מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


 • חטא
 • חטא הוא כל דבר המנוגד לאלוהים זה נוגע לכל החטאים כולל החטא הקדמון והעבירות שאנו עושים בעצמנו במשך ימי חיינו

  חטא ביוונית זה 'המרטיה' ולחטוא זה 'המרטנו' שמשמעותו 'להחטיא את המטרה', במילים אחרות, להאמין בישוע אך להחסיר את היכולת להיגאל או לא לדעת או להאמין באמת, זה לעשות חטא של אי ציות ולבוז לאלוהים

  אם אנו באמת לא רוצים לחטוא לפני אלוהים, אנו חייבים להבין את דברי אלוהים בצורה נכונה ולדעת את האמת שישוע הפך למושיענו

  עלינו להאמין בטבילתו של ישוע ובצלב באמצעות דברי האלוהים זהו חטא לא לקבל את דברי האלוהים ולסטות מהאמת ולהאמין בתיאוריות כוזבות

  התנ"ך אומר לנו שהחטא החמור ביותר הוא לא להאמין שאלוהים שטף את כל חטאי העולם עלינו להאמין בלידתו של ישוע, בשטיפת החטאים באמצעות טבילתו ובכך שהוא העניק לנו חיים עם דמו על הצלב זהו חטא אם מישהו לא מאמין במילים הכתובות שישוע הוטבל ומת על הצלבו קם לתחייה כדי לשחרר אותנו מהחטאים

  חזרה לרשימה