" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Madi edition 3

 


Leti Adu-malekpe nyini Endri Ole ri esu 'jo ri 'i

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 16
 • About this book
 • Table of Contents
 

LEJO RUSIDI RI 'A DRILE 'I

Ewo alujoa rii - Lejo runzedi ri 'I
 1. Endri Ole ri ka ebu ide ta Rubanga 'a ti ubale ri 'a vu si (Ebu majua idele rii 1:4-8)

 2. Ma'di ka gba Endri Ole ri je ana mori ana ngasi ri si wa 'a? (Ebu maju 'a idele ri 'i 8:14-24)

 3. Anya 'ai'rea rii anyesu Endri Ole rii ra ya? (Ebu majua idele ri 'i 19:1-3)

 4. 'Ba a'i aidri rii alua ruvidi maju dri ri tro vi ri 'i (Ebu maju 'a idele ri 'i 3:19)

 5. Ile anyemuru Endri Ole ri tro alu ni ra ya? (Ofu atijoadru Yoana 'a sile ri 'i 1:1-10)

 6. Nya 'i ausini Endri Ole ri kolu nya ru ga (Mateo 25:1-12)

 7. Ofu Loso pelere ndro badia Endri Ole ri kolu 'ai 'ba asi ri 'i (I zaia 9:6-7)

 8. Eyi Endri Ole ri dri oludi tadru ri kodi adi si? (Yoana 7:37-38)

 9. Ofu Loso ana batisimu dri badia amengwi pelere ri 'i (Efeso 2:14-22)

 10. Anyaci Endri 'a si! (Galatia 5:16-26, 6:6-18)

 11. Bajoadru anya lidri ni gajo Endri Ole ri si (Efeso 5:6-18)

 12. Olujo lidri gadi Endri Ole ri si ndru ri si (Tito 3:1-8)

 13. Ebu vua hwe Endri Ole ri dri 'i (Yoana 16:5-11)

 14. Enzi rule anda Endri Ole ri esujo rii ingo 'i? (Ebu majua idele ri 'i 2:38)

 15. Nyi Endri Ole ria nyi akuka ni esu ni kesua tete nyi anda ni kpa (Yoana 8:31-36)

 16. Tati rubadi 'ba Endri Ole ri esuka ra ri bati ni ri 'i (Izaia 61:1-11)

 17. Kole 'a dubasi badri a'i kolu a'a vua igeni ki Endri Ole ri ni (Roma 8:16-25)

 18. Ta ce a'i 'ba dri sedi Endri Ole ri ni ai akujo ri 'i (Josua 4:23)

 19. Ofu loso pelere ndro kateni 'jo lemu dri ri 'ia ri sidi ri 'i (Mateo 27:45-54)

 20. Ma'di laku Endri Ole ri dri esudi ra rii ka goga hwe 'ba ziti ri ni sa 'aini Endri Ole rii esujo ra (Yoana 20:21-23)

Ewo Erijoadru rii - Lejo Tati 'a asejo ri 'i
 1. Sadini Lari dri 'i

 2. Lazi 'Ai tro


 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Madi edition 3
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.