שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית


  • ?מה היה קורבן הכפרה על חטאי היומיום בברית הישנה
  • היה קורבן כפרה לחטאי היומיום. על מנת לכפר על חטאי היומיום, אדם היה חייב להביא שה, כבש, שור או יונה לתוך המשכן ולסמוך את ידיו על הקורבן על מנת להעביר את חטאיו על הקורבן. זה היה קורבן הכפרה על חטאי היומיום כפי שכתוב בתורתו של אלוהים (ויקרא1- 3:11)

    חזרה לרשימה