שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית


 • מה אנו מקבלים כאשר אנו מאמינים בישוע?
 • אנו נגאלים מכל חטאינו והופכים לצדיקים (אל הרומים 1-8:2)

  אנו מקבלים את רוחו וחיי נצח (מעשי השליחים 2:38, ראשונה ליוחנן11-12: 5)

  אנו מקבלים את הזכות להיות ילדיו של אלוהים (יוחנן 1:12)

  אנו זוכים בכניסה למלכותו של אלוהים, למלכות השמים (חזון יוחנן פרקים,21-22)

  אנו מקבלים את כל בירכותיו של אלוהים (אל האפסיים 3-1:23)

  חזרה לרשימה