שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית


  • ?מה זאת אומרת לקבל את טבילת רוח הקודש
  • אנו צריכים לדעת את הסיבה לטבילתו של ישוע. פאולוס לימד את בשורת טבילתו של ישוע לאחדים מין האפסיים כאשר הוא שמע שהם נטבלו רק ל "טבילתו של יוחנן". הם נטבלו בשמו של ישוע המשיח וקיבלו את רוח הקודש בליבם על ידי זה שהאמינו במה שפאולוס אמר על טבילתו של ישוע. האופי של טבילת ישוע והאופי של טבילת החזרה בתשובה של יוחנן הם שונים. טבילתו של ישוע הייתה על מנת לשטוף את החטאים וקשורה ישירות לקבלתנו את רוח הקודש

    אם כן מהו אופי טבילתו של יוחנן? הוא צעק: "חזרו בתשובה חבורת צפעונים, ניטשו עבודת אלוהים אחרים וחיזרו לאלוהים האמיתי". טבילתו הייתה טבילת חזרה בתשובה שגרמה לאנשים לחזור לאלוהים. בכל אופן הטבילה שישוע קיבל מיוחנן הייתה כדי לקחת את כל חטאי העולם. זהו ההבדל בין טבילתו של יוחנן לטבילתו של ישוע בידי יוחנן. טבילתו של ישוע הייתה כדי למלא את כל הצדקה

    הכוונה של למלא את כל הצדקה היא, שאלוהים אפשר לבנו להטבל על ידי יוחנן כדי שייקח על עצמו את כל חטאי העולם ועל ידי כך שייצלב על הצלב, הוא יוכל להישפט עליהם למעננו. אלוהים הקים את ישוע מן המתים וקידש את כל המאמינים. זה נעשה לכל בני האדם. טבילת ישוע ודמו על הצלב הביאו לכולנו גאולה נצחית, מחילת חטאים והזדמנות לחיות בצוותא עם אלוהים לתמיד. זוהי צדקתו של אלוהים, אהבתו וגאולתם של כל בני האדם. כאן אנו יכולים לאמת שטבילתה של רוח הקודש הוגשמה דרך טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. על מנת להיטבל בשמו של ישוע, חייבת להיות לנו עדות של אמונה שכל חטאי עולם זה הועברו לישוע דרך טבילתו. כל מי שקיבל מחילת חטאים על ידי אמונה בטבילתו של ישוע ודמו על הצלב, צריך להיטבל בשמו של ישוע המשיח

    לכן אנו נטבלים כהוכחה לאמונתנו בטבילתו של ישוע ובהתאם למצוותו שאומרת: "לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח הקודש"(מתי 28:19). ישוע נטבל על ידי יוחנן על מנת לקחת את כל חטאי העולם ובגלל שאמת זו מובילה את האנשים לקבל את רוח הקודש, היא נקראת גם טבילת רוח הקודש

    חזרה לרשימה