Javanese 1

  • ㆍISBN : 8983141492
  • ㆍPages : 443

Apa Panjenengan Wis Temen Dilairaké saka Banyu lan Roh?

Paul C. Jong

Ing antarané akéh buku ngenani “Injil dilairaké manéh”, buku iki dadi buku kang wiwitan kang mulang ngenani “Injil banyu lan Roh” kaya kang sinerat ing Kitab Suci. Manungsa ora bisa mlebu menyang Kratonéng swarga menawa ora dilairaké manéh saka banyu lan roh. Dilairaké manéh tegesé wong dosa dislametaké saka sakabéhé dosané srana iman marang baptisané lan sédané Gusti Jahshua ing kayu Salib. Ayo kita pracaya marang Injil banyu lan Roh banjur mlebu marang Kratonéng Swarga dadi wong mursid kang ora nduwé dosa.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.