מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


  • הנחת הידיים, הסמכה
  • זהו התהליך של העברת החטאים על קורבן החטא בברית הישנה (ויקרא 4:29, 16:21) בזמן הברית הישנה, אלוהים אפשר לאנשים לכפר על חטאיהם בתוך המשכן על ידי סמיכת הידיים על ראש הקורבן וזה הראה את טבילתו של ישוע העתידה לבוא בברית החדשה

    חזרה לרשימה