntunan ni CRISTO : Ang Pananampalataya ng Credo ng mga Apostol

Paglalarawan

Tayong mga nananalig sa Diyos, ang pananampalataya at mga paniniwala ng mga Apostol ay nagbibigay sa atin ng mga mahahalagang espirituwal na aral. Ang kanilang mga pananampalataya ay nagiging isang mahalagang kayamanan sa ating mga puso, dahil sila'y nanalig sa ebanghelyo na tumatangan sa katuwiran ng Diyos. Samakatuwid, tayong lahat ay kailangan ang gayong pananampalataya ng agaran.
Sinumang naniniwala kay Jesus ay dapat malaman ang katuwiran ng Diyos at manalig dito, at kailangang palawigin ito sa buong mundo, sa gayon din lang malalaman ng iba itong katuwiran at manalig dito. At sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, lahat ng mga makasalanan ay dapat matutunan ang ukol sa Kanyang katuwiran. At sila'y dapat manalig, dahil ganito nila maaaring makamtan ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
Kung wala ang pananampalatayang magpapahintulot kaninuman upang makamit ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita, wala sinuman ang makatatanggap sa Panginoon bilang kanyang Tagapagligtas. Dapat tayo ngayong magbalik sa tunay na pananampalatayang nakakaalam at naniniwala sa katuwiran ng Diyos, yaon lang naniwala nitong katuwiran ng Diyos ang magiging Kanyang mga makaharing saserdote. Ang mga makaharing saserdote rito ay tumutukoy sa mga nagkamit ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil sa pananalig sa katuwiran ng Diyos. Tayo'y tunay na magiging mananampalatayang taglay itong tunay na pananampalataya sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa katuwiran ng Diyos at magiging Kanyang bayang matuwid. Ito'y higit na posible sa lahat ng nagtataglay din ng pananampalatayang taglay ng mga Apostol.


Mula sa tagapaglathala

Si Rev. Paul C. Jong ay pinangangaral ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa buong mundo ng halos dalawang dekada. Siya rin ay naglathala ng higit isang dosenang mahahalagang aklat pang-Kristiyano sa 52 wika. Ang kanyang mensahe ay lubos makapangyarihan at espirituwal na karamihan sa mga mambabasa ng kanyang mga aklat ay lubos na mabisa at maaaring mag-alis ng kabigatan ng kanilang mga kasalanan. Ang kanyang mga aklat ay tiyak gagabay sa lahat ng tao upang ipanganak na muli.


 

 
Free Christian Books
    Trykt Bogliste
    filipinsk udgave 11
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Om gratisbøger service
      Hvordan bestiller man gratis bøger
      FAQs
  Se
  Kurv
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.