שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית


  • ?מיהו ישוע
  • כפי שכתוב בספר בראשית 1:3, הוא הבורא, אלוהים האמיתי, אלוהי כל תבל אשר גאל את כל החוטאים מחטאי העולם (אל הפיליפים 2:6, "כי היה בדמות האלוהים," יוחנן2- 1:3, "הוא היה בראשית אצל האלוהים. הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה."). ישוע הוא אלוהי הבריאה אדון התבל

    בכל אופן, הרבה אנשים נכשלים בלהיגאל בגלל אי-אמונתם באהבה ובישועה הבאות מישוע כאשר הוא בא לעולם הזה בגוף אדם. אך הרבה אחרים קיבלו גאולה, הפכו לאנשי האלוהים והשיגו חיי נצח על ידי האמונה בו. הם הפכו לצדיקים

    חזרה לרשימה