Dutch 1

  • ㆍISBN : 8983141867
  • ㆍPages : 409

BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?

Paul C. Jong

Het belangrijkste onderwerp in dit boek is "het wedergeboren zijn uit het Water en de Geest." Het onderwerp is uniek. Met andere woorden, dit boek verteld ons duidelijk wat "wedergeboren zijn" is en hoe men wedergeboren kan zijn uit het water en de Geest in overeenstemming met de Bijbel. Het water symboliseert het doopsel van Jezus in de Jordaan en de Bijbel zegt dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd. Johannes was de vertegenwoordiger van de gehele mensheid en een afstammeling van Aaron de Hogepriester. Op de Grote Verzoendag, legde Aaron zijn handen op het hoofd van de zondebok en gaf alle jaarlijkse zonden van de Israëli's eraan door. Het is een schaduw van de goede dingen die zullen komen. Het doopsel van Jezus is het tegenbeeld van het opleggen van handen. Jezus werd gedoopt door het opleggen van handen in de Jordaan. Dus nam Hij alle zonden van de wereld door Zijn doopsel weg en werd Hij gekruisigd om voor de zonden te betalen. Maar de meeste Christenen weten niet waarom Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd. Jezus' doopsel is de sleutel van dit boek, en het onmisbare deel van het Evangelie van het Water en de Geest. We kunnen wedergeboren worden door slechts in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis te geloven.

Wegens COVID-19 en verstoring van de internationale postdienst hebben
wij onze 'Gratis Boekendienst' tijdelijk opgeschort.
In het licht van deze situatie kunnen we u de boeken momenteel niet opsturen.
Bid dat deze pandemie spoedig zal eindigen en dat de postdienst wordt hervat.