שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית


  • ?מדוע בן האלוהים הפך לאדם
  • .הוא הפך לאדם כדי להיות המושיע ולהציל את כל החוטאים מחטא, מגזר הדין ומהגיהינום

    חזרה לרשימה