" Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε " (Κατά Ματθαίον 10:8)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  |  ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ  |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΒΟΗΘΕΙΑ    
Βιβλικές Μελέτες Δωρεάν
χριστιανικά βιβλία
Δωρεάν Χριστιανικά
Ηλεκτρονικά Βιβλία eBooks
Σχετικά με μας
  Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
 - Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος

 

 • ΣΩΤΗΡΙΑ
 • Σωτηρία σημαίνει `να σωθώ από το πνίξιμο'. Δεχόμαστε τη σωτηρία όταν παραδεχτούμε ότι δεν μπορούμε παρά να πάμε στον άδη για τις αμαρτίες μας και πιστέψουμε ότι ο Ιησούς μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω της γέννησης και του βαπτίσματός Του και με το αίμα στον Σταυρό.

  Εκείνοι που καθαρίζονται από τις αμαρτίες τους μέσω της πίστης στη σωτηρία του Ιησού, στο βάπτισμά Του και στο αίμα Του, ονομάζονται `σωσμένοι, αναγεννημένοι, δίκαιοι'.

  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη `σωτηρία' για εκείνους που έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες τους, που συμπεριλαμβάνει την προπατορική αμαρτία και τις καθημερινές τους αμαρτίες, πιστεύοντας στον Ιησού. Όπως ακριβώς στην περίπτωση που σώζεται κάποιος που πνίγεται, ο άνθρωπος που πνίγεται στην αμαρτία του κόσμου μπορεί να σωθεί πιστεύοντας στον Ιησού ως Σωτήρα του, πιστεύοντας στο βάπτισμά Του και το αίμα Του, πιστεύοντας στους λόγους της πνευματικής αλήθειας.

  Πίσω στον κατάλογο


  Τυπωμένη έκδοση   |   Στείλτε αυτή τη σελίδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε έναν φίλο

   
  Bible studies
      Κηρύγματα
      Τι πιστεύουμε
      Τι είναι το Ευαγγέλιο;
      Βιβλική Ορολογία
      Συχνές Ερωτήσεις για τη Χριστιανική Πίστη

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.