שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית


  • ?מה היה קורבן הכפרה לחטאי השנה בברית הישנה
  • זה היה קורבן כפרה אחד בשביל כל חטאי השנה בבת אחת. הכהן הגדול סמך את ידיו על ראש השעיר והעביר את כל חטאי השנה של בני ישראל אחת ולתמיד (ויקרא1-34: 16)

    הקורבן של חטאי היומיום והקורבן של חטאי השנה הושלמו על ידי ישוע המשיח כאשר הוא הפך לשה של אלוהים כדי לקחת את כל החטאים על ראשו באמצעות טבילתו

    חזרה לרשימה