שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית


  • האם אנו 'חייבים' להאמין בישוע?
  • כן, אנו חייבים. "כי לא נתן תחת השמים שם אחר לבני אדם אשר בו נושע." (מעשי השליחים 4:12). מכיוון שהוא אדוננו, מכיוון שהוא הצדיק ביותר ומכיוון שזהו רצונו. מכיוון שרק ישוע הוא מושיענו, אין שום מושיע אחר. אנו יכולים להיגאל ולהיוולד מחדש רק על ידי האמונה בו. מכיוון שאנו יכולים ללכת לגן עדן ולחיות לנצח רק על ידי האמונה בו, עלינו להאמין בו

    חזרה לרשימה