Greek 15

  • ㆍISBN : 9788928209392
  • ㆍPages : 401

Paul C. Jong Σειρά Πνευματικής Ανάπτυξης 4 - Η Πρώτη Επιστολή του Ιωάννη (ΙI)

Paul C. Jong

Αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς, ο οποίος είναι Θεός και ο Σωτήρας, ήρθε με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να λυτρώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, σώζεται από όλες τις αμαρτίες του και γίνεται παιδί του Θεού Πατέρα.

Η Πρώτη Επιστολή του Ιωάννη αναφέρει ότι ο Ιησούς, που είναι Θεός, ήρθε σε μας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού Πατέρα. Με άλλα λόγια το βιβλίο τονίζει ως επί το πλείστον ότι ο Ιησούς είναι Θεός (Α~ Ιωάννου 5:20) και, συγκεκριμένα, μαρτυρεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στο κεφάλαιο 5.

Δεν πρέπει να διστάσουμε να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και να Τον ακολουθήσουμε.

βιβλίου ήχου
undefined
Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 και της διακοπής της διεθνούς υπηρεσίας αλληλογραφίας,
έχουμε αναστείλει προσωρινά την υπηρεσία μας "Δωρεάν Τυπωμένα Βιβλία (Free Print Book)".
Κάτω από αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να στείλουμε τα βιβλία αυτή τη στιγμή.
Προσεύχεστε ώστε αυτή η πανδημία να λήξει σύντομα και να αρχίσει ξανά η ταχυδρομική υπηρεσία.