Chinese 3

  • ㆍISBN : 8983145323
  • ㆍPages : 277

内住在我身上的圣灵 - 接受圣灵永不失灵的惟一方法

Paul C. Jong

在基督教中,最经常讨论的话题是罪的拯救及圣灵的内住。但极少人能够正确地理解基督教中这两个最重要的问题。然而,在现实生活中许多人虽说相信耶稣基督而事实上却对赎罪和圣灵一无所知。

你知道使你领受圣灵的真福音吗?如果你要神内住,那么你必须首先认识水和圣灵的福音,并相信它。这本书肯定可使全世界的基督徒获得罪的赦免,并得到圣灵。

Luisterboek
ZH/03/Ch1_圣灵根据神应许的道行事.mp3
Wegens COVID-19 en verstoring van de internationale postdienst hebben
wij onze 'Gratis Boekendienst' tijdelijk opgeschort.
In het licht van deze situatie kunnen we u de boeken momenteel niet opsturen.
Bid dat deze pandemie spoedig zal eindigen en dat de postdienst wordt hervat.