" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
  Free eBook Version of Cebuano edition 13

 


Serye 2 ni Paul C. Jong sa Espirituhanong Pagtubo

-Ang Ebanghelyo ni Mateo (II)

 • Electronic Book Format : MS Reader
 • Current Downloads : 2
 • About this book
 • Table of Contents
 

MGA SULOD

Pasiuna

KAPITULO 9
Salig kang Kristo Jesus Kinsa Mianhi ingon nga Atong Dios (Mateo 9:1-13)
Si Jesus Kinsa Mianhi Pagluwas Kanato, nga Espirituhanong mga Paralitiko (Mateo 9:1-13)
Relihiyosong Pagtuo kontra Pagtuo Diha sa Ebanghelyong Gahum sa Tubig ug sa Espiritu (Mateo 9:1-17)
Mga Magbubuhat sa Dios (Mateo 9:35-38)


KAPITULO 10
Ang Gahum sa Pag-ayo sa Tanang mga Sakit Makita Diha sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu (Mateo 10:1-16)
Magkinabuhi Kita ingon nga mga Magbubuhat sa Dios (Mateo 10:1-8)

KAPITULO 11
Si Juan Bautista Dili Kapakyasan (Mateo 11:1-14)

KAPITULO 12
Si Jesus Nag-ingon nga Siya Nagatinguha sa Kaluoy ug Dili Paghalad (Mateo 12:1-8)
Buot Ba Kamo Mahibalo kon Unsa ang Pagpasipala Batok sa Balaang Espiritu? (Mateo 12:9-37)
Ang Dili Mapasaylo nga Sala ug Ang Kaakuhan sa Natawo Pag-usab (Mateo 12:31-32)
Diin si Satanas Buot Mopuyo? (Mateo 12:43-50)

KAPITULO 13
Ang Sambingay sa Upat ka mga Matang sa Kaumahan (Mateo 13:1-9)
Kamo Gitugotan na sa Paghibalo sa mga Tinago sa Gingharian sa Langit (Mateo 13:10-23)
Ang Gingharian sa Langit Sama sa usa ka Tawo nga Nagpugas og Maayong Binhi sa Iyang Uma (Mateo 13:24-30)
Ang Gahum sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu (Mateo 13:31-43)
Ang Gingharian sa Langit Sama sa Bahandi nga Nalubong sa usa ka Uma (Mateo 13:44-46)
Ang Gingharian sa Langit Sama sa Pukot Nga Gitaktak ngadto sa Dagat ug Nakakuha sa Tanang Matang sa Isda (Mateo 13:47-52)
Si Maria sa Pagkatinuod Dili Langitnon (Mateo 13:53-58)


 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Cebuano edition 13
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.