" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Oromo edition # 5

 

Gooftaa Keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e ( I )
- Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame

 

Qabiyyee

Seensa

Boqonnaa 1

Seensa Gara Roomaa Boqonnaa 1
Qajeelummaa Waaqayyoo Akka Wangeela Keessaatti Mul'ate (Roomaa 1:16-17)
Qajeelaan Amantiidhaan Jiraata (Roomaa 1:17)
Qajeelaan Amantiidhaan Jiraata (Roomaa 1:17-18)
Warra Jal'inaan Dhugaa Ukkaamsan (Roomaa 1:18-25)

Boqonnaa 2

Ittiin Lixa Roomaa Boqonnaa 2
Warra Ayyaana Waaqayyoo Cal'isan (Roomaa 2:1-16)
Dhaqna Qabaan kan Laphee ti (Roomaa 2:17-29)

Boqonnaa 3

Seensa Roomaa Boqonnaa 3
Cubbuuttii fayyuun amantii qofaan argama (Roomaa 3:1-31)
Waa'ee Gooftaatiif Waaqayyoon Ni Galateeffatta? (Roomaa 3:10-31)

Boqonnaa 4

Seensa Gara Roomaa Boqonnaa 4
Warra Amantiidhaan Eebba Samii Fudhatan (Roomaa 4:1-8)

Boqonnaa 5

Seensa Roomaa Boqonnaa 5
Karaa nama tokkoo (Roomaa 5:14)

Boqonnaa 6

Seensa Roomaa Boqonnaa 6
Hiikaa Cuuphamuu Yasuus isa Dhugaa (Roomaa 6:1-8)
Bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelummaa godhaa dhiyeessaa (Roomaa 6:12-19)


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Oromo edition 5
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.