מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


 • תשובה
 • כאשר אדם שהתרחק מאלוהים מבין את חטאיו ומודה לישוע על ששטף אותם וחוזר לאלוהים זה נקרא חזרה בתשובה

  כולנו גושי חטאים חזרה בתשובה אמיתית היא להודות באמת שדלקמן עלינו להודות שאנו חוטאים לפני אלוהים ושאיננו יכולים אלא לחטוא במשך כל ימי חיינו וללכת לגיהינום כאשר נמות עלינו גם להודות שאנו צריכים לקבל את ישוע על ידי האמונה שהוא בא לעולם הזה כדי להציל חוטאים כמונו ושהוא לקח את כל החטאים (באמצעות טבילתו) ומת וקם לתחיה כדי להצילנו חזרה בתשובה אמיתית היא לוותר על מחשבותינו העצמיות ולחזור לאלוהים (מעשי השליחים 2:38)

  חזרה בתשובה היא להודות בחטאינו ולחזור לדברי האלוהים , לקבל את גאולת המים והדם עם כל ליבנו (הראשונה ליוחנן 5:6)

  חזרה בתשובה אמיתית היא להכיר בעצמנו כחוטאים גמורים ולהאמין בישוע, בן האלוהים כמושיענו אשר הציל אותנו מכל חטאינו על מנת להיוושע ולהישטף מן החטאים עלינו להפסיק לנסות להתנקות באמצעות מעשינו ולהודות שאנו חוטאים גמורים לפני אלוהים ולפני תורתו עלינו לקבל את האמת, את גאולת המים והרוח הגאולה שישוע נתן לנו עם טבילתו ודמו

  חוטא צריך לוותר על כל מחשבותיו העצמיות ולרצות ולחזור בצורה מושלמת לישוע אנו ניגאל כאשר נצליח להאמין שטבילתו של ישוע הייתה כדי לקחת את כל חטאינו על עצמו

  במילים אחרות, האמונה בעובדה שטבילתו של ישוע, צליבתו, ותחייתו הייתה הדרך להצלת החוטאים ישוע בא בגוף אדם הוטבל ונצלב כדי לשטוף את כל חטאינו להיות בעלי אמונה מושלמת בכל זה ובאמונה שישוע קם לתחייה כדי להיות מושיעם של אלו שהאמינו בו היא חזרה בתשובה נכונה ואמונה אמיתית

  חזרה לרשימה