" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Javanese edition # 1

 


Apa Panjenengan wis Temen Dilairaké saka Banyu lan Roh?

 Bagéyan Angka Siji - Kutbah
 1. Supaya dislametaké kita kudu ngélingi dosa kita lewih ndhisik (Markus 7:8-9, 20-23)

 2. Manungsa dilairaké dadi wong dosa (Markus 7:20-23)

 3. Menawa kita nuruti Torét, apa kuwi bisa nylametaké kita? (Lukas 10:25-30)

 4. Kaslametan Langgeng (Yohanes 8:1-12)

 5. Baptisané Gusti Jahshua lan pandhaméyanéng dosa-dosa (1 Petrus 3:20-22)

 6. Gusti Jahshua Kristus rawuh kanthi banyu, rah lan Roh (Yohanes yang pertama 5:1-12)

 7. Baptisané Gusti Jahshua ibarat kaslametané wong dosa (1 Petrus 3:20-22)

 8. Injil Pandhaméyan sing Malimpah-Limpah (Yohanes 13:1-17)

Bagéyan angka loro - Lampiran
 1. Kaseksén Kaslametan

 2. Katrangan Tambahan

 3. Pitakon & Wangsulan


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Javanese edition 1
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.