מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


  • נציג המין האנושי
  • בהתיחסו ליוחנן המטביל, ישוע אמר, "אמן אומר אני לכם לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות השמים גדול הוא ממנו" (מתי 11:11) המשמעות היא שיוחנן המטביל הוא הגדול מכל אנשי העולם אשר נולדו מאישה יוחנן המטביל, נולד מזכריה ואלישבע, צאצאי אהרן, היה באופן טהור מבית אהרון על פי התורה של הברית הישנה, כהנים יכלו לצאת רק מבית אהרן, ומתוך הכהנים האלה הכהן הגדול היה מקודש ומשרת במשכן

    העבודה החשובה ביותר מכל העבודות שהכהן הגדול עשה הייתה להביא קורבן פעם בשנה ביום הכיפורים אשר פטר את כל חטאם של בני ישראל ביום הכיפורים הזה, הכהן הגדול, כנציגם של בני ישראל, סמך את ידיו על ראש השעיר ועל ידי כך העביר את כל חטאיהם על השעיר באותו אופן, יוחנן המטביל, האיש מבית אהרן, הוקדש על ידי אלוהים ככהן הגדול, והעביר את כל חטאי בני האדם על ישוע המשיח בהטבילו אותו, אשר הייתה זו תבנית של סמיכת הידיים ישוע רומם את יוחנן כנציג המין האנושי מדוע? מכיוון שיוחנן היה צאצאו של אהרן, הכהן הגדול, אליהו אשר הנביא מלאכי ניבא עליו, והנביא אשר העביר את כל חטאי בני האדם על ישוע ישוע בא אל האדמה הזו כשה האלוהים כדי להושיע את כל בני האדם מחטאי העולם, ולפיכך היה חייב להיות נציג לבני האדם, כהן גדול מבית אהרן זה היה מי אם לא יוחנן המטביל

    חזרה לרשימה