" I har fået det for intet, giv det for intet " (Matt 10:8)

HJEM  |  OVERSIGT  |  KONTAKT  |  HJÆLP    
Bibelstudier Gratis Kristne Bøger Gratis Kristne e-Bøger Om Os
 Helt GRATIS Trykte Bøger
- Cebuano udgave # 2

 


Balik Ngadto sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu

 

MGA SULOD

 1. Ang Kahulugan sa Orihinal nga Ebanghelyo sa Nagapakatawo Pag-usab <Juan 3:1-6>

 2. Mga Mini ug mga Erehis sulod sa Kristyanismo <Isaias 28:13-14>

 3. Ang Husto nga Espirituhanong Pagtuli <Exodo 12:43-49>

 4. Unsaon Paghimo ang Husto nga Pagsugid sa Sala <1 Juan 1:9>

 5. Ang Limbong diha sa Pangagpas sa Kapalaran ug Balaanong Pagpili <Roma 8:28-30>

 6. Ang Nausab nga Pagkasacerdote <Hebreohanon 7:1-28>

 7. Ang Bautismo ni Jesus Maoy Kinahanglanon Kaayo nga Kapaagihan Alang sa Kaluwasan <Mateo 3:13-17>

 8. Atong Pagabuhaton ang Kabubot-on sa Amahan Uban ang Pagtuo <Mateo 7:21-23> 

 
Free Christian Books
    Trykt Bogliste
    Cebuano udgave 2
 
 • Om denne bog
 •  
 • Indholdsfortegnelse
 •     Om gratisbøger service
      Hvordan bestiller man gratis bøger
      FAQs
  Se
  Kurv
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 New Life Mission. Alle rettigheder er forbeholdt.