" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
 Helt GRATIS Trykte Bøger
- Cebuano udgave # 2

 


Balik Ngadto sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu

 

Hubit

Kining usa ka libro mogiya kaninyong tanan sa pagbalik ngadto sa kahibulongan nga bulahang kalibutan sa ebanghelyo sa tubig ug sa Spiritu ug mobag-o sa inyong kinabuhi.

Batbat

Ako nakasiguro nga ang pagka-orihinal maoy makapahimong lunsay nga bililhon sa dili minao-mao nga mga libro. Ang atong mga libro hingpit nga orihinal. Sila ang unang mga libro sa atong panahon nga motukas sa mga linilong mahitungod sa pagbautismo ni Juan Bautista kang Jesus. Walay pasko sa unang duha ka siglo sa Sayong Iglesia. Ang Sayong Kristohanong Iglesia uban sa mga Apostoles ni Jesus misaulog lamang sa ika-6 sa Enero ingon nga Adlaw sa Pagbautismo kang Jesus sa suba sa Jordan ni Juan Bautista. Nganong ila mang gihatagan og dakong pagpasantop ang Baustimo ni Jesus sa ilang pagtulon-an? Ang atong libro nagahatag sa husto nga tubag sa pangutana. Ug ang tubag maoy yawe ngadto sa Apostolikanhong Tradisyon sa Kristyanismo. Ang labing hinungdanon nga tema sa atong mga ulohan mao ang kinatibuk-an nga sekreto sa Bautismo ni Jesus ug ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu (Juan 3:5). Dili lamang dalipsay nga isyu sa Kristyanismo kondili, ang kinauyokan nga pagpakabana sa tanang Kristohanon. Ang atong mga ulohan 100% Bibliyanhong pangatarungan, apan moukay sa dili matuod nga Kristohanon ngadto sa makalilisang nga pagbati sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.
Ang mensahe niini nga libro maoy motultol sa mga nagapangita sa matuod diha sa Bibliya.


Gikan sa Tagmantala

Si Paul Jong nagawali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa tibook kalibutan sulod sa duolan sa kawhaan na ka tuig. Siya usab nagamantala sa kapid-an na ka mga bililhong Kristohanong libro sa daghanang pinulongan sama sa Rusyanhon, Ininsik ug Hinapon. Ang iyang mensahe masangputon ug Espirituhanon hinungdan nga daghan sa nakabasa sa iyang mga libro nahinuklog ug nahaw-asan sa ilang luwan sa kasal-anan. Ang iyang mga libro sa pagkatinuod mogiya sa tanang katawhan sa pagpakatawo pag-usab. Kini maoy unang libro sa atong panahon nga magawali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu diha sa higpit nga pagsubay sumala sa Kasulatan.


 

 
Free Christian Books
    Trykt Bogliste
    Cebuano udgave 2
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Om gratisbøger service
      Hvordan bestiller man gratis bøger
      FAQs
  Se
  Kurv
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.