" Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε " (Κατά Ματθαίον 10:8)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  |  ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ  |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΒΟΗΘΕΙΑ    
Βιβλικές Μελέτες Δωρεάν
χριστιανικά βιβλία
Δωρεάν Χριστιανικά
Ηλεκτρονικά Βιβλία eBooks
Σχετικά με μας
  Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
 - Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος

 

 • ΒΑΠΤΙΣΜΑ
 • Βάφτισμα σημαίνει (1) πλένω (2) θάβω (βυθίζω) και με την πνευματική έννοια, (3) μεταβιβάζω την αμαρτία μέσω της τοποθέτησης των χεριών, όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη.

  Στην Καινή Διαθήκη, το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή έγινε για να πλύνει και καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες του κόσμου. `Το βάπτισμα του Ιησού' σημαίνει ότι ανέλαβε τις αμαρτίες του ανθρώπου, για να πλύνει και καθαρίσει εντελώς τις αμαρτίες του κόσμου.

  Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή, τον αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπινων όντων και τον αρχιερέα σύμφωνα με την παράδοση του Ααρών, και πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτός ήταν ο σκοπός του βαπτίσματός Του.

  Στις λέξεις `το βάπτισμα του Ιησού' υπάρχει η πνευματική σημασία του `μεταβιβάζω, θάβω'. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και ότι Αυτός κρίθηκε αντί για μας. Προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα, ο Ιησούς έπρεπε να αναλάβει τις αμαρτίες μας και να πεθάνει γι' αυτές.

  Έτσι ο θάνατός Του είναι επίσης ο δικός σου και ο δικός μου θάνατος, ο θάνατος όλων των αμαρτωλών του κόσμου, και η ανάστασή Του είναι η ανάσταση όλων των ανθρώπων. Η θυσία Του είναι η σωτηρία των αμαρτωλών, και το βάφτισμά Του είναι η μαρτυρία του καθαρισμού όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας.

  Η Βίβλος μας λέει, "Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον" (Α~ Πέτρου 3:21). Το βάφτισμα του Ιησού είναι ο δίκαιος τρόπος για τη σωτηρία της ανθρωπότητας με το πλύσιμο όλων των αμαρτιών μας.

  Πίσω στον κατάλογο


  Τυπωμένη έκδοση   |   Στείλτε αυτή τη σελίδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε έναν φίλο

   
  Bible studies
      Κηρύγματα
      Τι πιστεύουμε
      Τι είναι το Ευαγγέλιο;
      Βιβλική Ορολογία
      Συχνές Ερωτήσεις για τη Χριστιανική Πίστη

     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.