Άτομα που έχουν διαβάσει τα βιβλία μας έχουν στείλει τις ακόλουθες κριτικές. Ελπίζουμε ότι μέσω αυτών θα μοιραστείτε όλοι μαζί τη χάρη του Θεού που μας επέτρεψε να αναγεννηθούμε από το νερό και το Πνεύμα.
  • No.
  • Subjects
  • Country
  • Reader's Name
  • Views
  • Date